Cập nhật: 19/01/2023 05:03 GMT+7

Tăng cường đổi mới hoạt động đo lường

Những năm qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Trị cùng với ngành đo lường cả nước tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phát triển và mở rộng khả năng kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện đo, chuẩn đo lường để đáp ứng nhu cầu của Nhân dân, doanh nghiệp (DN) trong sử dụng phương tiện đo, chuẩn đo lường phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển KT-XH của tỉnh.

Tăng cường đổi mới hoạt động đo lường

Kiểm định đồng hồ đo nước lạnh tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh - Ảnh: V.T.H

Ngày 10/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 996/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ DN Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Tỉnh đã kịp thời triển khai Quyết định số 996 của Thủ tướng Chính phủ và đạt được các kết quả tích cực. Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 99/2020/NQ-HĐND về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư thiết bị đo lường thử nghiệm và công nghệ sinh học” (giai đoạn 1); Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026. UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 về Kế hoạch triển khai đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ DN Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh, giao Sở KH&CN chủ trì xây dựng kế hoạch hằng năm để triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức sơ kết và tổng kết tình hình thực hiện.

Thực hiện Quyết định số 1928 của UBND tỉnh, Sở KH&CN đã ban hành Kế hoạch về tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ DN nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế, khảo sát tình hình sử dụng phương tiện đo, thiết bị đo lường tại 3 đơn vị kiểm định/hiệu chuẩn/thử nghiệm phương tiện đo và 40 DN trọng điểm trên địa bàn tỉnh nhằm đánh giá năng lực đo lường, làm cơ sở để lựa chọn, hướng dẫn thực hiện chương trình đảm bảo đo lường theo quy định của Bộ KH&CN, từng bước nâng cao năng lực đo lường của các đơn vị kiểm định/hiệu chuẩn/thử nghiệm phương tiện đo trên địa bàn. Sở KH&CN cũng phê duyệt nhiệm vụ KH&CN là xây dựng mô hình điểm áp dụng chương trình đảm bảo đo lường tại các đơn vị, DN trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; nhiệm vụ thiết lập, duy trì bảo quản và khai thác chuẩn đo lường.

Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị đo lường và thiết bị đo lường chuẩn để phục vụ công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ thực hiện hoạt động duy trì, mở rộng tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo lường, tổ chức thử nghiệm chất lượng sản phẩm phục vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường trên địa bàn tỉnh.

Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án 996 đã chuẩn hóa năng lực, hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm định phương tiện đo trên địa bàn tỉnh. Trung tâm được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định việc kiểm định đối chứng công tơ điện, đồng hồ đo nước lạnh trên địa bàn và kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo nhóm 2 theo quy định.

Để phục vụ tốt hơn công tác đo lường, tỉnh đã tăng cường phát triển hạ tầng đo lường tại địa phương như đầu tư hơn 25 tỉ đồng để mua sắm thiết bị đo lường thử nghiệm và công nghệ sinh học (giai đoạn 1), trong đó thiết bị đo lường thử nghiệm 58 bộ và 2 thiết bị công nghệ sinh học.

Bên cạnh đó, Sở KH&CN phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện công tác thanh, kiểm tra, tránh tình trạng chồng chéo, trùng lặp về nội dung, đối tượng thanh tra, kiểm tra; Triển khai công tác hỗ trợ DN đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa như: xây dựng mô hình điểm áp dụng chương trình đảm bảo đo lường tại các đơn vị, DN nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ.

Công tác truyền thông về hoạt động đo lường, thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật, nâng cao nhận thức của DN và xã hội về hoạt động đo lường được đẩy mạnh. Sở KH&CN đã phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đăng tải nhiều bài viết về hoạt động đo lường hỗ trợ DN nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế; tổ chức 2 lớp về tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 996 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1928 của UBND tỉnh cho hơn 40 DN trên địa bàn; tổ chức hội thảo về vai trò của đo lường trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng thời, cử công chức tham dự tập huấn về xây dựng và triển khai thực hiện chương trình đảm bảo đo lường tại DN; tham dự khóa đào tạo về tư vấn, hỗ trợ xây dựng triển khai thực hiện chương trình này theo quy định của Bộ KH&CN.

Năm 2023, Sở KH&CN tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 996 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ bằng các giải pháp đồng bộ như: tăng cường phát triển hạ tầng đo lường tại địa phương; hỗ trợ các DN đổi mới công nghệ tiên tiến, công nghệ cao trong sản xuất công nghiệp, dịch vụ, nông lâm thủy sản theo Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh; đẩy mạnh truyền thông về hoạt động đo lường, tuyên truyền chính sách, pháp luật, nâng cao nhận thức của DN và xã hội về hoạt động đo lường, nâng cao hiệu của công tác quản lý nhà nước về đo lường; xây dựng mô hình điểm áp dụng chương trình đảm bảo đo lường tại các đơn vị, DN nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Từ đó, làm cơ sở để nhân rộng mô hình Chương trình đảm bảo đo lường theo quy định của Bộ KH&CN.

Võ Thái Hòa

Tin liên quan:
  • Tăng cường đổi mới hoạt động đo lường
    Tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu

    Trước tình hình giá mặt hàng xăng dầu diễn biến phức tạp, để đảm bảo duy trì việc cung ứng kinh doanh xăng dầu phục vụ cho phát triển kinh tế- xã hội (KT - XH) và đời sống Nhân dân, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng thiếu, khan hàng và đóng cửa ngừng bán.

  • Tăng cường đổi mới hoạt động đo lường
    Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư

    Thời gian qua, Quảng Trị đã tích cực nghiên cứu đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư theo tinh thần Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Trong đó, tỉnh đã tập trung thực hiện hiệu quả 2 nhiệm vụ chính là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến mời gọi các nhà đầu tư, đồng thời ưu tiên thu hút các dự án có thế mạnh như du lịch, dịch vụ, năng lượng sạch…


Võ Thái Hòa

Các tin đã đưa

Người thầy của nhà nông

Người thầy của nhà nông
2022-12-07 16:17:00

QTO - Cũng là thầy giáo, nhưng suốt 14 năm qua, “bục giảng” của thầy Lê Đức Hậu (sinh năm 1982), hiện đang công tác tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp –...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết