Cập nhật:  GMT+7
d8dcx15fc7x19266x174b3x17a32x17761x16330xfb95x1a325xX7x199a7x110b6x1326ex1876fx18138x126b2xX5x12bfbxXax16e30x130bax18529xf4c7x16d2exX6x19834xX3xXexX1xdf0axX14xX3xX5x160bax1648exX18xX3xXexX1x1588exX14xX3x141adx1139dxX3x1a161x14649xX14xX3xX5x186aaxX4xX3xXexX2dxXdxX3xXcxX15xX20xX18xX29xX3x12c08x13e12xX18xX29xX0x15657xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10d4bxX10xX6xX16xXaxX12x16713x108eaxX58x1034cxX58x10df0xX3x1320fxX3xXcxX15xX14xX18xX29xX3xX4xX20x16d4axX4xX3xX29x153edxXbxX3xX29xXdxda3dxX6xX3xXcx189b1xX18xX29xX3xXexX1x16c03xX18xX29xX3x15315x16624xX3xX13xX14xX10xX3x13456xXdxX16xX10xX18xX3x1185ax10e74xX3x1a086xX20xX7cxX4xX3xX8dx11d8fx189c5xX18xX29xX3xX13xX14xX15xX16xX6xX18xX3x17b11xX2cxX16xX20xX5xX5xX6xX1xX3x12145xXabxX3xXexX2dxXdxX3xX5dxX1xX8exX3xXcxX15x103a0xX18xX29x154acxX3xX1xX6xXdxX3xX2cx15929xX18xX3x18a36x195e1xX3xXexX1xX1cxX14xX3xX5xX20xX21xX18xX3xX8dx1013cxX3xXexX1x177b1xX4xX3xXc5x17211xda70xX3xX1x15f2bxXbxX3xXexX26xX4xX3xX7xX14xX18xX29xX3xXbxX1xX96xX97xX18xX29xXbbxX3xXex11ad8x149d4xX3xX18xX1x16f2dxX18xX3x14ea2xX1xX20xX3xX8dxX31xX4xX3xX8dxX8exX3xXc5xX6dxX4xX3xX2cxXdx16f60xXexX3xX5xX8exX3xX29xXdxX1cxXdxX3xXbxX1xX26xXbxX3xXexX1xX26xX14xX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxX14xX3xX5xX31xX4xX3xXc5xX6xX18xX29xX3xX5xX10xX14xX3xXexX1xX6xX18xX29xX3xXexX2dxXdxX3xXcxX15xX20xX18xX29xX3xX3exX3fxX18xX29xXbbxX3xX4x15047xX18xX29xX3xXexX1x12a5fxX18xX29xX3xXexX15xX14xX18xX29xX3x13696xX20xX6xX18xX3xX1xX10dxX3xX8dx14c51xXdxX3xXabxX7xX15xX6xX10xX5xX5bxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX14xX16xXdcxXaxX12x120b9xX1xX20xXdcx14ffexX18xX3xXexX1xX14dxXf5xX3xX4x158b4xX6xX3xX90xX20xX7cxX4xX3xX8dxX96xX97xX18xX29xX3xX13xX14xX15xX16xX6xX18xX3xXc5xX189xX18xX3xX80xX81xX3xX5xXf4xX18xX3xX18xX8exXdcxX3xX16xXdx162ffxX18xX3xX15xX6xX3xXexX15xX14xX18xX29xX3xX2cxX7cxXdxX3xX4xX1cxX18xX1xX3xX15dxX20xX6xX18xX3xX1xX10dxX3xX7xX14xX18xX29xX3xXbxX1xX96xX97xX18xX29xX3xX29xXdxX72xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX18xX96xX166xX4xX3xXc5xX6xX18xX29xX3xX4x18b81xX3xX18xX1xXdxXd3xX20xX3xX16xXdxX1b8xX18xX3xX2cxXdxX189xX18xX3xXexfdd1xX4xX1xX3xX4xX31xX4xX3xX18xX1x18ca4xXexX3xXex11902xX3xXexX15xX96xX166xX4xX3xXc5xX189xX18xX3xX18xX6xXdcxX3xXexX15xX14xX18xX29xX3xXfcxX1xXdxX3xX2cxX212xXexX3xX76xX18xX3xXexX2dxXdxX3xXfcxX1xX20xX3xX8dxX31xX4xX3xX5xX6xX18xX3xX15xX69xX18xX29xX5bxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX14xX16xXdcxXaxX12xX90xX20xX6xX18xX3xX1xX10dxX3xX29xXdxX72xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX6xX18xX3xX8dxX8exX3xXabxX7xX15xX6xX10xX5xX3xX4xX1f5xX3xX18xX29xX20xXdcxX3xX4xX97xX3xX4xX14dxX18xX29xX3xXexX1xX153xX18xX29xX3xXexX15xe5b2xX3xX5xX2dxXdxX3xX7xX6xX20xX3xXfcxX1xXdxX3xX185xX1xX208xX18xX1xX3xXbxX1xX192xX3xX4xX31xX4xX3xX1xX72xX20xX3xX4xX192xX6xX3xXcxX1xX192xX3xXexX96xX166xX18xX29xX3xX5dxX10xXexX6xX18xXdcxX6xX1xX20xX3xX5xXc2xX18xX3xX18xXb8xXf5xX3xX15dxX20xXdcxXd3xX18xX3xX8dxX166xXdxX3xX4xX26xX4xX3xX4xX1xX208xX18xX1xX3xX7xX26xX4xX1xX3xX4x13e05xX18xX29xX3xX15xXb8xX18xX3xXf5xX6xX18xX29xX3xXexX208xX18xX1xX3xX16x122fcxX18xX3xXexX69xX4xX3xX4xX1xX192xX3xX18xX29xX1x19468xX6xX5bxX3xX87xX2dxX14xX3xX5xX31xX4xX3xX29xXdxX72xX6xX3xXabxX7xX15xX6xX10xX5xX3xX8dxX8exX3xe985xX6xX5xX10xX7xXexXdxX18xX10xX3xX4x13ff6xX18xX29xX3xX29xXdxX6xX3xXexX14dxX18xX29xX3xXf5xX2dxX18xX1xX3xXf5x14427xX3xX5xX8exXf5xX3xX1xX8exX18xX29xX3xX4xX1x14eacxX4xX3xX18xX29xX96x13cb8xXdxX3xXexX1xXdxX10dxXexX3xXf5xX2dxX18xX29xX5bxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX14xX16xXdcxXaxX12xX0xXdxXf5xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX185xX10xX18xXexX10xX15xXaxX3xX7xXexXdcxX5xX10xX9xXax1504exXdxX16xXexX1x14623xX3xX2x100f6x128b7xX3a6xXbxe47ax1846axX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX3a2xX3x17372x16a57xf8e4xXbxX3a9xX3aaxXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX43xX43xX4xX5bxX2cxX6xX14xX15dxX20xX6xX18xX29xXexX15xXdxX5bxX8dxX18xX43xX16xX10xX7xXfcxXexX14xXbxX43xX18xX10xX39dxX7xX43xX3a5x18e8fxX3a6xX3b6xX43xX2xX2xfc37xX16xX3b6xX3a6xX3b4xX2x1a659xX3e8xX3b6xXexX2xX3b4xX3b4xX3eexX5xX3b4xX5fxX6xX2xX5bx18833xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX18xX3xXexX1xX1cxX14xX3xX5xX20xX21xX18xX3xXexX1xX26xX14xX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxX14xX3xX5xX31xX4xX3xXexX2dxXdxX3xXcxX15xX20xX18xX29xX3xX3exX3fxX18xX29xXaxX3xX39dxXdxX16xXexX1xX9xXaxX2xX3a5xX3a6xX3a6xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX3b4xX3b5xX3b6xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX185xX6xXbxXexXdxX14xX18xXaxX12xX80xX81xX3xX5fxX3xX13xX14xX15xX16xX6xX18xX3xXexX1xX1cxX14xX3xX5xX20xX21xX18xX3xXexX1xX26xX14xX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxX14xX3xX5xX31xX4xX3xXexX2dxXdxX3xXcxX15xX20xX18xX29xX3xX3exX3fxX18xX29xX3x1932ex1115exX18xX1xX3a2xX3xX5dxXdcxXexXdxXf5xX10xX7x140b8xX5bxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX14xX16xXdcxXaxX12xXcxX1xX3fxX18xX29xX3xX2cxX26xX14xX3xX8dxXd3xX3xX4xX20xX69xX4xX3xX29xX6dxXbxXbbxX3xX5dxX29xX96xX35exXdxX3xXbxX1xX26xXexX3xX18xX29xX3fxX18xX3xX5dxX1xX8exX3xXcxX15xXb8xX18xX29xX3x19246xX6xX15xXdxX18xX10xX3xX13xX10xX6xX18xX5fxX32dxXdxX10xX15xX15xX10xX3xX4xX1xX14xX3xX2cxXdxX189xXexX3a2xX3x15260xX52xX6xXdxX3xX2cxXc2xX18xX3xXexX26xXdxX3xXfcxX1xX153xX18xX29xX3xXc5x169e4xX18xX1xX3xX2cxX1cxX18xX3xX4xX1xX212xXexX3xX29xXb8xX18xX3xX2cxX1f5xX3xX8dxX8exX3xX5xX304xX20xX3xX16xX8exXdxX3xX4xX192xX6xX3xXexXf9xX18xX1xX3xX1xX72xX20xX3xX18xX29xX1xX526xX3xX29xXdxX72xX6xX3xX80xX81xX3xX8dxX8exX3xX13xX14xX15xX16xX6xX18xX5bxX3xXcxX76xX18xX29xX3xXexX1xX7cxX18xX29xX3xX80xX81xX3xXc5xX26xX18xX1xX3xX29xXdxX26xX3xX4xX6xX14xX3xXf5xX7cxXdxX3xX15dxX20xX6xX18xX3xX1xX10dxX3xX1xXdfxXbxX3xXexX26xX4xX3xX4xX1xX6dxXexX3xX4xX1xX34bxX3xX4xX338xX18xX29xX3xX18xX1xX96xX3xX8dxX6xXdxX3xXexX15x17c34xX3xX4xX192xX6xX3xX90xX20xX7cxX4xX3xX8dxX96xX97xX18xX29xX3xXa2xX2cxX16xX20xX5xX5xX6xX1xX3xXabxXabxX3xX8dxX8exX3xX13xX14xX15xX16xX6xX18xX3xX8dxX166xXdxX3xXexX96xX3xX4xX26xX4xX1xX3xX5xX8exX3xX18xX1xX304xX18xX3xXexX7cxX3xX29xXdxXd7xXbxX3xX76xX18xX3xXc5xX526xX18xX1xX3xXexX15xX14xX18xX29xX3xXfcxX1xX20xX3xX8dxX31xX4xXbbxX3xXexX2dxXdxX3xXcxX15xX20xX18xX29xX3xX3exX3fxX18xX29x14f33xX5bxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX14xX16xXdcxXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xX29xXdxX166xXdxX3xXbxX1xX304xX18xX3xXexX208xX4xX1xXbbxX3xX5xX14xX3xX18xX29xX2dxXdxX3xXexX15xX96xX166xX4xX3xX4xX26xX4xX3xX4xX1xX208xX18xX1xX3xX7xX26xX4xX1xX3xX4xX2f1xX18xX29xX3xX15xXb8xX18xX3xX4xX192xX6xX3xX185xX1xX208xX18xX1xX3xXbxX1xX192xX3xXcxX1xX192xX3xXexX96xX166xX18xX29xX3xX5dxX10xXexX6xX18xXdcxX6xX1xX20xXbbxX3xX4xX1xX20xXdcxX189xX18xX3xXexX1xX14dxXf5xX3xX5xXf4xX18xX3xX18xX8exXdcxX3xX4xX192xX6xX3xX90xX20xX7cxX4xX3xX8dxX96xX97xX18xX29xX3xX13xX14xX15xX16xX6xX18xX3xX5xX8exX3xX18xX1x1a774xXf5xX3xXc5xX6dxXexX3xX15xX6xX3xX18xX1xX72xX18xX29xX3xX512xX5xX6bdxX18xX3xX15xX6xX18xX1xX3xXc5xea58xX619xX3xXexX15xX14xX18xX29xX3xX15dxX20xX6xX18xX3xX1xX10dxX3xX8dxX166xXdxX3xXabxX7xX15xX6xX10xX5xX3xX4xX338xX18xX29xX3xX18xX1xX96xX3xX16xX20xXdcxX3xXexX15xXf9xX3xX4xX26xX4xX3xX15dxX20xXdcxX3xXexXb8xX4xX3xX1xXdxX10dxX18xX3xX18xX6xXdcxX3xXc5xX7cxXdxX3xX8dxX166xXdxX3xX4xX26xX4xX3xXfcxX1xX20xX3xX8dxX31xX4xX3xX18xX1xX2dxXdcxX3xX4xX1cxXf5xX3xX8dxXd3xX3xX4xX1xX208xX18xX1xX3xXexX15xX526xX3xXexX2dxXdxX3xXcxX15xX20xX18xX29xX3xX3exX3fxX18xX29xX5bxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX14xX16xXdcxXaxX12xXcxX15xX96xX166xX4xX3xXc5xX1f5xXbbxX3xX13xX14xX15xX16xX6xX18xX3xXc5xXc6xX3xX4xX1x17ae8xX3xXexX15xX208xX4xX1xX3xXf5xX2dxX18xX1xX3xXf5xX34bxX3xX4xX1xX20xXdcxX189xX18xX3xXexX1xX14dxXf5xX3xX1x1a5eexXdxX3xXc5xXf4xX20xX3xXexX1xX26xX18xX29xX3xX2xX3xX4xX192xX6xX3xX87xX69xX3xXexX15xX96xX297xX18xX29xX3xXa2xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX90xX20xX7cxX4xX3xX29xXdxX6xX3xXabxX7xX15xX6xX10xX5xX3xXabxXexX6xXf5xX6xX15xX3xX87xX10xX18xX5fx12341xX8dxXdxX15xXbbxX3xXc5xX189xX18xX3xXexX1xX14dxXf5xX3xXfcxX1xX20xX3xX8dxX31xX4xX3xX5dxXd7xXdxX3xX3exXd3xX18xX3xX5xX8exX3xX8dxXdxX3xXbxX1xX2dxXf5xX3xX4xX26xX4xX3xX18xX29xX20xXdcxXc2xX18xX3xXexXb8xX4xX3xX4xX1xX20xX18xX29xXbbxX3xX4xX1f5xX3xXexX1xf490xX3xX29xX304xXdcxX3xX3a9xX20xX18xX29xX3xXc5xX69xXexX5bxX3xX5dxX29xX14xX8exXdxX3xX15xX6xXbbxX3xX13xX14xX15xX16xX6xX18xX3xX4xX338xX18xX29xX3xX4xX1xX77exX3xXexX15xX208xX4xX1xX3xXf5xX2dxX18xX1xX3xXf5xX34bxX3xX4xX26xX4xX3xX1xX8exX18xX1xX3xXc5xX69xX18xX29xX3xX5xX10xX14xX3xXexX1xX6xX18xX29xX3xX2cxX2dxX14xX3xX5xX31xX4xX3xX4xX192xX6xX3xXabxX7xX15xX6xX10xX5xX3xX18xX1xX6bdxXf5xX3xX8dxX8exX14xX3xX18xX29xX96xX35exXdxX3xX16xX304xX18xX3xX32dxX6xX5xX10xX7xXexXdxX18xX10xX3xXexX15xX14xX18xX29xX3xXexX1xX35exXdxX3xX29xXdxX6xX18xX3xX15dxX20xX6xX5bxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX14xX16xXdcxXaxX12xXcxX15xX14xX18xX29xX3xX4xX1xX20xXdcxX189xX18xX3xXexX1xX14dxXf5xXbbxX3xX90xX20xX7cxX4xX3xX8dxX96xX97xX18xX29xX3xX13xX14xX15xX16xX6xX18xX3xX4xX338xX18xX29xX3xXc5xXc6xX3xX4xX1f5xX3xX4xX26xX4xX3xX4xX20xX69xX4xX3xX29xX6dxXbxX3xX8dxX166xXdxX3xX32dxX1xX1f5xX3xXcxX76xX18xX29xX3xXexX1xX7cxX18xX29xX3xX52xX6xX15xX15xXdxX7xX3xX8dxX8exX3xX185xX1xX192xX3xXexX526xX4xX1xX3xX52xX2dxX3xX8dxXdxX10dxX18xX3xX80xX4xX185xX6xX15xXexX1xXdcxXbbxX3xXexX1xX1cxX14xX3xX5xX20xX21xX18xX3xX8dxXd3xX3xXexX14dxX18xX29xX3xX4xX96xX35exX18xX29xX3xX1xXdfxXbxX3xXexX26xX4xX3xXexX14xX8exX18xX3xX16xXdxX10dxX18xX3xX29xXdxX72xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX18xX96xX166xX4xX3xX4xX338xX18xX29xX3xX18xX1xX96xX3xXexXf9xX18xX1xX3xX1xXf9xX18xX1xX3xX2cxX2dxX14xX3xX5xX31xX4xX3xXexX2dxXdxX3xXcxX15xX20xX18xX29xX3xX3exX3fxX18xX29xX5bxX3xX80xX81xX3xX5xX8exX3xX4xX1xX6dxX18xX29xX3xX16xX216xX18xX29xX3xX4xX1xX304xX18xX3xX4xX20xX7cxXdxX3xX4xfc67xX18xX29xX3xXexX15xX14xX18xX29xX3xX4xX1xX20xXdcxX189xX18xX3xX4xX3fxX18xX29xX3xX16xX20xX3xX2cxX6xX3xX18xX96xX166xX4xX3xX29xX79bxXf5xX3xX4xX1cxX3xX90xX6xXexX6xX15xX3xX8dxX8exX3xX185xX6xX18xX6xX16xX6xX3xX4xX192xX6xX3xX90xX20xX7cxX4xX3xX8dxX96xX97xX18xX29xX3xX13xX14xX15xX16xX6xX18xX3xX18xX1xX6bdxXf5xX3xXexXf9xXf5xX3xXfcxXdxX189xXf5xX3xX7xX31xX3xX192xX18xX29xX3xX1xX69xX3xXc5xX7cxXdxX3xXbxX1xX1f5xX3xX8dxX166xXdxX3xXabxX7xX15xX6xX10xX5xX5bxX43xX5bxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX20xXexX1xX14xX15xXaxX12xX58xX338xX3xX52xXdfxXbxX3xX5fxX3xX32dxX1xX2dxXf5xX3xX52xX20xX304xX18xX43xX58xX59xX58xX5fxe82fxX6xX7xX1xXdxX18xX29xXexX14xX18xX0xX43xXbxX12

Vũ Hợp - Phạm Huân/VOV-Washington

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết