Cập nhật:  GMT+7

Phấn đấu đưa huyện Cam Lộ sớm đạt nông thôn mới kiểu mẫu

ĐỖ VĂN BÌNH, TUV, Bí thư Huyện ủy Cam Lộ

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng sức, đồng lòng của toàn thể Nhân dân, năm 2019, huyện Cam Lộ vinh dự trở thành huyện nông thôn mới (NTM) đầu tiên của tỉnh Quảng Trị. Trên cơ sở những kết quả đạt được, huyện đang phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong thời gian sớm nhất.

Phấn đấu đưa huyện Cam Lộ sớm đạt nông thôn mới kiểu mẫu

Đoàn viên, thanh niên huyện Cam Lộ ra quân dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm - Ảnh: T.P

Bằng các giải pháp thiết thực, chương trình xây dựng NTM ở Cam Lộ sớm đạt kết quả như mong đợi. Đến nay, huyện có 133/133 tiêu chí đạt chuẩn, 7/7 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM, 4/7 xã hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2022 đạt 60,03 triệu đồng/năm, dự kiến đến cuối năm 2023 đạt 66,33 triệu đồng/người/năm; tỉ lệ hộ nghèo giảm đáng kể. Toàn huyện hiện có 30 sản phẩm OCOP đạt 3 sao, 4 sao...

Từ sau khi về đích NTM vào năm 2019, diện mạo nông thôn huyện Cam Lộ đã có nhiều đổi thay. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, thu nhập của người dân từng bước được nâng cao. Các di tích lịch sử và truyền thống văn hóa tiếp tục được bảo tồn và phát huy giá trị; chất lượng giáo dục, y tế, an ninh trật tự được đảm bảo. Bên cạnh đó, các yếu tố cảnh quan, môi trường nông thôn được cải thiện không ngừng. Người dân toàn huyện nhờ đó được thụ hưởng cuộc sống tốt hơn về cả vật chất lẫn tinh thần.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 4/11/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, huyện Cam Lộ được lựa chọn để xây dựng huyện NTM kiểu mẫu.

Xác định triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 là một trong 4 chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, ngay sau đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo UBND huyện xây dựng đề án, trình Ban Chấp hành xem xét quyết định để thống nhất xây dựng kế hoạch lộ trình thực hiện. Ngày 5/5/2021, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/HU về xây dựng huyện Cam Lộ đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo hướng nông nghiệp giá trị gia tăng cao gắn với môi trường xanh - sạch - đẹp giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng thời, chủ động phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của huyện (gọi tắt là BCĐ huyện); tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, mặt trận, đoàn thể các cấp tuyên truyền vận cán bộ, đoàn viên, hội viên, Nhân dân tích cực chung tay xây dựng NTM, NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. UBND huyện còn ban hành các quyết định, kế hoạch, văn bản chỉ đạo để triển khai thực hiện; phân công nhiệm vụ, phụ trách hướng dẫn đánh giá Bộ tiêu chí NTM nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn huyện Cam Lộ giai đoạn 2021-2025.

Bằng nhiều giải pháp, BCĐ huyện tập trung chỉ đạo các phòng, ban, ngành cấp huyện, ban chỉ đạo các xã xây dựng, hoàn thiện các thủ tục hồ sơ thẩm tra, thẩm định, công nhận gồm đánh giá xã đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao. Năm 2022, có 4 xã gồm: Cam Hiếu, Cam Thành, Cam Chính, Cam Nghĩa đã hoàn thành hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận đạt xã NTM nâng cao, năm 2023 dự kiến có 2 xã gồm Cam Thủy và Thanh An đạt chuẩn NTM nâng cao; đến năm 2024 dự kiến xã Cam Tuyền về đích NTM nâng cao, đảm bảo đúng lộ trình kế hoạch đặt ra.

Với định hướng xây dựng Cam Lộ trở thành huyện NTM kiểu mẫu theo hướng nông nghiệp có giá trị gia tăng cao gắn với cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, giai đoạn 2021-2025, BCĐ huyện đề ra mục tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu huyện Cam Lộ phát triển toàn diện và bền vững gắn với đô thị hóa, hạ tầng KT-XH đồng bộ và kết nối, kinh tế nông nghiệp phát triển từng bước hiện đại, các giá trị văn hóa - lịch sử được bảo tồn và phát huy trở thành động lực phát triển KT-XH của huyện.

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, gắn với xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp. Giá trị hàng hóa được sản xuất tiêu thụ có thương hiệu, nhãn mác, sản phẩm OCOP, sản phẩm tinh, bao bì, đóng gói đẹp, với hàm lượng khoa học cao, chất lượng tốt, sạch, được người tiêu dùng ưa chuộng, có thị trường, nguồn tiêu thụ ngày càng lớn hơn, nhất là cây dược liệu. Huyện cũng xác định các giải pháp cụ thể như sau:

Một là, thực hiện chủ đề năm 2023 “Nông thôn mới nâng cao và quy hoạch”; tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch xã NTM phù hợp với giai đoạn 2021 - 2035, điều chỉnh cục bộ quy hoạch vùng huyện Cam Lộ đến năm 2040, định hướng đến năm 2050 tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh, phấn đấu hoàn thành trong năm 2023, làm cơ sở triển khai thực hiện; đẩy mạnh công tác quản lý quy hoạch.

Hai là, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng KTXH nông thôn, trong đó chú trọng đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển và kết nối với các vùng, tuyến đường trục thôn, ngõ, xóm, chỉnh trang nông thôn, mở rộng lề đường giao thông, trồng các loại hoa, cây cảnh, cây bóng mát đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp gắn với xây dựng xã, huyện NTM nâng cao, kiểu mẫu. Duy trì, nâng cấp hệ thống hạ tầng cáp quang, trang thông tin điện tử tại các xã nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý, trao đổi thông tin và quảng bá hình ảnh, các giá trị sản phẩm. Xây dựng mô hình xã/thôn thông minh tại xã Cam Chính góp phần hoàn thành xây dựng chỉ tiêu 8, 9 huyện NTM nâng cao...

Ba là, xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu cần có nguồn vốn đáng kể để hoàn thành đồng bộ nhiều nội dung, trong khi nguồn hỗ trợ còn hạn chế, huy động nguồn lực của Nhân dân gặp khó khăn. Vì vậy, đề nghị với các sở, ban, ngành xem xét, tăng cường thực hiện lồng ghép vốn các chương trình mục tiêu quốc gia để có thể tranh thủ huy động thêm nguồn lực cho địa phương.

Bốn là, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu, động lực thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đặt ra.

Năm là, nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục và y tế; chất lượng, hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng.... Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở. Các hoạt động lễ hội được tổ chức trang trọng, tiết kiệm. Xây dựng lối sống văn hoá, văn minh, hiện đại và giàu bản sắc, đẩy lùi tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình.

Tăng cường bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn. Đầu tư đồng bộ việc phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt, đảm bảo tỉ lệ phân loại đạt trên 60%. Triển khai mô hình “Tái sử dụng, tái chế và thu hồi năng lượng từ chất thải rắn”. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào chỉnh trang nông thôn.

Sáu là, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, phát huy tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ, đáp ứng với yêu cầu của thời kỳ hội nhập cho đội ngũ cán bộ công chức cấp xã; tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, kịp thời phát hiện, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện ngay tại cơ sở.

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật. Phát huy sức mạnh toàn dân trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp tục duy trì, phát triển phong trào thi đua xây dựng thôn NTM kiểu mẫu; đô thị kiểu mẫu các mức giai đoạn 2021-2025.

Tuy nhiên, cần phải xác định xây dựng NTM kiểu mẫu là một nhiệm vụ không hề đơn giản, chỉ có thể thành công nếu có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ, tin tưởng của người dân. Xây dựng NTM kiểu mẫu phải là xây dựng một nông thôn văn minh, người nông dân hiện đại trên cơ sở bảo tồn, gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống. Muốn xây dựng được NTM kiểu mẫu yếu tố cốt lõi là phải lấy người dân làm trung tâm, phải thực hiện được việc “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Tin liên quan:
  • Phấn đấu đưa huyện Cam Lộ sớm đạt nông thôn mới kiểu mẫu
    Huyện Cam Lộ phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu phát triển toàn diện, bền ...

    “Thực hiện chủ đề “Năm xây dựng nông thôn mới”, có thể khẳng định rằng năm 2022, thành công nhất trong xây dựng thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu trên địa bàn huyện Cam Lộ là các hoạt động chỉnh trang nông thôn, xây dựng, thẩm tra, thẩm định, công nhận thôn/khu đạt chuẩn kiểu mẫu”, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Cam Lộ Phạm Viết Thanh cho biết.

  • Phấn đấu đưa huyện Cam Lộ sớm đạt nông thôn mới kiểu mẫu
    Cam Lộ nỗ lực xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu

    Với phương châm xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, sau khi được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, huyện Cam Lộ đã tập trung chỉ đạo xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu; khu dân cư nông thôn mới, đô thị văn minh kiểu mẫu, hướng đến xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Đến nay, toàn huyện có 1 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu; 11/80 thôn, khu phố được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đô thị văn minh kiểu mẫu. Từ ... {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Làm giàu nhờ mô hình nuôi gà thả vườn

Làm giàu nhờ mô hình nuôi gà thả vườn
2023-09-07 05:10:00

QTO - Nhận thấy gà là loài dễ nuôi và mang lại hiệu quả kinh tế cao nên anh Nguyễn Hoàng Dũng (sinh năm 1974) ở thôn Gia Độ, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong...

Trồng ổi AT 36 cho thu nhập cao

Trồng ổi AT 36 cho thu nhập cao
2023-09-06 05:10:00

QTO - Nhìn vườn ổi trĩu quả ít ai biết chính trên diện tích 13 sào đất ấy, trước đây là vườn tiêu đã cho thu hoạch nhưng rồi bị bệnh dẫn đến cây chết gần...

Sức sống mới trên “đất thép” Vĩnh Linh

Sức sống mới trên “đất thép” Vĩnh Linh
2023-09-05 14:01:00

QTO - Từ một vùng đất chịu nhiều đau thương, mất mát do chiến tranh gây ra, huyện Vĩnh Linh hôm nay đã “thay da đổi thịt”. Bức tranh hoang tàn, đổ nát sau...

Thời tiết