Cập nhật:  GMT+7
6f1ex73a2xa05fx83a7x10e7ex10da3xf877xaf41xdd3dxX7x8068xbc8ax7945xda0axf13dx1038cxX5x10cc1xXax86f2xXcxX1x768bxX3xX1x9873xXdxX3x9543xXdxfab3x98e5xX3xXbxX1xac40xXbxX3xX4x10874xX6xX3x7eb5xX2xX3x105b6xX15x9597x9487xX3x8e9cxX6x7c54xX6x75b8xX31xX10xX3xab04xX3x10ec4xab26xX2fxX1bxX3xb242x97f7xX0x9e29xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX10xX6x9891xXaxX12xX40xX3cx7923xX3xX2fxX6xX1exX3xebf3xffafxX43x99efx8205xX3xX3cxX2fxX1bxX3xab0fxX1bxX15xX1ex858fxX2fxX3xX40xX15xX1exX3xX40xedd8xX2fxX1bxX64xX3xb4b9xX1xde1cxX3xc15bxXdxX2exX5axX3xaad0x1072cxX4xX3x8ec0xX39xX3x86b2x78b9xX2fxX3xX1xX35xX2exX3xXcxX1xfa98xX3xXexX1xX6xX35xX3xb288xX41xX3xaa33xX15xX3xX5xd7f3xX4xX1xX3xed73xX2exX4xX3xX2fxX1x9ea6xX2fxX64xX3xX84xce03xX3xX2cxX15xX1exed1dxXexX3xX84xXa3xX2fxX1xX3xXexX1xX15xX3xX1xX18xXdxX3xX29xX2xX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xXbxX1xX22xXbxX3xX31xXdxX2fxX1xX3xX55xX35xX6xX2fxX1xX3xX55xXa3xX4xX1xX3xX9cxa33dxX3xX31xX6xX33xX6xX35xX31xX10xX3xXexX33x10bdaxX2fxX3xX84xXa3xX6xX3x796dxX41xX2fxX3xXcxX7bx10081xX3xX3bxX3cxX2fxX1bxX3xX40xX41xXfexX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc0caxX35xX55xX1exXaxX12xX0xXdxX5axX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx10e3exX10xX2fxXexX10xX33xX3xX55xXexX1xX15xX5axXf8xX3xX55xX1xXdxX55xX10xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxf836xXdxX55xXexX1x7a59xX3xee2bxb6cbxX61xXbxXa7xd60axX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX14bxX3xX63xX61xX2xXbxXa7xX152xXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX43xX43xX4xXfexXf8xX6xX35xX2cxX15xX6xX2fxX1bxXexX33xXdxXfexX9cxX2fxX43xX55xX10xX7xX31xXexX35xXbxX43xX2fxX10xX146xX7xX43xX29xX60xX29xX29xX43xX2xX61xe32fxX55xX29xX2xX61x7028xX2xX195xX29xXexX60xX29xX60xX61xX5xX60x7304xX61xX10xX190xX190x75a7xX55xX190xXf8xX60xX63xc457xX1a5xX10xXf8xX6xX14dxXf8xX29xX10xX190xXfexd5e7xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX1xX18xXdxX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xXbxX1xX22xXbxX3xX4xX26xX6xX3xX29xX2xX3xX2cxX15xX2exX2fxX3xX31xX6xX33xX6xX35xX31xX10xX3xX39xX3xX3bxX3cxX2fxX1bxX3xX40xX41xXaxX3xX146xXdxX55xXexX1xX9xXaxX14dxX14exX61xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX63xX61xX2xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX35xX55xX1exXaxX12xe091x104e2xX3xX55xX35xX3xXexX1xX15xX3xX1xX18xXdxX3xXexX1xX10xX35xX3xX2cxX15xX1exX3xX84xXa3xX2fxX1xX3xXexa5a3xXdxX3xX31xX1xX35x6f6axX2fxX3xX2xX64xX3xX3bxXdx9392xX15xX3xX2xX1a5xX64xX3xX6axX1bxX1xXa3xX3xX84xXa3xX2fxX1xX3xX63xX195xX43xX29xX61xX2xX14exX43xX6axX3bxX1a0xX12axX7bxX3xX2fxX1bxX41xX1exX3xX2xX14exX43xX1a5xX43xX29xX61xX2xX14exX3xX4xX26xX6xX3xX12axX1xa6b4xX2fxX1xX3xXbxX1xX26xX3xX9cxX24cxX3xX9cxXdx8822xX4xX3xXf8xX6xX2fxX3xX1xX41xX2fxX1xX3xX2cxX15xX1exX3xX84xXa3xX2fxX1xX3xX9cxX24cxX3xX31xXdxX2fxX1xX3xX55xX35xX6xX2fxX1xX3xX55xXa3xX4xX1xX3xX9cxXe5xX3xX31xX6xX33xX6xX35xX31xX10xX64xX3xX55xXa3xX4xX1xX3xX9cxXe5xX3xX9cx8cafxX3xXexX33xe5d2xfb2dxX2fxX1bxXfexX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX35xX55xX1exXaxX12xXcxX33xX2cexb092xX4xX3xX31xX1xXdxX3xX88xX39xX3xX8bxX8cxX2fxX3xX1xX35xX2exX3xXcxX1xX95xX3xXexX1xX6xX35xX3xX9cxX41xX3xX9fxX15xX3xX5xXa3xX4xX1xX3xXexd55bxX2fxX1xX3xXf8xX6xX2fxX3xX1xX41xX2fxX1xX3xX2cxX15xX1exXb7xXexX3xX84xXa3xX2fxX1xX3xXexX33xXf1xX2fxX64xX3xX12axX3cxX2fxX1bxX3xX6xX2fxX3xXcxX7bxXfexX3xX3bxX3cxX2fxX1bxX3xX40xX41xX3xX84xXb2xX3xXexX1xX15xX3xX1xX18xXdxX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xX4xX1xc39cxX2fxX1bxX3xX2fxX1xXadxX2fxX3xX84xX26xX3xX84xXdxX24cxX15xX3xX31xXdxX28dxX2fxX3xX9cxX24cxX3xX6xX2fxX3xX2fxXdxX2fxX1xX3xXexX33xXadxXexX3xXex7739xX3xX84xXb2xX3xX4xX1dxXbxX3xX4xX1xX35xX3xX29xX2xX3xX1xbdefxX3xX31xXdxX2fxX1xX3xX55xX35xX6xX2fxX1xX3xX31xX6xX33xX6xX35xX31xX10xXfexX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX35xX55xX1exXaxX12xXcxX33xX35xX2fxX1bxX3xX29xX2xX3xX2cxX15xX2exX2fxX3xX31xX6xX33xX6xX35xX31xX10xX3xX9cx91daxX6xX3xXf8xXa3xX3xXexX1xX15xX3xX1xX18xXdxX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xXbxX1xX22xXbxX3xX4xX7dxX3xX2xX14exX3xX2cxX15xX2exX2fxX3xX39xX3xafefxX1xX15xX3xXbxX1xX85xX3xX14dxX64xX3xX7bxX1xX2cexX2cfxX2fxX1bxX3xX2xX64xX3xXcxX7bxXfexX3xX3bxX3cxX2fxX1bxX3xX40xX41xXfexX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX35xX55xX1exXaxX12x8633xX2fxX1bxX3xX40xX76xX2fxX1bxX3xX4xX1xX35xX3xXf8xXdxXb7xXexX64xX3xX84xX6xX3xX7xX85xX3xX4xX2exX4xX3xX2cxX15xX2exX2fxX3xX31xX6xX33xX6xX35xX31xX10xX3xXf8xXa3xX3xXexX1xX15xX3xX1xX18xXdxX3xX1bxXdxX1dxX1exX3xXbxX1xX22xXbxX3xX84xX24cxX15xX3xX9cxXdxX3xXbxX1xX23exX5axX3xX9cxX24cxX3xX6xX2fxX3xX2fxXdxX2fxX1xX3xXexX33xXadxXexX3xXexX37dxX64xX3xXbxX1xa4a6xX2fxX1bxX3xX4xX1xX2exX1exX3xX4xX1xf8c8xX6xX3xX4xX1xX2exX1exXfexX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx97bfxX15xXexX1xX35xX33xXaxX12xX8bx93fcxX2fxX3xX7bxX1xX35xX2fxX1bxX0xX43xXbxX12

Vân Phong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Một số quy định liên quan đến án treo

Một số quy định liên quan đến án treo
2023-04-29 06:15:00

QTO - Hiện nay, có rất nhiều ý kiến thắc mắc liên quan đến án treo như: người bị xử phạt tù có thể được xem xét cho hưởng án treo hay không; điều kiện rút...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết