Cập nhật:  GMT+7
f0e1x12e5ax1267ex16d8exf808x16bbex17cd8x14d9ex144a7xX7x180adx13345x12f8fx1195dxf14ax13fa3xX5x1095exXax1406exfefexX6x10664x155acxX3xXaxX15x13416xX15xX16xXaxX3x1248ax148ffxX3x10f47x17fe4xX6x13097xX10xXdxf10dxX3xXcx182e4xX23xX15xX16xX3x16daexX23xf89bxX4xX3x15fb1x11192xXexX3xX16xXdx18242xX3xX4x131f4xX23xX3xX15xX1x1693axX15xX3xX1fxXdxffd9xX15xX3xX15xX16x181e0x131a4xXdxX3xX16xXdxX6xX4dxX3xfb2exX6xX15xX6x10a5exX6xX0x15b7axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xX10xX6xX5axXaxX12x12941xXcxXdxX15xX3xXcx108c3xX4xfb14xX3x1516exX3xX22xfed1xX15xX16xX3x17cbexX10xX23xXexX10xX2bxX7xX3xX72x15e8fxX15xX1xX7axX3xX15xX16x123f3x141aaxX3xX2xX2xX5dxX2x10c2exX3xX5ax173f0xX15xX3xX15xX16xX23x15c00xX15xX3xX16xXdx16be2xX23xX3xXexX48xX15xX3xX4xX1xX4dxX3xX35xXdx11cadxXexX3xXcxX2bxX23xX15xX16xX3xX30xX23xX32xX4xX3x10202xX7fxX3xX35xX36xXexX3xX16xXdxX3bxX3x14eabx10fbaxXexX3xX4xX3exX23xX3xX15xX1xX43xX15xX3xX1fxXdxX48xX15xX3xX15xX16xX4dxX4exXdxX3xX16xXdxX6xX4dxX3xX56xX6xX15xX6xX5axX6x12240xX3xXcxX1x110f4xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX15xX93xX94xX3xXc3x17412x144f9xX4xX3xXc3xX102xX6xX3xX2bxX6xX3x15909xX3xXexX1xf4a3xXdxX3xXc3xXdx132c7xXcexX3x100edxX15xX1xX4exX94xX3xX4x12ea3xXcex103f1xX3xX7xX6xX23xX3xf34exX1xXdxX3xX56xX6xX15xX6xX5axX6xX3xX35xX36xXexX3xX16xXdxX3bxX3x179b0xXdx18151xXcexX3xXc3xX32xX4xX3xXexX93xXdxX3xX4xX1xf7d4xX15xX1xX3xX22xX23xX6xX25xX10xXdxX3xXexX1xX10xX4dxX3xXc3x18315xX3xX15xX16xX1x12dcaxX3xX4xf1aaxX6xX3x168a5x116e1xXf1xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11345xX4dxX5axX94xXaxX12xX0xXdxXcexX16xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX5dxX5dxX4xXf1xX35xX6xX4dx13a9bxX23xX6xX15xX16xXexX2bxXdxXf1xX1fxX15xX5dxX5axX10xX7xX128xXexX4dxXbxX5dxX15xX10xX25xX7xX5dxX2x1648cx16d92x16e8exX5dx12a4exX1a9xX5ax1183bxX1abx1678dxX1b0xX1adxX1adxX1a9xXexX2xX1b0xX1aaxX1adxX1adxX1b2xX5xX2xXf1x152acxXbxX16xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX4dxX5axX94xXaxX12xX56x131c1xX3xX7xX10dxX3xX15xX16xX1xXdxX48xX15xX3xX4xX78xX23xX3xX4xX163xX6xX3xX22xX23xX6xX25xX10xXdxX3xXexX4exXdxX3x12a69xXexXexX6xX25xX6xX28xX3xX1fdxX15xXexX6xX2bxXdxX4dxX28xX3xX56xX6xX15xX6xX5axX6xXf1xX3x151c5xX15xX1xf620xX3xX83xX10xX23xXexX10xX2bxX7xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX4dxX5axX94xXaxX12xX56xX6xX15xX6xX5axX6xX3xXc3xX7fxX3xX35xX36xXexX3xX16xXdxX3bxX3xX35xX93xX3xX166xX4exX15xX1xX3xf339xX7fxX15xX3xX56xX1xX23xX3xX72xX166xX10xX15xX16xX3x1377exX6xX15x182ecxX1xX4dxX23xX7axX3xX7cxX3xX13bxXdxX13dxXcexX3xXc3xX32xX4xX3xXexX93xXdxX3xX4xX1xX14axX15xX1xX3xXc3xXa3xX15xX16xX3xXexX1xX111xXdxX3xX5xX93xX3xX4xX4dxX15xX3xX16xX13dxXdxX3xX4xX163xX6xX3xX15xX1xX43xX15xX3xX1fx10f8exXexX3xX7xX13dxX15xX16xX3xX5xX29cxXbxX3xXexX29cxXbxX3xXc3xX4dxX93xX15xX3xX22xX23xX6xX25xX10xXdxX3xX1fxX93xX4dxX3xX15xX16xX93xX94xX3xX2xX5dxX2xX9axX3xXexX4exXdxX3xX251xX6xX15xX4xX4dxX23xX1fxX10xX2bxXf1xX3xX178xX93xX3xX166xX4exX15xX1xX3xX251xX7fxX15xX3xX56xX1xX23xX3xX35xX160xX3xX35xX36xXexX3xX128xX1xXdxX3xXc3xX6xX15xX16xX3xX18fxX23xX13dxX3xX4xX120xX15xX1xX3xXexX4exXdxX3xX56xX6xX15xX6xX5axX6xX3xXexX2bxX4dxX15xX16xX3xX1xX93xX15xX1xX3xXexX2bx13813xX15xX1xX3xX35xX6xX94xX3xXex17834xX3xX22xX4dxX15xX16xX3x1235exX4dxX15xX16xX3xX72xXcxX2bxX23xX15xX16xX3xX30xX23xX32xX4xX7axX3xXex131dexXdxX3xX166xX10x16ad2xXdxX4xX4dxXf1xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX4dxX5axX94xXaxX12xXcxX1xX10xX4dxX3xX15xX16xX23xXa3xX15xX3xXexXdxX15xX3xX4xX163xX6xX3xX83xX10xX23xXexX10xX2bxX7xX28xX3xX4xX3exX23xX3xX15xX1xX43xX15xX3xX1fxXdxX48xX15xX3xX15xX16xX4dxX4exXdxX3xX16xXdxX6xX4dxX3xX56xX6xX15xX6xX5axX6xX3xX166xXdxX4xX1xX6xX10xX5xX3xX326xX4dxX1fxX2bxXdxX16xX3xXc3xX7fxX3xX35xX160xX3xXcxX2bxX23xX15xX16xX3xX30xX23xX32xX4xX3xX35xX36xXexX3xX16xXdxX3bxXf1xX3xX22xXdx13cd5xX15xX3xX4xX1xX102xX6xX3xX2bx10aefxX3xX1fxX20xX3xX1fxXdxX3bfxX4xX3xX4xX163xX6xX3xXf5xX15xX16xX3xX166xXdxX4xX1xX6xX10xX5xX3xX326xX4dxX1fxX2bxXdxX16xX3xX4xX1axX3xX5xXdxX48xX15xX3xX18fxX23xX6xX15xX3xXexX339xXdxX3xX1fxX20xX3xX35xX36xXexX3xX35xX93xX3xX166xX4exX15xX1xX3xX251xX7fxX15xX3xX56xX1xX23xX3xX1xX6xX94xX3xX128xX1xXf5xX15xX16xXf1xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX4dxX5axX94xXaxX12xXcx12ad1xX3xX4xX1xX78xX4xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX1xX14axX15xX1xX3xXbxX1xX163xX3xf730xX15xXexX10xX2bxX15xX6xXexXdxX4dxX15xX6xX5xX3xX56xX2bxXdxX7xXdxX7xX3xX13bxX2bxX4dxX23xXbxX3xX72xXexX2bxX20xX3xX7xX10dxX3xXexX4exXdxX3xX178x116b1xX7axX3xX7cxX3xX15xX1dexXdxX3xXf5xX15xX16xX3xX166xXdxX4xX1xX6xX10xX5xX3xX326xX4dxX1fxX2bxXdxX16xX3xX1xXdxX3bfxX15xX3xX4xXf5xX15xX16xX3xXexX13dxX4xX3xX7cxX3xXc3xX7fxX3xX15x1832bxX3xX5xX3exX4xX3xXexX316xXcexX3xX35xXdxX3bfxX15xX3xXbxX1xX13dxXbxX3xXc3xX116xX3xXf5xX15xX16xX3xX15xX93xX94xX3xXc3xX102xX103xX4xX3xXexX1xX120xXf1xX3xX446xX15xXexX10xX2bxX15xX6xXexXdxX4dxX15xX6xX5xX3xX56xX2bxXdxX7xXdxX7xX3xX13bxX2bxX4dxX23xXbxX3xXexX1xXf5xX15xX16xX3xX35xX13dxX4dxX3xXc3xX7fxX3xX15xX1xX29cxX15xX3xXc3xX102xX103xX4xX3xXexX1xXf5xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX2bx16cefxX15xX16xX3xX56xX32xX3xX1fxXa8xX15xX3xX4xXa8xXbxX3xX4xX6xX4dxX3xX1fxX15bxX3xX13xXf5xX15xX16xX3xX178xX36xX4xX3xf1a2xX3xX4xX163xX6xX3xXexX431xX3xX4xX1xX78xX4xX3xX5xX93xX3xX166xXdxX4xX1xX6xX10xX5xX3xX326xX4dxX1fxX2bxXdxX16xX3xX35xX160xX3xX35xX36xXexX3xX16xXdxX3bxX3xXexX4exXdxX3xXcxX2bxX23xX15xX16xX3xX30xX23xX32xX4xXf1xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX4dxX5axX94xXaxX12xX178xXcfxX3xfe3cxX16xX4dxX4exXdxX3xX16xXdxX6xX4dxX3xX1fxX93xX3xX178xXcfxX3xX56xXf5xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXcxX2bxX23xX15xX16xX3xX30xX23xX32xX4xX3xX4xX1xX102xX6xX3xXbxX1xX120xX15xX3xX1xXa3xXdxX3xX1fxX15bxX3xXexX1xXf5xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX35xX36xXexX3xX16xXdxX3bxX3xX4xX3exX23xX3xX15xX1xX43xX15xX3xX1fxXdxX48xX15xX3xX15xX16xX4dxX4exXdxX3xX16xXdxX6xX4dxX3xX56xX6xX15xX6xX5axX6xX3xX166xXdxX4xX1xX6xX10xX5xX3xX326xX4dxX1fxX2bxXdxX16xXf1xX3xX575xX16xX23xX94xX48xX15xX3xX15xX1xX43xX15xX3xXcxX2bxX23xX15xX16xX3xX30xX23xX32xX4xX3xX35xX36xXexX3xX16xXdxX3bxX3xXf5xX15xX16xX3xX166xXdxX4xX1xX6xX10xX5xX3xX326xX4dxX1fxX2bxXdxX16xX3xX1fxX9dxX15xX3xX4xX1xX102xX6xX3xXc3xX102xX103xX4xX3xX4xXf5xX15xX16xX3xX35xX32xXf1xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX4dxX5axX94xXaxX12xX575xX16xX4dxX93xXdxX3xX2bxX6xX28xX3xXc3xX4exXdxX3xX7xX78xX3xX18fxX23xX13dxX15xX3xX56xX6xX15xX6xX5axX6xX3xXexX4exXdxX3xXcxX2bxX23xX15xX16xX3xX30xX23xX32xX4xX3xX4x185ddxX15xX16xX3xXexX31fxX3xX4xX1xX32xXdxX3xX35xX316xX15xX1xX3xX5xX23xX29cxX15xX3xX1fxX15bxX3xXexX1xXf5xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX5xXdxX48xX15xX3xX18fxX23xX6xX15xX3xXexX339xXdxX3xXf5xX15xX16xX3xX166xXdxX4xX1xX6xX10xX5xX3xX326xX4dxX1fxX2bxXdxX16xXf1xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX4dxX5axX94xXaxX12xXcxX2bxX4dxX15xX16xX3xX128xX1xX4dxX120xX15xX16xX3xXexX1xX111xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXexX31fxX3xX15x106f9xXcexX3xX9axX1abxX1abxX1b0xX7cxX9axX1abxX2xX1b2xX28xX3xXf5xX15xX16xX3xX166xXdxX4xX1xX6xX10xX5xX3xX326xX4dxX1fxX2bxXdxX16xX3xX5xX93xXcexX3xX4xXf5xX15xX16xX3xX1fxXdxX3bfxX4xX3xX15xX16xX4dxX4exXdxX3xX16xXdxX6xX4dxX3xX4xX1xX4dxX3xX56xX6xX15xX6xX5axX6xX3xXexX4exXdxX3xX178xX36xX4xX3xX326xXdxX15xX1xX3xX1fxX93xX3xX22xX4dxX15xX16xX3xX326xX4dxX15xX16xX3xX72xXcxX2bxX23xX15xX16xX3xX30xX23xX32xX4xX7axXf1xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX4dxX5axX94xXaxX12xX22xX93xX3x180bcxXdxX15xX1xX5dxX3xX178xX13dxX4dxX3xXcxXdxX15xX3xXexX78xX4xX0xX5dxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bình luận: Ván bài ngửa của Nhà Trắng

Bình luận: Ván bài ngửa của Nhà Trắng
2018-12-12 06:30:21

QĐND - Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung tưởng chừng tạm nằm trong tầm kiểm soát và rẽ theo hướng ôn hòa thì vừa qua, Washington tung ra “đòn đánh” mới nhất với việc bắt giữ Giám...

Sức nóng từ “ngọn lửa nhỏ”

Sức nóng từ “ngọn lửa nhỏ”
2018-12-11 07:02:26

QĐND - Nước Pháp đang “dậy sóng” khi các cuộc biểu tình của phong trào “Gilets jaunes” (Áo vàng) bùng lên từ một tháng qua để phản đối chính phủ của Thủ tướng Edouard Philippe...

Những cuộc đoàn tụ kỳ diệu

Những cuộc đoàn tụ kỳ diệu
2018-12-08 07:26:36

QĐND - Thảm họa động đất, sóng thần ở tỉnh Trung Sulawesi của Indonesia hồi cuối tháng 9 vừa qua khiến hàng trăm trẻ em bị ly tán khỏi gia đình. Hơn 2.000 người đã thiệt mạng...

Cơ hội hòa bình đến muộn ở Yemen

Cơ hội hòa bình đến muộn ở Yemen
2018-12-07 07:04:13

QĐND - Sau hơn 3 năm diễn ra cuộc chiến tranh đẫm máu ở Yemen, lần đầu tiên mới có một cuộc đàm phán hòa bình được tổ chức với hy vọng sẽ chấm dứt cuộc chiến giữa quân chính...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết