Cập nhật:  GMT+7
ÉƯỄỆỚYĨ}}ẲỀ<ứỨ[YỞỀẸêJỚỆ[ỮỲƯỆ9 ỲŨỆY2ỆỚƯ1ỆỢ&ỲŨỆXTỆƯỴLỚƯỆŨỨMỲŨỆỜLàBỆƯ@ỚỆ[Ộ<É/ƯỄẸÉ<ỆỚYĨ}}ẲỀ]MỆỲŨỘ<ỆY0[Ệ(ỆỚJỚỆ[ỮỲƯỆÝỨUỲỆứ{]ỲŨCÉ/<ẸÉ[ĨƠYỞỆ}[àYỞẲỀÝĨ{ŨỨỲẨF<áỆĨ][ỴỀẸÉ[{ẸÉ[ỜẸÉỨÝŨỆƯỞỨŨƯ[ẲỀFIỈỀỆĨY[ẲỀêJỚỆ[{3.ỲŨỆ9 ỲŨỆY2Ệ{Ố[ỆXƯỶỆXƯOỲỆỢÙỆ[ỨT<Ệ[0ỚỆ9ỨÚỚỆŨỨMỲŨỆỜLàBỆƯ@ỚỆ[Ộ<ỀỆaỨỜ[ƯẲỀHIỂỀỆ}{ỚẲỀƯ[[<Ẩ//aaaCŨỜ[ỜC9Ỳ/ỜĨ[ĨỨÝĨŨỞ}/FỂỄỂỄỂ/Ỵ{ỨŨỨỲĨY/ỨÝĨŨỞ}HFFỄÌÌ_ỄFGCW<ŨỀ/ẸÉ/[ỜẸÉ/[{ẸÉ[{ẸÉ[ỜẸêJỚỆ[{3.ỲŨỆ9 ỲŨỆY2ỆXƯÓỚỆ<Ư0ỚỆXƯỶỆXƯOỲỆ[ỨT<Ệ[0ỚỆ9ỨÚỚỆŨỨMỲŨỆỜLàBỆƯ@ỚỆ[Ộ<É/[ỜẸÉ/[{ẸÉ/[ĨƠYỞẸÉ<ỆỚYĨ}}ẲỀ<ẽỴỜàỀẸẸẸỆứỴKỲỆỲŨKỲƯỆjỨJỴỆỜ0ỚỆƯ3,ỲŨỆ9UỆXƯ"ỚỆ{]&[ỆÝỨUỲỆứ{]ỲŨÉ/<ẸÉ<ỆỚYĨ}}ẲỀ<ẽỴỜàỀẸẸẸỆố3,ỚỆÝÓ[Ệ9 ỲŨỆY2Ệ[ỨỤỲỆỢ3ĨỆỚ$ỆŨỨJỴỆáỐ]Ệ}%É/<ẸÉ<ỆỚYĨ}}ẲỀ<ẽỴỜàỀẸẸẸỆô3ĨỆY,ỲỆXƯỨTỲỆk]TỆỲŨỘ<ỆỲỌỲŨBỆkKỆ[VỲƯỆỚỶỆGỆỲŨ3.ỨỆ[Ư3;ỲŨỆ9ỴỲŨÉ/<ẸÉ<ỆỚYĨ}}ẲỀ<ẽỴỜàỀẸẸẸỆứĨỲŨỆ[Ư3;ỲŨỆỲŨKàỆY2BỆÝ&[ỆjỹỆ9KỆƯĨỨỆkưỆỚƯT[ỆỢ]%ỨÉ/<ẸÉ<ỆỚYĨ}}ẲỀ<ẽỴỜàỀẸẸẸỆôỨUỲỆứ{]ỲŨẨỄGỆỲŨ3.ỨỆỚƯT[ỆỜỴỆÝ3ĨỆY2É/<ẸÉ<ỆỚYĨ}}ẲỀ<ẽỴỜàỀẸẸẸỆđÝỆ[ỰỲƯỆỲŨ3.ỨỆ[{ỴỲŨỆỲ3,ỚỆY2ỆÝỨUỲỆứ{]ỲŨÉ/<ẸÉ<ỆỚYĨ}}ẲỀ<ẽỴỜàỀẸẸẸỆốƯỨU]Ệ[{3.ỲŨỆƯ@ỚỆƠỬỆỚ$ỆYỘ]MỆỲŨỘ<ỆY0[ẪỆỚỶỆXTỆƯỴLỚƯỆ<ƯỸỲŨỆỚƯ%ỲŨỆỚJỚỆỜỬỚƯỆƠÚỲƯBỆXỬ<Ệ[Ư.ỨỆ9ÚỆ}ỨỲƯỆ[{3.ỲŨỆY,<ẪỆỲƯĨỲƯỆỚƯỶỲŨỆ?ỲỆỢỬỲƯỆỚJỚỆƯỴL[ỆỢ&ỲŨỆỜLàỆ9KỆƯ@ỚỆ}Ĩ]ỆXƯỨỆỲ3,ỚỆ{"[CỆứƯ%ỲŨỆXSỆXỬ<Ệ[Ư.ỨỆ}%ỆYỨÚ]Ệ[ƯỨÚ[ỆƯLỨỆỜỴỆỲŨỘ<ỆY0[ỆŨÔàỆ{ĨBỆƠJỴỆỚJỴỆ9UỆẽ&ỆjếẦềứỆ[{3,ỚỆỲŨKàỆỄF/ỄỂ/FỂỄỂỆ9,ỨỆỲƯ8ỲŨỆỲ&ỨỆỜ]ỲŨẨỆứƯỨÚ[ỆƯLỨỆ9UỆỚ;Ệ}(Ệ9Ộ[ỆỚƯỐ[ỆŨỨJỴỆỜ0ỚỆĐ<ƯỸỲŨỆYKÝỆ9ỨÚỚBỆỲƯKỆYKÝỆ9ỨÚỚEBỆƠKỲBỆŨƯTBỆ[KỨỆYỨÚ]BỆŨỨJỴỆ[{ỰỲƯỆ9KỆ[ƯỨT[ỆƠỬỆỜLàỆƯ@ỚẪỆ[ƯỨÚ[ỆƯLỨỆ9UỆỚJỲỆƠ&ỆŨỨJỴỆ9ỨSỲỆ9KỆƯ@ỚỆ}ỨỲƯẪỆ[ỰỲƯỆƯỰỲƯỆŨỨMỲŨỆỜLàỆỚ1ĨỆỚJỚỆ[{3.ỲŨỆ9KỆỚJỚỆƠỨÚỲỆ<ƯJ<ỆXƯÓỚỆ<Ư0ỚỆƠĨỲỆỢỒ]CỆứ{3,ỚỆỢỶBỆ}JỲŨỆỲŨKàỆÌ/ỄỂBỆẽ&ỆjếẦềứỆỢNỆ<ƯJ[ỆỢ&ỲŨỆYỤỆ>]àSỲỆŨỶ<Ệ1ỲŨỆƯ&ỆỢ*ỲŨỆƠKỴỆỚJỚỆ[ỮỲƯBỆ[ƯKỲƯỆ<Ư%ỆÝỨUỲỆứ{]ỲŨỆƠỬỆY2ỆY0[CỆốŨĨàỆ[LỨỆƠ]?ỨỆ>]àSỲỆŨỶ]ĨBỆ[ỰỲƯỆƯỰỲƯỆỲŨỘ<ỆY0[Ệ(ỆỚJỚỆ[ỮỲƯỆÝỨUỲỆứ{]ỲŨỆỢĨỲŨỆỜỨỤỲỆ{ĨỆ{Ố[Ệ<Ư4ỚỆ[L<Ệ9KỆỲŨƯỨSÝỆ[{@ỲŨCỆốŨỘ<ỆY0[ỆỢNỆ<ƯJỆƯ]ăỆỲƯỨU]ỆỚ$ỲŨỆ[{ỰỲƯỆỚ$ỲŨỆỚ&ỲŨBỆ[{3.ỲŨỆƯ@ỚỆ9KỆYKÝỆ[ƯỨÚ[ỆƯLỨỆỢTỲỆ[KỨỆ}MỲBỆ[ỪỲƯỆÝLỲŨỆỚ1ĨỆỲƯÔỲỆỜÔỲỆ[{ỴỲŨỆ9 ỲŨCỆkỨT]ỆốŨ]àỤỲÉ/<Ẹ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

“Nghẽn mạng” đào tạo tín chỉ

“Nghẽn mạng” đào tạo tín chỉ
2010-10-10 12:58:38

(TPO) - Đào tạo tín chỉ (ĐTTC) được coi là hướng đi tích cực trong đào tạo. Tuy nhiên, nhiều sinh viên phàn nàn hình thức đào tạo này.

Thuốc dùng trong chứng bệnh cột sống

Thuốc dùng trong chứng bệnh cột sống
2010-10-10 12:58:00

(SK&ĐS) - Cột sống được chia thành 5 nhóm với 33 đốt sống. Nhóm đốt sống cổ có 7 đốt, nhóm các đốt sống ngực có 12 đốt, nhóm đốt sống thắt lưng có 5 đốt, nhóm các đốt sống...

Món ăn dành cho người viêm tụy

Món ăn dành cho người viêm tụy
2010-10-10 12:57:42

(SK&ĐS) - Đông y cho rằng viêm tuyến tụy thuộc phạm trù "đau bụng", "triệu chứng quyết". Viêm tuyến tụy bao gồm hai thể là viêm tuyến tụy cấp tính và viêm tuyến tụy mạn...

Vị thuốc từ con dế

Vị thuốc từ con dế
2010-10-10 12:57:24

(SK&ĐS) - Ở nước ta, dế có nhiều loài, loài dế dũi còn có tên là thổ cẩu, tên chữ là lâu cô (Gryllotalpa unispinalpa Sauss.), loài dế mèn, còn gọi là tất suất hay súc chức...

Trường không đưa BHYT vào khoản thu bắt buộc

Trường không đưa BHYT vào khoản thu bắt buộc
2010-10-09 08:31:32

Do các trường gặp nhiều khó khăn, bất cập khi thực hiện công tác này nên Sở đề xuất Bảo hiểm xã hội phải trực tiếp triển khai thực hiện bảo hiểm y tế đến học sinh, nhà trường...

Không bắt buộc trẻ mầm non học bán trú

Không bắt buộc trẻ mầm non học bán trú
2010-10-09 08:31:04

Sở GD-ĐT không bắt buộc trẻ bậc mầm non phải học bán trú tại trường. Nếu phụ huynh muốn cho con học 1 buổi có thể đăng ký với nhà trường vào đầu tháng; các nghĩa vụ về học phí...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết