Cập nhật: 01/06/2017 10:41 GMT+7
80ffx114a9x1210bxb0fcx106e1x13320x1132bx10ca1xbb27xX7x15a4dxac1ax13ba2x16098x16239xe94exX5x10fedxXax11849xX2x8259xX3xdd50xacebx11d1bxX3xXexfdc3xX3xX4xX1x1070fxX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1x13167xX3xX10xX18xX3x124a4xXdxe485xXexX3xX16xX2cxd467x10fffxXdxX3x9221x15007xXdxX3xXexef67xX1fxX3xX1xXdx9908xX16xX3xXexX37xX33xX34xX16xX2cxX3xX2cxXdx1079exX0xc697xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeb5bxX10xX6xa490xXaxX12x84f3x8e5fxXcxc1a3xX3xa34axX3xa372xX2cxe1bbx11d7dxX3x853bxX2xX4fx9c20xX4fx1354exfeefxX2xX14x11a39xX3xXcx9be6xX6bxec1fxX3xXex1484dxX16xX1xX3xX18x13679xX3xXbxX1xXdx8f90xX16xX3xXex15a44xX6xX3xX7xf132xX3xXexX1x12016xX18xX3x142fbx95eexXexX3xX9axee80xX3x9afexX27xX3xX4x9daaxX1fxX3xX5exX38xX3xXcxX1xX27xX3xf759xX6xX16xX3xX64xX7xXdxX16xX1xX3xX16xX17xX18xX3xX2x96abxX14xXbexX67xX3x12a61xX6dxX3xX5exX38xX3xXcxX1xX27xX3xX6bxX6xX16xX3xX64xX7xXdxX16xX1xX3xX16xX17xX18xX3xX2xXbexXbexX73xX67xX79xX3xX4xX1bxX16xX2cxX3xXexX37xb5f0xX3xXexX3cxXdxX3xXexX1xf9d1xX16xX3xX7cxX3x81a4xX1fxX3xd0ecxX34xX79xX3xX9axdfe4xX3xX7cxX3x13ea6xXdxX16xX2cxX79xX3xX1x981cxX6exX41xX16xX3xX5exX33xbc91xX16xX2cxX3xX5exd875xX6xX3xXc3xX110xXdxX3xXexbd2fxXdxX3xX61xX6xX16xX1xX3xX2cxXdxX2exXexX3xX16xX2cxX33xX34xXdxe15cxX0xX4fxXbxX12xX0xXexX6xXa1xX5xX10xX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXaxX18xX6xX37xX2cxXdxX16xdca0xX75xXbxX9axX3xX6xX109xXexX1fxXaxX12xX0xXexX37xX12xX0xXexX61xX12xX0xXdxX18xX2cxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX4fxX4fxX4xX12fxXa1xX6xX1fx15c39xX109xX6xX16xX2cxXexX37xXdxX12fxXc3xX16xX4fxX61xX10xX7xe424xXexX1fxXbxX4fxX16xX10x12a72xX7xX4fxX2xX14xX75xX75xX4fxd65bx1254exX61xX18axX2xX76xX18axX2xX70xX2xXexX2xX75xX2xc83exX76xX76xX5xX2xX12fx15693xXbxX2cxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX37xX12xX0xXexX37xX12xX0xXexX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10e7axX1fxX61xX6exXaxX12xX1c2xX27xX3xX4xXa5xX1fxX3xX5exX38xX3xXcxX1xX27xX3xXafxX6xX16xX3xX64x9383xb522xX16xX2cxX3xXbxX1x145c5xX6xX3xXexX6xX6exX3xXbxX1xX4dxXdxX79xX3xX7xX6xX109xX3xXc3xX6dxX16xX1xX3xX18xX115xX16xX2cxX3xX16xX2cxb052xX6xX67xX3xX17bxX1xX6xXdxX3xXa1xXa5xX1fxX3xXexX37xX33xX110xX4xX3xXexX8fxX6xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX37xX12xX0xX4fxXexX6xXa1xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c2xX1fxX61xX6exXaxX12xXcxX1xX10xX1fxX3xX4xXa5xX1fxX3xXexX37xX3cxX16xX2cxX3xX4x13da1xX6xX3x151e2xXdxX41xX16xX3x15eb0xXdxdd69xX18xX3xX7xXa5xXexX3xX16xX1x143b8xX16xX3xX61xX25fxX16xX3xXexX81xX16xX1xX79xX3xX61xX1fxX3xXexX1xX33xX34xX16xX2cxX3xX9axX109xX6exX8bxX16xX3xXa1xX27xX3xX4xX1xX38xX16xX2cxX3xX5xX6dxX3xX5exX38xX3xX24fxX17xX16xX3xX5exX93xX16xX3xX64xX7xXdxX16xX1xX3xX16xX17xX18xX3xX2xXbexX14xX18bxX67xX79xX3xXexX37xXe9xX3xXexX3cxXdxX3xXexX1xXf1xX16xX3xX7cxX3xXf6xX1fxX3xXf9xX34xX79xX3xX9axXfexX3xX7cxX3xX102xXdxX16xX2cxX79xX3xX1xX109xX6exX41xX16xX3xX5exX33xX110xX16xX2cxX3xX5exX115xX6xX3xX16xX2cxX33x12f81xX4xX3xX1dbxXfexXdxX79xX3xX1dbxXa5xX16xX1xX3xX1dbxa0d7xXbxX3xX16xX8bxX16xX3xX5exX38xX3xXcxX1xX27xX3xXafxX6xX16xX3xX16xX4dxX6exX3xX7xXdxX16xX1xX3xa507xX3xX1dbxX27xX16xX1xX3xX2cxXdxX2exXexX3xX4xX1xX38xX16xX2cxX3xX1dbxX256xX3xXexX37xX4dxX3xXexX1xX1bxX12fxX3xX6bxX1xX33xX16xX2cxX3xX17bxX1xXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x86edxX3xX301xX3xX1dbxX27xX16xX1xX3xXc3xX110xXdxX3xX10xX18xX3xX2cxXa5xXdxX3xX5xX6dxX3xX5exX38xX3xXcxX1xX27xX3xX6bxX6xX16xX79xX3xXafxX6xX16xX3xX1dbxXfexX3xX1dbxX33xX2d8xX4xX3xX16xX2cxX17xX16xX3xX4xX4dxX16xX12fxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c2xX1fxX61xX6exXaxX12xX254xX1xX1fxX4dxX16xX2cxX3xX2xXbexX3xX2cxXdxX34xX79xX3xX16xX2cxX6dxX6exX3xX198xX4fxX18bxX4fxX75xX76xX2xX198xX79xX3xXf1xX16xX2cxX3xX5exX38xX3xX24fxX17xX16xX3xX5exX93xX16xX3xXc3x8ee6xX3xX16xX1xX6dxX3xXexX37xX1fxX16xX2cxX3xXexfae1xX16xX1xX3xXexX37xX3cxX16xX2cxX3xX7xX6xX6exX3xX9axX81xX16xX3xXc3xX6dxX3xX37xX6xX3xXbxX1xX8fxX16xX2cxX3xX17bxX1xXa5xX4xX1xX3xX16x13bfbxX18xX3xX16xX2cxX24cxX12fxX3xXcxX1x12517xX6exX3xX5exX93xX16xX3xX1dbxXfexX3xX16xX2cxX24cxX79xX3xXafxX6xX16xX3xX5xXdxX8bxX16xX3xX5xX3cxX4xX3xXc3xX110xXdxX3xX6bxX6xX16xX79xX3xXexXdxX2exXbxX3xXex13494xX4xX3xXexX1xX109xX6exX2exXexX3xXbxX1xX411xX4xX3xX10xX18xX3xX4xX1bxX16xX2cxX3xX2cxXdxX2exXexX3xX4xX1xX38xX16xX2cxX3xX18xX3b7xX16xX1xX12fxX3xb247xX6xX109xX3xX18xX11dxXexX3xX1xX38xXdxX3xX61xX1fxX3xX61xX1ffxX79xX3xX6bxX6xX16xX3xX1dbxX38xX16xX2cxX3xX301xX12fxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c2xX1fxX61xX6exXaxX12xX5exX6xXdxX3xX1dbx16391xXdxX3xXexX33xX2d8xX16xX2cxX3xX61xX1bxX16xX2cxX3xXa1xXe9xX6xX79xX3xX2cxX2e6xX6exX3xX2cx12438xX3xX1dbxXa5xX16xX1xX3xX16xX1xXdxX3aaxX109xX3xX5xcebfxX16xX3xXc3xX6dxX1fxX3xXc3xX1bxX16xX2cxX3xX1dbxX497xX109xX3xXc3xX6dxX3xX18xfffcxXexX3xX4xX24cxX6xX3xX5exX93xX16xX12fxX3xXcxX1xX3e6xX6exX3xX5exX93xX16xX3xX4xX1xX33xX6xX3xX4xX1xX2exXexX79xX3xXafxX6xX16xX3xXc3xX6dxX3xX6bxX6xX16xX3xXexXdxX2exXbxX3xXexX411xX4xX3xX5xX3e6xX6exX3xX4xX1xX17xX16xX79xX3xX2cxX471xXdxX3xXa1xX27xXexX3xX18xXdxX41xX16xX2cxX79xX3xX18x14443xXdxX3xX5xX6dxX18xX3xX16xX3cxX16xX3xX16xX1xX25fxX16xX3xXexX9fxX3xXc3xX1fxX16xX2cxX12fxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c2xX1fxX61xX6exXaxX12xX439xX6xX109xX3xX17bxX1xXdxX3xX2cxXdxX2exXexX3xX16xX2cxX33xX34xXdxX79xX3xXafxX6xX16xX3xXc3xX6dxX3xX6bxX6xX16xX3xX4xX471xX3xXexX3b7xX16xX1xX3xXexX3cxX1fxX3xX1xXdxX41xX16xX3xXexX37xX33xX34xX16xX2cxX3xX2cxXdxX4dxX79xX3xX37xX38xXdxX3xXc3xX34xX3xX16xX1xX33xX3xX5exX93xX16xX3xXexX1ffxX3xX16xX2cxXfexX3xX4xX1xX2exXexX12fxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c2xX1fxX61xX6exXaxX12xXcxX3cxXdxX3xXbxX1xXdxX8bxX16xX3xXexX8fxX6xX79xX3xX1xX6xXdxX3xXa1xX27xX3xX4xXa5xX1fxX3xX5exX38xX3xXcxX1xX27xX3xXafxX6xX16xX79xX3xX5exX38xX3xXcxX1xX27xX3xX6bxX6xX16xX3xX1dbxX3aaxX109xX3xXexX1xX6dxX16xX1xX3xX17bxX1xX97xX16xX3xX17bxX1xX6xXdxX3xXa1xXa5xX1fxX3xXc3xX6dxX3xXexX1xc707xX6xX3xX16xX1xX2e6xX16xX3xX1xX6dxX16xX1xX3xXc3xXdxX3xX7xX6xXdxX3xXexX37xXa5xXdxX3xX4xX24cxX6xX3xX18xX3b7xX16xX1xX12fxX3x134b6xXa5xX4xX3xXa1xX27xX3xX4xXa5xX1fxX3xX18xX1fxX16xX2cxX3xX1xX11dxXdxX3xX1dbxX38xX16xX2cxX3xX9axX9bxXexX3xX9axX9fxX3xX2cxXdxX4dxX18xX3xX16xX1x127baxX3xX1xX3b7xX16xX1xX3xXbxX1xX3cxXexX3xX1dbxX256xX3xX4xX115xX3xXexX1xX256xX3xX7xX110xX18xX3xX1xX1fxX6dxX16xX3xX5xX33xX93xX16xX2cxX79xX3xXexX37xX86xX3xXc3xX3aaxX3xXc3xX110xXdxX3xX2cxXdxX6xX3xX1dbxX3b7xX16xX1xX79xX3xX4xX1xX17xX18xX3xX7xX115xX4xX3xXa1xX471xX3xX18xX62axX3xX2cxXdxX6dxX3xX6exX2exX109xX3xXc3xX6dxX3xX4xX1fxX16xX3xX16xX1xc381xX12fxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c2xX1fxX61xX6exXaxX12xX439xX6xX109xX3xX17bxX1xXdxX3xX9axX10xX18xX3xX9axX9bxXexX3xX17bxd955xX3xXexX3b7xX16xX1xX3xXexXdxX2exXexX3xXc3xX411xX3xXa5xX16xX79xX3xX5exX11dxXdxX3xX1dbxX38xX16xX2cxX3xX9axX9bxXexX3xX9axX9fxX3xXexX109xX6exX8bxX16xX3xX5exX38xX3xXcxX1xX27xX3xXafxX6xX16xX3xXbexX3xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX3xX2cxXdxX6xX18xX3xXc3xX6dxX3xX5exX38xX3xXcxX1xX27xX3xX6bxX6xX16xX3xX18bxX3xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX3xX2cxXdxX6xX18xX12fxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c2xX1fxX61xX6exXaxX12xX65xX12fxX5exX0xX4fxXbxX12


Các tin đã đưa

Nguy cơ ô nhiễm nguồn nước từ thuốc diệt cỏ

Nguy cơ ô nhiễm nguồn nước từ thuốc diệt cỏ
2017-05-29 06:29:11

(QT) - Khoảng 3 năm trở lại đây hầu hết người dân hai huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông thường sử dụng thuốc diệt cỏ để làm sạch nương rẫy trước khi trồng sắn. Ông Hồ A Nong...

Đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy

Đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy
2017-05-23 05:25:45

(QT) - Đông Hà được xem là một trong những địa bàn trọng điểm về tệ nạn ma túy của tỉnh Quảng Trị và điều này đang tác động tiêu cực đến cuộc sống của nhiều gia đình và cản trở...

Tăng cường bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm

Tăng cường bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm
2017-05-22 07:21:46

(QT) - Quảng Trị là tỉnh có tính đa dạng sinh học cao, mang tầm quốc gia và khu vực, có nhiều loại động thực vật quý hiếm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới như: Gà lôi lam mào...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết