Cập nhật:  GMT+7
2394x7ed0x7471x498ex8081xd787xdce3x3285xd6c9xX7x9f23x871dx3a63x47afx7073xc7f5xX5xa4dbxXax94a4xa27fxab33xX3xX7x903fx89e8xccafxX3xX19xXdx7966x34d1xX3xXex69c4xX3xX4xac30xX3xX19xXdx4a42xX3xXex46eaxb07dxX3x8344xX17xX1dxXexbf89xX3xX18xX1x3969xXbxX3xX4xa2ebxX18xX1xX3xc702xXdx9ad0xX18xX3xX19xXdxe064xXdxX3x4dc2xX1dxXexX3xX5xXdxb574xX18xX0x2a5fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx32ecxX10xX6x9cb3xXaxX12xX13x5793xX3xXexX2bxd85fxc24dxX18xX19xX3xX13xX67xX3xdfb4xX17x3a46xX4xX3xXbxX1xa1d5xX18xX19xX3xX3exX6xX18xX3xX1x3b80xX18xX1xX3xXcxX1x9e38xX18xX19xX3xXexX6bxX3x2a6exab4axX51xX91xdf68xX91xX91xX51xXcxXcxb400xX13xX73xb0b2xX3xX1xX6bxX45xX18xX19xX3xX63x44baxX18xX3x3118xX19xX1xX2cxX3xX48xX2cxX18xX1xX3xddfdxc31cxX51xX91xX94xX91xX94xX51xXa9x3b68xX9axe14exX9dxX3x70d2xX17xX1exX3xX48xX2cxX18xX1xX3xX2exa51bxX3xXbxX1x7edfxXexX3x3d28xXdxX3xXbxX1xXcfx76e0xX3xX1xX83xX18xX1xX3xX4xX1xbd93xX18xX1xX3xXexX2bx92e3xX18xX19xX3xX5x679dxX18xX1xX3xXd2x33f5xX4xX3xXc1xX17xX3axX18xX3xX5x4054xX32xX3xX3exX3axXe7xX3xXd2xdcb6xX3xX3exXdxX40xX18xX3xX19xXdxX45xXdxX3xXc1xX17xX75xX4xX3xX19xXdxX6x28edxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXe7xX63xX1exXaxX12xX0xXdxXd8xX19xX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxbe77xXdxX63xXexX1x5729xX3xX90xX94xX94xXbxX2ex9224xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX13dxX3xXb4xX94xX94xXbxX2exX144xXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX51xX51xX4xX116xX3exX6xXe7xXc1xX17xX6xX18xX19xXexX2bxXdxX116xXd2xX18xX51xX63xX10xX7x71caxXexXe7xXbxX51xX18xX10xX138xX7xX51xX91xX91x6a60xXb3xX51xX2xX94x9dfbxX63xX17dxX94xX182x9e46xX2xX2xXb3xXexX90xX90xX94x2a8bxX5xXb3xX9axX4xX171xX116x4fdexXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX18xX19xX3xX19xXdxX1dxX1exX3xXexX21xX3xX4xX24xX3xX19xXdxX28xX3xXexX2bxX2cxX3xX2exX17xX1dxXexX32xX3xX18xX1xX36xXbxX3xX4xX3axX18xX1xX3xX3exXdxX40xX18xX3xX19xXdxX45xXdxX3xX48xX1dxXexX3xX5xXdxX4exX18xXaxX3xX138xXdxX63xXexX1xX9xXaxX90xX94xX94xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxXb4xX94xX94xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXe7xX63xX1exXaxX12xXbexa348xX3xXexX1xd2d1xX32xX3xXexXcfxXdxX3xX48xXdxX214xXd8xX3xX10xX3xX171xX1xXe7xX3axX18xX3xX187xX3xXbcxXdxX4exX17xX3xXb4xX3xXa9xX19xX1xX2cxX3xX48xX2cxX18xX1xX3xXb3xXb4xX51xX91xX94xX91xX94xX51xXa9xXbcxX9axXbexX9dxX3xXc1xX17xX1exX3xX48xX2cxX18xX1xX3xXbxX1xXcfxXexX3xXexXdxX4exX18xX3xXexb6f9xX3xX18fxX116xX94xX94xX94xX116xX94xX94xX94xX3xX48xcc62xX18xX19xX3xX48x8548xX18xX3xX187xX116xX94xX94xX94xX116xX94xX94xX94xX3xX48xX26axX18xX19xX3xX48xX75xXdxX3xXd2xX45xXdxX3xX1xX83xX18xX1xX3xXd2xXdxX3xX4xX1xXe7xX3xX18xX19xX6bxX21xXdxX3xX171xX1xX28xX4xX3xX7xXcbxX3xX63xX210xX18xX19xX3xX19xXdxX1dxX1exX3xXexX21xX3xX4xX24xX3xX19xXdxX28xX3xXexX2bxX2cxX3xX2exX17xX1dxXexX32xX3xX18xX1xX36xXbxX3xX4xX3axX18xX1xX3xX3exXdxX40xX18xX3xX19xXdxX45xXdxX3xX48xX214xX3xXc1xX17xX6xX3xX5xXcfxXdxX3xX3exXdxX40xX18xX3xX19xXdxX45xXdxX116xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXe7xX63xX1exXaxX12xXcxXcfxXdxX3xXcxX1xX89xX18xX19xX3xXexX6bxX3xX90xX91xX51xX91xX94xX91xX91xX51xXcxXcxX9axX13xX73xX9dxX3xX1xX6bxX45xX18xX19xX3xX63xXa6xX18xX3xX19xXdxX1dxX1exX3xXexX21xX3xX4xX24xX3xX19xXdxX28xX3xXexX2bxX2cxX3xX2exX17xX1dxXexX3xX18xX1xX36xXbxX3xX4xX3axX18xX1xX3xX3exXdxX40xX18xX3xX19xXdxX45xXdxX3xX3exX6xXe7xX3xX19xX26axXd8xX13dxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXe7xX63xX1exXaxX12xXcxX17xX1exX26fxX18xX3xX3exXdxX40xX18xX3xX19xXdxX45xXdxX3x6105xXdxX102xXexX3xXa9xX6xXd8xX3xX9axX3xXcxX2bxX17xX18xX19xX3xX73xX17xX75xX4xX13dxX3xX1xX67xX3xX4xX1xXdxX26fxX17xX144xX3xX1xX67xX3xX4xX1xXdxX26fxX17xX3xX4xX24xX3xX19xa0c4xX18xX3xX4xX1xXdxXbxX3xX48xXdxX102xX18xX3xXexXcbxX144xX3xXexX1xX2cxX3xXexX1xXf1xX4xX144xX3xXexX1xX2cxX3xXexX1xXf1xX4xX3xX48xXdxX102xX18xX3xXexXcbxX144xX3xX19xXdxX1dxX1exX3xXexX21xX3xX4xX24xX3xX19xXdxX28xX3xXexX2bxX2cxX3xX48xXdxX3xX5xXcfxXdxX3xXc1xX17xX75xX4xX3xXexX26fxX144xX3xX19xXdxX1dxX1exX3xXexX1xX89xX18xX19xX3xX1xX83xX18xX1xX144xX3xX19xXdxX1dxX1exX3xXexX1xX89xX18xX19xX3xX1xX83xX18xX1xX3xX18xX1xX36xXbxX3xX2exX17xX1dxXexX3xX4xX3axX18xX1xX144xX3xX19xXdxX1dxX1exX3xXexX1xX89xX18xX19xX3xX1xX83xX18xX1xX3xX2exX17xX1dxXexX3xX18xX1xX36xXbxX3xX4xX3axX18xX1xX3xXd2x956cxX18xX19xX3xX3exXdxX40xX18xX3xX19xXdxX45xXdxX144xX3xXexX1xd3b5xX3xcb8exX13xXcxXbexX144xX3xXexX1xX45exX3xXexXcfxXd8xX3xXexX2bx2848xX144xX3xXexX1xX45exX3xXexX1xX6bxX21xX18xX19xX3xXexX2bxX470xX144xX3xX19xXdxX1dxX1exX3xXd8xXdx9776xX18xX3xXexX1xX2cxX3xXexX1xXf1xX4xX116xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXe7xX63xX1exXaxX12xXcxX17xX1exX26fxX18xX3xX3exXdxX40xX18xX3xX19xXdxX45xXdxX3xX37exXdxX102xXexX3xXa9xX6xXd8xX3xX9axX3x68c8xX83xXe7xX13dxX3xX1xX67xX3xX4xX1xXdxX26fxX17xX144xX3xX1xX67xX3xX4xX1xXdxX26fxX17xX3xX4xX24xX3xX19xX3acxX18xX3xX4xX1xXdxXbxX3xX48xXdxX102xX18xX3xXexXcbxX144xX3xXexX1xX2cxX3xXexX1xXf1xX4xX144xX3xXexX1xX2cxX3xXexX1xXf1xX4xX3xX48xXdxX102xX18xX3xXexXcbxX144xX3xX19xXdxX1dxX1exX3xXexX21xX3xX4xX24xX3xX19xXdxX28xX3xXexX2bxX2cxX3xX48xXdxX3xX5xXcfxXdxX3xXc1xX17xX75xX4xX3xXexX26fxX144xX3xX19xXdxX1dxX1exX3xXexX1xX89xX18xX19xX3xX1xX83xX18xX1xX144xX3xX19xXdxX1dxX1exX3xXexX1xX89xX18xX19xX3xX1xX83xX18xX1xX3xX3exXdxX40xX18xX3xX19xXdxX45xXdxX144xX3xX7xX14xX3xXexX1xX89xX18xX19xX3xX1xX83xX18xX1xX144xX3xXexX1xX45exX3xX460xX13xXcxXbexX144xX3xXexX1xX45exX3xXexXcfxXd8xX3xXexX2bxX470xX144xX3xXexX1xX45exX3xXexX1xX6bxX21xX18xX19xX3xXexX2bxX470xX144xX3xX19xXdxX1dxX1exX3xXd8xXdxX48axX18xX3xXexX1xX2cxX3xXexX1xXf1xX4xX116xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXe7xX63xX1exXaxX12xXcxX17xX1exX26fxX18xX3xX3exXdxX40xX18xX3xX19xXdxX45xXdxX3xX37exXdxX102xXexX3xXa9xX6xXd8xX3xX9axX3xXbexX6xXd8xXbxX17xX4xX1xXdxX6xX13dxX3xX1xX67xX3xX4xX1xXdxX26fxX17xX144xX3xX1xX67xX3xX4xX1xXdxX26fxX17xX3xX4xX24xX3xX19xX3acxX18xX3xX4xX1xXdxXbxX3xX48xXdxX102xX18xX3xXexXcbxX3xX144xXexX1xX2cxX3xXexX1xXf1xX4xX144xX3xXexX1xX2cxX3xXexX1xXf1xX4xX3xX48xXdxX102xX18xX3xXexXcbxX144xX3xX19xXdxX1dxX1exX3xXexX21xX3xX4xX24xX3xX19xXdxX28xX3xXexX2bxX2cxX3xX48xXdxX3xX5xXcfxXdxX3xXc1xX17xX75xX4xX3xXexX26fxX144xX3xX19xXdxX1dxX1exX3xXexX1xX89xX18xX19xX3xX1xX83xX18xX1xX144xX3xX19xXdxX1dxX1exX3xXexX1xX89xX18xX19xX3xX1xX83xX18xX1xX3xX3exXdxX40xX18xX3xX19xXdxX45xXdxX144xX3xXexX1xX45exX3xX460xX13xXcxXbexX144xX3xXexX1xX45exX3xXexXcfxXd8xX3xXexX2bxX470xX144xX3xXexX1xX45exX3xXexX1xX6bxX21xX18xX19xX3xXexX2bxX470xX144xX3xX19xXdxX1dxX1exX3xXd8xXdxX48axX18xX3xXexX1xX2cxX3xXexX1xXf1xX4xX116xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXe7xX63xX1exXaxX12xXa9xX1xX6bxX3xXd2xX36xX1exX32xX3xX7xXe7xX3xXd2xX45xXdxX3xXcxX1xX89xX18xX19xX3xXexX6bxX3xX2xX182xX18fxX51xX91xX94xX91xX94xX51xXcxXcxX9axX13xX73xX9dxX32xX3xX3exX14xX3xX7xX17xX18xX19xX3xXexX1xX40xXd8xX3xX19xXdxX1dxX1exX3xXexX21xX3xX4xX24xX3xX19xXdxX28xX3xXexX2bxX2cxX3xX2exX17xX1dxXexX32xX3xX18xX1xX36xXbxX3xX4xX3axX18xX1xX3xX3exXdxX40xX18xX3xX19xXdxX45xXdxX3xX48xX1dxXexX3xX5xXdxX4exX18xX3xX5xX83xX3xX1xX67xX3xX4xX1xXdxX26fxX17xX3xX4xX24xX3xX19xX3acxX18xX3xX4xX1xXdxXbxX3xX48xXdxX102xX18xX3xXexXcbxX32xX3xXexX1xX2cxX3xXexX1xXf1xX4xX3xX48xXdxX102xX18xX3xXexXcbxX116xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXe7xX63xX1exXaxX12xXcxX1xX89xX18xX19xX3xXexX6bxX3xX90xX91xX51xX91xX94xX91xX91xX51xXcxXcxX9axX13xX73xX9dxX3xX4xX24xX3xX1xXdxX102xX17xX3xX5xXf1xX4xX3xXexX25dxX3xX18xX19xX83xX1exX3xX90xX51xX2xX51xX91xX94xX91xX18fxX3xXd2xX83xX3xXexX1xX6xX1exX3xXexX1xX26fxX3xXcxX1xX89xX18xX19xX3xXexX6bxX3xX2xX182xX18fxX51xX91xX94xX91xX94xX51xXcxXcxX9axX13xX73xX9dxX3xX18xX19xX83xX1exX3xX18fxX94xX51xX2xX91xX51xX91xX94xX91xX94xX116xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX460xX17xXexX1xXe7xX2bxXaxX12xXcxX44dxX18xX19xX3xX4c6xb7e2xXd8xX0xX51xXbxX12

Tùng Lâm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025

Phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025
2023-12-09 05:25:00

QTO - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 4068/QĐBGDĐT ngày 28/11/2023 phê duyệt “Phương án tổ chức Kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết