Cập nhật:  GMT+7
8668xbc8dx11862x132bbxfc0fx10f7fxe43axb99dx9f7cxX7x10b08x11819x12fedxcec7x124e0x10aa4xX5x95f1xXax11d62xf13dxaab1x123f5x868cxX3xX15xX16xX1xa117xX15xX3xX15xX1xcee2xX15xX3x8a8exXdxdcacxX15xX3xa495xXdxX7xX15xX10xe2a6xX3x11870x94dcxXdxX3xcac7xXdxc242xX15xX3xX15xX16x11265xX2dxX3xX4xbe28xX3x10982x123efxXexX3xX23xXdxX35xX4xX0x11f16xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX33xXaxX12xb4c7xccbdxX3xe939xX1x12effxX15xX16xX3xX5xeba0xX3xXexced5xX3axX2dx124a5xX15xX3xXexX1xcf98xX15xX16xX3xXexX1xa978xX3xX16xXdx137aexXdxX3xX28xXdxX7xX15xX10xX2dxX3xX33xd49axX3xX61xXdxX79xX15xX3xX7x9217xX3xX7xX6xX3xXexX1xc2fcxXdxX3xf472xf122x12217xX9cxX9cxX3xX15xX1xX20xX15xX3xX23xXdxX25xX15xX3xX2fx12948xX3xXexXdxX79xXexX3xX61xXdxX35xX40xX3xX2fx10819xce13xX4xX3xX61xX1xcc81xX97xX15xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1x8992xX3xX5xX25xX15xX3xX2fxX79xX15xX3x12bf6xba83xXd2xX3xXex9625xX3x13c2cxf398xX28xX9bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10dbcxX6xXbxXexXdxXbexX15xXaxX12xX0xXdxX40xX16xX3xX7xX6bxX4xX9xXaxX49xX49xX4xX9bx1397fxX6xXbex1295exX3axX6xX15xX16xXexX6bxXdxX9bxX23xX15xX49xX33xX10xX7xX61xXexXbexXbxX49xX15xX10xc5cexX7xX49xa7eaxdc7fxX9cxf47cxX49xX2xX9cxX9axX33xb47axX2xX2xX2xX120xXd2xX128xXexX128xXd2xX2xXd2xX5xX2xX9bx13c57xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX1bxX15xX3xX15xX1xX20xX15xX3xX23xXdxX25xX15xX3xX28xXdxX7xX15xX10xX2dxX3xX2fxX30xXdxX3xX33xXdxX35xX15xX3xX15xX16xX3axX2dxX3xX4xX3exX3xX40xX41xXexX3xX23xXdxX35xX4xXaxX3xX49xX12xX3xX28xXdxX7xX15xX10xX2dxX3xX33xX88xX3xX61xXdxX79xX15xX3xX7xX6xX3xXexX1xX97xXdxX3xX9axX9bxX9cxX9cxX9cxX3xX15xX1xX20xX15xX3xX23xXdxX25xX15xX9bxX3xf45bxX16xX3axX68xX15x1237dxX3xXcxX1xX10xX3x13002xX4xXbexX15xXbexX40xXdxX4xX3xXcxXdxX40xX10xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9049xXbexX33xX2dxXaxX12xbe14xXdxX35xX4xX3xX4xf249xXexX3xX16xXdxX97xX40xX3xX15xX1xX20xX15xX3xX7xX88xXd3xX3xX4xX1xXdxX79xX40xX3xX61xX1xXbexX97xX15xX16xX3xX120xXd3xX122x1208fxX3xX15xX1xX20xX15xX3xX23xXdxX25xX15xX3xX28xXdxX7xX15xX10xX2dxX3xXexX6bxX25xX15xX3xXexXbexX14xX15xX3xX4x10216xX3axXd3xX3xX15xX1x14138xX40xX3xXexb27exXbxX3xXexX6bxX3axX15xX16xX3xX23xX14xXbexX3xX61xXdxX15xX1xX3xX33xXbexX6xX15xX1xX3xXexX6bxX88xX4xX3xXexX3axX2dxX79xX15xX3xX2fxX5fxX3xX16xXdx12ca8xXbxX3xX4xX63xX3xXbxX1xXdxX79xX3axX3xX4xc86fxX6xX3xX28xXdxX7xX15xX10xX2dxX3xXexebb1xX15xX16xX3xX128xXd3xX9axX1f7xX3xX5xX25xX15xX3xX2xX2xX9axXd3xX11fxX11fxX3xXd9xXdaxX28xX3xXexX6bxXbexX15xX16xX3xX15xX16xX14xX2dxX3xX16xXdxX6xXbexX3xX33x12b38xX4xX1xX3x8923xX49xX11fxX9bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1caxXbexX33xX2dxXaxX12xbb15xb7eexX15xX16xX3xXexX1xd22dxXdxX3xX15xX14xX2dxX3xX2fxXb8xXb9xX4xX3xX4xX1xXbexX3xX5xX14xX3xX2fxXabxX3xXexX1xX88xX4xX3xX1xXdxX35xX15xX3xX5xbc1cxXdxX3xX1xde61xX6xX3xX16xXdxX247xXbxX3xXexX25fxX15xX16xX3xX4xX63xX3xXexX2d1xX4xX3xX4xX1xXbexX3xX4xX2acxX4xX3xX4xX63xX3xX2fxX73xX15xX16xX3xX23xX14xX3xe126xXbexX6xX3xX33xX288xX3axX3xX4xX1x10ee7xX3xXexX6bxXc8xX4xX1xX3xXexe786xX3xX15xX1xX14xX3xX2fxX215xX3axX3xXexXb8xX3xX1a3xX10xX5xX7xXbexX15xX3xef42xX10xX5xXexf87dxX3xX6bxX21bxX15xX16xX3xX28xXdxX7xX15xX10xX2dxX3xX2fxX5fxX3xX4xX1xXdxX3xX106xX3axX2acxX3xXexX6xX2dxX3xX4xX1xXbexX3xX61xXdxX15xX1xX3xX33xXbexX6xX15xX1xX3xXexX6bxX88xX4xX3xXexX3axX2dxX79xX15xX9bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1caxXbexX33xX2dxXaxX12xXcxX1xX10xXbexX3xX61xX79xX3xX1xXbexf721xX4xX1xXd3xX3xX4xX73xX15xX16xX3xXexX2dxX3xX7xX90xX3xXexX2acxXdxX3xX4xX41xX3axX3xXexX6bxX247xX4xX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xX103xX6xX3xX40xX97xX15xX16xXd3xX3xX16xX68xX40xX1a8xX3xX16xXdxX97xXdxX3xXexX6bxXc8xXd3xX3xXexX6bxX3axX2dxX6exX15xX3xX1xX1bxX15xX1xX3xX23xX14xX3xXexX6bxX88xX4xX3xXexX3axX2dxX79xX15xbb46xX3xXexX1xXabxX3xXexX1xX6xXbexX3xX16xXdxX6xXbexX3xX4xX1xXbexX3xX1aexXdaxX31fxX1a3xX3cdxX3xX23xX14xX3xX4xX2acxX4xX3xX4xX73xX15xX16xX3xX23xXdxX25xX15xXd3xX3xXexX6bxX97xXdxX3xX15xX16xX1xXdxX35xX40xX3xX23xX14xX3xX7xX97xX15xX3xXbxX1x11aabxX40xX3xX4xX254xX6xX3xX28xXdxX7xX15xX10xX2dxX9bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1caxXbexX33xX2dxXaxX12xXcxX63xX15xX16xX3xX16xXdxX2acxX40xX3xX2fxX30xX4xX3xX2fxXdxX6exX3axX3xX1xX14xX15xX1xX3x9834xX6xX5xXexX3xX28xXdxX7xX15xX10xX2dxX3xe85exX16xX10xX6bxX3xX4xX1xXbexX3xX103xXdxX79xXexX1a8xX3x10192xX1d0xXdxX35xX4xX3xX4xX3exX3xX4xX41xX3axX3xX5xX379xXdxX3xX7xX90xX3xX16xXdxX247xXbxX3xX4xX73xX15xX16xX3xXexX2dxX3xX1xXbexX379xXexX3xX2fxX2a6xX15xX16xX3xX1xXdxX35xX3axX3xX106xX3axX97xX3xX23xX14xX3xXbxX1xX20xX15xX3xX103xX63xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xXc8xX3xX23xX14xXbexX3xX4xX2acxX4xX3xX5xf7c6xX15xX1xX3xX23xX88xX4xX3xXbxX1x108bcxX3xX1xXb9xXbxX3xX1xX3exX15xX9bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1caxXbexX33xX2dxXaxX12x12dbaxX15xX16xX3xX4x12734xX15xX16xX3xX15xX1xX41xX15xX3xX40xX379xX15xX1xX3xX1xXbexX379xXexX3xX2fxX2a6xX15xX16xX3xXexX6bxX88xX4xX3xXexX3axX2dxX79xX15xX3xX23x11bc5xX15xX3xX5xX14xX3xXb8xX3axX3xXexXdxX25xX15xX3xX1xX14xX15xX16xX3xX2fxX215xX3axX3xX4xX254xX6xX3xX28xXdxX7xX15xX10xX2dxXd3xX3xXexXdxX79xXbxX3xX2fxX79xX15xX3xX5xX14xX3xXbxX1xX2acxXexX3xXexX6bxXdxXabxX15xX3xXexX1xXb8xX3exX15xX16xX3xX1xXdxX35xX3axXd3xX3xX15xX1xXb8xXb9xX15xX16xX3xX106xX3axX2dxX6exX15xX3xXexX1xXb8xX3exX15xX16xX3xX40xX379xXdxX3xX23xX14xX3xX16xXdxX97xXdxX3xXexX6bxXc8xX9bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1caxXbexX33xX2dxXaxX12xX4ddxX15xX16xX3xX4xX4e2xX15xX16xX3xX7xX90xX3xX2dxX25xX3axX3xX4xX215xX3axX3xX1xX2a6xXdxX3xX2fxX68xX15xX16xX3xX106xX3axX97xX15xX3xXexX6bxX288xX3xX61xX1xX73xXdxX3xXbxX1x12714xX4xX3xX5xX379xXdxX3xX4xX63xX3xXexX2d1xX4xX3xX4xX1xXbexX3xX4xX63xX3xX2fxX73xX15xX16xX3xX23xX14xXbexX3xX4xX3axX30xXdxX3xX15xX25fxX40xX3xX15xX6xX2dxX9bxX3xX5exXdxX2acxX40xX3xX2fxX30xX4xX3xXexX14xXdxX3xX4xX1xXc8xX15xX1xX3xXecxX1xX6bxXdxX7xXexXdxX15xX10xX3x11f20xX4xXecxX6xX6bxXexX1xX2dxX3xX4xX1xXbexX3xX103xXdxX79xXexX3xXexX379xX40xX3xXexX1xX2cdxXdxX3xX40xX2d1xX4xX3xX4xX63xX3xXexX2d1xX4xX3xXexX1xX41xXbxX3xX1xX3exX15xX3xX7xXbexX3xX23xX7dxXdxX3xXexX6bxXb8xX7dxX4xX3xX2fxX379xXdxX3xX33xX288xX4xX1xXd3xX3xX7xX6xX3axX3xX2fxde63xX3xX40xX7dxXdxX3xXexX30bxX3xXexX30bxX3xXexX25fxX15xX16xX3xX5xX25xX15xX9bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1caxXbexX33xX2dxXaxX12xX1a3xX1xX14xX3xX2fxX215xX3axX3xXexXb8xX3xX31fxX10xX5xXexX323xXd3xX3xX15xX16xXb8xX2cdxXdxX3xX2fxX6xX15xX16xX3xXexX1bxX40xX3xX61xXdxX79xX40xX3xX40xX2a6xXexX3xX16xX1xX79xX3xXexX6bxXbexX15xX16xX3xX1xX2a6xXdxX3xX2fxX68xX15xX16xX3xX106xX3axX97xX15xX3xXexX6bxX288xX3xX28xXdxX7xX15xX10xX2dxXd3xX3xX2fxX5fxX3xX254xX15xX16xX3xX1xX2a6xX3xX23xXdxX35xX4xX3xX61xX1xX73xXdxX3xXbxX1xX5b3xX4xX3xX4xX63xX3xXexX2d1xX4xX3xX23xX14xXbexX3xX15xX25fxX40xX3xXexX14xXdxX3xX4xX1xXc8xX15xX1xX3xX11fxX9cxX11fxXd2xX9bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1caxXbexX33xX2dxXaxX12xX31fxX6xX3axX5xX3xX1d0xX10xX6bxX15xX6xXd3xX3xX15xX1xX14xX3xXbxX1xX20xX15xX3xXexXc8xX4xX1xX3xX4xX1xXc8xX15xX1xX3xX4xX254xX6xX3xX455xX15xX7xXdxX33xX10xX6bxX3xX455xX15xXexX10xX5xX5xXdxX16xX10xX15xX4xX10xXd3xX3xX4xX1xXbexX3xX103xXdxX79xXexX1a8xX3xX464xX28xXdxX7xX15xX10xX2dxX3xX2fxX5fxX3xX23xX14xX3xX2fxX6xX15xX16xX3xX5xX14xX40xX3xX1xX3exX15xX3xX15xX1x86f6xX15xX16xX3xX16xX1bxX3xX40xX14xX3xX73xX15xX16xX3xX31fxX10xX5xXexX323xX3xX2dxX25xX3axX3xX4xX215xX3axX3xX33xX4bexX3xX61xX1xX73xX15xX16xX3xX15xX1xX41xXexX3xXexX1xXdxX79xXexX3xX5xX14xX3xXbxX1xX97xXdxX3xX23xX21fxX2dx1244fxX9bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1caxXbexX33xX2dxXaxX12xX28xXdxX7xX15xX10xX2dxX3xX61xX1xX73xX15xX16xX3xX5xXbexX379xXdxX3xX103xa441xX3xX1aexXdaxX31fxX1a3xX3xX40xX14xX3xX23xX506xX15xX3xXexXdxX79xXbxX3xXexX5b3xX4xX3xX16xXdxX6xXbexX3xX4xX1xXbexX3x8b07xXdxX40xX40xX2dxX3xX31fxXdxXexX6xX6bxXbexX3xX2fxXdxX6exX3axX3xX1xX14xX15xX1xX9bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1caxXbexX33xX2dxXaxX12xX5fcxX97xX15xX16xX3xX16xXdxX97xXdxX3xXexX6bxXc8xX3xX7xX90xX3xX33xXbexX3xX5exXdxX2acxX40xX3xX2fxX30xX4xX3xXexX6bxX3axX2dxX6exX15xX3xX1xX1bxX15xX1xX3xX28xX6xX15xX6xX3xX449xX6xX5xX33xX10xX15xX3xX23xX14xX3xX16xXdxX2acxX40xX3xX2fxX30xX4xX3xX2fxXdxX35xX15xX3xX97xX15xX1xX3x14157xX5xX6xX15xX3xX1caxX10xX6bxX16xX40xX6xX15xX3xX2fxXdxX6exX3axX3xX1xX14xX15xX1xX9bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1caxXbexX33xX2dxXaxX12xXcxX6bxXb8xX7dxX4xX3xX2fxX647xXd3xX3xX28xXdxX7xX15xX10xX2dxX3xX2fxX5fxX3xX103xX2acxXbexX3xX4xX2acxXbexX3xX23xX6exX3xX23xXdxX35xX4xX3xX16xXdxX97xX40xX3xX5xXb8xXb9xX15xX16xX3xX2fxX25fxX15xX16xX3xX61x10a2fxX3xX1xX14xX15xX16xX3xX106xX3axX8c8xX3xX2fxX215xX3axX3xXexXdxX25xX15xX3xX2fxX30xXdxX3xX23xX7dxXdxX3xX28xXdxX7xX15xX10xX2dxX3xfff6xX3xX61xX1xXdxX3xX2fxX3exX15xX3xX23xX288xX3xX15xX14xX2dxX3xX2fxX5fxX3xX103xX2acxXbexX3xX5x10c31xX3xX1xX3exX15xX3xX2xX3xXexXd7xX3xX2fxX73xX3xX5xX6xX9bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1caxXbexX33xX2dxXaxX12x140a6xX215xX15xX3xX16xX215xX15xX3xX15xX1xX41xXexX3xX28xXdxX7xX15xX10xX2dxX3xXexX1xX88xX4xX3xX1xXdxX35xX15xX3xX4xX1d6xXexX3xX16xXdxX97xX40xX3xX15xX1xX20xX15xX3xX7xX88xX3xX5xX14xX3xX23xX14xXbexX3xX2fxX302xX15xX1xX3xX2fxXdxXabxX40xX3xX4xX254xX6xX3xX2fxX379xXdxX3xX33xX288xX4xX1xX3xX23xX7dxXdxX3xX23xXdxX35xX4xX3xX7xX6xX3xXexX1xX97xXdxX3xX120xX11fxX9bxX9cxX9cxX9cxX3xX15xX1xX20xX15xX3xX23xXdxX25xX15xX3xX23xX14xXbexX3xX15xbe94xX6xX3xX2fxX215xX3axX3xX15xX25fxX40xX3xXexX14xXdxX3xX4xX1xXc8xX15xX1xX3xX11fxX9cxX11fxX2xX9bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX867xX3axXexX1xXbexX6bxXaxX12xX867xX15xX3xXcxX1xX2acxXdxX3x107dbxXcxX1xX10xXbexX3x11224xX10xX3axXexX10xX6bxX7xddc8xX0xX49xXbxX12

An Thái (Theo Reuters)

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

ChatGPT hữu ích đến đâu?

ChatGPT hữu ích đến đâu?
2023-02-08 16:02:00

QTO - Chuyên gia công nghệ thẳng thắn bày tỏ lo ngại về sự nguy hiểm của AI nhưng không khỏi lạc quan về tiềm năng của lĩnh vực này.

Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cứu hộ khó khăn do tuyết rơi

Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cứu hộ khó khăn do tuyết rơi
2023-02-08 06:51:00

VOV.VN - Các đội cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đang gặp khó khăn khi nhiệt độ rất thấp và nhiều nơi có tuyết. Hơn 6.200 người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, nhưng nỗ lực cứu hộ vẫn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết