Cập nhật: 05/12/2022 09:33 GMT+7
ef2exfd80x18085x160dcx17029x1432fx11e53x1b0bdx11aa1xX7x13b4cx16ca5x12c51x1ad71x189d0x1868dxX5x130a7xXax172dcxX0xX7xXex17cd5x1badbx1c418x18decxX12xXcxX16xXdx13b2exXexX3x15bddx19fddxX6xX3xXexX1x192c7x107e8xX3xX2xX3x12bdbx19dc5x100aexX18xX19xX3x1a8c2x1c292x1a81bxX3xX2cxX2dxX6x16617xX3xX32x19f99xX18xX3xX18xX19xX2dxX2exXdxX3xX18xX2dx13684xX4xX3xX18xX19xX17x1017axXdxX3xX21x1702fx13912xXexX3xX4x1c14cxX18xX1xX3xXexX16x18e40xXdxX3xXbxX1x1bf62xXbxX0x1af55xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX64xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15b80xX10xX6xX32xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX7cx13409xX28xX3xX18xX6xX34xX3x10277xX64xX2x10c7fxX39xX3x12661x13d04xX3xX2cxX99xXdxX3xX98xXdxX27xX18xX3xXbxX1x19381xX18xX19xX3x133d8xX98x16992xX98x19cb7x1475axX3xXex1a5d1xX18xX1xX3x11beexX51xX56xX18xX19xX3xXcxX16x169a9xX3xX4xX1xX17xX3x1a126xXdx143ffxXexX39xX3xX2cx17bd0xX18xX3xfcabxXbexX3xXcex16446xX6xX3xXexX16xXdxX1exXexX3xX21xX22xX6xX3xXexX1xX27xX28xX3xX2xX3xX2cxX2dxX2exX18xX19xX3xX32xX33xX34xX3xXex10afbxX3xX4xX1x144a7xX4xX3xX2cxX2dxX6xX39xX3xX2cxX22xX18xX3xX18xX19xX2dxX2exXdxX3xX18xX2dxX47xX4xX3xX18xX19xX17xX4dxXdxX3xX21xX51xX52xXexX39xX3xX18xX1x10829xXbxX3xX4xX56xX18xX1xX3xXexX16xX5cxXdxX3xXbxX1xX61xXbxX3x12d88xX51xX6xX3xXc4xXdxX27xX18xX3xX19xXdxX47xXdxX3xXexXb2xX18xX1xX3xXb6xX51xX56xX18xX19xX3xXcxX16xXbex17da0xX3xX0xX64xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX17xX32xX34xXaxX12xX0xXdxX28xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx18676xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXax19d88xXdxX32xXexX1x1b3b8xX3xfe75x146e1xX18cxXbxX21x105b4xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX189xX3x1a9d7x15244x16cc8xXbxX21xX190xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX64xX64xX4xX148xXc4xX6xX17xX12cxX51xX6xX18xX19xXexX16xXdxX148xXcexX18xX64xX32xX10xX7x19404xXexX17xXbxX64xX18xX10xX184xX7xX64xX95xX95xX19bxX19cxX64xX2xX18cx18db0xX32xX2xX18cxX19cx16235xX2xX19bxX92xXexX1d3xX92xX1cexX18bxX5xX19cx18dfexX4xX19bxX4xX2xX18bxX19axX19axX1cexX19cxX10xXc4xX2xX19bxX19axX10x1436cxX2xX10xX6xX18cxX148x193bcxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX16xXdxX1exXexX3xX21xX22xX6xX3xXexX1xX27xX28xX3xX2xX3xX2cxX2dxX2exX18xX19xX3xX32xX33xX34xX3xX2cxX2dxX6xX39xX3xX32xX3cxX18xX3xX18xX19xX2dxX2exXdxX3xX18xX2dxX47xX4xX3xX18xX19xX17xX4dxXdxX3xX21xX51xX52xXexX3xX4xX56xX18xX1xX3xXexX16xX5cxXdxX3xXbxX1xX61xXbxXaxX3xX184xXdxX32xXexX1xX9xXaxX18bxX18cxX18cxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX19axX19bxX19cxXaxX3xX64xX12xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12x1b9daxXdxX10xX18xX3xX98xX6xX18xX3x150abxX6xX34xX3x17799xX1xX6xX3xXaaxX19xXdx12777xX6xXafxX3xXc4xXbexX3xXc4x183d6xXexX3xX19xXdxX28fxX3xX1bdxX1xXdxX3xX2cxX2dxX6xX39xX3xX32xX3cxX18xX3xX95xX3xX18xX19xX2dxX2exXdxX3xXcxX16xX51xX18xX19xX3xXb6xX51x16eb9xX4xX3xX21xX51xX52xXexX3xX4xX56xX18xX1xX3xXexX16xX5cxXdxX3xXbxX1xX61xXbxX3xXexXd2xX3x14487xXdxX1exXexX3xX288xX6xX28xX3xX7xX6xX18xX19xX3xX27bxX4dxX17xX3xX1dexX3x119f6xX18xX1xX189xX3x15f99xX148xX7cxX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX17xX32xX34xXaxX12xXcxX1x1971axX4xX3xX1xXdxX1exX18xX3xX1bdxXc6xX3xX1xX17x12b95xX4xX1xX3xX2cxX52xX51xX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xX175xX1xX51xX34xX27xX18xX3xX5cxX18xX3xXb6xXcxX3xX2xX2xX95xX95xX39xX3xXcexX4dxX17xX3xX5x12a01xX4xX3xX2xX1d3xX3xX19xXdxX2exX3xX18xX19xX4dxX34xX3xX2xX64xX2xX95xX64xX95xX18cxX95xX95xX39xX3xXexX315xXdxX3xX1bdxX1xX51xX3xXcexX308xX4xX3xX2cxX2dxX2exX18xX19xX3xX28xXa6xX18xX3xXexX1xX51xX99xX4xX3xXcxXf1xX3xX19bxX39xX3xX1bdxX1xX22xX28xX3x18647xX6xX3xXcx1688fxX18xX19xX39xX3xXexX1xXbexX3xXexX16xX52xX18xX3xX27bxX6xX17xX3xX98xX56xX17xX3xXaaxX1xX51xX34xX1exX18xX3xX7cxX2dxX47xX18xX19xX3xX7cxX17xX5cxXafxX39xX3xX4xX5cxX4xX3xX5xX308xX4xX3xX5xX2dx1a0a1xX18xX19xX3xXexX1xX51xX99xX4xX3xX98xXacxX98xXaexX3xXexXb2xX18xX1xX3xXb6xX51xX56xX18xX19xX3xXcxX16xXbexX3xX19x14b7fxX28xX189xX3xXacxX3d2xX18xX3xX98xXdxX27xX18xX3xXbxX1xXa6xX18xX19xX3xX175x1318bxX6xX3xX1bdxX1x18d4axX51xX3xXb6xX51xX2bbxX4xX3xXexXc6xX3xX27bxX6xX17xX3xX98xX56xX17xX3xXcexX4dxX3xXaexX1xXa6xX18xX19xX3xXcxX16xXdxX18xX1xX3xX7xX5cxXexX3xX2cx155ebxX3xXc4xX297xXexX3xX12cxX51xX56xX3xXexX6xX18xX19xX3xX2cxX2bbxXdxX3xXexX2dxX3b3xX18xX19xX3xX27bxXdxX10xX18xX3xX98xX6xX18xX3xX284xX6xX34xX3xX288xX1xX6xX3xXaaxX7xXdxX18xX1xX3xX18xX380xX28xX3xX2xX19cxX19cxX1d3xXafxX39xX3xXexX16xX33bxX3xXexX315xXdxX3xXc4xX56xX18xX3xXaexX6xX3xX27bxX6xXexX39xX3xX1xX51xX34xX1exX18xX3x1aab5xX27xX3xXaexX8bxX18xX39xX3xXexXb2xX18xX1xX3xX467xX6xXcexX6xX18xX18xX6xX1bdxX1xX10xXexX3xXaaxX27bxX4dxX17xXafxX3xX2cxX6xX18xX19xX3xX2cxXdx16503xX51xX3xX1bdxX1xXdx15f34xX18xX3xX28xX8bxX3xXexX8bxX3xX4xX1x17598xX3xXexX1xX10xX17xX3xX95xX3xX2cxX2bbxXdxX3xXexX2dxX3b3xX18xX19xX3xX5xX4dxX3xX175x140cexX3xX288xX19xX33xX18xX3xX7cxX28fxX51xX3xXaaxX7xXdxX18xX1xX3xX2xX19cxX1cexX19bxXafxX3xXcexX4dxX3xX7cxX3d2xX3xX7cxX56xXdxX3xXcxX1xX51xX3xXaaxX7xXdxX18xX1xX3xX18xX380xX28xX3xX2xX19cxX19axX92xXafxX3xX4xX4b5xX18xX19xX3xXexX16xX33bxX3xXexX315xXdxX3xXexX16xX52xX18xX3xX27bxXdx19e93xX51xX3xXcxX1xXbexX39xX3xXexX1xX4dxX18xX1xX3xXbxX1xX2bbxX3xX27bxX315xX4xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX39xX3xXexXb2xX18xX1xX3xX175xX1xXdxXc6xXexX3xf5ecxXdxX6xX18xX19xX3xXaaxXcxX16xX51xX18xX19xX3xXb6xX51xX2bbxX4xXafxX3xX2cxX493xX3xX21xX51xX52xXexX3xX4xX56xX18xX1xX3xXexX16xX5cxXdxX3xXbxX1xX61xXbxX3xXexXd2xX3xX2d5xXdxX1exXexX3xX288xX6xX28xX3xX7xX6xX18xX19xX3xX27bxX4dxX17xX148xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX17xX32xX34xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX2cxXdxX48dxX51xX3xXexX16xX6xX3xXc4xX6xX18xX3xX2cx1050bxX51xX39xX3xX27bxXdxX10xX18xX3xX98xX6xX18xX3xX284xX6xX34xX3xX288xX1xX6xX3xX1bdxX1xX6xXdxX3xX18xX1xX11axX18xX3xX2cxX2dxX3b3xX4xX3xX2xX3xX18xX19xX2dxX2exXdxX3xX27bxX4dxX17xX3xXexX1xX51xX27xX3xX2cxX2dxX6xX39xX3xX32xX3cxX18xX3xX95xX3xX18xX19xX2dxX2exXdxX3xXcxX16xX51xX18xX19xX3xXb6xX51xX2bbxX4xX3xXexX16xX27xX18xX3xX21xX51xX52xXexX3xX4xX56xX18xX1xX3xXexX16xX5cxXdxX3xXbxX1xX61xXbxX3xXexXd2xX3xX2d5xXdxX1exXexX3xX288xX6xX28xX3xX7xX6xX18xX19xX3xX27bxX4dxX17xX3xX2cxX493xX3xX18xX1xX11axX18xX3xXexXdxX48dxX18xX3xX4xX8bxX18xX19xX3xX92xX18cxX18cxX3xX18xX19xX1x10af0xX18xX3xX1bdx13c56xXbxX148xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx183a9xX51xXexX1xX17xX16xXaxX12xX2eexX315xX18xX1xX3xX7cxX4b5xX18xX19xX0xX64xXbxX12

Mạnh Hùng

Các tin đã đưa

Bắt vụ vận chuyển trái phép 80 kg pháo nổ

Bắt vụ vận chuyển trái phép 80 kg pháo nổ
2022-11-30 10:07:00

QTO - Sáng nay 30/11, Thượng tá Tạ Đình Hoạt, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thuận, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối...

Ngăn chặn pháo lậu dịp cuối năm

Ngăn chặn pháo lậu dịp cuối năm
2022-11-30 06:29:00

QTO - Như đã thành thông lệ, cứ vào dịp cuối năm, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ khu vực biên giới lại có chiều hướng gia tăng. Trước thực...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết