Cập nhật: 09/02/2023 06:00 GMT+7
e7cbx17796x147d3x1257ax16a18x11d44xe7e8x11f56x14da8xX7x16ec0x12756x1252fx12a84xf9d6x14e8fxX5x15d91xXax1559cx1608fx15998x11335xfe84xe956x14c2exX16xf504xX1x16c4exXexX3x15a41x16897xX15xX3xX5x167f7xX15xX3x16376x116cfxX3xX1x10afaxf4b3xX4xX1xX3x15aafxf7e0xXdxX3xXexX1xX2bxX2cxXdxX3x17456x10371xX3xXex149f4xX15x1796cxX3xX1x17f2bxXbxX3xXex15955xX4xX3xf3d7xX3x16103xX24xX15xX0x1815axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x1799bxXaxX12x10eb5xedfcxXdxX10xXexX15xX6xe911x17372x1533dxX3xX16xX3xX17xX18x172f0xX3xX1axX1xX1cxXexX3xX1fxX20xX15xX3xX3axX14xX3xX13xX14xX15xX3x17ed1xed59xX31xX4xX3xX62xf4ecxX3xX27xXdxX28xX15xX3xX7x16ab4xX3xXex158d8xX3xX4xX1x12791xX4xX3xX4xX47xX4xX3xX4xX87x10e74xX4xX3xXexX1xX20xX2bxX3xX5xX87xX1cxX15xX3xX3axX14xX2bxX3xXexX87x134a5xX15xX3xXex13f86xXdxX3xX3axX3bxX3xXex11102xX15xX1xX3xX1xXc2xX15xX1xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xXex1673exX24xX15xX3xX1fxX47xX15xX3xX30xX20xX2bxX3xXcxXd4xXdxX3bxX87xX3xXcxXdxX24xX15xX74xX3xX4x13f99xX15xX40xX3xX15xX1x101c5xX3xX4xX47xX4xX1xX3xXexX1xX9bxX4xX3xXexX3exX15xX40xX3xX4xXf3x1211axX15xX40xX3xX1xX43xXbxX3xXexX47xX4xX3xX4cxX6xX3xX4cxX24xX15x17d55xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX2bxX62x10f6fxXaxX12xX0xXdxX6cxX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6cxX7xX16xXbxX1xX2bxXexX2bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX16xX1axX1xX1cxXexX3xX1fxX20xX15xX3xX5xX24xX15xX3xX27xX28xX3xX1xX2bxX2cxX4xX1xX3xX30xX31xXdxX3xXexX1xX2bxX2cxXdxX3xX3axX3bxX3xXexX3exX15xX40xX3xX1xX43xXbxX3xXexX47xX4xX3xX4axX3xX4cxX24xX15xX3xX1xXc2xX15xX1xX3xX20xX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xXd4xX4xX9xXaxX50xX50xX4xX118xX4cxX6xX2bxf9f4xX87xX6xX15xX40xXexXd4xXdxX118xX3axX15xX50xX62xX10xX7xX27xXexX2bxXbxX50xX15xX10x1334bxX7xX50x12c9bxX4ax17ea8x102a5xX50xX2xX2x14306xX62xX1c1xX1bcxX1bdxX1bcxX1bcxX1bax10e0axXex16f1fxX1bdx10bb7xX1c1xX5xX2xX118x17f37xXbxX40xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX16xX1axX1xX1cxXexX3xX1fxX20xX15xX3xX5xX24xX15xX3xX27xX28xX3xX1xX2bxX2cxX4xX1xX3xX30xX31xXdxX3xXexX1xX2bxX2cxXdxX3xX3axX3bxX3xXexX3exX15xX40xX3xX1xX43xXbxX3xXexX47xX4xX3xX4axX3xX4cxX24xX15xXaxX3xX1b7xXdxX62xXexX1xX9xXax16ec2xX4axX2xXaxX3xX1xX10xXdxX40xX1xXexX9xXaxX1c1xX1cdxX221xXaxX3xX62xX6xXexX6xX16xXbxX1xX2bxXexX2bxX16xX2bxXd4xXdxX40xXdxX15xX6xX5xX16xX7xXd4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x18315xX50xX50xX4xX62xX15xXdxX6cxX40xX118xX3axXdxX10xXexX15xX6xX6cxXbxX5xX87xX7xX118xX3axX15xX50xXexX1bdxX1baxX1bcxX50xX87xXbxX5xX2bxX6xX62xX10xX62xX50xX1xX2bxXexX15xX15x13eaaxX50xX1baxX1bcxX1baxX4ax15891xX1bcxX1baxX283xX1bcxX1cdxX50xX6cxX12bxX15xX1xX6xXexX1xX6xX15xX118xX1d2xXbxX40xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1370axX6xXbxXexXdxX2bxX15xXaxX12xXcx12e8cxX3xXexXd4xX47xXdxX3xX7xX6xX15xX40xX3xXbxX1xX20xXdxX251xX3x17b00xX2cxXdxX3xX62xXdxf8bexX15xX3xX4xf274xX6xX3xX13xX14xX15xX3xX86xX87xX31xX4xX74xX3xX1axX1xX1cxXexX3xX1fxX20xX15xX74xX3xX17xX18xX118xX3xX65xX1axX40xX87x13a23xX15xX251xX3x1083cxX2bxX15xX1xX6xXbxX6exX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX2bxX62xX12bxXaxX12xXcxX1xX10xX2bxX3xX1x10b4cxX15xX40xX3xXexXdxX15xX3xX2f3xX2bxX15xX1xX6xXbxX74xX3xX15xX40xX14xX12bxX3xX1cdxX50xX1baxX74xX3xX1fxXa4xX3xX1axX40xX2bxX2cxXdxX3xX40xXdxX6xX2bxX3xX13xX14xX15xX3xX86xX87xX31xX4xX3xX4xX1xX2bxX3xX4cxXdxX28xXexX3xX15xXf3xXbbxX4xX3xX15xX14xX12bxX3xX4x124dcxX15xX40xX3xX3axXbbxXdxX3xX17xX18xX3xX3axX14xX3xX1axX1xX1cxXexX3xX1fxX20xX15xX3xX7xX94xX3xXexX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xX30xX31xXdxX3xXexX1xX2bxX2cxXdxX3xX4xf9f9xXbxX3xXexX1xX9bxX3xXexXd4xXf3x10dbcxX15xX40xX3xXexX2cxXdxX3x13ab7xX6xX7xX1xXdxX15xX40xXexX2bxX15xX3xX3axX14xX2bxX3xXexX87xXb7xX15xX3xXexXbbxXdxX3xX30x13371xX3xXexX1xX20xX2bxX3xX5xX87xX1cxX15xX3xX3axX3bxX3xXexXc2xX15xX1xX3xX1xXc2xX15xX1xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xXexXd4xX24xX15xX3xX1fxX47xX15xX3xX30xX20xX2bxX3xXcxXd4xXdxX3bxX87xX3xXcxXdxX24xX15xX3xX74xX3xX4xXedxX15xX40xX3xX15xX1xXf3xX3xX4xX47xX4xX1xX3xXexX1xX9bxX4xX3xXexX3exX15xX40xX3xX4xXf3xX106xX15xX40xX3xX1xX43xXbxX3xXexX47xX4xX3xX4cxX6xX3xX4cxX24xX15xX118xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX2bxX62xX12bxXaxX12xX1fxXa4xX3xXexXd4xX24xX15xX3xX4xX1xX2bxX3xX4cxXdxX28xXexX3xXcxX1xX9bxX3xXexXd4xXf3xX390xX15xX40xX3xXexX1xX9bxX3xX15xX1xX386xXexX3xX1fxXa4xX3xX1axX40xX2bxX2cxXdxX3xX40xXdxX6xX2bxX3xX13xX14xX15xX3xX86xX87xX31xX4xX3xX2aaxX1xX2bxX3xX13xX12bxX87xX15xX16xX62xX2bxX15xX40xX3xX7xX94xX3xX15xX1x177c1xX6cxX3xX1x13c8axXbxX3xX4cxX6xX3xX4cxX24xX15xX3xX3axXbbxXdxX3xXcxX1xX9bxX3xXexXd4xXf3xX390xX15xX40xX3xX1axX40xX2bxX2cxXdxX3xX40xXdxX6xX2bxX3xX17xX18xX3xX398xX10xX15xX62xX12bxX3xef70xX1xX10xXd4xX6cxX6xX15xX3xX3axX14xX3xX15xX40xXf3xX106xXdxX3xX30xX2efxX15xX40xX3xX4xX386xXbxX3xX1axX1xX1cxXexX3xX1fxX20xX15xX3xXcxX6xX27xX10xX2bxX3xX17xX2bxXd4xXdxX3xX3axX14xX2bxX3xX15xX40xX14xX12bxX3xX2xX4axX50xX1baxX3xXexXbbxXdxX118xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX2bxX62xX12bxXaxX12x12c4fxX8cxX3xX27xXdxX28xX15xX74xX3xX4cxX6xX3xX4cxX24xX15xX3xX7xX94xX3xXexX97xX3xX4xX1xX9bxX4xX3xX4xX47xX4xX3xX4xX87xXa4xX4xX3xXexX1xX20xX2bxX3xX5xX87xX1cxX15xX3xX3axX3bxX3xX6cxX390xX3xXd4xXa4xX15xX40xX3xX1xX43xXbxX3xXexX47xX4xX3xXexXd4xX2bxX15xX40xX3xX3axXdxX2ccxX4xX3xXexX3exX15xX40xX3xX4xXf3xX106xX15xX40xX3xX27xX1xX20xX3xX15xX3exX15xX40xX3xXd4xX3exX15xX3xX30xX10xX74xX3xX4xXedxX15xX40xX3xX15xX1xXf3xX3xX4xX47xX4xX3xX3axX386xX15xX3xX30xX3bxX3xX27xX1xX87xX3xX3axX8cxX4xX3xX3axX14xX3xXexX2bxX14xX15xX3xX4xXb7xX87xX3xX27xX1xX47xX4xX118xX3xX2c6x143a9xX12bxX3xX7xX94xX3xX5xX14xX3xX4xX87xXa4xX4xX3xX1xX481xXbxX3xX4xX386xXbxX3xXexX1xX9bxX3xXexXd4xXf3xX390xX15xX40xX3xX4cxX6xX3xX4cxX24xX15xX3xX5xXb7xX15xX3xXexX1xX9bxX3xX4cxX6xX3xX62xXf3xXbbxXdxX3xXexX1xX106xXdxX3xX4xX1x128efxX15xX1xX3xX1a1xX87xX12bxX3bxX15xX3xXcxX97xX15xX40xX3xXexX1xX31xX15xX40xX3xX13xX14xX15xX3xX86xX87xX31xX4xX3xX2f3xX2bxX2bxX15xX3xX4aexX87xX27xX16xX12bxX10xX2bxX5xX118xX3xX2aaxX87xXa4xX4xX3xX1xX481xXbxX3xXexXf3x16ea5xX15xX40xX3xXexX8cxX3xX6cxXbbxXdxX3xX15xX1xX386xXexX3xX62xXdx143d6xX15xX3xXd4xX6xX3xXexX2cxXdxX3xXcxX2bxX27xX12bxX2bxX3xX1xX2efxXdxX3xXexX1xX47xX15xX40xX3xX2xX1bcxX50xX1baxX1bcxX1baxX1baxX118xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX2bxX62xX12bxXaxX12xXcxXd4xX2bxX15xX40xX3xX4xX1xX87xX12bxX28xX15xX3xX4xfeddxX15xX40xX3xX62xX87xX3xX17xX18xX3xX5xXb7xX15xX3xX15xX14xX12bxX74xX3xX668xX15xX40xX3xX2aaxX1xX2bxX3xX13xX12bxX87xX15xX16xX62xX2bxX15xX40xX3xX4xXedxX15xX40xX3xX4xX47dxX3xX4xX47xX4xX3xX4xX87xXa4xX4xX3xX40x17460xXbxX3xXd4xXdxX24xX15xX40xX3xXd4xX94xX3xX3axXbbxXdxX3xX4cxX14xX3xX4aexX1xX10xXd4xX6cxX6xX15xX3xX3axX14xX3xX668xX15xX40xX3xX17xX2bxXd4xXdxX74xX3xXexX1xX87xX3xX1x11889xXexX3xX7xX8cxX3xX4xX1xX6ccxX3x13a4fxX3xX4xX2d0xX6xX3xX62xXf3xX3xX5xX87xX1cxX15xX3xX3axX3bxX3xX3axXdxX2ccxX4xX3xX5xXdxX2ccxX87xX3xX4aexX10xX2bxX87xX5xX3xX3axX14xX3xXcxX2bxX27xX12bxX2bxX3xX4xX47dxX3xXexX1xX87xX3xX1x15d26xXbxX3xX30xXf3xX43xX4xX3xX4cxX386xXexX3xX30xX2efxX15xX40xX3xX3axX3bxX3xX3axX386xX15xX3xX30xX3bxX3xX4xX47xX4xX3xX15xX2cxX15xX3xX15xX1xX59axX15xX3xX13xX14xX15xX3xX86xX87xX31xX4xX3xX4cx1146bxX3xX4xXf3x10b10xX15xX40xX3xX4cxX9bxX4xX3xX5xX6xX2bxX3xX30xXa4xX15xX40xX3xXexXd4xX2bxX15xX40xX3xXexX1xX106xXdxX3xX4xX1xXdxX28xX15xX3xX1xX6xX12bxX3xX27xX1xX668xX15xX40xX118xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX2bxX62xX12bxXaxX12xX13xX14xX15xX3xX86xX87xX31xX4xX3xX3axX14xX3xX1axX1xX1cxXexX3xX1fxX20xX15xX3xX30xX315xX3xXexXdxX28xX15xX3xX1xX14xX15xX1xX3xX6cxXa4xXexX3xX7xX31xX3xX3ax157b0xX15xX40xX3xXexX1xX6xX6cxX3xX3axX386xX15xX3xX4xX386xXbxX3xX4xX1xX87xX12bxX24xX15xX3xX3axXdxX24xX15xX3xX3axX3bxX3xX4xX47xX4xX1xX3xXexX1xX9bxX4xX3xX40xXdxX20xXdxX3xX1a1xX87xX12bxX28xXexX3xX3axX386xX15xX3xX30xX3bxX3xX15xX14xX12bxX3xXexXd4xXf3xXbbxX4xX3xX30xX59axX12bxX118xX50xX118xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX2bxX62xX12bxXaxX3xX7xXexX12bxX5xX10xX9xXaxXexX10x11876xXexX16xX6xX5xXdxX40xX15xX251xX3xXd4xXdxX40xX1xXexffd1xXaxX12xX0xX7xXexXd4xX2bxX15xX40xX12xXcxXd4xXb7xX15xX3xX86xX87xX12bxX24xX15xX0xX50xX7xXexXd4xX2bxX15xX40xX12xX3xX65xXcxXcx1004fxX66xX1axX50xX66xXdxX10xXexX15xX6xX6cxX6dxX6exX0xX50xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

ChatGPT hữu ích đến đâu?

ChatGPT hữu ích đến đâu?
2023-02-08 16:02:00

QTO - Chuyên gia công nghệ thẳng thắn bày tỏ lo ngại về sự nguy hiểm của AI nhưng không khỏi lạc quan về tiềm năng của lĩnh vực này.

Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cứu hộ khó khăn do tuyết rơi

Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cứu hộ khó khăn do tuyết rơi
2023-02-08 06:51:00

VOV.VN - Các đội cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đang gặp khó khăn khi nhiệt độ rất thấp và nhiều nơi có tuyết. Hơn 6.200 người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, nhưng nỗ lực cứu hộ vẫn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết