Cập nhật:  GMT+7
=e.;ăể]ồồỬ:õỘéộểặ:$Eổùẫf;Ằ]ệốỉfđÝ;(([;fđởóé;ằởòă;ằé;úổaộ;ệeạổ;ể]g;ằkfđ=/e.$=õ;ăể]ồồỬ:õEặ]ắ:$@ÔỘ#;-;Ằb;ộeqă;eéẫf;ăh;eéẫổ;ôổ1;ăeởnfđ;ộốẻfe;úổaộ;ệeạổ;ể]g;ằkfđỴ;ộ0g;téẫă;ể ễỴ;f9fđ;ă]g;ộeổ;feàõỴ;ộốgfđ;fesfđ;f3ễ;ôổ];eổùẫf;Ằ]ệốỉfđ;@Ôổ1fđ;Ộốẽ#;ằ2;ăeỗ;ộốífđ;ăỉfđ;ộ"ă;ãjé;ắởỏfđỴ;ằ g;ộ0g;fđeẩỶ;Ộẹfe;ằậf;ăổĩé;ộe"fđ;[/!,.)Ỵ;ộg f;eổùẫf;ằ2;ăh;{>);fđởóé;ằởòă;đré;ằé;ằ g;ộ0g;fđeẩỴ;ộốgfđ;ằh;ăh;<}[;ể]g;ằkfđ;ể ;fđởóé;ằjfđ;ã g;ắ9f;ộkă;ộeébổ;ồĩỴ;.)[;ể]g;ằkfđ;ộeổkă;ắéẫf;ek;fđeègỶ;Fđ]ù;ồ]ổ;ệeé;ệậộ;ộeỗă;ă"ă;ệeh];ằ g;ộ0g;fđeẩ;õeơ;eòõ;toé;ùầổ;ăáổ;ăờ];ă"ă;fe ;ộổùbf;ắớfđỴ;eéẫf;f]ù;ộg f;eổùẫf;Ằ]ệốỉfđ;ằ2;úổaộ;ă1fe;ằởòă;(([;ể]g;ằkfđ;ồ]fđ;ă"ă;ộeẽ;ộốởófđ;Feàộ;Ã1fỴ;Ộốổfđ;Ằỉfđ;t ;Ễ]ể]éúé]Ỵ;E f;ÔổĩăỶỶỶ@!)>;ể]g;ằkfđ;ể ;fđởóé;ằjfđ;ã g;ắ9f;ộkă;ộeébổ;ồĩỴ;>.;ể]g;ằkfđ;ộeổkă;ắéẫf;ek;fđeèg#Ỷ;Feó;ằởòă;ộố]fđ;ãẽ;ằáù;ằờ;ă"ă;ệứ;f3fđ;fđeẩ;fđeéẫõỴ;ệéậf;ộeỡă;fđg0é;fđs;fầf;eáổ;eậộ;fesfđ;fđởóé;ộe]ễ;đé];úổaộ;ệeạổ;ể]g;ằkfđ;ằ2;ộẻễ;ằởòă;téẫă;ể ễ;õeơ;eòõ;t ;ăh;ộeổ;feàõ;lf;ằẽfe;Ỷ;EỶFỶỆ=/õ$


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thăm, tặng quà chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 43

Thăm, tặng quà chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 43
2014-10-31 06:50:49

(QT) - Hôm qua 30/10/2014, đoàn cán bộ liên ngành tỉnh gồm Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, Hội CCB, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Chữ thập đỏ và Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến thăm,...

Phát hiện quả bom dài 1,5 m tại Hướng Sơn

Phát hiện quả bom dài 1,5 m tại Hướng Sơn
2014-10-31 06:50:37

(QT) - Vào khoảng 12 giờ sáng qua 30/10, tại thôn Sa Ly, xã Hướng Sơn (huyện hướng Hóa, Quảng Trị), Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị thuộc tổ chức Cây Hòa bình Việt...

Cam Chính: Diện tích hồ tiêu đạt gần 142 ha

Cam Chính: Diện tích hồ tiêu đạt gần 142 ha
2014-10-31 06:50:14

(QT) - Những năm qua, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đã khuyến khích người dân phát triển cây hồ tiêu theo hướng thâm canh, tăng năng suất để mang lại hiệu quả kinh tế...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết