Cập nhật:  GMT+7

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo động lực để Đông Hà phát triển nhanh, bền vững

Ông HỒ SỸ TRUNG, Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà trả lời phỏng vấn

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo động lực để Đông Hà phát triển nhanh, bền vững

- Thưa ông! Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) được Đông Hà xác định là giải pháp then chốt để thúc đẩy địa phương phát triển nhanh và bền vững. Đề nghị ông cho biết một số kết quả nổi bật của lĩnh vực này trong năm 2023?

- Năm 2023, trên cơ sở các văn bản của trung ương, của tỉnh về CCHC, thành phố Đông Hà kịp thời triển khai đồng bộ tất cả các nhóm nhiệm vụ CCHC, cụ thể hóa từng nội dung, phân công và gắn trách nhiệm rõ ràng.

Cùng với việc nâng cao chất lượng công tác cải cách thể chế, tổ chức bộ máy, thành phố Đông Hà đã tập trung cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, thực hiện.

UBND thành phố đã tập trung rà soát, kiến nghị phương án đơn giản hóa; thực hiện công bố, niêm yết, công khai TTHC theo quy định. Đã tập trung chỉ đạo giải quyết TTHC, hạn chế thấp nhất số lượng hồ sơ trễ hạn. Hằng năm, tỉ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đều đạt trên 99%. Việc xin lỗi người dân và doanh nghiệp khi có hồ sơ trễ hẹn đảm bảo 100%.

Công tác số hóa hồ sơ đầu vào và số hóa kết quả giải quyết hồ sơ được tập trung thực hiện, phấn đấu đạt trên 99% vào năm 2024. Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến được tập trung đẩy mạnh và có những chuyển biến tích cực trong nhận thức và kết quả thực hiện (năm 2023, tỉ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình thành phố đạt 58,8%, phấn đấu năm 2024 đạt tối thiểu 70%). Kết quả chấm điểm chỉ số CCHC năm 2023 của UBND thành phố đạt 93,36 điểm, tăng 8,7 điểm so với năm 2022.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo động lực để Đông Hà phát triển nhanh, bền vững

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Bộ phận “một cửa” thuộc UBND thành phố Đông Hà -Ảnh: A.Q

Có thể khẳng định rằng, CCHC của thành phố trong năm qua, đặc biệt là cải cách TTHC đã có những chuyển biến rất tích cực. Người dân, tổ chức và doanh nghiệp ngày càng hài lòng hơn khi đến giải quyết TTHC tại UBND các phường và Bộ phận “một cửa’ của UBND thành phố.

- Thời gian tới, đặc biệt là năm 2024, được xác định là năm tăng tốc để “về đích” các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác CCHC của Đông Hà sẽ tập trung vào những vấn đề nào, thưa ông?

- Thành phố Đông Hà luôn xác định CCHC là xu thế tất yếu, là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định, CCHC, đặc biệt là cải cách TTHC là một trong các khâu đột phá chiến lược, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của thành phố.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, UBND thành phố đã ban hành các chương trình, kế hoạch CCHC mang tính tổng thể, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp rất cụ thể, phù hợp đặc điểm tình hình của địa phương và phân công trách nhiệm đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời chỉ đạo triển khai một cách quyết liệt gắn với công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, tổ chức giao ban công tác CCHC định kỳ; tổ chức ký cam kết trách nhiệm nâng cao chỉ số CCHC.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn về CCHC, cải cách TTHC, thanh toán trực tuyến,... bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và nội dung thiết thực, gần gũi để mọi người dân, tổ chức và doanh nghiệp hiểu, cùng thực hiện.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử thành phố gắn với xây dựng đô thị thông minh. Tổ chức số hóa dữ liệu quản lý chuyên ngành tại các cơ quan hành chính nhà nước thành phố. Giải quyết tốt TTHC thông qua phần mềm “một cửa điện tử”, Cổng dịch vụ công trực tuyến đối với các dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm chế độ công vụ, văn hóa công sở; thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh, xử lý những trường hợp vi phạm. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác CCHC.

Một giải pháp quan trọng để đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác CCHC là tổ chức đánh giá chỉ số CCHC năm 2024 của các cơ quan, đơn vị, UBND các phường theo quy định. Trong đó, kết quả đánh giá phải chính xác, khách quan và thực chất; lấy kết quả CCHC làm cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương cũng như trách nhiệm của người đứng đầu...

Với những giải pháp trọng tâm trên, tin tưởng rằng, công tác CCHC của thành phố Đông Hà sẽ tiếp tục có bước chuyển biến tích cực, tạo động lực để đô thị trung tâm tỉnh lỵ phát triển nhanh, bền vững.

- Xin cảm ơn ông!

Anh Quân (thực hiện)

Tin liên quan:
 • Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo động lực để Đông Hà phát triển nhanh, bền vững
  Gio Linh đẩy mạnh cải cách hành chính

  Công tác cải cách hành chính (CCHC) luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt được lãnh đạo UBND huyện Gio Linh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, bám sát theo các chương trình, kế hoạch của tỉnh về CCHC. Thực hiện tốt việc quản lý công chức, sắp xếp bộ máy tinh gọn, thống nhất; thủ tục hành chính (TTHC) thường xuyên được rà soát, kiểm soát; cải cách thể chế luôn được thực hiện đầy đủ theo quy định; nhiều cán bộ, công chức có năng lực trực tiếp làm công ...

 • Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo động lực để Đông Hà phát triển nhanh, bền vững
  Triệu Phong đẩy mạnh cải cách hành chính

  Ngày 27/1/2022, UBND huyện Triệu Phong ban hành Kế hoạch số 15 về cải cách hành chính (CCHC) huyện Triệu Phong năm 2022. Kế hoạch có 41 nhiệm vụ, đến cuối năm đã hoàn thành 100% nhiệm vụ đề ra.

 • Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo động lực để Đông Hà phát triển nhanh, bền vững
  Vĩnh Linh đẩy mạnh cải cách hành chính

  5 năm qua, huyện Vĩnh Linh đã triển khai nhiều giải pháp, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/ TU ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”. Nhờ vậy, chỉ số cải cách hành chính của huyện được nâng lên qua từng năm. Từ vị trí tốp cuối năm 2014 vươn lên thứ 5 năm 2015, đến nay, Vĩnh Linh đã trở thành một trong những đơn vị được xếp loại tốt về công tác cải cách hành chính.

 • Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo động lực để Đông Hà phát triển nhanh, bền vững
  Hải Lăng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

  Với quyết tâm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), tháo gỡ những vướng mắc nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp và sự tuân thủ pháp luật của người dân trên địa bàn, UBND huyện Hải Lăng đã có nhiều giải pháp mang tính đột phá và mang lại hiệu quả cao trong công tác CCHC ở địa phương. {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết