Cập nhật:  GMT+7
QcOU4bq24bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G7keG7kOG7suG7ouG7iMSCw4HEg+G7kE/hu7Thuq7hu7JZQuG6ruG7oMOVw5Thu5Dhuq5D4bug4bqu4bugOuG6rsOd4buQ4bugw5Thuq7hu7Im4bqu4buyP+G6rsOMUOG6rknhu5Thuq7hu7Lhu7Thu6DDleG6rsON4bui4buQV+G6rsOd4buILuG6ruG7ok3hu6Dhuq5iQsON4buISVBQ4bucQS/DlOG6tsOBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJXZOG7iELDjMSCw4Hhu5Hhu5Hhu4Xhuq4t4bqu4buRw5Thu4hQ4bquw43DmuG7oMOV4bquQuG7oMO94bqu4buyWSThu6rDjeG6ruG7ilHhuq7hu7JZTeG7oOG6ruG7nsSQ4bugw5Xhuq4uw4nhuq7DlOG7puG7kOG6rmJCw43hu4hJUFDhu5zhuq4u4bu04buC4buy4bquw5Thu5DDk+G7oOG6rjvhu5DDjOG7iFDhuq7DjeG7ouG7kFfhuq7DlcOU4buQ4bquw41F4bugw5Thuq7hu4bhu6Dhuq5D4buQ4bquw5Xhu5A6QuG6ruG7geG7psON4bquO0Thuq7hu5Hhu7Phuq7hu5zDlOG7kE7hu6Dhuq7DjCThuq7hu6Lhu7RG4bug4bquLsOa4bug4bquLkJQ4buzQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqFQw4whxILDgeG7g8OVRCHhuq7hurLhurYt4bqmw73huq7huqPDmuG7oMOV4bquQuG7oOG6rsOU4bu0IcOT4bug4bqu4bqjR+G7nuG6ruG7h3vhuq7hu7fEg+G7pOG7oMOV4bqu4buDQuG7kOG7ueG6ri5Dw43huq7hu6DDlEbhu6Dhuq7hu4rDieG6rknhurrhu7Lhuq7hu7LEkOG7nuG6rsOV4buQQuG7nuG6ruG7jcOUxJDhu57huq7hu5Hhu4Lhu6Dhuq7hu4Hhu6bDjeG6ruG7t+G6suG6tuG6ruG7suG7tMWo4buQw73huq7hu6DDlUDhuq4uw4nhuq504bu04buG4bug4bqu4buR4buGIcO94bquZOG7s+G6ruG6o0fhu57huq7hu4d74bu54bqu4buKw5Lhuq7hu4rhu5BP4bu04bqu4buyWULhuq47T+G6rsOUROG7oMOU4bquO+G7kOG6rsOV4buQQlDhuq7DjeG7guG7tOG6rjvhu6rhu5Dhuq7hu7JZS+G6ruG7iOG7nuG7s0EvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqhUMOMIcSCw4HhuqPDmuG7oMOV4bquQuG7oOG6rsONPeG7oMOV4bqu4buy4buQTuG7oOG6rsOUROG7oMOU4bqu4buiROG7nuG6rllV4bquO+G7kMOTw43huq7hu4Hhu6bDjeG6rsONUeG6rlfDlEXhu5Dhuq7hu6JE4bqu4bugw5Uk4buw4buQ4bqu4buKw4nhuq7hu7Lhu7Thu6DDleG6rjvhu5DDjOG7iFDhuq7DjeG7ouG7kFfhuq5Y4bu0QiHhuq7DjUXhu6DDlOG6ruKAnOG7nuG7hiHhuq7hu54kQuKAneG6rsOV4buQOkLhuq7DjcOU4buS4bugw5Thuq7hu4Hhu6bDjeG6rjtE4bqu4buI4bue4bqu4buD4buz4buR4buzfeG7s+G7keG6ruG7t+G6tuG6pOG6ruG7suG7tMWo4buQw73huq7DlFPDjeG6rsOd4buQ4bugw5Thuq7hu6Lhu6pX4bqu4bqqw73huq7hu6DDlUDhuq4uw4nhuq504bu04buG4bug4bquxIPDmuG7oMOVw73huq5k4buz4bqu4bqjR+G7nuG6ruG7h3vhu7nhuq7hu5zDlOG7kE7hu6Dhuq7hu5Hhu7Phuq7hu7Lhu5jhu57huq7hu4pO4bug4bquw41D4buQ4bquw43DlE7hu7Lhuq7DlEIh4bqu4bucw5TDmuG7oMOV4buzQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqFQw4whxILDgeG7kcOU4buIUOG6rsONw5rhu6DDleG6rkLhu6DDveG6ruG7slkk4buqw43huq7hu4pR4bqu4buyWU3hu6Dhuq7hu57EkOG7oMOV4bquLsOJ4bquw5Thu6bhu5Dhuq5iQsON4buISVBQ4buc4bquLuG7tOG7guG7suG6rsOU4buQw5Phu6Dhuq7DjeG7ouG7kFfhuq7DlcOU4buQ4bquw41F4bugw5Thuq7hu4bhu6Dhuq5D4buQ4bquw5Xhu5A6QuG6ruG7geG7psON4bquO0Thuq7hu5Hhu7Phuq7hu5zDlOG7kE7hu6Dhuq7DjCThuq7hu6Lhu7RG4bug4bquLsOa4bug4bquLkJQ4buzQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqFQw4whxILDgeG6o8OU4buQT+G7tOG6ruG6tuG6rC3huqbDveG6ruG7keG7s+G6ruG7isOJ4bqu4buy4buG4bue4bquw50m4bquO+G7quG7kOG6rknEkOG7oOG6rknDqOG6rjtE4bquw5Xhu5BC4bqu4buK4buY4bugw5Thuq7DjFDhuq5J4bu04buk4bug4bquO+G7mOG6rknhu5Thuq7hu7Lhu7Thu6DDleG6rsON4bui4buQV+G6rlnhu6Thu5Dhuq7DnULhu7Thuq7hu4pR4bqu4bu0w5nhu6DDleG6ruG7ssOU4bu0w5nDjeG6rsOM4buQw5Phu7Lhuq7DjVThuq7hu7Im4bqu4buyP+G7s0EvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqhUMOMIcSCw4Fy4buY4bquO0Yhw73huq7DjcOa4bugw5Xhuq5C4bug4bqu4buKw4nhuq47RFDhuq7DjeG7tOG7psON4bquLkPDjeG6ruG7nuG7kOG7oMOU4bquw43hu6Lhu5BX4bquO0Thuq7hu6JGV+G6rknhu5BN4bug4bquSUXhu6Dhuq7DlOG7kMOT4bug4bqu4buyWSThu7Dhu6DDleG6ruG7ruG6ruG7oMOUROG6ruG7oMOVw5Thu5bhu7Phuq7hur/DlOG7kOG6ruG7okThu57huq5ZVeG6ruG7geG7psON4bqu4buKw4nhuq7DjVHhuq7DlEThu6DDlOG6rjvhu5Dhuq7DleG7kEJQ4bquw43hu4Lhu7Thuq474buq4buQ4bqu4buyWUvhuq7hu4jhu57huq7hu6BN4bug4bquw43DmuG7oMOV4bquQuG7oOG6ruG7isOJ4bquSeG6uuG7suG6ruG7ssSQ4bue4bquw5Xhu5BC4bue4bqu4buKw5Lhuq7hu4rhu5BP4bu04bqu4buyWULhu7NBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOBZOG7kMOT4bug4bquw43DmuG7oMOV4bquQuG7oOG6rsONPeG7oMOV4bqu4buKw4nhuq7DlcOU4buQ4bqu4bugw5RG4bug4bquw5Xhu5A6QuG6ruG7geG7psON4bquO0Thuq7hu5Hhu7Phuq7hu4pP4bu04bquw50/4bquw4xA4bugw5Xhuq7hu7LDlEThu6DDlOG6ruG7ssOUxJBQ4bquxJHhu6Dhu7Lhu4hZ4bug4buI4buyw73huq7hu7LDlOG7tOG6ruG7ssOURlfhuq7hu4ok4busw43huq7hu6DDlDrhu6DDleG6ruG7ilDEkOG7oOG6rsONw5RC4buy4bquWOG7tELhuq7hu6LEkOG7kOG6ruG7oFHhu5Dhuq7DjcOU4bu0IcOT4bug4bqu4oCcw43DlOG7pOG7oMOVLTvhu6zigJ3huq7hu6BN4bug4bquO0jhu6Dhuq7hu7Lhu5BOV+G6ruG7skDDjeG6ruG7iuG7kE/hu7Thuq7hu7JZQuG6rkLhu5Dhuq7hu6JE4bqu4bugw5Uk4buw4buQ4bqu4buKw4nhuq7hu7Lhu7Thu6DDleG6rsON4bui4buQV+G6rsOd4buILuG6ruG7ok3hu6Dhuq7hu57EkOG7oMOV4buz4bquZOG7s+G7h0EvV8OB


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Chém dã man chị vợ và cháu vì tấm ảnh trên Facebook

Chém dã man chị vợ và cháu vì tấm ảnh trên Facebook
2015-06-21 13:10:49

TT - Chủ tọa chất vấn: “Chỉ vì một tấm ảnh trên Facebook mà bị cáo giết chết chị vợ mình, chém bị thương cháu mình. Có đáng không?”. “Dạ không. Bị cáo sai rồi” - Tuấn cúi đầu hối hận.

Lao Bảo: Bắt giữ 11 tấn đường kính trắng

Lao Bảo: Bắt giữ 11 tấn đường kính trắng
2015-06-21 13:05:04

(HQ Online) - 11 tấn đường kính trắng, không có hóa đơn chứng từ hợp lệ khi đang trên đường vận chuyển từ Khu Kinh tế thương mại Lao Bảo (Hướng Hóa-Quảng Trị) về nội địa đã bị...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết