Cập nhật: 17/02/2023 07:00 GMT+7
7faex933axd787xd57cxad09xd3afxa6fcx8199xeff2xX7x86fbx8cc6xa012xe7b4xf4dbx91c6xX5x92fcxXaxb338x951dxfe31xX6xX3xX4xea23xce72xX1xX3x8d03xb39bxf7bbxX3xXbxX1xb372xa4a7xX19xX14xX3xXcxb567xfba1xX3xX4xe76cxX19xX14xX3xX4xd406xXbxX3xdab2xcc13xX3xa2b9xX1xc420xX3xX4xX1xX1exX3xb198xX37xf412xX6xXdxX19xX10xX3xcfdbx82c0xX19xX3xcc09xab8exX19xX3xX4bxab16xX19xX14xX3xX4xX1dxX19xX1xX3xX4x8195xX6xX3xX19xX14xX1exe882xXdxX3xX14xXdxX6xX1exX0xca3cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfc8dxX10xX6xX47xXaxX12xef29xac7bxX7dxe292xX7dxX13xX3x1061axX3xX13xX14xd0b2xX29xX3xX2xe4b2xX68x96e6xf31bxX3xd997xX1xX50xX3xX4bxX60xXdxX3xX47xXdxf9d9xX19xX3xXexX1xX22xcaacxX19xX14xX3xXexX41xec5exX4xX3xX4xd6b5xX6xX3xX13xX14xX6xX3xXexX60xXdxX3xXcxa7adxX3xX4xX1xb24fxX4xX3xaf1dxX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX34xX88xX3xX1x82e9xXbxX3xXexX1dxX4xX3xX4xX1xX28xX2cxX3x8c43xX2cxX3x946fxX7exba49xcb2dxc5f6xe5caxX3x10501xX6xa252xXdxbf9bxX3xe888xX2cxX29xX6xX37xX10xX34xXdxX4xX1xX3xX4xX1xX1exX3xX1cxXdxX4cxXexX8fxX3xX34xXdxX9bxX4xX3xXbxX1xX22xX23xX19xX14xX3xXcxX28xX29xX3xXexc689xX19xX14xX3xX4xX22xXa1xX19xX14xX3xX4xX2cxX19xX14xX3xX4xX31xXbxX3xX34xX35xX3xX37xX1xX39xX3xX4xX1xX1exX3xX3fxX37xX41xX6xXdxX19xX10xX3xX4bxX6xX19xX14xX3xX4bxX50xX19xX14xX3xX5xX60xXdxX3xX4xX1dxX19xX1xX3xX4xX5axX6xX3xX4xX1xX1exX3xX4xX1dxX4xX3xX19x88fexX3xX5xXa7xX4xX3xX19xX14xX1exX60xXdxX3xX14xXdxX6xX1exX3xX4bxe7ddxX3xX14xXdxX18xXdxX3xedf1xX2cxX29xX4cxXexX3xX4xX2cxb5ffxX4xX3xXe2xX2cxX19xX14xX3xX4bxX173xXexX80xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX1exX47xX29xXaxX12xXcxX1xX10xX1exX3xd358xX19xX14xX8fxX3xX34xXdxX9bxX4xX3xXbxX1xX22xX23xX19xX14xX3xXcxX28xX29xX3xXexX10cxX19xX14xX3xX4xX22xXa1xX19xX14xX3xX4xX2cxX19xX14xX3xX4xX31xXbxX3xX34xX35xX3xX37xX1xX39xX3xX4xX1xX1exX3xX3fxX37xX41xX6xXdxX19xX10xX3xX7x8b22xX3xX37xX1xXdxX4cxX19xX3xX4xX10cxX19xX14xX3xXexX1xaf8fxX19xX14xX3xX5xX10xX1exX3xXexX1xX6xX19xX14xX3xX34xX88xX3xX4xX1dxX4xX3xX19xX152xX3xX5xXa7xX4xX3xX19xX14xX1exX60xXdxX3xX14xXdxX6xX1exX3xX19xX1x97daxXe4xX3xX14xXdxX18xXdxX3xX16bxX2cxX29xX4cxXexX3xX4xX2cxX173xX4xX3xXe2xX2cxX19xX14xX3xX4bxX173xXexX3xX13xX14xX6xX3xX84xX3xX3fxX37xX41xX6xXdxX19xX10xX3xX14xd755xXbxX3xX41xX31xXexX3xX19xX1xXdxe6b4xX2cxX3xX37xX1xX50xX3xX37xX1xX10cxX19xX3xX34xX88xX3xX4xX50xX3xXexX1xX164xX3xX19xX50xXdxX3xX5xX88xX3xX4xX1dxX19xX1xX3xX4xX5axX6xX3xX19xX14xX1exX60xXdxX3xX14xXdxX6xX1exX3xX4bxX164xX3xX14xXdxX18xXdxX3xX16bxX2cxX29xX4cxXexX3xX4xX2cxX173xX4xX3xXe2xX2cxX19xX14xX3xX4bxX173xXexX3xX4bxX6xX19xX14xX3xX1cx8c67xX3xX4bxX50xX19xX14xX3xX5xX60xXdxX80xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX1exX47xX29xXaxX12xX0xXdxXe4xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXdcxX10xX19xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxc204xXdxX47xXexX1xdbb0xX3xX2xX8exb3aaxX2dbxXbxXe2x8ae1xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX2d7xX3xX8cxb5efxdc23xXbxXe2xX2dfxXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX68xX68xX4xX80xX1cxX6xX1exX16bxX2cxX6xX19xX14xXexX41xXdxX80xX34xX19xX68xX47xX10xX7xX37xXexX1exXbxX68xX19xX10xX2d2xX7xX68xX8exc48axX2dbxX2eaxX68xX2xX2x9d14xX47xX2ebxX2dbxX8cxX2ebx7fd8xX31dxX323xXexa917xX323xX8exX327xX5xX2xX84xX6xX2xX80xf98dxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxX1exX3xXbxX1xX22xX23xX19xX14xX3xXcxX28xX29xX3xX4xX2cxX19xX14xX3xX4xX31xXbxX3xX34xX35xX3xX37xX1xX39xX3xX4xX1xX1exX3xX3fxX37xX41xX6xXdxX19xX10xX3xX47xX48xX19xX3xX4bxX4cxX19xX3xX4bxX50xX19xX14xX3xX4xX1dxX19xX1xX3xX4xX5axX6xX3xX19xX14xX1exX60xXdxX3xX14xXdxX6xX1exXaxX3xX2d2xXdxX47xXexX1xX9xXaxX2xX8exX2dbxX2dbxXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX8cxX2eaxX2ebxXaxX3xX68xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX6xXbxXexXdxX1exX19xXaxX12xfb79xX19xX1xX3xXe4xXdxX19xX1xX3xX1xf498xX6xX2d7xX3x1031dxX10xX2cxXexX10xX41xX7xX80xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX1exX47xX29xXaxX12x991cxX19xX14xX3xX19xX1xX31xX19xX3xXe4xX60xX19xX1xX3xX41xX20exX19xX14xX8fxX3xX1cxX20exX19xX14xX3xX4xX1dxX4xX1xX3xXexX10cxX19xX14xX3xX4xX22xXa1xX19xX14xX3xX4xX2cxX19xX14xX3xX4xX31xXbxX3xX34xX35xX3xX37xX1xX39xX8fxX3xX4xX1dxX4xX3xX19xX22xb598xX4xX3xXbxX1xX22xX23xX19xX14xX3xXcxX28xX29xX3xdfacxXe4xX6xX19xX14xX3xX5xX60xXdxX3xX1xX29xX3xX34xX3cfxX19xX14xX3xX4xX1xX1exX3xX4xX1xX39xX19xX1xX3xX16bxX2cxX29xX243xX19xX3xX3fxX37xX41xX6xXdxX19xX10xX3xX34xX243xX3xX4xX1xXdxX4cxX19xX3xXexX1xb108xX19xX14xX3xXexX41x938cxX19xX3xX4xX1xXdxX4cxX19xX3xXexX41xX22xXa1xX19xX14x9d48xX80xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX1exX47xX29xXaxX12xX13xX1xXdxX243xX2cxX3xX19xX1xX88xX3xXbxX1xX28xX19xX3xXexX39xX4xX1xX3xX4xX1xX1exX3xX41xX20exX19xX14xX8fxX3xX34xX430xXdxX3xX34xXdxX9bxX4xX3xX4xX1dxX4xX3xX1cxX479xX19xX3xXexX10cxX19xX14xX3xX4xX22xXa1xX19xX14xX3xX4bxX22xX6xX3xX34xX35xX3xX37xX1xX39xX3xX41xX6xX3xX4xX1xXdxX4cxX19xX3xXexX41xX22xXa1xX19xX14xX8fxX3xX4xX2cxX173xX4xX3xXe2xX2cxX19xX14xX3xX4bxX173xXexX3xX13xX14xX6xX3xX84xX3xX3fxX37xX41xX6xXdxX19xX10xX3xX7xX1d6xX3xX4x103c6xX19xX3xXexXdxX4cxXbxX3xXex10315xX4xX3xX14xXdxX20exX19xX14xX3xX4xX1exX8fxX3xXbxX1xXbbxX4xX3xXexX60xXbxX8fxX3xX37xc482xX1exX3xX47xX88xXdxX80xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX1exX47xX29xXaxX12xXcxX41xX1exX19xX14xX3xX37xX1xXdxX3xX4bxX50xX8fxX3xX7xX6xX2cxX3xX14x106c9xX19xX3xX2xX3xX19xX10cxXe4xX3xXe2xX18xX29xX3xX41xX6xX3xXe2xX2cxX19xX14xX3xX4bxX173xXexX3xX13xX14xX6xX3xX84xX3xX3fxX37xX41xX6xXdxX19xX10xX3xX34xX430xXdxX3xX19xX1x8e27xX19xX14xX3xXexX1dxX4xX3xX4bxX173xX19xX14xX3xXexXdxX479xX2cxX3xX4xXa7xX4xX3xX4xX1xX1exX3xX4bxX60xXdxX3xX1cxX173xX3xXbxX1x1066bxX19xX3xX19xX1xX28xX19xX3xX5xX1exX60xXdxX8fxX3xX4bxXdxX243xX2cxX3xXe4xX88xX3xX47xX22xX3xX5xX2cxX5b5xX19xX3xXexX1xX4cxX3xX14xXdxX430xXdxX3xXe4xX1exX19xX14xX3xXe4x8310xXdxX3xX5xX88xX3xX4xX565xX19xX3xXexX1xXdxX4cxXexX3xX4xX1dxX4xX3xX19xX152xX3xX5xXa7xX4xX3xX19xX14xX1exX60xXdxX3xX14xXdxX6xX1exX3xXe4xX60xX19xX1xX3xXe4xX1d6xX3xX1xX23xX19xX8fxX3xX4bxX164xX3xXexX1xd8fexX4xX3xX4bxfaf2xX29xX3xX4xX1dxX4xX3xX1cxX479xX19xX3xX5xXdxX479xX19xX3xX16bxX2cxX6xX19xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xX4xX1xX50xX19xX14xX3xXexX41xb891xX3xX5xX60xXdxX3xX4bxX88xXe4xX3xXbxX1xX1dxX19xX8fxX3xXexdf62xXe4xX3xX37xXdxX4cxXe4xX3xX4xX1dxX4xX3xX14xXdxX18xXdxX3xXbxX1xX1dxXbxX3xX19xX14xX1exX60xXdxX3xX14xXdxX6xX1exX3xX14xXdxX18xXdxX3xX16bxX2cxX29xX4cxXexX3xX1xX515xX6xX3xX1cxX652xX19xX1xX3xX4xX2cxX173xX4xX3xXe2xX2cxX19xX14xX3xX4bxX173xXexX80xX68xX80xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbexX2cxXexX1xX1exX41xXaxX12xe44bxX239xX19xX14xX3xXdcxX22xXa1xX19xX14xX68xX7dxX7exX7dxX84xXe0xX1exX7xX4xX1exX2d2xX0xX68xXbxX12

Đặng Cường/VOV-Moscow

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Syria

Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Syria
2023-02-14 05:59:00

(Tin Tức) - Ngày 13/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã kêu gọi Mỹ lập tức dỡ bỏ tất cả biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Syria và ngừng gây ra...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết