Cập nhật:  GMT+7

Đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân và góp phần thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh

Ông ĐÀO BÁ HIẾU, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị trả lời phỏng vấn

- Với bề dày gần nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị (QTWACO) hiện là doanh nghiệp chủ lực của tỉnh trong việc cung cấp nước sạch từ vùng đô thị đến nông thôn. Đề nghị ông cho biết, QTWACO đã và đang triển khai các giải pháp chủ yếu nào để tiếp tục đầu tư nâng công suất nguồn cấp nước đảm bảo theo quy hoạch cấp nước nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng nước của người dân và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh?

- Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị (QTWACO) là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, với số vốn điều lệ 182,33 tỉ đồng, trong đó Nhà nước nắm cổ phần chi phối 51%, các nhà đầu tư và cổ đông khác chiếm 49%.

Nhiệm vụ chủ yếu của công ty là sản xuất và cung cấp nước sạch phục vụ mọi nhu cầu sinh hoạt và sản xuất cho các đô thị và vùng ven trên địa bàn toàn tỉnh. Sản phẩm của công ty có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sức khỏe của Nhân dân cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do đó, công ty xác định đảm bảo sản xuất ổn định, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ là mục tiêu hàng đầu.

Đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân và góp phần thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh

Nhà máy xử lý nước sạch Tân Lương thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị - Ảnh: T.T

Tổng công suất hệ thống cấp nước hiện nay của công ty là 70.200m3/ngày đêm, phục vụ cấp nước cho gần 72.000 khách hàng trên địa bàn toàn tỉnh. Tỉ lệ bao phủ dịch vụ cấp nước tại các đô thị và vùng ven khoảng 92%.

Để tiếp tục đầu tư nâng công suất nguồn cấp nước đảm bảo theo quy hoạch cấp nước nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng nước của người dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, QTWACO đã và đang triển khai các giải pháp chủ yếu như sau:

Trước hết là giải pháp về con người. Như chúng ta đều biết, mọi công việc thành hay bại đều xuất phát từ con người, do con người. Do đó, từ năm 2016, sau khi sắp xếp chuyển đổi doanh nghiệp thành công ty cổ phần, QTWACO tập trung rà soát công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Tăng cường công tác trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị trong ngành nước. Chú trọng việc tự đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kết hợp với tuyển dụng nhân sự chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển. Xây dựng cơ chế sắp xếp thay đổi vị trí làm việc linh hoạt, hiệu quả, đúng trình độ, năng lực, sở trường.

Thứ hai là giải pháp về đầu tư công nghệ thông tin, từng bước ứng dụng công nghệ số vào quản trị doanh nghiệp, quản trị hệ thống cấp nước và quản lý khách hàng sử dụng nước như: cập nhật thiết lập hệ thống thông tin địa lý (GIS) để quản lý hệ thống cấp nước từ nhà máy đến tận hộ gia đình.

Theo đó, mọi thiết bị, tài sản trên hệ thống cấp nước đều được số hóa, truy cập nhanh, trực quan mọi lúc, mọi nơi để quản lý, điều hành, sửa chữa, cải tạo mà không phải tra soát hồ sơ giấy. Cập nhật online tình hình cung cấp và sử dụng nước của khách hàng thông qua hệ thống SCADA giám sát các thông tin về chất lượng, lưu lượng và áp lực nước. Ứng dụng các phần mềm thế hệ mới vào công tác quản lý điều hành.

Thứ ba là nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Xác định khách hàng là trung tâm phục vụ, lấy sự hài lòng của khách hàng là thước đo hiệu quả của chất lượng dịch vụ, qua đó góp phần tăng uy tín, thương hiệu của công ty.

Theo đó, QTWACO đã tập trung các giải pháp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng như: đầu tư cải tạo, nâng công suất các nhà máy, thay thế hệ thống ống cũ để đảm bảo cấp nước liên tục, áp lực hợp lý, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Ứng dụng thanh toán tiền sử dụng nước không dùng tiền mặt thông qua các dịch vụ thu hộ, chuyển đổi hợp đồng dịch vụ cấp nước bản giấy sang hình thức hợp đồng điện tử, tạo thuận lợi trong công tác quản lý, theo dõi hợp đồng và lưu trữ dưới dạng số, nhất là nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân và góp phần thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh

Vận hành thiết bị cấp nước sạch cho địa bàn thành phố Đông Hà -Ảnh: T.T

Không ngừng nâng cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ như: tiếp nhận và xử lý thông tin 24/24 giờ qua đường dây nóng. Nhờ đó, đảm bảo tiếp nhận và xử lý kịp thời, chính xác, thoả mãn tốt nhất yêu cầu khách hàng.

Xây dựng mô hình Trung tâm chăm sóc khách hàng là nơi tiếp nhận các yêu cầu của khách hàng về dịch vụ, tư vấn các nội dung thắc mắc liên quan đến hợp đồng dịch vụ cấp nước..., đồng thời trung tâm cũng là nơi tiếp nhận phản ánh, khiếu nại, ghi nhận ý kiến góp ý để cải tiến dịch vụ ngày càng tốt hơn.

Hoàn thiện website của công ty theo hướng mở, kết nối với các phần mềm quản lý của đơn vị, nâng cấp hoạt động của website trên cơ sở tương tác trực tiếp với khách hàng nhằm chuyển tải thông tin kịp thời, tiếp nhận đăng ký dịch vụ cấp nước trực tuyến...

- Đề nghị ông cho biết một số nét cơ bản về chiến lược phát triển của công ty trong thời gian tới để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2025, tỉ lệ bao phủ dịch vụ cấp nước tại đô thị đạt 97%, đến năm 2030 là 99%, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh?

- Theo Quyết định số 2572/QĐUBND ngày 3/11/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt Đề án cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, theo đó mục tiêu đến năm 2025, tỉ lệ bao phủ dịch vụ cấp nước tại đô thị đạt 97%, đến năm 2030 là 99%.

Để đạt được mục tiêu trên, Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị xác định rõ vị trí của mình là doanh nghiệp được UBND tỉnh giao nhiệm vụ đảm bảo cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, gắn liền với an ninh nguồn nước, an toàn sức khỏe của người dân và là một trong những yếu tố thu hút đầu tư phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

QTWACO đã hoạch định rõ chiến lược đầu tư phát triển gồm xây dựng kế hoạch tập trung đầu tư các nhà máy mới; đổi mới công nghệ, nâng cấp các nhà máy hiện có; xem xét cân đối tất cả các nguồn lực hoặc hợp tác liên kết để nâng cao năng lực sản xuất cấp nước tập trung, mở rộng vùng cấp nước đáp ứng nhu cầu của Nhân dân cũng như các nhu cầu khác trong sự phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh. Cụ thể:

Về đổi mới công nghệ, nâng công suất các nhà máy cũ giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đối với cấp nước cho thành phố Đông Hà và vùng phụ cận: năm 2023, Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị đã hoàn thành Dự án Cải tạo, nâng cấp Nhà máy nước Tân Lương với quy mô công suất từ 15.000m3 /ngày đêm lên 28.500m3/ngày đêm với tổng vốn đầu tư là 69.852 tỉ đồng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước, giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt tại thành phố Đông Hà và vùng ven đô trong nhiều năm qua, đảm bảo cấp nước an toàn phục vụ người dân, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đông Hà. Phục vụ cấp nước cho hơn 99% người dân thành phố Đông Hà, đồng thời mở rộng vùng cấp nước ra địa phương lân cận như các xã thuộc huyện Cam Lộ, Gio Linh, Triệu Phong.

Đối với cấp nước thị xã Quảng Trị, huyện Hải Lăng và vùng phụ cận: năm 2023, công ty hoàn thành đầu tư và đưa vào vận hành Dự án Cải tạo, nâng cấp Nhà máy nước thị xã Quảng Trị từ 3.500m3 /ngày đêm lên 7.500m3 /ngày đêm, đảm bảo cấp nước cho khu vực thị xã Quảng Trị và vùng ven.

Năm 2024, cải tạo nâng cấp Nhà máy nước Hải Lăng lên từ 3.200m3 /ngày đêm lên 5.000 m3/ngày đêm phục vụ nhu cầu nước sạch sinh hoạt tại thị trấn Diên Sanh và vùng phụ cận như các xã Hải Dương, Hải Quế, Hải An, Hải Khê...

Giai đoạn đến năm 2030: đầu tư xây dựng nhà máy nước tại hồ Trấm (Nhà máy nước thị xã Quảng Trị) với công suất khai thác giai đoạn 1 là 30.000m3 /ngày đêm, giai đoạn 2 có thể nâng công suất đến 100.000m3 /ngày đêm. Cung cấp nguồn nước sạch cho các xã Triệu Long, Triệu Hòa, Triệu Giang, Triệu Ái, Triệu Lăng, Khu công nghiệp VSIP, bổ sung nguồn cấp cho Nhà máy nước Quảng Trị, Nhà máy nước Hải Lăng, đảm bảo nguồn cấp nước sạch cho các xã phía Đông huyện Hải Lăng, Triệu Phong, các khu công nghiệp trên địa bàn và vùng phụ cận.

Năm 2024, đầu tư cải tạo Nhà máy nước Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh để đảm bảo cấp nước cho thị trấn Hồ Xá và một phần Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá. Giai đoạn đến năm 2030: đầu tư Dự án Nhà máy nước Vĩnh Long, cung cấp nguồn nước sạch cho các xã Vĩnh Tú, Vĩnh Chấp, Vĩnh Long, Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá, bổ sung nguồn cho Nhà máy nước Hồ Xá và các vùng phụ cận.

Nâng cấp và cải tạo Nhà máy nước Cam Lộ công suất từ 2.000m3 /ngày đêm lên 12.000m3 /ngày đêm theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt tại Văn bản số 5633/UBND - CN ngày 5/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị. Mục tiêu bổ sung nguồn nước sạch cho thành phố Đông Hà và đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương.

Đối với cấp nước các huyện Hướng Hoá, Đakrông: năm 2024 - 2025 tiếp tục cải tạo, đổi mới công nghệ, nâng công suất các nhà máy hiện có. Nghiên cứu đầu tư xây dựng Nhà máy nước hồ Rào Quán theo quy hoạch cấp nước của tỉnh.

Về mở rộng mạng lưới cấp nước vùng phía Đông tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn 2024-2025: triển khai đầu tư Dự án Hệ thống cấp nước thị trấn Cửa Tùng và vùng phụ cận tiếp nối tuyến ống truyền tải cấp nguồn cho Khu tái định cư Trung Giang với tổng mức đầu tư khoảng 74,7 tỉ đồng. Mục tiêu đảm bảo cấp nước cho khu vực thị trấn Cửa Tùng và vùng phụ cận theo định hướng quy hoạch của tỉnh, phát huy tối đa công suất truyền tải của tuyến ống D315 cấp nguồn cho dự án tái định cư Trung Giang.

Nghiên cứu đầu tư phát triển hệ thống cấp nước xã Triệu An, khu vực Triệu Đông (thuộc xã Triệu Thành) và các xã phía Đông Bắc huyện Triệu Phong. Mục tiêu cấp nước cho xã Triệu An, khu vực Triệu Đông (thuộc xã Triệu Thành) và tạo nguồn cấp nước cho 6 xã phía Đông huyện Triệu Phong (Triệu Vân, Triệu Đại, Triệu Hòa, Triệu Trạch, Triệu Phước, Triệu Long) với quy mô dân số 41.000 người, giúp người dân tiếp cận nguồn nước sạch, chất lượng, góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân.

Lắp đặt các thiết bị quan trắc giám sát trữ lượng, chất lượng nước thô, kiểm soát khai thác nguồn nước và xả thải nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước và cấp nước an toàn.

Có thể khẳng định, các giải pháp chủ yếu để tiếp tục đầu tư nâng công suất nguồn cấp nước đảm bảo theo quy hoạch cấp nước của QTWACO nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng nước của người dân, góp phần thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị.

- Xin cảm ơn ông!

Đào Tâm Thanh (thực hiện)

Tin liên quan:


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Du nhập nuôi cá chim vây vàng cho thu nhập cao

Du nhập nuôi cá chim vây vàng cho thu nhập cao
2024-05-24 05:33:00

QTO - Nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả trên đơn vị diện tích trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, những năm qua, Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị đã tiến...

Động lực mới, cơ hội mới cho Quảng Trị

Động lực mới, cơ hội mới cho Quảng Trị
2024-04-09 10:48:00

QTO - Quy hoạch tỉnh được kỳ vọng giải quyết tình trạng các quy hoạch chồng chéo, mâu thuẫn của các quy hoạch chuyên ngành đã tồn tại thời gian qua, và tạo...

Hỗ trợ thu mua nông sản từ Lào

Hỗ trợ thu mua nông sản từ Lào
2024-04-09 05:10:00

QTO - Quảng Trị có đường biên giới trên đất liền dài hơn 187 km tiếp giáp với hai tỉnh Savannakhet và Salavan, nước CHDCND Lào. Thời gian qua, hoạt động...

Thời tiết