Cập nhật:  GMT+7
f636x12fa7xf720x10fd3x1863dx15d82x1250dx13003x19b68xX7x18806x1b60fx15cf8x11d9dx18505x13ca1xX5x11568xXax11753x156f9x1b173xX6xX3xX4x13ffax106d2xX1xX3x1a87ax1bbf7x13c4fxX3xXbxX1xfd18x1153cxX19xX14xX3xXcx1bbf8x19e48xX3xX4x18306xX19xX14xX3xX4x10945xXbxX3x15360x10e30xX3xf7c5xX1x11147xX3xX4xX1xX1exX3xffb7xX37x17017xX6xXdxX19xX10xX3x1bccfx1a93fxX19xX3x18279x13200xX19xX3xX4bx18710xX19xX14xX3xX4xX1dxX19xX1xX3xX4x11c40xX6xX3xX19xX14xX1ex14bbcxXdxX3xX14xXdxX6xX1exX0x12e75xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1927fxX10xX6xX47xXaxX12x174c4xfb68xX7dx10db1xX7dxX13xX3x1a02fxX3xX13xX14x15fbbxX29xX3xX2x14b90xX68x1af60x1afd7xX3x1aae4xX1xX50xX3xX4bxX60xXdxX3xX47xXdxfef6xX19xX3xXexX1xX22x176ebxX19xX14xX3xXexX41x1b553xX4xX3xX4x1b30cxX6xX3xX13xX14xX6xX3xXexX60xXdxX3xXcx1008dxX3xX4xX1x13994xX4xX3x18ce1xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX34xX88xX3xX1x1946cxXbxX3xXexX1dxX4xX3xX4xX1xX28xX2cxX3x1ac24xX2cxX3x10e29xX7ex15217x13921x10336x13409xX3x135eaxX6x10799xXdx18334xX3xfe71xX2cxX29xX6xX37xX10xX34xXdxX4xX1xX3xX4xX1xX1exX3xX1cxXdxX4cxXexX8fxX3xX34xXdxX9bxX4xX3xXbxX1xX22xX23xX19xX14xX3xXcxX28xX29xX3xXex1453exX19xX14xX3xX4xX22xXa1xX19xX14xX3xX4xX2cxX19xX14xX3xX4xX31xXbxX3xX34xX35xX3xX37xX1xX39xX3xX4xX1xX1exX3xX3fxX37xX41xX6xXdxX19xX10xX3xX4bxX6xX19xX14xX3xX4bxX50xX19xX14xX3xX5xX60xXdxX3xX4xX1dxX19xX1xX3xX4xX5axX6xX3xX4xX1xX1exX3xX4xX1dxX4xX3xX19x186b6xX3xX5xXa7xX4xX3xX19xX14xX1exX60xXdxX3xX14xXdxX6xX1exX3xX4bx14ee8xX3xX14xXdxX18xXdxX3x1b7abxX2cxX29xX4cxXexX3xX4xX2cx11c32xX4xX3xXe2xX2cxX19xX14xX3xX4bxX173xXexX80xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX1exX47xX29xXaxX12xXcxX1xX10xX1exX3x17772xX19xX14xX8fxX3xX34xXdxX9bxX4xX3xXbxX1xX22xX23xX19xX14xX3xXcxX28xX29xX3xXexX10cxX19xX14xX3xX4xX22xXa1xX19xX14xX3xX4xX2cxX19xX14xX3xX4xX31xXbxX3xX34xX35xX3xX37xX1xX39xX3xX4xX1xX1exX3xX3fxX37xX41xX6xXdxX19xX10xX3xX7x1afcexX3xX37xX1xXdxX4cxX19xX3xX4xX10cxX19xX14xX3xXexX1x1af93xX19xX14xX3xX5xX10xX1exX3xXexX1xX6xX19xX14xX3xX34xX88xX3xX4xX1dxX4xX3xX19xX152xX3xX5xXa7xX4xX3xX19xX14xX1exX60xXdxX3xX14xXdxX6xX1exX3xX19xX1x1a303xXe4xX3xX14xXdxX18xXdxX3xX16bxX2cxX29xX4cxXexX3xX4xX2cxX173xX4xX3xXe2xX2cxX19xX14xX3xX4bxX173xXexX3xX13xX14xX6xX3xX84xX3xX3fxX37xX41xX6xXdxX19xX10xX3xX14x107c7xXbxX3xX41xX31xXexX3xX19xX1xXdx180abxX2cxX3xX37xX1xX50xX3xX37xX1xX10cxX19xX3xX34xX88xX3xX4xX50xX3xXexX1xX164xX3xX19xX50xXdxX3xX5xX88xX3xX4xX1dxX19xX1xX3xX4xX5axX6xX3xX19xX14xX1exX60xXdxX3xX14xXdxX6xX1exX3xX4bxX164xX3xX14xXdxX18xXdxX3xX16bxX2cxX29xX4cxXexX3xX4xX2cxX173xX4xX3xXe2xX2cxX19xX14xX3xX4bxX173xXexX3xX4bxX6xX19xX14xX3xX1cx155caxX3xX4bxX50xX19xX14xX3xX5xX60xXdxX80xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX1exX47xX29xXaxX12xX0xXdxXe4xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXdcxX10xX19xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXax1a5b4xXdxX47xXexX1x1b6bcxX3xX2xX8ex14ca9xX2dbxXbxXe2x18dfcxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX2d7xX3xX8cxfe0cx150c3xXbxXe2xX2dfxXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX68xX68xX4xX80xX1cxX6xX1exX16bxX2cxX6xX19xX14xXexX41xXdxX80xX34xX19xX68xX47xX10xX7xX37xXexX1exXbxX68xX19xX10xX2d2xX7xX68xX8ex1129bxX2dbxX2eaxX68xX2xX2x1ba4axX47xX2ebxX2dbxX8cxX2ebx185c3xX31dxX323xXexfa97xX323xX8exX327xX5xX2xX84xX6xX2xX80x10188xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxX1exX3xXbxX1xX22xX23xX19xX14xX3xXcxX28xX29xX3xX4xX2cxX19xX14xX3xX4xX31xXbxX3xX34xX35xX3xX37xX1xX39xX3xX4xX1xX1exX3xX3fxX37xX41xX6xXdxX19xX10xX3xX47xX48xX19xX3xX4bxX4cxX19xX3xX4bxX50xX19xX14xX3xX4xX1dxX19xX1xX3xX4xX5axX6xX3xX19xX14xX1exX60xXdxX3xX14xXdxX6xX1exXaxX3xX2d2xXdxX47xXexX1xX9xXaxX2xX8exX2dbxX2dbxXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX8cxX2eaxX2ebxXaxX3xX68xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX6xXbxXexXdxX1exX19xXaxX12x145ccxX19xX1xX3xXe4xXdxX19xX1xX3xX1xfdf5xX6xX2d7xX3x1179fxX10xX2cxXexX10xX41xX7xX80xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX1exX47xX29xXaxX12x16c14xX19xX14xX3xX19xX1xX31xX19xX3xXe4xX60xX19xX1xX3xX41xX20exX19xX14xX8fxX3xX1cxX20exX19xX14xX3xX4xX1dxX4xX1xX3xXexX10cxX19xX14xX3xX4xX22xXa1xX19xX14xX3xX4xX2cxX19xX14xX3xX4xX31xXbxX3xX34xX35xX3xX37xX1xX39xX8fxX3xX4xX1dxX4xX3xX19xX22x10f01xX4xX3xXbxX1xX22xX23xX19xX14xX3xXcxX28xX29xX3x1ab12xXe4xX6xX19xX14xX3xX5xX60xXdxX3xX1xX29xX3xX34xX3cfxX19xX14xX3xX4xX1xX1exX3xX4xX1xX39xX19xX1xX3xX16bxX2cxX29xX243xX19xX3xX3fxX37xX41xX6xXdxX19xX10xX3xX34xX243xX3xX4xX1xXdxX4cxX19xX3xXexX1x1aa9fxX19xX14xX3xXexX41x1820dxX19xX3xX4xX1xXdxX4cxX19xX3xXexX41xX22xXa1xX19xX14x19277xX80xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX1exX47xX29xXaxX12xX13xX1xXdxX243xX2cxX3xX19xX1xX88xX3xXbxX1xX28xX19xX3xXexX39xX4xX1xX3xX4xX1xX1exX3xX41xX20exX19xX14xX8fxX3xX34xX430xXdxX3xX34xXdxX9bxX4xX3xX4xX1dxX4xX3xX1cxX479xX19xX3xXexX10cxX19xX14xX3xX4xX22xXa1xX19xX14xX3xX4bxX22xX6xX3xX34xX35xX3xX37xX1xX39xX3xX41xX6xX3xX4xX1xXdxX4cxX19xX3xXexX41xX22xXa1xX19xX14xX8fxX3xX4xX2cxX173xX4xX3xXe2xX2cxX19xX14xX3xX4bxX173xXexX3xX13xX14xX6xX3xX84xX3xX3fxX37xX41xX6xXdxX19xX10xX3xX7xX1d6xX3xX4x18faaxX19xX3xXexXdxX4cxXbxX3xXex1b707xX4xX3xX14xXdxX20exX19xX14xX3xX4xX1exX8fxX3xXbxX1xXbbxX4xX3xXexX60xXbxX8fxX3xX37x11cc7xX1exX3xX47xX88xXdxX80xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX1exX47xX29xXaxX12xXcxX41xX1exX19xX14xX3xX37xX1xXdxX3xX4bxX50xX8fxX3xX7xX6xX2cxX3xX14x14635xX19xX3xX2xX3xX19xX10cxXe4xX3xXe2xX18xX29xX3xX41xX6xX3xXe2xX2cxX19xX14xX3xX4bxX173xXexX3xX13xX14xX6xX3xX84xX3xX3fxX37xX41xX6xXdxX19xX10xX3xX34xX430xXdxX3xX19xX1x1b948xX19xX14xX3xXexX1dxX4xX3xX4bxX173xX19xX14xX3xXexXdxX479xX2cxX3xX4xXa7xX4xX3xX4xX1xX1exX3xX4bxX60xXdxX3xX1cxX173xX3xXbxX1x1abf1xX19xX3xX19xX1xX28xX19xX3xX5xX1exX60xXdxX8fxX3xX4bxXdxX243xX2cxX3xXe4xX88xX3xX47xX22xX3xX5xX2cxX5b5xX19xX3xXexX1xX4cxX3xX14xXdxX430xXdxX3xXe4xX1exX19xX14xX3xXe4x1667bxXdxX3xX5xX88xX3xX4xX565xX19xX3xXexX1xXdxX4cxXexX3xX4xX1dxX4xX3xX19xX152xX3xX5xXa7xX4xX3xX19xX14xX1exX60xXdxX3xX14xXdxX6xX1exX3xXe4xX60xX19xX1xX3xXe4xX1d6xX3xX1xX23xX19xX8fxX3xX4bxX164xX3xXexX1x103fbxX4xX3xX4bx1027axX29xX3xX4xX1dxX4xX3xX1cxX479xX19xX3xX5xXdxX479xX19xX3xX16bxX2cxX6xX19xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xX4xX1xX50xX19xX14xX3xXexX41x154a5xX3xX5xX60xXdxX3xX4bxX88xXe4xX3xXbxX1xX1dxX19xX8fxX3xXex1b0cbxXe4xX3xX37xXdxX4cxXe4xX3xX4xX1dxX4xX3xX14xXdxX18xXdxX3xXbxX1xX1dxXbxX3xX19xX14xX1exX60xXdxX3xX14xXdxX6xX1exX3xX14xXdxX18xXdxX3xX16bxX2cxX29xX4cxXexX3xX1xX515xX6xX3xX1cxX652xX19xX1xX3xX4xX2cxX173xX4xX3xXe2xX2cxX19xX14xX3xX4bxX173xXexX80xX68xX80xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbexX2cxXexX1xX1exX41xXaxX12x10772xX239xX19xX14xX3xXdcxX22xXa1xX19xX14xX68xX7dxX7exX7dxX84xXe0xX1exX7xX4xX1exX2d2xX0xX68xXbxX12

Đặng Cường/VOV-Moscow

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Syria

Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Syria
2023-02-14 05:59:00

(Tin Tức) - Ngày 13/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã kêu gọi Mỹ lập tức dỡ bỏ tất cả biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Syria và ngừng gây ra...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết