Cập nhật:  GMT+7
LOG7h1t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhu6Dhu4Phu6Hhu4vhuqs+LsOM4buH4buR4buDe+G6reG6s+G7rXvEqeG7g+G6ueG7iXvhuqk14buJe+G7iWV74buHbeG6p3vhu6HhurPhu5t74bqn4buHanvhuqdqxKl74bqn4buHNnB74buh4bujasSp4buBe+G6rWzEqeG7gXvhu4dte+G7l3vhu4Dhu4Nqe+G7iuG7g8Sp4buHLC/hu4dbLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhu4bhuqs14bqtPi464buc4bugO3ste+G7nHA1eyJ7xKnDoeG7iXvhu6Hhu6Phu4Phur3EqXvDrOG7hzXhu4N74buh4buH4bun4bqne+G7h+G7g+G6u8Spe+G7icOze+G7h2bEqeG7h3vigJzhuqxsxKnhu4F74buHbXvhu4dt4bqne+G7oeG6s+G7m+KAnXvhu6Hhu4fhuqtqe+G7nHDhu63DqeG7oXvhuqlnxKnhu4d74bufw7J7XTNbL+G7nOG6qC3hu6Dhu6Dhu4F7xKnhu4E34bute119L10vXX1bIHvhuqd0NXvhu6Dhu4d0e+G7ocO64buTxKnhu4F74bqm4buH4buFxKnhu4d74bub4buHdCp74bub4buHasSp4buBe+G7oeG7ozdqe+G7seG6r+G7rXvhuq3hu6fEqeG7gXvigJzhuqxsxKnhu4F74buHbXvhu4dt4bqne+G7oeG6s+G7m+KAnXvhu5d74buHcOG7reG6u8Spe+G7gOG7g2p74buK4buDxKnhu4d74bqpYXvhuqdre+G6pcO64buT4bqne+G7m+G7hzbhu6F74buh4buj4buD4bq9xKl74buJOMSp4buHKnvhu4Fr4bube+G7m+G7h+G6t8Spe+G6qeG6teG7rXvEqeG7hzXEqeG7h3vhu6Hhu4PDqcSpe+G7oeG7o2bEqeG7h3vhu7Hhuq/hu6174bqt4bunxKnhu4F74oCc4buxYXvhu4fhu4/hu4N74buHbeG6p3vhu6HhurPhu5vigJ174buh4bule+G6p+G7kXvhu5/hu5cle+G6qeG7jcSp4buBe+G7oeG7h+G7meG7g3vhu6E24bqne+G6qeG7j8Sp4buBe+G7iTjEqeG7h3vhu4nEkXvhuqnDqcSpe+G7qeG7g+G6u+G6p3vhu4dt4bqne+G7oeG6s+G7m3vhu6Hhu4fDuuG7mcSp4buBe+G7sXDhu61lxKl74buh4bujasSp4buBe+G7icO04buDe+G7geG7gzV74bqpZsSp4buHKnvhuq1sxKnhu4F74buHbSp74bqn4buPxKnhu4F74bqp4buNxKnhu4F74bupN3vhu4Fr4bube+G7m+G7h+G6t8Spe+G7qTdqe8Sp4bqvxKnhu4F74bqnNWp74bqn4buH4bqx4buhe+G7i8O64buVxKnhu4F74buB4buDNmp74bqtc+G6p3vhu6k3e+G6qTdqe+G7oThqKnvhu5vhu4c24buhe+G7oeG7o+G7g+G6vcSpe8Os4buDxKnhu4d74buhw6kt4buxYXvhu4fhu4/hu4N74buHcOG7reG6u8Spe+G7gOG7g2p74buK4buDxKnhu4cmLC/hu5suLOG7oTXhuqXhu4vhuqt74buf4buh4but4buL4bqr4bu0PuG7iTXhu6Phu4Hhu4PEqSRd4bub4buxezVw4buhaj4uLOG7oeG7oy4s4buh4bqtLizhu4Phu4nhu4F74buf4buj4bqn4bu0Pi8v4bqnJuG6pTVq4budcDXEqeG7geG7oeG7o+G7gybhu6nEqS/huq3huqvhu5/DrOG7oWrhu5svxKnhuqvhu6vhu58vWzRdMi8gM+G6rSJ9MVsyfV3hu6FbIH0wNF3hu4tbJsOt4bub4buBPnsvLiwv4buh4bqtLiwv4buh4bujLizhu6Hhu6MuLOG7oeG6rS4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4u4buG4buP4buDe8OM4buHcOG7rcOpxKl74buHbeG6p3vhu4Dhu4Nqe+G7iuG7g8Sp4buHe+G6peG7g+G6vXB74bqtw7rhu5HEqeG7gXvhu6k3e8Os4buH4bqrxKl74buh4buHw7rhu5fEqeG7gXvhuqc24bqne+G6rWzEqeG7gXvhu4dte+G6qTjhu6F74buh4buHN8Sp4buHe+G7oeG7heG6p+G7h3vhuqc1anvhu6Hhu6NqxKnhu4F74buh4buH4bun4bqne+G7h+G7g+G6u8Spe+G7icOze+G7h2bEqeG7h3vigJzhuqxsxKnhu4F74buHbXvhu4dt4bqne+G7oeG6s+G7m+KAneKAiywv4bubLiwv4buh4bqtLiwv4buh4bujLiwv4buhNeG6peG7i+G6qy4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4uw4zhu4dw4butw6nEqXvhu4dt4bqnKnvDrOG7h3Dhu63DqcSpe+G7oTfhu4Mqe+G7seG6r+G7rXvhuq3hu6fEqeG7gXvigJzhu7Fhe+G7h+G7j+G7g3vhu4dt4bqne+G7oeG6s+G7m+KAnXvhu4s3e+G7ieG7j+G7oXvhuqfhu4d0e+G7oeG7o8O64buRxKnhu4F74buL4buTxKl74bqndDV74bqoOcSp4buBe+G7qTd7xKjhu4c3e8Spw7rhu5Phuqd7xKnhu4fhuqHhu4l74bqpN2p74buhOGp7xKnhu4Fw4buNxKl7xKnhu4fhuq/EqXvhu4vhu6fhuqcqe+G6peG7jeG7g3vhuq3DusahxKnhu4F7xKnhu4fhuq/EqXvhu6E34buDe+G6qTbhu5t7w7nEqeG7gXvhu61lcHvhuqfhurdwe+G7n+G7p3vEqeG7geG7h+G7g+G6u+G7m3vhuqfDs8Sp4buBe8Sp4buB4buH4buD4bq74bube+G7h2s1Knvhu4fhu4PhurvEqXvhuqk44buDe+G7h2s1e+G6qeG6seG7oXvEqcO64buT4bqne+G7qTd74buH4buP4buDe8Sp4buH4bqz4bube+G7nXDDsuG6p3vhu6HDqSZ74bug4buDxKnhu4d74buh4buH4bq3xKl74bqpa3vhuqlhe+G6qcO64buV4bqne+G7h+G7j+G7g3vDrOG7h3Dhu63DqcSpe+G7h23huqd74bqnNuG6p3vhuqfhurHhu5t74buh4bujZcSpe+G6qWc1e+G6pTfEqXvhu4dw4but4bq7xKl74buA4buDanvhu4rhu4PEqeG7h3vhu51wNsSpe+G7oeG7o+G7g+G6u+G7oXvhu6k3e+G7oeG7o+G7g+G6vcSpe8Os4buHNeG7g3vhu6Hhu4fhu6fhuqd74buH4buD4bq7xKl74bqna3vhu4fhu4Phurtwe+G7nXA5e+G7oeG7h8OzxKnhu4F74budcDV74bqnNuG6p3vhu4nDs3vhu4dmxKnhu4d74buHbeG6p3vhu6HhurPhu5sqe+G7oeG7o2rEqeG7gXvhuqlre+G7qeG7g+G6u+G6p3vhu7Hhuq/hu6174bqt4bunxKnhu4F74buJw7N74buHZsSp4buHe+KAnOG6rGzEqeG7gXvhu4dte+G7h23huqd74buh4bqz4bub4oCde+G7izd74buJ4buP4buhe8Sp4buP4buDe+G6rXDEqeG7gXvhu51wNcSpe+G7oeG7o23EqeG7gSZ74bua4buHa3vhuqbhu4d0e+G7oWfhuqfhu4d74bug4buHw7rhu5nEqeG7gXvhu6Hhu6Phu6fhuqd74buG4buP4buDe8OM4buHcOG7rcOpxKl74buHbeG6p3vhu4dw4but4bq7xKl74buA4buDanvhu4rhu4PEqeG7h3vEqOG7gXDhu63DqsSpe+G7oOG7o3DEqeG7gXvhu6Dhu4c3xKnhu4d74bqn4buHanvhuqXhu4PDqeG7oSR74oCc4bqsbMSp4buBe+G7h2174buLN3vhuqfhu4fDtHvhuq3hu6c1e+G7oeG7g8Sp4buHe+G7oeG7h+G6t8Spe8Os4buHw7PEqeG7gXvhu6Hhu4fhur174buh4buH4buDw6lwe+G7oeG7o2rEqeG7gXvhu4dqOOG7oXvhuqnhu4/EqeG7gXvhuqd0NXvhu4nDtOG7g3vhuqc2e8Sp4buH4bqvxKl74bupN3vhu4Hhu4M1e+G6qWbEqeG7hyZ74buIw7Thu4N74bqtbMSp4buBe+G7h2174bqp4bq5cHvhu6Hhu4dw4bqzxKl74buh4buH4bqranvEqeG7h8awxKnhu4F74bqn4buHcOG6tcSpe+G7ieG7p+G6p3vhu6nhurl7xKnhu4fGsMSp4buBe+G7geG7gzZ74buh4bujZ3vhuqd0NXvhu7Fhe+G7h+G7j+G7gyp74bqndDV74bqn4buPxKnhu4F74bqp4buNxKnhu4Eme+G7qGd74buh4buHw6l74bqndDV74bqtbMSp4buBe+G7h2174bqpw7rhu5Xhuqd74buxNuG6p3vhu4vhurPhu5t74bql4bqhxKnhu4F7cOG7rXvhu6Hhu4XEqXvhu7Fhe+G7h+G7j+G7g3vhu4k3e+G6pzbhuqd74buh4buHN8Sp4buHe+G7qeG7g2XEqXvhu6Hhu6NqxKnhu4F74bqtbMSp4buBe+G7h2174buhOGp74bqt4bunxKnhu4Eme+G7iMO04buDe+G6rWzEqeG7gXvhu4dte+G6qeG6uXB74bqna3vhuqXhurl74bqtN+G7rXvhu4tn4bqn4buHe+G7n8Wpe+G7qTd74buh4bujcOG7reG6ucSpe+G7oeG7h8OyxKnhu4F74buH4buDw6lwe+G7h23huqd74buL4bqvcHvhuqnhu5nhu4N74bup4buT4buDe8Sp4buH4buD4bq5cHvhu4dmxKnhu4d74buh4buHw7nhuqd7w6zhu4dw4butw6nEqXvhu4dt4bqne+G7m+G7h2rEqeG7gXvhu5vhu4dxJnvDjOG7h3Dhu63DqcSpe+G7h23huqd74bqtbMSp4buBe+G7h217w6zhu4fDs8Sp4buBe+G6p+G7h2h74bqna3vhu697xKnhu4Hhu4dpNXvhu6Hhu6NqxKnhu4F74bup4buD4bq74bqne+G6qeG7j8Sp4buBe+G7qeG7g2XEqXvhu4lt4buDe8Sp4buBw7rhu5nhu4N74buHbeG6p3vhu6HhurPhu5t74buJN3vhuqdsxKl74buBa+G7m3vhu5vhu4fhurfEqXvhu5vhu4c24buhe+G7oeG7o+G7g+G6vcSpe8Sp4bq5xKl74buB4buDNmp74bqtc+G6p3vEqcO64buT4bqne8Sp4buHN+KAnSZ7xKjhu4fhurPEqXvhu6Hhu4fDueG6p3vhuqnDuuG7leG6p3vhuqnhu4Phurlwe+G6qWsqe+G7h+G7j+G7g3vDrOG7h3Dhu63DqcSpe+G7h23huqd74bqnNuG6p3vhuqfhurHhu5t74bqpYXvhu6Hhu4Xhuqfhu4d74bqn4bun4bqne+G7oXDhu61lxKl74buh4bujcOG7reG6ucSpKnvhu6nhurPEqXvhuqnhu4/EqeG7gSp74bqndMSp4buBe+G6p8OyKnvhu5vhu4c24buhe+G7oeG7o+G7g+G6vcSpe+G6pTXEqXvDrOG7h3Dhu63DqcSpe+G7h23huqd74bqtbMSp4buBe+G7h20me+G6qOG6o+G6p3vhuqXhu4Phurvhu6F74buh4bule8Os4buH4buDe+G6p2t74buccOG7rcOp4buhe+G6qWfEqeG7h3tdM1sv4buc4bqoLeG7oOG7oOG7gXvhuqd0NXvhu6Dhu4d0e+G7ocO64buTxKnhu4F74bqm4buH4buFxKnhu4d74bub4buHdHvhu5vhu4dle+G6rXDhu63hurvhu6F74bqo4bq5ezbEqXvigJzhuqjhurXhu6174buJOMSp4buHe+G7m+G7h2rEqeG7gXvhu6Hhu6M3anvhu4dt4bqne+G7oeG6s+G7m3vhu59ww7Lhu6F74bqp4buZ4buDe+G7oeG7o2rEqeG7gXvhu4Hhu4M1e+G6qWbEqeG7hyp74bqtbMSp4buBe+G7h20qe+G6p+G7j8Sp4buBe+G6qeG7jcSp4buBe+G6qcOpxKl7xKnDoeG7iXtdfV194oCdKnvhu6k3e8OMw6l74buHajjhuqfhu4d7In1bXS/DjOG7hi1Q4bqkxKjhuqx74bqndDV7UOG6pMSo4bqse+G7oWjEqeG7h3vhu5xwOcSp4buBe+G7oOG7o2d74bup4bq5e+G7qeG7g+G6u+G6p3vhu6Hhu6Phu4Phur3EqXvDrOG7hzXhu4N7xKnhu4fhuq/EqXvhu6Phu4/EqeG7gXvhu6k3e+G6qTbEqeG7h3vhu4Hhu4M2KnvhuqfDs8Sp4buBe8Sp4buH4bqzxKl74bqnNuG6p3vhu4nDs3vhu4dmxKnhu4d74buHbeG6p3vhu6HhurPhu5t74buB4buDNeG7g3vhuqlqOMSpe119WzEtXX1dfXvhu6Hhu6NlxKl74bqpZzV74bqlN8Spe+G7oWjEqeG7hyp74bub4buHasSp4buBe+G7oeG7ozdqe+G7seG6r+G7rXvhuq3hu6fEqeG7gXvigJzhuqxsxKnhu4F74buHbXvhu4dt4bqne+G7oeG6s+G7m+KAnXvhu4dw4but4bq7xKl74buA4buDanvhu4rhu4PEqeG7h3vhuqlhe+G6p2t7xKnhu4fhu4Phurlwe+G6p+G7h3Dhu63hur3EqXvhuqXhu4PDqcSpe+G7oeG7heG6p+G7h3vhuqfhu6fhuqd74bupN3vhu5vhu4c24buhe+G7oeG7o+G7g+G6vcSpe+G7iTjEqeG7hyYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4u4bqow6nEqXvEqTXhu60qe+G7oWo3xKl74buHcOG7reG6u8Spe+G6p2t7XTMyLyIxIHvhuq1sxKnhu4F74buHbXvhu6Hhu4c3xKnhu4d74buL4bqz4bube+G6qcO64buV4bqne+G6pTXEqXvDrOG7h3Dhu63DqcSpe+G7h23huqcme+G6pjbhuqd74bqlNcSpe8Os4buHcOG7rcOpxKl74buHbeG6p3vhuq1sxKnhu4F74buHbXvhuqlhe+G7oeG7heG6p+G7h3vhuqfhu6fhuqd74buHw7rhu5PEqeG7gXvhuq3DosSpe+G6pzbhuqd74buh4buHN8Sp4buHe+G7qeG7g2XEqXvhu6Hhu6NqxKnhu4F74bqtbMSp4buBe+G7h2174bqnNuG6p3vhu6Hhu4NlcHvhuqfhu4fhu4V74bup4bq5e+KAnOG7gOG7gzV74bqpZsSp4buHe+G7h23huqd74buh4bqz4bub4oCde+G7qTd74oCc4bqsbMSp4buBe+G7h2174buHbeG6p3vhu6HhurPhu5vigJ174bqp4bq9e+G6p2t74buve+G7oeG7h8O54bqne+G7m+G7h+G6scSpe+G6qeG6sXB74bupw7rhu5HEqXvhu4tlxKl74bqpOOG7oXvhu6Hhu4c3xKnhu4d74buh4buF4bqn4buHe+G6pzVqe+G7oeG7o2rEqeG7gXvhuqfDs8Sp4buBe+G7oTbhuqd7w6zhu4dw4butw6nEqXvhu4dt4bqnKnvDrOG7h3Dhu63DqcSpe+G7oTfhu4Mle+G6qeG7jcSp4buBe+G7oeG7h+G7meG7g3vhu6Hhu4Xhuqfhu4d74bqn4bun4bqne+G7geG7gzZqe+G6rXPhuqd74bqpOGp74buL4buFe+KAnHDDssSp4buBe8Spw7rhu5Phuqd7xKnhu4fhu5N7xKnhu4Fw4buNxKnigJ0qe+G6peG7g8Op4buhe+G7kcSpe+G6p8OzxKnhu4F74bqpw7nhuqd74buhw7V74buh4buDZcSpKnvhu5vhu4c24buhe+G7h3Dhu6174buh4bujcOG7reG6ucSpe+G7oeG7h8OyxKnhu4F74buH4buDw6lwe+G7h23huqd74bqndDV74bqn4buHNXvDs8Sp4buBJXvDrOG7h3Dhu63DqcSpe8Os4buH4buF4bqn4buHKnvhu4fDtHvhu6Hhu6Phu5V74bqnasSpe+G6p+G7hzZwe+G6p+G7h8Oh4buJe8Sp4buBajXEqSp74buHbeG6p3vhu4Hhu4Nu4buDJXvhu4Hhu4Nx4bube+G6qcahe+G6pzbhuqd74bqn4buHNnB74buB4bqj4bube+G7h2o3xKl74bqnOcSp4buHe8Os4buHa3vDrOG7h8OhxKl74bupw7rhu5Xhu6F7w6zhu4dre+G7h+G7g8OpcHvhu4dt4bqnJXvhuqnhu43EqeG7gXvhu6Hhu4fhu5nhu4N74bqp4buPxKnhu4F74bup4buDZcSpKnvDrOG7h3Dhu63DqcSpe8Os4buH4buF4bqn4buHe8Sp4buHxrDEqeG7gXvEqeG7gcO64buZ4buDe+G7i+G7k8Spe+G7oXDDteG7g3vhu6Hhu6NqxKnhu4F74bqtbMSp4buBe+G6rW174bqn4buHw6Hhu4l74buLanvhu4dt4bqne+G7oeG6s+G7m3vhuqfhu4dqe+G6p2rEqXvhuqc24buDe+G7qTd74buh4bune+G7iWbEqeG7h3vDrOG7h8OzxKnhu4F7xKnhu4Hhu6XEqeG7gXvhu4dt4bqne+G7oeG6s+G7myp7xKnhuq/EqeG7gXvhuqc1anvhu4fhu4Phur1we+G6peG7g8Op4buhe+G7qeG6uXvhu4lt4buDe+G7ieG6o+G7oXvhuqnhur174bux4bqv4bute+G6reG7p8Sp4buBKnvhu5vhu4c24buhe+G7oeG7o+G7g+G6vcSpe8Os4buDxKnhu4d74buhw6l74buB4buDNXvhuqlmxKnhu4d74bupN3vhuqfDs8Sp4buBe+G7oTbhuqd74buhw7Lhu6Eme+G6pDXEqXvDrOG7h3Dhu63DqcSpe+G7h23huqd74bqnNuG6p3vhuq1sxKnhu4F74buHbXvhuqlhe+G7oeG7h+G7p+G6p3vhu4fhu4PhurvEqXvhu6HDsuG7oXvhuqc24bqne+G7ocOzxKl74bqn4buHaCp74buJc+G6p3vhu6Hhu4NlcHvhuqnhurl74bujNXvhu6Hhu6NqxKnhu4F74budcDZ74buh4bujZsSp4buHe+G7ocO1e+G6p+G7h8O54bqne+G7h2o44buhe+G6qeG7j8Sp4buBe8Os4buHcOG7rcOpxKl74buHbeG6pyp7w6zhu4dw4butw6nEqXvhu6E34buDJnvhu6Dhu6NqxKnhu4F74bqpa3vEqcO14buDe+G6peG6s+G7oXvhu4s3e+G7qeG7g+G6u+G6p3vhu7Hhuq/hu6174bqt4bunxKnhu4F7xKnhu4Fw4buNxKl74budcHl7w6zhu4dw4butw6nEqXvhu4dt4bqnJiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPi7huqjhur174bqna3vhuqnDuuG7leG6p3vEqeG7h8awxKnhu4F7xKnhu4Fw4buNxKl7w6zhu4PEqeG7h3vhu5vhu4fhu4V74buhw7V74bqn4buHw7nhuqd74bqnNuG6p3vhu4dqOOG7oXvhuqnhu4/EqeG7gXvDrOG7h3Dhu63DqcSpe+G7h23huqcqe+G6pTXEqXvDrOG7h3Dhu63DqcSpe+G7h23huqd74bqnNuG6p3vhuq1sxKnhu4F74buHbXvhuqlhe+G7ocO1e+G6p+G7h8O54bqne+G7seG6r+G7rXvhuq3hu6fEqeG7gXvEqeG7gXDhu43EqXvhu51weXvDrOG7h3Dhu63DqcSpe+G7h23huqd74bql4bqhxKnhu4F7xKnhu4fhu4Phurlwe+G7h2bEqeG7h3vhu6Hhu4fDueG6p3vhu5vhu4dqxKnhu4F74bub4buHcSp74bqpNXvhuq04xKnhu4Eqe+G7qeG7k+G7g3vhu6HDtcSp4buBe+G7nXB5e8Os4buHcOG7rcOpxKl74buHbeG6p3vhuqVmxKnhu4d74budcOG6r8Spe+G7h+G6ocSp4buBe8Spw6Hhu4l74buh4buleyB9fXstMn19e+G7oeG7o+G7g+G6u3B74bqp4buNxKnhu4Eme+G7qDdqe8Sp4buHxrDEqeG7gXvEqeG7gTfhu6174buLw6oqe+G7ocOp4buhKnvhu4Hhu4PDtHvhu6HDteKApip74bqnNuG6p3vhuq1sxKnhu4F74buHbXvhu6HDtXvhuqfhu4fDueG6p3vhu51w4bute+G7oXN74bqnasSpe+G6p+G7hzZwe+G7oTjhu4N74buh4bule+G6qcO64buZxKnhu4F74bqp4bq9e+G7geG7gzZqe+G6rXPhuqd74buh4bujcOG7reG6ucSpe+G7oeG7h8OyxKnhu4F74buH4buDw6lwe+G7h23huqcqe+G7ocO1e+G6p+G7h8O54bqne+G6pzbhuqd74buHajjhu6F74bqp4buPxKnhu4F7w6zhu4dw4butw6nEqXvhu4dt4bqnKnvDrOG7h3Dhu63DqcSpe+G7oTfhu4N74bupN3vDrOG7h+G6q8Spe+G7oeG7h8O64buXxKnhu4F74bqn4buHanvhuqdqxKl74bqn4buHNnB74bqpOOG7oXvhu6Hhu4c3xKnhu4d74buh4buF4bqn4buHe+G6pzVqe+G7oeG7o2rEqeG7gXvhu4dt4bqne+G7oeG6s+G7myV74buHw7R74buh4buj4buVe+G6pzbhuqd74bqn4buHNnB74bqna3vhu4dqN8Spe+G6pznEqeG7h3vDrOG7h2t7w6zhu4fDocSp4oCme+G6puG7h+G7hcSp4buHe+G7oeG7pXvEqeG7h8awxKnhu4F74bup4buD4bq74bqne+G7izfhu4l74buve8Sp4buB4buHaTV74bqpa3vhuqlhe8Os4buH4buF4bqn4buHe+G7i+G6uyp74bqp4buPxKnhu4F74bup4buDZcSpe8OsZ+G7m3vhu6Hhu4fhu5nhu4N74bqnasSpe+G6p+G7hzZwe+G7oeG7h+G7g3vhuqlwNXvhuqk44buhe+G7oeG7hzfEqeG7h3vhu6Hhu4Xhuqfhu4d74bqnNWp74buh4bujasSp4buBe+G7h23huqd74buh4bqz4bubJiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPi7Dk8Sp4buBe8So4buBcOG7rcOqxKl7w4zhu4fDoOG6p3vhu6jhu4PEqeG7hyp74bug4bujw7rhu5fEqeG7gXvhuqQ1xKl7w4zhu4dw4butw6nEqXvhu4dt4bqne+G6rWzEqeG7gXvhu4dte8So4buBcOG7rcOqxKl7w4zhu4fDoOG6p3s64buh4buHw7PEqXvhu4rDqnvhu4jDs8SpKnvhu4Dhu4Nqe+G7muG7h2rEqeG7gTt74bqn4buHanvhuqXhu4PDqeG7oSp7W317xKnDoeG7iXvhu51wNSp74buHajjhu6F74bqp4buPxKnhu4F7w6zhu4dw4butw6nEqXvhu4dt4bqne+G6p3Q1e+G6rWzEqeG7gXvhu4dte8So4buBcOG7rcOqxKl7w4zhu4fDoOG6p3vhuqnDuuG7leG6p3vhuq1w4bute+G7oeG7o2Z74buh4buHw7rhu5nEqeG7gXvhu7Fw4butZcSpe+G7qTd7xKnhu4E34bute+G6pzfEqeG7gXvhu6FqN8Spe+G6reG7g+G6u8SpKnvhuqdre+G6p+G7h+G7g+G6uXB74buf4bqvcHvhu6k3e+G6p+G7h+G6seG7oXvhu4vDuuG7lcSp4buBe+G7h+G7kcSpJnvhuqjhuqPhuqd74bql4buD4bq74buhKnvhu6Hhu6V7w6zhu4fhu4N74buh4buj4buD4bq9xKl7w6zhu4c14buDe+G7oeG7h+G7p+G6p3vhu4fhu4PhurvEqXvhu4nDs3vhu4dmxKnhu4d74oCc4bqsbMSp4buBe+G7h2174buHbeG6p3vhu6HhurPhu5vigJ174buh4buH4bqranvhu5xw4butw6nhu6F74bqpZ8Sp4buHe+G7n8Oye10zWy/hu5zhuqgt4bug4bug4buBe8Sp4buBN+G7rXtdfS9dL119WyB74bqndDV74bug4buHdHvhu6HDuuG7k8Sp4buBe+G6puG7h+G7hcSp4buHe+G7m+G7h3Qqe+G6pTXEqXvDrOG7h3Dhu63DqcSpe+G7h23huqd74bqtbMSp4buBe+G7h2174bqpYXvhu4fDuuG7k8Sp4buBe+G6rcOixKl74bqnNuG6p3vhu6Hhu4c3xKnhu4d74bup4buDZcSpKnvhuqdqxKl74bqn4buHNnB74buh4bujasSp4buBe+G6rWzEqeG7gXvhu4dt4bqne+G6p3LEqeG7gXvEqeG7hzVwe+G7oeG7h+G7p+G6p3vhu4fhu4PhurvEqXvhu7Hhuq/hu6174bqt4bunxKnhu4F74oCc4buA4buDNXvhuqlmxKnhu4d74buHbeG6p3vhu6HhurPhu5vigJ174bupN3vigJzhuqxsxKnhu4F74buHbXvhu4dt4bqne+G7oeG6s+G7m+KAnXvhu6k3e+G6qWF74bqpOOG7oXvhuqnDuuG7leG6p3vEqeG7h+G7g+G6uXB7w6zDqeG7oXvhu51wOXvhuqk2xKnhu4F74buB4buH4buDe8Sp4buH4bqzxKkqe8Spw7Xhu4N74bql4bqz4buhe8Sp4buHw7p74bqna3tbfX3hu7h74bqn4buHNnB74bqpw6nEqXvhu6Hhu6PDuuG7mcSp4buBe+G6qXHEqeG7gXvhuqnhu4974buhcMO14buDKnvDrOG7h8OzxKnhu4F74bup4buDe+G7m+G7hzjhu4l74bub4buHNuG7m3vhu4tw4bqz4buhJXvhu4fhuqHEqeG7gXvEqcOh4buJe+G6p2t74buh4bulezMtW3174bqn4buHNnB74buh4buH4buDe+G6qcO0e+G6qTjhu4N74buHbeG6pyp74bqnNWp74bqpw6PEqeG7gSZ74bqkZcSpe+G6pzjEqeG7h3vhuqlrKnvhuqQ1xKl7w6zhu4dw4butw6nEqXvhu4dt4bqne+G6rWzEqeG7gXvhu4dte+G6p2zEqXvhuqnhu4/EqeG7gXvhu6nhu4NlxKl7xKnhu4fGsMSp4buBe8Sp4buBw7rhu5nhu4N74buL4buTxKl74buhcMO14buDe+G7oeG7hzXhu4l74buB4buDNXvhu4dt4bqne+G7oeG6s+G7myp7NuG7m3vhuq1zxKnhu4F74bqnNuG6p3vhu6Hhu4PDqcSpe+G6peG7j3vDrOG7h2o1e+G7h23huqd7w6xpe+G7oeG7h3DhurPhu6F74bupN2p74bub4buHNuG7oXvhu6Hhu6Phu4Phur3EqXvDrOG7g8Sp4buHe+G7ocOp4oCme+G6qMOpxKl7xKk14butKnvhuq1sxKnhu4F74buHbXvDrOG7h8OzxKnhu4F74bqnbMSpe+G7h+G7j3vEqeG7geG7h8OoaiZ74buGajjhu6F74bqp4buPxKnhu4F7w6zhu4dw4butw6nEqXvhu4dt4bqne+G6p3Q1e+G6rWzEqeG7gXvhu4dte+G7gWvhu5t74bub4buH4bq3xKl74buh4buF4bqn4buHe+G6p+G7p+G6p3vhu6k3anvhu5vhu4dqxKnhu4F74buh4bujN2p74bub4buHNuG7oXvhu6Hhu6Phu4Phur3EqXvDrOG7g8Sp4buHe+G7ocOpKnvhu7FqNnvhuqlr4buDe+G7geG7gznhu4l7xKnhu4Hhu4fDqGoqe+G7seG6r+G7rXvhuq3hu6fEqeG7gXvEqcOzxKnhu4F74buh4buHw7PEqXvhu4nhu5Phu4N74bupN3vhuqnhu5nhu4N74bufw7LEqeG7gXvhu6nDocSpe+G7h2o2e+G7l3vDrOG7h3B74bqt4bqvxKl74bqnw7ome+G7hm17xKjhu4Fw4butw6rEqXvDjOG7h8Og4bqne+G6qcO64buV4bqne+G6p8OzxKnhu4F7xKnhu4fhurPEqXvhu4s3e+G6rWzEqeG7gXvhu4dte+G7h+G7g8OpcHvhu4dt4bqne+G7oeG7g2Vwe+G6peG7g+G6vXB74bqndDV74buxYSp74buHcOG7reG6u8SpJXvhuqdre+G7oeG7o2XEqXszMeG7uHvhu4Hhu4M1e+G6qWbEqeG7h3vhuqk44buhe+G6rTXEqeG7h3vhu4fhu4Phurtwe+G7geG7gzV74bqpZsSp4buHe+G7qcOhxKl74buHajZ74bupN3vhu4Hhu4M1e+G6qWbEqeG7h3vhu4dt4bqne+G7oeG6s+G7myYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4u4bug4buH4buZ4buDe+G7geG7gzXEqXvhu51wNSp74bqlNcSpe8Os4buHcOG7rcOpxKl74buHbeG6p3vhuqc24bqne+G6rWzEqeG7gXvhu4dte+G7oeG7o2XEqXvhuqlnNXvhuqU3xKl74buHcOG7reG6u8Spe+G7gOG7g2p74buK4buDxKnhu4d74bqpYXvhuqU24buJe+G7nzbhu6F74buh4buDZXB74bqn4buH4buFe+KAnOG6rGzEqeG7gXvhu4dte+G7h23huqd74buh4bqz4bub4oCdKnvhu51wNcSpe+G7oeG6r+G7iXvhu7Hhuq/hu6174bqt4bunxKnhu4F74buB4buDNXvhuqlmxKnhu4cqe+G6rWzEqeG7gXvhu4dte8Sp4buHw7p74buJ4buP4buhe+G7ocO1e+G6seG7iSp74buhOGp74buJw7Phu4N74buh4bujw7rhu5nEqeG7gXvhu4s3xKnhu4d74buJOMSp4buHe+G7oeG7h3DhurPEqXvhu4vhu5Xhu4N74bqn4buHanvhu4Hhu4M2anvhuq1z4bqne+G6p2rEqXvhuqfhu4c2cCV74bqp4buPxKnhu4F74bup4buDZcSpe+G6pzbhuqd74buB4buDNXvhuqlmxKnhu4d74buB4buDceG7m3vhuqnGoSp74buHw7R74buh4buj4buVe8Sp4buHNXB74buh4bujasSp4buBe+G6p3Dhu4/huqd74bufw7LEqeG7gSp74bub4buHNuG7oXvhu6Hhu6Phu4Phur3EqXvDrOG7g8Sp4buHe+G7ocOpe+G7geG7gzV74bqpZsSp4buHKnvhu6Hhu4fhu6fhuqd74buH4buD4bq7xKl74bqp4bq34bute+G6qXR7xKnhu4Hhu4dpNXvhu6lze+G6qcOy4buDe+G7qeG7k+G7g3vEqeG7hzd7xKnDuuG7k+G6p3vhu6k3e+G6qWc1e+G7m+G7h8O64buRxKnhu4Eme8So4buH4buD4bq5cHvhuq1sxKnhu4F74buHbXvhuqlhe+G7m+G7hzbhu6F74bqp4buPxKnhu4F74bub4buHasSp4buBe+G7oeG7ozdqe+G7seG6r+G7rXvhuq3hu6fEqeG7gXvigJzhu4Dhu4M1e+G6qWbEqeG7h3vhu4dt4bqne+G7oeG6s+G7m+KAnXvhu4HDoMSpe+G7qeG7k+G7g3vhu7Hhuq/hu6174bqt4bunxKnhu4F74oCc4buA4buDNXvhuqlmxKnhu4d74bupw6HEqXvhu4drNeKAnSZ7xKjhu4fhu4Phurlwe+G6rWzEqeG7gXvhu4dte8Os4buHw7PEqeG7gXvhuqfhu4doe+G7nXA1xKl74buh4bqv4buJe+G7qeG7g+G6u+G6p3vhu4dt4bqne+G7oeG6s+G7m3vhuqd0NXvhu4dt4bqne+G7n+G7g8Sp4buHe+G7iTd74bqnbMSpe+G6qeG7j8Sp4buBe+G7qeG7g2XEqXvEqeG7gcO64buZ4buDe+G7i+G7k8Spe+G7oeG7heG6p+G7h3vhuqfhu6fhuqd74buHbeG6p3vhu6HhurPhu5t74bqtw7rhu5Phu4N7xKnhu4fhu4Phurlwe+G7h2bEqeG7h3vhu6Hhu4fDueG6p3vEqeG7h8O6e+G7h23huqd74budcDV74bufNuG6p+G7h3vhuqU2aip74buDxKnhu6Hhuqvhu6PEqeG6q+G7oSp74budcDV74bqnNuG6p3vhu4vhu5Phu5t74bqtanvhu6Hhu6NwxKnhu4F74buh4bqv4buJe+G7h23huqd74buh4bqz4bube+G6p+G7j8Sp4buBe+G6qeG7jcSp4buBe+G7ocO1e+G6p+G7h8O54bqnJiYme+G7oOG7pXvhuqlre+G6qWF74buBa+G7m3vhu5vhu4fhurfEqXvEqeG6r8Sp4buBe+G6pzVqe8Sp4buH4bqzxKl74buh4buHw7nhuqcqe+G7h+G7g+G6vXB74bql4buDw6nhu6F74bqn4buHanvhuqdqxKl74bqn4buHNnB74buh4bujasSp4buBe+G6rWzEqeG7gXvhu4dte+G7qeG7k+G7g3vEqeG7h+G7g+G6uXB74buLw7k1e+G7oXDDteG7g3vDrOG7hzbhuqd7xKnhu4c1cHvhu6nhurl74bqn4buHdHvhu6Hhu6PDuuG7kcSp4buBe+G6p3Q1e+G6qDnEqeG7gSp74bqn4buH4buFxKnhu4d74bufNuG6p+G7hyp74bub4buHNuG7m3vhu4tw4bqz4buhe+G6p3Q1e8So4buHN3vEqcO64buT4bqnJXvhu6nhurl7w6xpe+G7oeG7h3DhurPhu6F74buh4buj4buNxKnhu4F74buh4bujbeG7oSp74bqn4buHw6HEqXvEqXDDs+G7gyp7xKlww7Phu4N74buh4buj4buNxKnhu4F74bqn4buHw6l74bql4buDw6nEqXvhu6Hhu4d04butKnvhu4c54buDe+G7nznEqSp7xKnhuq/EqeG7gXvhuqc1anvEqcOhxKnhu4F74bufcOG6seG7oXvhu4s1anvhuqnhu4/EqeG7gSp74bub4buHNuG7oXvhu6Hhu6Phu4Phur3EqXvDrOG7g8Sp4buHe+G7ocOpe+G7geG7gzV74bqpZsSp4buHKnvhu4Fr4bube+G7m+G7h+G6t8Spe+G7sWs1e+G6qWvhu4Mqe+G7geG7gznhu4l7xKnhu4Hhu4fDqGome+G7oOG7h+G6q2p74buh4buHw7LEqeG7gXvDrMOpKnvEqcOh4buJe119WzMqe+G7oWo3xKl74buHcOG7reG6u8Spe+G6p2t7WzEmIjBbe+G7geG7gzV74bqpZsSp4buHe+G6qTjhu6F74bqtNcSp4buHe+G7h+G7g+G6u3B74oCc4buA4buDNXvhuqlmxKnhu4d74buHbeG6p3vhu6HhurPhu5vigJ0qe10wNHvhuq1sxKnhu4F74buHbXvhuqk44buhe+G6rTXEqeG7h3vhu4fhu4Phurtwe+KAnOG6rGzEqeG7gXvhu4dte+G7h23huqd74buh4bqz4bub4oCdJiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPi7hu6Dhu6V74bub4buHasSp4buBe+G7oeG7ozdqe+G7seG6r+G7rXvhuq3hu6fEqeG7gXvigJzhuqxsxKnhu4F74buHbXvhu4dt4bqne+G7oeG6s+G7m+KAnXvhu6nhu5Phu4N7xKnhu4/hu4N74bqtcMSp4buBe+G7qTd74buh4buDZXB74bqn4buH4buFe+G6p3N74buh4buH4bq9e+G6qWF74bqna3vhu6E24bqne+G6qeG7j8Sp4buBe+G7iTjEqeG7h3vhu4nEkXvhuqnDqcSpe+G7qeG7g+G6u+G6p3vhu4dt4bqne+G7oeG6s+G7m3vhu6Hhu4fDuuG7mcSp4buBe+G7sXDhu61lxKl74buh4bujasSp4buBe+G7icO04buDe+G7geG7gzV74bqpZsSp4buHKnvhuq1sxKnhu4F74buHbSp74bqn4buPxKnhu4F74bqp4buNxKnhu4Eme+G7nHA1e+G6qWsqe+G7gWvhu5t74bub4buH4bq3xKl74buB4buDxrB74bupxrDEqeG7gXvhu5vhu4fDtXvhuqfhurPhu5t74buB4buDNmp74bqtc+G6p3vhu4nhurfhu4l7xKlqxKl74bqn4buHanvhu6Hhu6NkezB74buhcMO14buDKnvhu5vhu4fDtXvhuqfhurPhu5t74buB4buDNmp74bqtc+G6p3vhu6Hhu4Phur1we+G7h23huqd74bqpccSp4buBe+G6qeG7j3vhu6Fww7Xhu4N74bupN3vhu5vhu4fDtXvhuqfhurPhu5t74bug4buG4bqm4buee+G7qcawxKnhu4F74bqn4buHw6Dhuqcme8Sow6Hhu4l7XX1bMyp74buHcOG7reG6u8Spe+G7gOG7g2p74buK4buDxKnhu4d74bqpYXvhuqdre1syL11be+G7sWEqe+G7oeG7h2d74buh4buj4bqxxKl74bqpOOG7oXvhu5vhu4fDtXvhuqfhurPhu5t74bql4bqz4bqne+G7oeG7o3DEqeG7gXvhu4dt4bqnKnvhuqfhu4fhurHhu6F74buLw7rhu5XEqeG7gXvhu4Hhu4M2anvhuq1z4bqne+G6qTdqe+G7oThqe+G7qTd7xKnhu4Fw4buNxKl7xKnhu4fhuq/EqXvhu4vhu6fhuqd74bqpw7rhu5Xhuqd7xKnhuq/EqeG7gXvhu4tlxKkme+G6pGXEqXvhuqc4xKnhu4d74bqpayp74bub4buHasSp4buBe+G7oeG7ozdqe+G7seG6r+G7rXvhuq3hu6fEqeG7gXvigJzhuqxsxKnhu4F74buHbXvhu4dt4bqne+G7oeG6s+G7m+KAnXvhuqlhe+G7gWvhu5t74bub4buH4bq3xKl7xKnhuq/EqeG7gXvhuqc1anvhuqfhu4fhurHhu6F74buLw7rhu5XEqeG7gXvhu6k3e+G7h+G7g+G6u3B74budcDl74bqndDV74bub4buHasSp4buBe+G7oeG7ozdqe+G7seG6r+G7rXvhuq3hu6fEqeG7gXvhu4Hhu4M1e+G6qWbEqeG7hyp74buLN8Sp4buBe+G6pTnEqSp74bqp4buRxKl74bupZ3vhu6nDocSpe+G7h2s1Knvhu5vhu4dqxKnhu4F74buh4bujN2p74buxazV74bqpa+G7g3vhu4Hhu4M54buJe8Sp4buB4buHw6hqKnvhu7Hhuq/hu6174bqt4bunxKnhu4F7xKnDs8Sp4buBe+G7oeG7h8OzxKl74buJ4buT4buDKnvhuqnDs3vhu6Hhu4dne+G7qcOhxKl74buJ4buDxKnhu4cme+G6qOG6o+G6p3vhuqXhu4Phurvhu6Eqe+G7oeG7pXvhu5/hu6d74bqp4buPxKnhu4F74bup4buDZcSpKnvhu4Hhu4Nx4bube+G6qcahe8OsZ+G7m3vhu6Hhu4fhu5nhu4N74bqndDV74bqnNuG6p3vhuq1sxKnhu4F74buHbXvhuqlhe8Os4buH4buF4bqn4buHe+G7i+G6u3vhuqdqxKl74bqn4buHNnB74bupw7rhu5HEqXvhu4tlxKl74buHbeG6p3vhu6HhurPhu5sqe+G7o8OoxKl74buLcOG7reG6u8Spe+G7geG7g27hu4Mme+G7huG6ocSp4buBe8Spw6Hhu4l74bqna3vEqeG7h+G7g+G6uXB74buHbeG6p3vhu5/hu4PEqeG7h3vhuqlqOOG7oXvhu4Hhu4M54buDe+G7h23huqd74buf4buDxKnhu4d74buB4buDbuG7g3vhu6FoxKnhu4cqe+G7geG7gznhu4N74budcMOy4bqne+G7geG7gzUle8Sp4buH4buD4bq5cHvhuqvhu4l74buh4buH4buDe+G6qcO0e+G6qTjhu4N74buHbeG6pyp74bqnNWp74bqpw6PEqeG7gXvhu6k3e+G6p2t7xKnhu4fhu4Phurlwe+G7n+G7g8Sp4buHe+G7qeG7g2XEqXvhu6HDsuG7oXvEqeG7geG7h+G7g+G6u+G7m3vhu4tqOOG7g3vhu4Hhu4Nu4buDKnvhu6HDsuG7oXvEqeG7geG7h+G7g+G6u+G7m3vhu6Hhu4c44bqne+G7n2kqe+G7oeG7g8OpxKl74bufaeKApnvhuqnhuqvhu4l74buLOOG7g3vEqeG7g+G6ueG7iXvhu6lw4buDKnvEqeG7g+G6ueG7iXvhu4c4xKnhu4d74bub4buHceG6p3vhuqfhu4dqe+G7geG7gzV74bqpZsSp4buHKnvhuq1sxKnhu4F74buHbSp74bqndcSp4buBe8Sp4buHw7p74bqpa8Sp4buBe+G7gWvhu5t74bufw7nhuqd74buL4bun4bqnKnvhu6Hhu6Phu4V74buhcOG6u3vhuqfhu4dqe+G7nXBle+G7h8O64buRxKnhu4F74buA4buDanvhu4rhu4PEqeG7h3vhu6Hhu6NlxKl74buHN8Sp4buHe+G7oeG7o2bEqeG7h3vhu5vhu4c24buhe+G7oeG7o+G7g+G6vcSpJiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPi7hu4ZqN+G7g3vEqOG7h3DEqeG7gS3DjOG7hzbEqeG7h3vhu4rhu4PEqeG7hywv4bubLg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Niềm vui khi nhận lương hưu mới

Niềm vui khi nhận lương hưu mới
2024-07-12 05:45:00

QTO - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh tăng 15% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng từ ngày...

Chi hội trưởng phụ nữ tận tâm với phong trào

Chi hội trưởng phụ nữ tận tâm với phong trào
2019-07-10 06:10:50

(QT) - Năm 2004, cô gái Ê Đê Mỏ Tinh theo chàng trai Vân Kiều tên là Ai Can về làm dâu ở vùng đất nghèo Pa Loang, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông và từ đó đến nay chị luôn nỗ lực,...

Xuân Long, làng quê khởi sắc

Xuân Long, làng quê khởi sắc
2019-07-09 06:16:06

(QT) - Xuân Long là một làng quê thuộc xã Trung Hải, huyện Gio Linh, có diện tích tự nhiên 126 ha, dân số 196 hộ với 700 nhân khẩu. Đây là một vùng quê có truyền thống cách...

Đến với Cồn Cỏ yêu thương

Đến với Cồn Cỏ yêu thương
2019-07-06 06:12:19

(QT) - Tôi thật vui mừng khi có mặt trong đoàn trao tặng sách của cô giáo Nguyễn Thị Hà Thanh, cựu giáo viên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Thành phố Hồ Chí Minh đến với biển...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết