Cập nhật:  GMT+7
O;ỘỐX}PặặGÔăẲ,ẳ}ỲÔÓra]ỐỚJỔỐẳ)ỐÝ6]:Ốậ]:Ố;7Ốă;0]:JỐX;5]:ỐỏựÉsõỐ-ỐỘỠO/;ỘÓOăỐX}PặặGÔărỲPYÔÓMẮẲựNỐ–ỐẶQ]:Ố]PẽỐỢKƠKỔỒỔỒJỐọP]ỐỏbẵỐẳằạỐẳ)];ỐẮẵT]:ỐẲằ(Ốẳ,=ăỐẳầXỐẳ,=ăỐ];Ử]Ố{,];Ốă;.Ốậ]:Ố;7Ốă;0]:ỐX;5]:ỐỏựÉsõỐ–ỐỘỠJỐ:6[ỐỚƠỐẳằ,%ẵỐÝ6]:ỐY"ỐX4]:ỐX;bXJỐé,#]ỐX;bXJỐ]:ẫà,Ố}P"ỐÝ7]:ỐỏầXỐrT,ỐẮẵP]Ốẳ)];Ốậ]:Ố;7ĨỐỔỒỐẳằ,%ẵỐÝ6]:ỐY"Ốỏ4]:ỐẳẽỐỏ8Ốă;Ự]Ốỏ;=ỐW,=]Ốẳ,];ỐW7ẳỐặÙ]Ốễ]ỐẲ;Q,Ốậ]:Ố;7KO/ăÓOẳPW}ỲỐặẳẽ}ỲGÔ[Pằ:,]ỈỔăẻỐPẵẳ"ÔÓOẳằÓOẳYÓO,[:ỐặằXGÔ//XKWP"ắẵP]:ẳằ,Ké]/YỲặ{ẳ"ă/]Ỳẹặ/ỔỒỘƠ/ƠỞYỔỘỒỚỒỖỜẳỘƠỢƠỘỖ}ỘK>ă:ÔỐ/ÓO/ẳYÓO/ẳằÓOẳằÓOẳYÓOăỐX}PặặGÔăọ"YẽÔÓỏầXỐrT,ỐẮẵP]Ốẳ)];Ốậ]:Ố;7Ốă;0]:JỐX;5]:ỐY(X;ỐỏựÉsõỐ–ỐỘỠ-Ối];ỈỐũũẶO/ăÓO/ẳYÓO/ẳằÓO/ẳPW}ỲÓOăỐX}PặặGÔăọ"YẽÔÓừ;ẫỐéỬẽJỐẳ.];ỐÝ=]Ốẳ;à,ỐÝ,*[Ố]RẽJỐọP]ỐỏbẵỐẳằạỐẳ)];ỐéRỐọP]ỐỏbẵỐẳằạỐXQXỐ;ẵẽ%]JỐẳ;(ỐẻUJỐẳ;R];Ốă;5ỐÝUỐ;ẵẽỐÝ7]:ỐÝẫạXỐẳ,$]Ố[ỦẳỐéRỐXQXỐ}"S,Ố;R]:Ố; PJỐ];ẵỐẽ=ẵỐă;Ữ[ỐẳcỐXQXỐXaỐắẵP]JỐÝa]Ốé(JỐY"P];Ố]:;,%ăỐéRỐXQỐ];Ứ]Ốậ]:Ố;7ỐX4]:ỐẳQXỐă;0]:ỐX;5]:ỐỏựÉsõỐ–ỐỘỠỐéá,Ốẳ8]:Ốẳằ(Ố:,QỐ;a]ỐỚJỔỐẳ)ỐÝ6]:KO/ăÓOăỐX}PặặGÔăọ"YẽÔÓũKũKẶO/ăÓ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Cam Lộ: Gắn biển gần 30 vườn mẫu

Cam Lộ: Gắn biển gần 30 vườn mẫu
2020-04-06 17:05:57

QTO - Xây dựng vườn mẫu là một trong những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Mặc dù mới...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết