Cập nhật:  GMT+7

Triệu Phong phấn đấu sớm đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020- 2025, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân của huyện Triệu Phong đạt 13,1%; cơ cấu nền kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; GRDP bình quân đầu người đạt 68,1 triệu đồng/ năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 6.177 tỉ đồng; duy trì vững chắc phổ cập giáo dục trẻ em mầm non 5 tuổi; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 63,2%; mức giảm tỉ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm là 1%; 100% hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh; độ che phủ rừng đạt tỉ lệ 42%...

Triệu Phong phấn đấu sớm đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Chế biến gỗ rừng trồng tại Cụm công nghiệp - Làng nghề Ái Tử, huyện Triệu Phong - Ảnh: N.V

Khi nền kinh tế phát triển sẽ thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay, huyện Triệu Phong có 17 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 14/17 xã được công nhận đạt chuẩn NTM theo Bộ tiêu chí NTM áp dụng giai đoạn 2016- 2021, 3/17 xã được công nhận đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021- 2025. Huyện Triệu Phong đã đạt 13/16 chỉ tiêu theo kế hoạch, quyết tâm đưa huyện về đích NTM như kế hoạch đề ra.

Đặc biệt, bám sát Kế hoạch số 124 ngày 23/6/2023 của UBND huyện về thực hiện nội dung trọng tâm xây dựng huyện đạt chuẩn NTM năm 2023, các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện tiêu chí chưa đạt sớm đạt mức tối thiểu theo yêu cầu, đồng thời duy trì, giữ vững tiêu chí đã đạt được và tiếp tục huy động nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí. Phấn đấu đến cuối năm 2023, cơ bản đạt các tiêu chí huyện NTM.

Để đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao mức sống cho người dân, sớm đạt chuẩn NTM, huyện Triệu Phong thực hiện tốt chỉ đạo của tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Để sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao, UBND huyện chỉ đạo ngành nông nghiệp, các địa phương và người dân xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hiện nay, toàn huyện gieo trồng khoảng 16.134 ha, đạt 100% kế hoạch, trong đó tổng diện tích gieo cấy lúa đạt 11.506,8 ha, diện tích lúa chất lượng cao chiếm hơn 81,4%. Năng suất lúa đạt bình quân 62,8 tạ/ha. Ưu tiên hàng đầu của Triệu Phong là sử dụng giống lúa ngắn ngày và cực ngắn có thời gian sinh trưởng từ 85 - 90 ngày như: HN6, Bắc Thơm số 7, Đài Thơm 8, Khang Dân, ĐD2; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kết hợp phân bón hữu cơ vi sinh, chế phẩm Tricoderma phân hủy gốc rạ... để tạo ra sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao.

Cùng với canh tác cây lúa, huyện phát triển mạnh diện tích cây ăn quả có múi, cây dược liệu, cao su và trồng rừng ở vùng gò đồi, cây màu như ném, lạc, mướp đắng ở vùng cát ven biển. Chú trọng phát triển mô hình trang trại quy mô lớn, vừa và nhỏ; khuyến khích đầu tư mô hình nuôi lợn công nghệ cao, nuôi lợn theo hướng hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh chăn nuôi gia cầm theo hướng trang trại ứng dụng công nghệ cao, cho ăn thức ăn sạch để tạo ra sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm. Hiện nay, tổng đàn gia súc toàn huyện đạt khoảng 47.000 con, đàn gia cầm khoảng 865.000 con.

Bên cạnh đó, huyện Triệu Phong đẩy mạnh nuôi trồng, đánh bắt thủy sản đạt sản lượng hằng năm khá cao. Năm 2022, giá trị sản xuất nông- lâm- ngư nghiệp của huyện đạt 1.266,4 tỉ đồng, riêng ngư nghiệp chiếm 272,6 tỉ đồng. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản cả năm đạt 833,1 ha, trong đó diện tích nuôi nước lợ - mặn 529,4 ha (chuyên tôm 495,7 ha), thủy sản nước ngọt 303,7 ha; sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 2.939,1 tấn, trong đó tôm 2.353,6 tấn, cá nước ngọt 520,5 tấn; sản lượng khai thác thủy, hải sản đạt 3.508 tấn.

Để thuận lợi trong việc phát triển kinh tế, huyện Triệu Phong chỉ đạo các địa phương tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ tạo đột phá như rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch ngành, lĩnh vực phát triển KT - XH và đã rà soát lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Phong đến năm 2040, định hướng đến năm 2050.

Đồng thời huy động hiệu quả nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi và đã huy động được 250 tỉ đồng từ nhiều nguồn vốn, đầu tư xây dựng các công trình phục vụ phát triển KT - XH. Phối hợp với các cấp, ngành liên quan tổ chức xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị như hỗ trợ các dự án Bến cảng CFG Nam Cửa Việt, Kho xăng dầu Việt Lào. Xây dựng hoàn thiện hạ tầng cụm, điểm công nghiệp để phát triển công nghiệp.

Trong thời gian tới, huyện Triệu Phong tiếp tục tạo sự bứt phá trong phát triển kinh tế bằng cách đẩy mạnh nền nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến, bao tiêu sản phẩm nhằm tạo ra lợi nhuận cao nhất cho người dân. Đồng thời huy động nguồn lực xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi, hệ thống xử lý nước thải ở các cụm, điểm công nghiệp, trong đó có Cụm công nghiệp Đông Ái Tử.

UBND huyện Triệu Phong đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án được triển khai trên địa bàn như Bến cảng CFG Nam Cửa Việt, Kho xăng dầu Việt Lào, Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú, dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng hồ Ái Tử.

Hỗ trợ đầu tư các công trình trong quần thể di tích Chúa Nguyễn tại huyện Triệu Phong, đặc biệt là đền thờ Chúa Tiên Nguyễn Hoàng nhân kỷ niệm 500 năm Ngày sinh Chúa Tiên Nguyễn Hoàng. Hoàn thiện thủ tục sớm đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia đối với Khu đình miếu và chợ Đình Bích La cũng như chỉ đạo xây dựng và phát huy giá trị, nâng tầm tổ chức lễ hội chợ Đình Bích La...

Tuấn Quang

Tin liên quan:
 • Triệu Phong phấn đấu sớm đạt chuẩn huyện nông thôn mới
  Triệu Phong cần hỗ trợ để đạt chuẩn huyện nông thôn mới

  Sau 12 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay huyện Triệu Phong có 17 xã được công nhận xã NTM, đạt 100% số xã, trong đó 14 xã đạt chuẩn theo bộ tiêu chí NTM áp dụng giai đoạn 2016- 2021, 3 xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021- 2025. Tuy nhiên đối với các xã được công nhận giai đoạn 2016- 2021, hiện nay một số tiêu chí giảm sút do bộ tiêu chí mới có nhiều thay đổi, hiện bình quân đạt 17,9 tiêu chí/xã. Hai xã Triệu Đại và Triệu Trạch đã hoàn thiện công tác tự đánh giá được Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện thông qua và đề nghị UBND tỉnh thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022 và năm 2023, xã Triệu Phước tiếp tục đăng ký xã NTM nâng cao.

 • Triệu Phong phấn đấu sớm đạt chuẩn huyện nông thôn mới
  Xã Triệu Thuận phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2023

  Trong những ngày này, nhân kỷ niệm 112 năm ngày sinh Phó Thủ tướng Trần Hữu Dực, cấp ủy, chính quyền và người dân xã Triệu Thuận (Triệu Phong) đã có những cách làm cụ thể để bày tỏ lòng biết ơn đối với người con ưu tú của quê hương.

 • Triệu Phong phấn đấu sớm đạt chuẩn huyện nông thôn mới
  Triệu Phong: 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới

  Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng vừa ký quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2022. Theo đó, 6 xã gồm: Gio Mai, Hải Thái (huyện Gio Linh); Triệu Vân, Triệu An và Triệu Lăng (huyện Triệu Phong); Hải Chánh (huyện Hải Lăng) được công nhận xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM toàn tỉnh lên 69/101 xã. Đặc biệt, với 3 xã Triệu Vân, Triệu An và Triệu Lăng được công nhận lần này, huyện Triệu Phong đã có 100% xã đạt chuẩn NTM.


Tuấn Quang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khởi sắc ở một xã vùng biên giới

Khởi sắc ở một xã vùng biên giới
2023-12-01 05:10:00

QTO - Từ một xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Hướng Hóa, những năm qua, nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và sự nỗ...

Sẻ chia kinh nghiệm từ việc học nghề

Sẻ chia kinh nghiệm từ việc học nghề
2023-11-18 05:35:00

QTO - Trong những năm qua, tại các huyện miền núi Hướng Hóa, Đakrông, nhiều lớp dạy nghề nông nghiệp được mở ra nhằm trang bị những kiến thức cần thiết cho...

Đẩy mạnh canh tác hữu cơ cây rau màu

Đẩy mạnh canh tác hữu cơ cây rau màu
2023-11-17 05:45:00

QTO - Rau màu là nhu cầu thực phẩm lớn đối với thực đơn hàng ngày của mọi người. Vì thế đảm bảo nguồn thực phẩm này sạch là bảo vệ sức khỏe cho người sử...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết