Cập nhật:  GMT+7

Giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính ở Cam Lộ

Năm 2023, huyện Cam Lộ triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao công tác cải cách hành chính (CCHC) một cách toàn diện và hiệu quả. Chỉ số CCHC của huyện Cam Lộ được công bố là 92,98, đạt loại tốt, tăng 2 bậc so với năm 2022, xếp thứ 6/10 nhóm các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính ở Cam Lộ

Huyện Cam Lộ nỗ lực giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đạt kết quả cao trong năm 2024 -Ảnh: N.T.H

Thực hiện mục tiêu đẩy mạnh CCHC, xây dựng chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả, công tác CCHC trên địa bàn huyện Cam Lộ luôn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được những hiệu quả nhất định. Số lượng hồ sơ trễ hạn giảm so với cùng kỳ năm trước; đã thực hiện xin lỗi người dân và doanh nghiệp khi để hồ sơ trễ hạn đảm bảo theo quy định. Kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đạt 18.639/19.645 hồ sơ, tỉ lệ 99,97%.

Trong năm 2023 có 6 hồ sơ trễ hạn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết TTHC (năm 2022 số hồ sơ trễ hẹn 341 hồ sơ). Công tác số hóa hồ sơ đầu vào và số hóa kết quả giải quyết hồ sơ đã được quan tâm, thực hiện đạt trên 99%.

Việc triển khai thực hiện thanh toán trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia được tập trung đẩy mạnh, tỉ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/12/2023 đạt 68,8%, vượt mức quy định 30%, đứng đầu nhóm các huyện, thị xã, thành phố.

Lĩnh vực cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đạt điểm tối đa. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai các phần mềm ứng dụng do UBND tỉnh áp dụng như: phần mềm hồ sơ công việc; phần mềm một cửa điện tử; cổng thông tin điện tử; phần mềm hộp thư điện tử tỉnh; phần mềm hồ sơ cán bộ, công chức.

100% cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện đầy đủ, đúng theo quy trình xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng theo đúng quy trình từ khâu tiếp nhận văn bản, chuyển xử lý, tạo lập hồ sơ, trình các cấp thẩm quyền phê duyệt và ký số văn bản trên phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (trừ văn bản mật)...

Trên thực tế, mặc dù các cấp chính quyền đã tích cực triển khai các giải pháp đẩy mạnh CCHC, tuy nhiên người dân chưa thấy thuận tiện, dễ dàng khi tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số; trong khi dịch vụ công trực tuyến toàn trình yêu cầu phải thực hiện qua môi trường mạng khi gửi hồ sơ, giao dịch trực tuyến, trả hồ sơ bằng hình thức trực tuyến.

Một trong những khó khăn trong công tác CCHC ở huyện Cam Lộ hiện nay là hệ thống một cửa điện tử thường xuyên gặp lỗi như không đính kèm được các tệp văn bản điện tử gây ảnh hưởng đến công tác số hóa hồ sơ thủ tục hành chính; thanh toán trực tuyến không thực hiện được số tiền thanh toán của đơn vị này chuyển sang đơn vị khác.

Huyện chưa có nhiều sáng kiến, giải pháp được nhân rộng áp dụng đem lại hiệu quả cao trong công tác CCHC. Công tác thu ngân sách và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước chưa đạt kế hoạch được giao.

Để xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển; lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, huyện Cam Lộ tập trung các giải pháp kịp thời khắc phục những khó khăn, hạn chế về CCHC trong năm 2023; đồng thời triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC và cải thiện chỉ số CCHC huyện trong năm 2024.

Trong đó tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC tại các cơ quan, đơn vị; gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp công tác CCHC.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền CCHC, nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và sự đồng thuận xã hội về thực hiện công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Chỉ đạo mỗi cơ quan, đơn vị đề xuất ít nhất một sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, áp dụng hiệu quả trong toàn huyện.

Tăng cường rà soát, đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính hiệu quả, thực chất hơn, kiến nghị cắt giảm chi phí, thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực. Tập trung thực hiện tốt việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân đảm bảo đạt 100%, không có hồ sơ trễ hạn.

Triển khai thực hiện vị trí việc làm và định mức biên chế theo quy định; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đã phê duyệt. Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; đổi mới cơ chế chính sách, thu hút nhà đầu tư chiến lược; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Tập trung triển khai có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; áp dụng chữ ký số trong chỉ đạo hoạt động.

Tăng cường hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng ở các xã, thị trấn, tạo thuận lợi cho người dân được tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản, xuất phát từ nhu cầu thực tế, góp phần cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính theo kế hoạch đã đề ra.

Khánh Ngọc

Tin liên quan:
  • Giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính ở Cam Lộ
    Nhiều giải pháp cải thiện và nâng cao chỉ số PCI

    Với mục tiêu tạo sự bứt phá hơn nữa về điểm số và thứ hạng về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), nhiều giải pháp sẽ được tỉnh Quảng Trị triển khai quyết liệt. Qua đó tạo môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, năng động và thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh nhằm thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, đảm bảo sự phát triển kinh tế- xã hội bền vững của tỉnh trong những năm tiếp theo.

  • Giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính ở Cam Lộ
    Nâng cao đạo đức công vụ góp phần cải thiện các chỉ số cải cách hành chính

    Nhằm góp phần cải thiện, nâng cao các chỉ số PCI, PAR INDEX, SIPAS, PAPI, việc chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong thực thi công vụ đóng một vai trò rất quan trọng. Nhất là đối với các cơ quan thường xuyên, trực tiếp giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân như chế độ chính sách, bồi thường giải phóng mặt bằng, tiếp nhận các nguồn hỗ trợ, cung ứng dịch vụ công y tế và giáo dục...


Khánh Ngọc

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết