Cập nhật:  GMT+7
c9a4xf2bax1317bxf89exfafbxf77axfdefx13136x1108dxX7x1235bx10770xdab3xf8cax134d0x125c4xX5x128aexXax10073x112afx14a07xX6xX3xca32xX6xX3xddcbx12234x149a2xX14xX3xX1x1351axX6xX3xX17xefeexXdxX3xXex12e3cxX4xX3xX17xeb83xX3x101eax12186xX3xX1xXdxed05xccfcxX3xX17xda17xX1cxX3xXexe41ax1270cxX1cxX14xX3xXbxX1xX1bxXexX3xX4x1352fxX6xX3xXbxX1xd99ex14965xX1cxX14xX3xXcx13cb6xe4c5xX0x12eeaxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11185xX10xX6xX1axXaxX12xX13xX1xee61xe1b5xX3xX1cx12b7exX3xX17xX37xX1cxX3xXexX3bxX3cxX1cxX14xX3xXbxX1xX1bxXexX3xX4xX46xX6xX3xXbxX1xX4bxX4cxX1cxX14xX3xXcxX51xX52xe4ccxX3xX13xX14xX6xX3xXex10b99xX6cxX3xX6cx1019cxXdxX3xX4xX28xX4xX1xX3xX17xX6xX3xX1axX1bxX1cxX14xX3xX1xX20xX6xX3xX17xX24xXdxX3xXexX28xX4xX3xX2exd284xX3xX1xXdxX33xX1cxX3xX17xX6xX1cxX14xX3xX4xX1xX34xX52xX2cxX1cxX3xX1xX4bx1197dxX1cxX14xX3xX7xX6xX1cxX14xX3xXcxX3bxX34xX1cxX14xX3x1021excf1dxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcb30x10a72xX1axX52xXaxX12xX0xXdxX6cxX14xX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXaxf26cxXdxX1axXexX1x116baxX3x10d41xf47bxX105xXbxd59ex13248xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX102xX3x114d7xX105xX104xXbxX108xX109xXaxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX54xX54xX4xXdbx10033xX6xXecx11216xX34xX6xX1cxX14xXexX3bxXdxXdbxX2exX1cxX54xX1axX10xX7x117d6xXexXecxXbxX54xX1cxX10xXfdxX7xX54xe292xd899xX141x10fb4xX54xX2xX105x10794xX1axX141xX2xff85xX141xX104x11742xX141xXexX2xX105xX105xX104xX5xX104xd8ddxXexXdxXdbx11995xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX6xX3xX1axX1bxX1cxX14xX3xX1xX20xX6xX3xX17xX24xXdxX3xXexX28xX4xX3xX17xX2cxX3xX2exX2fxX3xX1xXdxX33xX34xX3xX17xX37xX1cxX3xXexX3bxX3cxX1cxX14xX3xXbxX1xX1bxXexX3xX4xX46xX6xX3xXbxX1xX4bxX4cxX1cxX14xX3xXcxX51xX52xXaxX3xXfdxXdxX1axXexX1xX9xXaxX104xX105xX105xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX113xX105xX104xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx102e2xX6xXbxXexXdxXecxX1cxXaxX12xXcxd76axX1cxX14xX3xXexX1xX24xX1cxX14xX3xefccxX34xXexXdxX1cxX3xX17xX6xX1cxX14xX3xX2exX2fxX3xX4xfedaxX1cxX14xX3xX108xX10xX6cxX3xXexX3bxX99xX1cxX14xX3xX2exXdxX33xX4xX3xX1xde80xXbxX3xXexX28xX4xX3xX2exXcbxXdxX3x148dexX6x1448bxX6xX136xX1xX7xXexX6xX1cxXdbxX3xX13xX14xX34x104a2xX1cxX102xX3xXcx11e88xd7c0xX228xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxXecxX1axX52xXaxX12xXcxX3bxXecxX1cxX14xX3xX7xX24xX3xX4xX28xX4xX3xX127xX34xX24xX4xX3xX14xXdxX6xX3xXcxX3bxX34xX1cxX14xX3xXdaxX8exX3xX213xX6xX215xX6xX136xX1xX7xXexX6xX1cxX3xX1cxX1dbxXdxX3xX5x14886xX1cxX3xX1cxX1xX4bxX3xX5xXb6xX3xX17xX24xXdxX3xXexX28xX4xX3xXexXdx118d7xX6cxX3xX1cxf1f2xX1cxX14xX3xX1cxX1xfb83xXexX3xX136xX2cxX3xXexX3cxX3xX136xX1xXdxX3xf6cexXecxX7xX4xXecxXfdxX3xXexX95xX6cxX3xX4xX28xX4xX1xX3xXbxX1xX51xX1cxX3xXexX28xX1cxX3xX3bxX46xXdxX3xX3bxXecxXdbxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxXecxX1axX52xXaxX12xXcxX1x11dc2xX3xXexX3bxX4bx14a39xX1cxX14xX3xXebxe78axX3xX1d1xX2fxX1cxX14xX3xX1cxX14xX1xXdxX33xXbxX3xX2exXb6xX3xX1e5xX1xX28xXexX3xXexX3bxXdxX2cxX1cxX3xX1d1xX4cxX3xX7xX2d5xX3xX1xX1bxX3xXex10d4axX1cxX14xX3xX213xX6xX215xX6xX136xX1xX7xXexX6xX1cxX3xfea1xXdxX1cxX6xX3bxX6xX3xX228xX1xX4xX1xX10xX14xX5xXecxX2exX6xX3xX4xX1xXecxX3xX124xXdx11c85xXexX3xX213xX6xX215xX6xX136xX1xX7xXexX6xX1cxX3xX2exXb6xX3xX13xX14xX6xX3xX1xXdxX33xX1cxX3xX17xX6xX1cxX14xX3xXexX3bxXdxX2cxX1cxX3xX136xX1xX6xXdxX3xX136xX1xXecx11560xX1cxX14xX3xX14exX105xX3xX1ax1328exX3xX28xX1cxX3xX5xXcbxX1cxX3xXexX3bx100e0xX3xX14xXdxX28xX3xXexXcbxXdxX3xX2xX147xX8exX147xX3xXexd6daxX3x11f55xX228xX30fxXdbxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxXecxX1axX52xXaxX12xXebxXb6xX3xX4xX1xXecxX3xX124xXdxX327xXexX102xX3xd3efxX30fxX35cxX3xX136xXdxX327xX1cxX3xX136xX1xXecxX354xX1cxX14xX3xX2xX113xXdbxX113xX105xX105xX3xX2exXdxX33xX4xX3xX5xXb6xX6cxX3xX7xfedfxX3xX17xX4bxX208xX4xX3xXexX1bxXecxX3xX3bxX6xX3xX136xX1xXdxX3xX14exX105xX3xX1axX35cxX3xX28xX1cxX3xX5xXcbxX1cxX3xX4xX46xX6xX3xX4xX1xf8d5xX1cxX14xX3xXexX2fxXdxX3xX17xX4bxX208xX4xX3xXexX1xX35cxX4xX3xX1xXdxX33xX1cxX8exX3xX6cxX2daxXexX3xX4xXecxX1cxX3xX7xX24xX3xX2exX2fxX3xX4xX1f4xX1cxX14xX3xX28cxX1cxX3xXexX4bxX208xX1cxX14xdca5xXdbxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxXecxX1axX52xXaxX12xe1daxX2cxX3xX1xX208xXbxX3xXexX28xX4xX3xX2exXcbxXdxX3xX13xX14xX6xX3xX1xXdxX33xX34xX3xX127xX34xX354xX8exX3xX127xX34xX6xX1cxX3xX4xX1xX2d0xX4xX3xX213xX6xX215xX6xX136xX1xX7xXexX6xX1cxX3xX17xX6xX1cxX14xX3xX14xX28cxXbxX3xX3bxX3e5xXexX3xXexX1xX35cxX4xX3xX1xXdxX33xX1cxX3xX1cxX1xXdxX282xX34xX3xX136xX327xX3xX1xXecxX1bxX4xX1xX3xXexX1xX34xX3xX1xX3e5xXexX3xX17xX300xX34xX3xXexX4bxXdbxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxXecxX1axX52xXaxX12xXaxX1d1xX1xX3e5xX1cxX14xX3xXexX2fxXdxX3xX5xX26exX1cxX3xX136xX327xX3xX1xXecxX1bxX4xX1xX3xXexX1xX35cxX4xX3xX1xXdxX33xX1cxX3xX2xXdbxX2xX105xX105xX3xX1axX35cxX3xX28xX1cxX3xX17xX300xX34xX3xXexX4bxX3xXexX3bxX367xX3xX14xXdxX28xX3xX1xX4cxX1cxX3xX14bxX113xX3xXexX377xX3xX379xX228xX30fxX3xX2exXb6xXecxX3xX4xX34xX24xXdxX3xX1cxX286xX6cxX3xX140xX105xX141xX105xXdbxX3xd2dcxXb6xXecxX3xX1cxX286xX6cxX3xX140xX105xX140xX140xX8exX3xX17xX28cxXexX3xX1cxX4bxXcbxX4xX3xX17x11672xX3xXexX1xX34xX3xX1xX3e5xXexX3xX1xX4cxX1cxX3xX140xX104xX3xXexX377xX3xX379xX228xX30fxX3xX17xX300xX34xX3xXexX4bxX3xX1cxX4bxXcbxX4xX3xX1cxX14xXecxXb6xXdxX8exX3xX6cxX2d0xX4xX3xX5xXcbxX1cxX3xX1cxX1xX28cxXexX3xXexX3bxXecxX1cxX14xX3xX2xX105xX3xX1cxX286xX6cxX3xX127xX34xX6xX418xX3x13d83xX3xXebxXb6xX3xX228xX1xX4xX1xX10xX14xX5xXecxX2exX6xX3xXexX3bxX354xX3xX5xf268xXdxX3xXbxX1xe8b2xX1cxX14xX3xX2exX28cxX1cxX3xX4xX46xX6xX3xXcxX227xX228xX228xXdbxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxXecxX1axX52xXaxX12xX213xX1xX2fxX1cxX14xX3xX4xX1x13a9cxX3xX213xX6xX215xX6xX136xX1xX7xXexX6xX1cxX8exX3xX6cxX2daxXexX3xX7xX24xX3xX127xX34xX24xX4xX3xX14xXdxX6xX3xXcxX3bxX34xX1cxX14xX3xXdaxX3xX136xX1xX28xX4xX3xX1cxX1xX4bxX3xX299xX2fxX1cxX14xX3xX1d1xX1dbxX8exX3xX379xX215xX124xX10xX136xXdxX7xXexX6xX1cxX3xX17xX6xX1cxX14xX3xXexX1xX34xX3xX5xX208xXdxX3xX136xX1xX1dbxX1cxX14xX3xX5xX222xX3xXexX3cxX3xX2exXdxX33xX4xX3xX1xX208xXbxX3xXexX28xX4xX3xX2exXcbxXdxX3xX13xX14xX6xXdbxX3xXcxX1xX10xXecxX3xX13xX14xX51xX1cxX3xX1xXb6xX1cxX14xX3xXcxX28xXdxX3xXexX1xXdxX327xXexX3xX2exXb6xX3xX1e5xX1xX28xXexX3xXexX3bxXdxX2cxX1cxX3xX1d1xX1xX51xX34xX3xcdd7xX34xX3xea88xd14exXebxe212xX30fxdecexX8exX3xX4xX28xX4xX3xX1cxX282xX1cxX3xX136xXdxX1cxX1xX3xXexX327xX3xX1cxXb6xX52xX3xX4xX1xX2d0xX1cxX14xX3xX136xXdxX327xX1cxX3xX7xX35cxX3xXexX286xX1cxX14xX3xXexX3bxX4bxX2d5xX1cxX14xX3xX2exX4bxX208xXexX3xX124xf277xX4xX3xX1cxX1xX580xX3xX1axX37xX1cxX14xX3xXexXdxX282xX1cxX3xXexX1xX4bxX4cxX1cxX14xX3xX6cxX1bxXdxX3xXexX3cxX3xX13xX14xX6xX3xXexX286xX1cxX14xX3xX5xX26exX1cxXdbxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxXecxX1axX52xXaxX12xXcxX3bxX354xX3xX5xX580xXdxX3xX657xX10xX34xXexX10xX3bxX7xX8exX3xX213xXdxX1cxX1xX3xXexX327xX3xXexX3bxX4bxX2d5xX1cxX14xX3xXebxX10xX6xXexX6xX3xdcaexX6xX2exXecxX3bxX4xXdxX136xX3xX4xX46xX6xX3xX655xXebxX657xX30fxX3xX4xX1xXecxX3xX124xXdxX327xXexX102xX3xX39fxX63xX99xX3xX17xX6xX1cxX14xX3xX17xX20xX1cxX14xX3xX2exX6xXdxX3xXexX3bxX37xX3xXexX3bxX34xX1cxX14xX3xX14xXdxX6xX1cxX3xXexX1xX4bxX4cxX1cxX14xX3xX6cxX1bxXdxX3xX14xXdx13a3exX6xX3xXcxX51xX52xX3xX651xX34xX3xX2exXb6xX3xX13xX14xX6xX3xX136xX2cxX3xXexX3cxX3xX136xX1xXdxX3xX5xX33xX1cxX1xX3xXexX3bxX3cxX1cxX14xX3xXbxX1xX1bxXexX3xX4xX46xX6xX3xXbxX1xX4bxX4cxX1cxX14xX3xXcxX51xX52xX3xX5xXdxX26exX1cxX3xX127xX34xX6xX1cxX3xX17xX327xX1cxX3xX108xX34xX1cxX14xX3xX17xX2daxXexX3xX2d5xX3xX379xX136xX3bxX6xXdxX1cxX10xX3xX4xX20xX3xX1xXdxX33xX34xX3xX5xX35cxX4xX418xXdbxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxXecxX1axX52xXaxX12xXebxXb6xX3xX4xX1xXecxX3xX124xXdxX327xXexX3xXexX1xX26exX6cxX102xX3xX39fxX13xX14xX6xX3xX17xX521xX3xX17xX286xX1cxX14xX3xX136xe656xX3xX141xX8exX113xX3xXexX3bxXdxX33xX34xX3xX5xX6xXecxX3xX17xX2daxX1cxX14xX3xX1cxX1xX690xXbxX3xX4xX4bxX3xX6cxXcbxXdxX3xX2exXb6xXecxX3xX1cxX286xX6cxX3xX140xX105xX140xX140xX3xX2exXb6xX3xX143xX105x10fc1xX3xXexX3bxXecxX1cxX14xX3xX7xX24xX3xX1xX99xX3xX17xX327xX1cxX3xXexX3cxX3xXcxX3bxX34xX1cxX14xX3xXdaxXdbxX3xX509xXdxX33xX4xX3xX17xX222xX1cxX14xX3xX657xX34xX124xX3xX6cxX1bxX1cxX1xX3xXexX3bxXecxX1cxX14xX3xX1cxda52xX6xX3xX17xX300xX34xX3xX1cxX286xX6cxX3xX17xX521xX3xXexX1xX3e5xX4xX3xX17xf5d4xX52xX3xX5xX4bxX208xX1cxX14xX3xX136xXdxX282xX34xX3xX1xX24xXdxX3xX17xX327xX1cxX3xX4xX28xX4xX3xX127xX34xX24xX4xX3xX14xXdxX6xX3xX17xX20xXaxXdbxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxXecxX1axX52xXaxX12xXcxX3bxX34xX1cxX14xX3xXdaxX3xX1cxX14xXb6xX52xX3xX4xXb6xX1cxX14xX3xXexX690xXbxX3xXexX3bxX34xX1cxX14xX3xX1cxX1xXdxX282xX34xX3xX4xX2fxX1cxX14xX3xXexX52xX3xX13xX14xX6xX8exX3xXexX3bxXecxX1cxX14xX3xX136xX1xXdxX3xX17xX20xX8exX3xX2exXdxX33xX4xX3xXcxX3bxX34xX1cxX14xX3x13aa3xX34xX24xX4xX3xX1cxX14xXb6xX52xX3xX4xXb6xX1cxX14xX3xX127xX34xX6xX1cxX3xXexX51xX6cxX3xX1xXb6xX1cxX14xX3xX1xX20xX6xX3xXexX3cxX3xX213xX6xX215xX6xX136xX1xX7xXexX6xX1cxX3xX7xX3c0xX3xX14xXdxX3e5xXbxX3xX1cxX4bxXcbxX4xX3xX1cxXb6xX52xX3xX4xX20xX3xX1cxX1xXdxX282xX34xX3xX17xX2daxX1cxX14xX3xX5xX35cxX4xX3xX17xX2cxX3xXbxX1xX28xXexX3xXexX3bxXdxX2cxX1cxX3xXexX24xXdxX3xX4bxX34xXdbxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX227xX34xXexX1xXecxX3bxXaxX12xebeexX34xX690xXexX3xX227xX1cxX1xX3xX654xXcxX1xX10xXecxX3xXcxXcxX227xX228xX228xX659xX0xX54xXbxX12

Luật Anh (Theo TTASS)

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết