Cập nhật:  GMT+7

Quan tâm xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2023, bước qua năm 2024, tỉnh Quảng Trị đặt ra mục tiêu tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững. Đồng thời xây dựng NTM có kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ và từng bước hiện đại. Phấn đấu đến cuối năm 2024, toàn tỉnh có 77/101 xã đạt chuẩn NTM (chiếm tỉ lệ 76,2%), trong đó có 24 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Quan tâm xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại

Bộ mặt nông thôn xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị ngày càng khởi sắc khi hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới -Ảnh: T.L

Với quan điểm xuyên suốt xây dựng nông thôn mới (NTM) có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đang từng bước đi vào chiều sâu, xây dựng hạ tầng KT-XH nông thôn đồng bộ, từng bước hiện đại.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, trong năm 2024, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức của cán bộ và người dân nông thôn về các nội dung mới, yêu cầu mới của chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; nâng cao chất lượng phong trào Quảng Trị chung sức xây dựng NTM.

Cùng với đó hoàn thành quy hoạch chung xây dựng xã, triển khai rà soát, điều chỉnh, lập quy hoạch chung xây dựng xã đối với các xã hình thành sau sắp xếp đơn vị hành chính; triển khai quy hoạch vùng huyện phù hợp với quy hoạch tỉnh, gắn với thực hiện chủ trương cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát huy lợi thế, thế mạnh của địa phương.

Duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí của các xã, khắc phục các tiêu chí bị sụt giảm của các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM...

Tiếp tục triển khai hiệu quả 11 nội dung thành phần của chương trình xây dựng NTM, chú trọng thực hiện 6 chương trình chuyên đề thuộc chương trình NTM; chỉ đạo thực hiện xây dựng thôn, bản NTM, NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, mô hình xã, thôn NTM thông minh để thúc đẩy xây dựng các “miền quê đáng sống”.

Đồng thời, công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM cũng được tăng cường. Ưu tiên bố trí đủ người có tâm huyết, đủ năng lực cho bộ máy tham mưu về xây dựng NTM.

Tăng cường thực hiện hiệu quả các giải pháp huy động nguồn lực thực hiện chương trình xây dựng NTM, lồng ghép với chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, gắn với công tác đỡ đầu của các sở, ban, ngành, doanh nghiệp để hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xây dựng NTM.

Nhằm đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, đầu tháng 2/2024, UBND tỉnh có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị để chủ động, tích cực phối hợp với các địa phương, nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc quản lý, rà soát, theo dõi kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí NTM ở các địa phương.

Đồng thời hướng dẫn trực tiếp việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí do đơn vị phụ trách đối với các địa phương đăng ký đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2024.

Thực hiện lồng ghép, huy động và ưu tiên bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ cho các địa phương hoàn thành các tiêu chí chưa đạt và nâng cao các tiêu chí đã đạt; nâng cao vai trò công tác đỡ đầu của các sở, ban, ngành đối với các xã thuộc khu vực đặc biệt khó khăn phấn đấu đạt chuẩn NTM.

Cùng với đó, tỉnh cũng yêu cầu các huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM; tổ chức phát động phong trào xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại các xã nhằm tạo sự lan tỏa mạnh mẽ đến người dân; đồng thời tranh thủ huy động, kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân cho địa phương.

Tập trung huy động mọi nguồn lực, lồng ghép nguồn vốn có hiệu quả từ các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình dự án trên địa bàn; ưu tiên bố trí hợp lý nguồn ngân sách địa phương, các nguồn xã hội hóa, nguồn tài trợ đầu tư cho xây dựng NTM đối với các xã nằm trong lộ trình phấn đấu xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2024; ưu tiên bố trí thêm nguồn ngân sách của huyện để hỗ trợ các xã tự nỗ lực phấn đấu đạt chuẩn NTM của địa phương.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM của địa phương. Giao trách nhiệm, phân công các phòng, ban cấp huyện căn cứ vào lĩnh vực chuyên môn hỗ trợ hướng dẫn xã thực hiện các nội dung hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Đối với các xã, tỉnh cũng đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến từng thôn, xóm; thường xuyên phát động phong trào vệ sinh môi trường tại các thôn, xóm, khu dân cư, tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, hướng đến xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đảm bảo sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM.

Tập trung huy động mọi nguồn lực hỗ trợ để thực hiện chương trình xây dựng NTM; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí chưa đạt; hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá, tiến hành công tác tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân, trình UBND cấp huyện tiến thành thẩm tra theo quy định.

Tiếp tục phát động và thực hiện có hiệu quả việc xây dựng vườn mẫu, thôn NTM kiểu mẫu để việc xây dựng xã NTM, xã NTM nâng cao, kiểu mẫu ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững.

Thanh Lê

Tin liên quan:
  • Quan tâm xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại
    Từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn để góp phần phòng ...

    Trong giai đoạn 2017-2020, tỉnh đã huy động, kêu gọi được nhiều chương trình, dự án đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, phục vụ hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp, tăng năng lực phòng, chống rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu, bảo vệ cuộc sống người dân và cơ sở vật chất của Nhà nước, Nhân dân.

  • Quan tâm xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại
    Từng bước triển khai hoàn thiện hạ tầng giao thông

    Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh được UBND tỉnh Quảng Trị thành lập theo Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng giao thông. Hiện ban trực thuộc sự quản lý của UBND tỉnh, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.


Thanh Lê

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đổi thay đôi bờ Bến Hải

Đổi thay đôi bờ Bến Hải
2024-07-19 05:20:00

QTO - Theo Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, giới tuyến quân sự tạm thời được lựa chọn trùng với sông Bến Hải thuộc địa phận huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị....

Sức sống mới ở xã Hướng Việt

Sức sống mới ở xã Hướng Việt
2024-03-06 05:15:00

QTO - Hơn hai mươi năm kể từ khi chia tách từ xã Hướng Lập đến nay, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa nỗ lực vượt qua nhiều...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết