Cập nhật:  GMT+7
b31bx1511ax16affxe226x15890xe0b5x12169x10b67xed27xX7x14b83x13d61xe377xc6bax1121cx106b6xX5xfc56xXax10752xf38dxX1x14aa2xcd62x15740xX3xbc68x1274axX3xXexd067xX3xX4xX1x13796xX4xX3xX1xdc63xXdxX3xXexX1xXdxX3xX7x16514xX17xfe40xX3xXex11e0fx108ddxX3xd3fcx1172dxX3xXexX1xX15x164b7xXexX3xX5x10b58xX17xX3xXexX1xX21xX3x10fcaxX0x14a23xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1328bxX10xX6xd336xXaxX12x1523ax14040xXcx10310xX3x159c8xX3x151afxX2fxc542x13a35xX3x160bbx15bfaxX48x12735xX48xX69xX6axX6ax12ee0x109d4xX3x1602exX6xX17xX3xXexX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xX57xX25xXdxX3xXexX1xXdxX3xX7xX2dxX17xX2fxX3xXexX32xX33xX3xX35xX36xX3xXexX1xX15xX3bxXexX3xXex15527xX17xX1xX3xX5exX15xfa66xX17xX2fxX3xXcx12dcfxX1axX3x13301x15ab2xX3xX1xc591xXbxX3xXbxX1xXdx11343xX17xX3xXexX33xX66xX17xX3xXexX1xbd80xX3xXa9xXbdxX3xXexX1xcbaaxX17xX2fxX3xcb99xX15xX6xX3xX4xX2dxX4xX3xX17xX25xXdxX3xX5axX15xX17xX2fxX3xX5xXdxXb3xX17xX3xXc8xX15xX6xX17xX3xXa9xdd96xX17xX3xX4xXc4xX17xX2fxX3xXexX2dxX4xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX4xX1xX33xX3xX57xX25xXdxX3xXexX1xXdxX3xX7xX2dxX17xX2fxX3xXexX32xX33xX3xX35xX36xX3xXexX1xX15xX3bxXexX3xXexX33xX66xX17xX3xXexX9bxX17xX1xX3xX5xX3fxX17xX3xXexX1xX21xX3xX46xf080xX3xXcxX32xXdxX3xX4xX15xX25xX4xX3xX1xXadxXbxX72xX3xX4xX2dxX4xX3xXexX1xX66xX17xX1xX3xdc58xXdxXb3xX17xX3xX74xX6xX17xX3xXexX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xX4xX15xX25xX4xX3xXexX1xXdxX3xXa9xXaaxX3xXexX1xXa1xX33xX3xX5xX15xX3bxX17xX3xX144xX66xX3xXa9xXdxX3xXa9xXe4xX17xX3xXexX1x16b59xX17xX2fxX3xX17xX1x14efcxXexX3xX4xX2dxX4xX3xX144xX17dxX17xX3xXa9xbb56xX3xXc8xX15xX6xX17xX3xXexXa6xXadxX17xX2fxX3xX144xX189xX3xXa9xX177xXdxX3xXex13745x144f4xX17xX2fxX3xX144xX66xX3xX5xe502xX17xX1xX3xX144xef2bxX4xX3xX5axX1acxX3xXexX1xXdxX72xX3xXexXdxXb3xX15xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xXa9xX2dxX17xX1xX3xX2fxXdxX2dxX3xX2fxXdxXa1xXdxX3xXbxX1xX2dxXbxX3xX5axX1acxX3xXexX1xXdxX72xX3xXc8xX15xX67xX3xXexXa6x13eb5xX17xX1xX3xXexX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xX5axX1acxX3xXexX1xXdxX72xX3xX4xc5c4xX3xX4xX17dxX15xX3xX144xX189xX3xX4xX2dxX4xX3xX2fxXdxXa1xXdxX3xXexX1xX19ex15d5exX17xX2fxX72xX3xXbxX1x161c9xX17xX3xX4xXc4xX17xX2fxX3xXexXa6xX2dxX4xX1xX3xX17xX1xXdx148ccxb9c0xX3xX4x1015bxX3xXexX1xXbdxX3xX4xX2dxX4xX3xXexX1xX66xX17xX1xX3xX144xXdxXb3xX17xX3xX74xX6xX17xX3xXexX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX12axX3xXcxX1xX10xX33xX3xX35xXe4xX3xX1xX33xX32xX4xX1xX72xX3xX57xX25xXdxX3xXexX1xXdxX3xX7xX2dxX17xX2fxX3xXexX32xX33xX3xX35xX36xX3xXexX1xX15xX3bxXexX3xXexX9bxX17xX1xX3xX5exX15xXa1xX17xX2fxX3xXcxXa6xX1axX3xX5xX3fxX17xX3xXexX1xX21xX3xX46xX3xX7x10a9exX3x158daxX10xX226xX3xX290xbda6xXexX72xX3xX5xX1acxX6xX3xX4xX1xXadxX17xX72xX3xXexX1xX16xX226xX3xXa9xX1axX17xX1xX3xX144xX66xX3xXexXa6xX6xX33xX3xXexX1xX19exX20dxX17xX2fxX3xX4xX1xX33xX3xX4xX2dxX4xX3xX2fxXdxXa1xXdxX3xXbxX1xX2dxXbxX3xX7xX2dxX17xX2fxX3xXexX32xX33xX72xX3xX35xX36xX3xXexX1xX15xX3bxXexX72xX3xX4xXc4xX17xX2fxX3xX17xX2fxX1xX225xX3xX226xd9e9xXdxX3xXbxX1xX229xX4xX3xX144xX229xX3xX7xXa1xX17xX3xX290xX15xX17dxXexX3xXa9xe164xXdxX3xX7xX177xX17xX2fxX72xX3xXbxX1xX2dxXexX3xXexXa6xXdxXbdxX17xX3xX35xXdxX17xX1xX3xXexXe4xX72xX3xX144xe54axX17xX3xX1x1466exX6xX3xX290xXaaxX3xX1xX25xXdxX72xX3xX6xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3xXc8xX15xX177xX4xX3xXbxX1xce74xX17xX2fxX3xXexXa6xX33xX17xX2fxX3x13916xX3xX5xX1a7xX17xX1xX3xX144xX1acxX4xbe4dxX3xX13xXc4xX17xX2fxX3xX17xX2fxX1xX225xX3xXexX1xXc4xX17xX2fxX3xXexXdxX17xX72xX3xXa9xXdxX225xX17xX3xXex1639dxX72xX3xX144xXdxff6dxX17xX3xXexX1xXc4xX17xX2fxb9d1xX3xX4xX1f8xX3xX35xX1xd0a5xX3xXexX1acxX3xXa9xX25xX17xX2fxX3xX1xX324xX6xX72xX3xX290xX214xX67xX3xX5axX1acxX17xX2fxX3xX144xX66xX3xX2fxXdxX6xX33xX3xXexX1xXc4xX17xX2fxX3xX144xX3bxX17xX3xXexXa1xXdxX37cxX3xX144xX3bxXexX3xX5xXdxX225xX15xX72xX3xX1xX324xX6xX3xX4xX1xX17dxXexX72xX3xX17xX320xX17xX2fxX3xX5xX19exX19fxX17xX2fxX37cxX3xX17xXc4xX2fxX17xX3xX5xX214xX226xX3xX17xX2fxX19exX3xX17xX2fxX1xXdxX225xXbxX3xX144xX66xX3xXexX66xXdxX3xX17xX2fxX15xX67xXb3xX17xX3xX226xXc4xXdxX3xXexXa6xX19exX302xX17xX2fxX37cxX3xX67xX3xX5axX19exX19fxX4xX37cxX3xX2fxXdxX2dxX33xX3xX5axX229xX4xX3xXa9xX66xX33xX3xXexX32xX33xX3xX144xX66xX3xX4xX2dxX4xX3xX5xX1a7xX17xX1xX3xX144xX1acxX4xX3xX35xX1xX2dxX4xX12axX3xXcxX1xX302xXdxX3xX2fxXdxX6xX17xX3xXbxX1xX2dxXexX3xXa9xX25xX17xX2fxX3xX4xX15xX25xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexXa6xX33xX17xX2fxX3xX4xX2dxX4xX3xX17xX2fxX66xX17xX1xX3xX144xX66xX3xXa9xX1axX6xX3xXbxX1xX19exX1f8xX17xX2fxX72xX3xXa9xX1f8xX17xX3xX144xX1axX3xX1xX33xX66xX17xX3xXexX1xX66xX17xX1xX3xXexXa6xX33xX17xX2fxX3xXexX1xX2dxX17xX2fxX3xX6cxX3xX144xX66xX3xX1xX19exX2edxX17xX2fxX3xX5ax16b16xX17xX3xXexX1x14badxX3xXexX229xX4xX3xX4xX1xX33xX3xX4xX2dxX4xX3xX4xX2dxX3xX17xX1xX214xX17xX72xX3xXexX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xXa9xX320xX17xX2fxX3xX35xe549xX3xX5axX1acxX3xXexX1xXdxX3xXex12096xX3xXa9xX3fxX15xX3xXexX1xX2dxX17xX2fxX3xX348xX3xXa9xXe4xX17xX3xX1xXe4xXexX3xXexX1xX2dxX17xX2fxX3xb430xX48xX69xX6axX6axX71xX12axX3xX13xX15xX177xXdxX3xXexX1xX2dxX17xX2fxX3xX71xX3xX74xX6xX17xX3xXexX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xX5axX1acxX3xX35xXdxXe4xX17xX3xX7xX28exX3xXexX1dxX17xX2fxX3xX35xXe4xXexX3xX144xX66xX3xXexXa6xX6xX33xX3xX2xX6cxX3xX2fxXdxXa1xXdxX3xXexX1xX19exX20dxX17xX2fxX72xX3xXexXa6xX33xX17xX2fxX3xXa9xX324xX3xX2fxXdxXa1xXdxX3xX17xX1xX17dxXexX3xX4xX49axX6xX3xX57xX25xXdxX3xXexX1xXdxX3xX7xX2dxX17xX2fxX3xXexX32xX33xX3xX35xX36xX3xXexX1xX15xX3bxXexX3xXexX33xX66xX17xX3xXexX9bxX17xX1xX3xX5xX3fxX17xX3xX46xX3xX4xX324xX3xX2fxXdxX2dxX3xXexXa6xX1axX3xX2xX6axX3xXexXa6xXdxX225xX15xX3xXa9xbda9xX17xX2fxX12axX3x10b79xX12ax10108xX0xX48xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nợ con một lời hứa

Nợ con một lời hứa
2024-03-02 05:50:00

QTO - Trải qua ca chạy thận dài gần 3 tiếng đồng hồ, chị Hồ Thị Lệ (sinh năm 2001), trú tại Thôn 5, xã Ba Lòng, huyện Đakrông, mệt nhoài. Thấy huyết áp...

Tâm huyết của một cán bộ nữ vùng cao

Tâm huyết của một cán bộ nữ vùng cao
2009-05-20 11:15:49

(QT) - Thẳng thắn, bộc trực nhưng giàu lòng vị tha, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cấp uỷ giao phó. Đó là nhận xét của các đồng chí trong cấp uỷ xã đối với chị Nguyễn Thị Cầm,...

Đakrông: Thành lập 6 câu lạc bộ trợ giúp pháp lý

Đakrông: Thành lập 6 câu lạc bộ trợ giúp pháp lý
2009-05-19 21:19:32

(QT) - Nhằm giúp người dân trên địa bàn hiểu hơn về chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, huyện Đakrông đã thành lập được 6 câu lạc bộ trợ giúp pháp lý với 300 hội viên...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết