Cập nhật:  GMT+7
6c9x630bx24eex794fx18e2x1afdx834x2974x3728xX7x7ebdx54aex4febx7a6fx124ex3deexX5x4475xXax7884x2ba3x35d7x2096xX3xX4xX1x86fbx74e1x312axX15xX3xX2x4d69x74c1x1dc6xX3x7f70xX6xX3xXexX19x6b91xX3x5eeex6beexX3xXexb00xX3xXcx430bxX19xX15xX21xX3x6467xX19x6674xX4xX3xa56x48ecxX3xX13xXdx3517xXexX3x73e7xX6xX23xX0x2f7dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5f96xX10xX6x7e81xXaxX12xXcxXcx7359xX3x692exX3x3424xX1x29f8x6993xX15xX21xX3xX2xX1fxX21xX3xX15xX21x75faxX1axX3xX2x4dd2xX60xX2xX2x32b0xX3x49a0x478axX3xXex947xX3xX5xX40xX15xX1xX3xX79xX7axX3xX2axX7axXdxX3xX79xXdx7c85xX15xX3xXbxX1x1df6xX15xX21xX77xX3x12d7x7b7xX4xX3xX2axXdxX3cxX19xX3xXexX31xX6xX3xX4xX1xX38xX15xX21xX3x3c29xX19x6f66xX15xX3xX5xX14xX19xX3xXcx46e9xX15xX21xX3xX4xX98xX4xX3xX56xX65xXdxX3x201fxX19xX6xX15xX3xX2ax84f7xX3xXaax30e7xXexX3xXc0xX19xX65xX3xXexX6xX15xX21xX3xX1xX6xXdxX3xX2axX38xXdxX3xXexX7dxabbxX15xX21xX3xX3bxX14xX15xX3xX4xX1xX19xX1axX1bxX15xX3xX2xX1fxX20xX21xX3xX23xX6xX3xXexX19xX28xX3xXexXb4xX15xX21xX3xX1xXdfxXbxX3xX59x1c2cxX15xX21xX3xX2axX2bxX3xX3bxX6fxX64xX3xX13xX43x3009xX0xX47xXbxX12xX0xXexX6xXaaxX5xX10xX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX23xX6xX31xX21xXdxX15x778x5dddxXbx2c5dxX3xX6xX19xXexX64xXaxX12xX0xXexX31xX12xX0xXexX59xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX64xX59xX1axXaxX12xX0xXdxX23xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX20x62afxXdxX23xX6xX21xX10xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXax305dxXdxX59xXexX1xX12axX3x6547x18b1xX1fxXbxX12dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX56xX6xXdxX3xX2axX38xXdxX3xXexX7dxXdfxX15xX21xX3xX3bxX14xX15xX3xX4xX1xX19xX1axX1bxX15xX3xX2xX1fxX20xX21xX3xX23xX6xX3xXexX19xX28xX3xXexXb4xX15xX21xX3xX1xXdfxXbxX3xX60xX3x5fbdxX15xX1xX12axX3x675exX111xX36xX19xX6xX15xX21xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12axX47xX47xX7xXexX6xXexXdxX4xX111xX15xX10xX16bxX111xXexX19xX64xXdxXexX31xX10xX111xX3bxX15xX47xXexXexX64xX47xXdxX47xX7x2d61xX12bxX1e5xX47xX12bxX1fxX2x6b01xX47xX2xX2xX47xX2xX73xX47xX59xX64xXdxX60xXexX19xX64xX15xX21xX60xXexX6xX15xX21xX60xX3bxX6xXexX60xX2xX172xX172xX73xX73xX1ecxX172xX173xX172xX1e5xX111x66c2xXbxX21xXaxX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX31xX12xX0xXexX31xX12xX0xXexX59xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX64xX59xX1axXaxX12xX56xX6xXdxX3xX2axX38xXdxX3xXexX7dxXdfxX15xX21xX3xX3bxX14xX15xX3xX4xX1xX19xX1axX1bxX15xX3xX2xX1fxX20xX21xX3xX23xX6xX3xXexX19xX28xX3xXexXb4xX15xX21xX3xX1xXdfxXbxX3xX60xX3xX1aexX15xX1xX12axX3xX1b3xX111xX36xX19xX6xX15xX21xX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX31xX12xX0xX47xXexX6xXaaxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX64xX59xX1axXaxX12xX97xX98xX3xXexX1xX1bxX77xX3xX3bxX6fxX64xX3xXexX1x4fc0xXdxX3xX2axXdxX1bxX23xX3xXexX31xX8dxX15xX77xX3xXexX104xXdxX3xX20xX1xX19xX3xX3bx4f47xX4xX3xX2axX7dxX2b0xX15xX21xX3xX23xX92xX15xX3xXaaxXdxX8dxX15xX3xX21xXdx266axXdxX3xXexX1xX19xX7axX4xX3xX20xX1xX19xX3xX3bxX2c7xX4xX3xX23xX38xX4xX3xX2xX2xX12bxX73xX77xX3xX2ax3c8bxX6xX3xXaaxX6fxX15xX3xXexX1xXacxX15xX21xX3xX97xX92xX3x5583xX19x6ea8xX15xX21xX77xX3xX12dxXc6xX3xX79xX65xX64xX3xX307x2555xX23xX77xX3xX1xX19xX1axX40xX15xX3xX97xX6xX64xX3xX307xX7axX4xX77xX3xX5xX2c7xX4xX3xX5xX7dxXdfxX15xX21xX3xX4xX1x748xX4xX3xX15x83b1xX15xX21xX3xXbxX1xX2bxXexX3xX1xXdxX40xX15xX3xX12bxX3xX15xX21xX1xXdxX3xXbxX1xX104xX23xX3xX3bxX14xX15xX3xX4xX1xX19xX1axX1bxX15xX3xX23xX7axXexX3xXaaxX6xX64xX3xXexX65xXdxX3xX59xX335xX6xX3xX15xX21xX1xXdxX3xX5xX6fxX3xX1xX6fxX15xX21xX3xX4x4405xX23xX3xX15xX8dxX15xX3xXexXb4xX3xX4xX1xX335xX4xX3xX3bxX316xX1axX3xXaaxXc9xXexX111xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX64xX59xX1axXaxX12x3a23xX6xX19xX3xX20xX1xXdxX3xXaaxXc9xXexX3xX21xXdx705fxX3xX2axX7dxXdfxX4xX3xX1xX6xXdxX3xX15xX21xX1xXdxX3xXbxX1xX104xX23xX77xX3xX4x76cexX3xXc0xX19xX6xX15xX3xX4xX1xX335xX4xX3xX15xX339xX15xX21xX3xX2axXc6xX3xXexXdx5f8dxX15xX3xX1xX6fxX15xX1xX3xX20xXdxX1bxX23xX3xXexX31xX6xX3xX1xX6fxX15xX21xX3xX1xX64xX2bxX3xX3bxX14xX15xX3xX4xX1xX19xX1axX1bxX15xX77xX3xXbxX1xX2bxXexX3xX1xXdxX40xX15xX3xXexX31xX64xX15xX21xX3xXaaxX6xX64xX3xXexX65xXdxX3xX59xX335xX6xX3xX4x343exX3xX2xX1fxX3xXex67cdxXdxX3xX15xXdxX5xX64xX15xX3xX2axX426xX15xX21xX3xX21xX426xXdxX3xX4x58fbxX15xX3xXexX1xX14xX15xX77xX3xXaaxX8dxX15xX3xXexX31xX64xX15xX21xX3xX4xX1xX3b6xX6xX3xX4xX2bxX4xX3xX1xX104xXexX3xX23xX6fxX19xX3xXexX31xXc9xX15xX21xX3xX2axX98xX4xX3xX15xX21xX1xXdxX3xX23xX6xX3xXexX19xX28xX3xXexXb4xX15xX21xX3xX1xXdfxXbxX3xX59xX104xX15xX21xX3xX2axX2bxX111xX0xX47xXbxX12xX0xXexX6xXaaxX5xX10xX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX23xX6xX31xX21xXdxX15xX12axX12bxXbxX12dxX3xX6xX19xXexX64xXaxX12xX0xXexX31xX12xX0xXexX59xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX64xX59xX1axXaxX12xX0xXdxX23xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX20xX15cxXdxX23xX6xX21xX10xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX16bxXdxX59xXexX1xX12axX3xX172xX173xX1fxXbxX12dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX6xX15xX21xX3xX3bxX14xXexX3xX2xX1fxX3xX20xX21xX3xX23xX6xX3xXexX19xX28xX3xX2axX2bxX3xX60xX3xX1aexX15xX1xX12axX3xX1b3xX111xX36xX19xX6xX15xX21xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12axX47xX47xX7xXexX6xXexXdxX4xX111xX15xX10xX16bxX111xXexX19xX64xXdxXexX31xX10xX111xX3bxX15xX47xXexXexX64xX47xXdxX47xX7xX1e5xX12bxX1e5xX47xX12bxX1fxX2xX1ecxX47xX2xX2xX47xX2xX73xX47xXexX6xX15xX21xX60xX3bxX6xXexX60xX2xX1fxX60xX20xX21xX60xX23xX6xX60xXexX19xX1axX60xX59xX6xX60xX2xX172xX172xX73xX73xX1ecxX1ecxX1fxX1fx7f1fxX111xX212xXbxX21xXaxX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX31xX12xX0xXexX31xX12xX0xXexX59xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX64xX59xX1axXaxX12xXcxX6xX15xX21xX3xX3bxX14xXexX3xX2xX1fxX3xX20xX21xX3xX23xX6xX3xXexX19xX28xX3xX2axX2bxX3xX60xX3xX1aexX15xX1xX12axX3xX1b3xX111xX36xX19xX6xX15xX21xX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX31xX12xX0xX47xXexX6xXaaxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX64xX59xX1axXaxX12xX97xX3cdxX3xXc0xX19xX6xX15xX3xX4xX1xX335xX4xX3xX15xX339xX15xX21xX3xX2axXc6xX3xXexXdxX3e3xX15xX3xX1xX6fxX15xX1xX3xX20xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2bxX4xX3xX15xX426xX15xX21xX3xX1xX6xXdxX3xX15xX21xX1xXdxX3xXbxX1xX104xX23xX77xX3xX12dxX2bxX4xX3xX2axX2f7xX15xX1xX3xX1xX6xXdxX3xX15xX21xX7dxX2b0xXdxX3xX15xX6fxX1axX3xX5xX6fxX3xX79xX3e3xX3xXcxX1xX2f7xX3xX43xXdxX40xX23xX3x29c9xX579xX579xX3xXexX19xXb4xXdxX77xX3xXexX31xX42cxX3xXexX104xXdxX3xX12dxXc6xX3xXcxX31xXdxX40xX19xX3x17efxX19xX77xX3xX1xX19xX1axX40xX15xX3x8201xX1xX98xX4xX3xX56xX64xX6fxX77xX3xXex69c6xX15xX1xX3xX97xX6xX64xX3xX79x2253xX15xX21x5a18xX3xX3bxX6fxX3xX56xX64xX6fxX15xX21xX3xX13xX339xX15xX3xX67exX1xX64xX15xX21xX3xX659xX579xX173xX3xXexX19xXb4xXdxX77xX3xXexX31xX42cxX3xXexX104xXdxX3xXexX1xXacxX15xX3xX97xX92xX3xX307xX19xX309xX15xX21xX695xX111xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX64xX59xX1axXaxX12xX56xX6xXdxX3xX15xX21xX1xXdxX3xXbxX1xX104xX23xX3xX20xX1xX6xXdxX3xX15xX1xX14xX15xX3xX2axXc6xX3xX3bxX14xX15xX3xX4xX1xX19xX1axX1bxX15xX3xX7xX38xX3xX1xX6fxX15xX21xX3xXexX31xX8dxX15xX3xX5xX6fxX3xX23xX6xX3xXexX19xX28xX3xXexXb4xX15xX21xX3xX1xXdfxXbxX3xX59xX104xX15xX21xX3xX2axX2bxX3xXexX2exX3xXcxX31xX19xX15xX21xX3xX36xX19xX38xX4xX3xX2axX7dxX6xX3xX3bxX3cxX3xX13xXdxX40xXexX3xX43xX6xX23xX3xXexXdxX8dxX19xX3xXexX1xX98xX111xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX64xX59xX1axXaxX12xX97xX3cdxX3xXc0xX19xX6xX15xX3xX4xX1xX335xX4xX3xX15xX339xX15xX21xX3xX2axXc6xX3xXexXdxX3e3xX15xX3xX1xX6fxX15xX1xX3xX21xXdxX2bxX23xX3xX2axX2f7xX15xX1xX3xX7xX3cdxX3xXaaxX7axX77xX3xX12dxX2bxX4xX3xX2axX2f7xX15xX1xX3xXexX64xX6fxX15xX3xXaaxX7axX3xX7xX38xX3xX1xX6fxX15xX21xX3xX15xX6fxX1axX3xX4xX426xX3xXexX31x202bxX15xX21xX3xX5xX7dxXdfxX15xX21xX3xX20xX1xX64xX65xX15xX21xX3xX2xX1fxX20xX21xX77xX3xX2axX3cxX19xX3xX5xX6fxX3xX23xX6xX3xXexX19xX28xX3xXexXb4xX15xX21xX3xX1xXdfxXbxX3xX59xX104xX15xX21xX3xX2axX2bxX111xX3x7a7dxX111xX36x2aebxX1b3xX43x5e92xX0xX47xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Dùng CMND giả lừa đảo qua mạng gần 1 tỉ đồng

Dùng CMND giả lừa đảo qua mạng gần 1 tỉ đồng
2015-11-17 07:42:56

TTO - Ngày 16-11, ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã khen đột xuất cho đội Phòng chống công nghệ cao thuộc phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) vì...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết