Cập nhật:  GMT+7
4bu34buO4bquw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsO1w5VZ4buaw4zhuqLhu7nDqsOVS+G7osODw43hu55C4buiw4PDquG6qOG7nsODw43DmeG7ouG7jMODWeG7mOG7ouG7jsODw7LDnUThu6Lhu4zDg8O1V+G7knbDg2LDneG7gOG7osOD4buaw50sTuG7osOD4bqo4buiw4NZ4bueQuG7osODP07Dg1jDleG7ouG7jsOD4bua4bqo4buew4PDjcOZ4bui4buMw4Phu6JF4bucw4PhurDEguG6ruG6suG7ty/hu47huq7hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuYsOM4bqoSeG6ouG7ueG7s8Oyw7Xhu7XDgy3Dg+G7geG7jEIsw4Phurbhuq4v4bquxIIv4bqwxILhuq7hurJ4w4PDqsOVS+G7osODw43hu55C4buiw4PDquG6qOG7nsODw43DmeG7ouG7jMODWeG7mOG7ouG7jsODw7LDnUThu6Lhu4zDg8O1V+G7ksOD4buu4buOVcOVw4Phu47hu6rhu67Dg+G7j+G7sMODw6rhuqjhu57Dg8ONw5nhu6Lhu4wtw7Xhu44jxajhu6Lhu4zDg0fDleG7ouG7jsODP0LDg3LEkMOD4buOw5nDlXjDg8Oz4buO4bq+4buiw4M/w5VO4buiw4PDoUThu57Dg+G7jsOZw4Phu5rhuqjhu57Dg8ONw5nhu6Lhu4zDgz9Cw4PDoUThu57Dgz9Ow4Phu5xUw5XDg1lXI+G7qOG7ouG7jMOD4bucw5VN4buiw4PDtVfDneG7ouG7jMODWeG7pMODSOG7jj1Iw4Phu5rGr+G7rsOD4buOw53hu4Dhu6LDg+G7msOdLE7hu6LDg+G6qOG7osODWeG7nkLhu6LDgz9Ow4NYw5Xhu6Lhu47Dg+G7muG6qOG7nsODw43DmeG7ouG7jMOD4buzPsO1cOG7j8Oq4bqj4bu1w4Phu6JF4bucw4PhurDEguG6ruG6snnDg+G6q+G7huG7osOD4bqu4bq0xILDg0jhuqrhu6LDg0fDmcODSFThu6Lhu4zDg8ON4bueQuG7onjDg+G7ouG7jCPhu6jDlcODWCrDg0nhu7bhu6Lhu4zDg+G7muG6qOG7nsODw43DmeG7ouG7jHjDg0jhuqrhu6LDg0fDmcOD4buu4buO4bu2w4NZV+G6qkjhu47Dgz7DtXDhu4/DquG6o8ODSOG7uOG6qMODSOG6qkjDg0nhu57huqjhu6Lhu47Dg+G7ouG7jOG7jsOVTuG7rsODWVdL4buiw4PDjeG7kuG6qMODR0Lhu6LDg1nhu5jhu6Lhu47Dg1nhu47huqjhu5zDg+G7jMOV4bqow4Phu5rGr+G7rsOD4buOw53hu4Dhu6LDg+G7msOdLE7hu6J5w4PDtUPDlcOD4buaxq/hu67Dg+G7jsOd4buA4buiw4Phu5rDnSxO4buieMODSOG6qkjDg+G7jMOVROG7ouG7jMODP8OVS+G7osODSOG7uOG6qMODw7Phu47hur7hu6LDgz/DlU7hu6LDg8OhROG7nsOD4buOw5nDg+G7muG6qOG7nsODw43DmeG7ouG7jMODP0LDg8OhROG7nsODP07Dg+G7nFTDlcODWVcj4buo4bui4buMw4Phu5zDlU3hu6LDg8O1V8Od4bui4buMw4NZVyVIw4NZw5VM4buuw4NZV8OdLE3hu6LDg8ONQ1nDg0jhuqpIw4PGoMOVTOG7osODWeG7jj1Iw4M/TcODSFThu6Lhu4zDg1nhuqpIw4M+w7Vw4buPw6rhuqPDg1lX4bue4bui4buMw4NJ4bue4bqo4bui4buOw4Phu6Lhu4zhu47DlU7hu654w4NHw5VO4buiw4Phu67hu47huqrhu67Dg0hEw5XDg1nhu47DlU7hu6LDg8ONw5VNw53Dg8agw5VO4buiw4Phu5rhuqjhu57Dg8ONw5nhu6Lhu4zDg0jhu47hu57Dg+G7ouG7jCPhu6jDlcOD4bua4bqo4buew4PDjcOZ4bui4buMecOD4bqj4bq+LMOD4buaQsODw43DlU3DncODxqDDlU7hu6LDg+G7jMOV4buy4buuw4NI4bqqSMOD4buOUUjDgz/DlUvhu6LDg1lX4bqo4bui4buMw4NH4buSw4Phu6Lhu44m4bui4buMw4PGoMOVTOG7osODWeG7jj1Iw4Phu6Lhu4zhu47DlU7hu67Dgz/hu7bDgz9Cw4PGoDzDg+G7okXhu6Lhu4zDg0jFqMODR0Thu6LDg0jhu7jhuqjDg0hU4bui4buMw4NZ4bqqSMODPsO1cOG7j8Oq4bqjd8ODSOG7juG7uMODw43DmeG7ouG7jMOD4buu4buOUOG7ouG7jMOD4bui4buMJOG6qHjDgz3hu6Lhu4zDg+G7ruG7juG7oMODP8avw5XDg0jhuqpIw4MsTMOdw4NZVcOD4bui4buMw50sw4Phu47DlU/hu5zDg+G7jOG6vizDg1nhuqjDlcOD4buiQ+G7osOD4bua4bqo4buew4PDjcOZ4bui4buMeMOD4buu4buO4bu2SMODP+G7tsODSOG7juG7nsODVsOd4bqqw4NZV+G7kOG7ouG7jsODWeG7pMODSOG7jj1Iw4NZ4buOJUjDg+G7jsOVTuG7osODSFThu6Lhu4zDg1nhuqpIw4M+w7Vw4buPw6rhuqPDg1lDw5XDg0jFqMODWOG7sHnDg+G6vXnhur154buP4bu3L+G7ruG7uQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thăm, tặng quà chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 43

Thăm, tặng quà chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 43
2014-10-31 06:50:49

(QT) - Hôm qua 30/10/2014, đoàn cán bộ liên ngành tỉnh gồm Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, Hội CCB, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Chữ thập đỏ và Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến thăm,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết