Cập nhật:  GMT+7

Xã Cam Tuyền phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới nâng cao

Đến cuối năm 2023, huyện Cam Lộ có 6/7 xã hoàn thành đạt chuẩn các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao. Hiện nay, địa phương đang tập trung chỉ đạo ưu tiên nguồn lực để đưa xã Cam Tuyền là địa phương cuối cùng về đích xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2024, phấn đấu xây dựng huyện Cam Lộ đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu theo hướng nông nghiệp có giá trị gia tăng cao gắn với môi trường xanh, sạch, đẹp, giai đoạn 2021-2025.

Xã Cam Tuyền phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới nâng cao

Thôn An Mỹ, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ ngày càng khởi sắc trong quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Ảnh: N.T.H

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cam Tuyền Nguyễn Anh Tuân cho biết, thực hiện kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024, toàn bộ hệ thống chính trị và Nhân dân trong xã đã xác định nội dung công việc, khối lượng hoàn thành gắn với trách nhiệm, phát huy tính chủ động đối với cán bộ, công chức liên quan ứng với các tiêu chí, chỉ tiêu phụ trách theo tinh thần 4 có: “Có công việc cụ thể; có con người cụ thể; có địa chỉ cụ thể; có hiệu quả cụ thể”.

Tăng cường công tác tuyên truyền về chung tay xây dựng NTM nâng cao đảm bảo thiết thực; lồng ghép, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực chính từ người dân, chủ thể xây dựng NTM để thực hiện. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng 13/19 tiêu chí NTM nâng cao đã đạt được, phấn đấu cuối năm 2024 đạt 19/19 tiêu chí xã NTM nâng cao. Theo đó, địa phương cần huy động các nguồn lực khoảng 20 tỉ đồng để đầu tư đạt chuẩn các tiêu chí xã NTM nâng cao.

Với quyết tâm cao, hành động quyết liệt, sáng tạo, đến nay xã Cam Tuyền đã huy động được các nguồn lực, đề ra nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện, phấn đấu hoàn thành 6 tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao chưa đạt trong năm 2024.

Trong đó, về tiêu chí giao thông, thực hiện lồng ghép, huy động các nguồn lực, tiếp tục đầu tư, nâng cấp các tuyến đường, trục đường, nhất là tuyến trục thôn, xóm gồm thôn Ba Thung, An Thái, Tân Quang; đầu tư quy hoạch trồng cây xanh, cây bóng mát hai bên trục đường đảm bảo đúng quy định, tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp và bảo vệ môi trường..., hoàn thành tháng 6/2024.

Đối với tiêu chí giáo dục, duy trì Trường TH-THCS Cam Tuyền, Trường Mầm non Hoa Phượng đạt chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1; đầu tư đạt chuẩn mức độ 2 đối với Trường Tiểu học Cam Tuyền, hoàn thành tháng 10/2024. Về tiêu chí y tế, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, quản lý, sử dụng công nghệ thông tin vào trong khám, chữa bệnh, quản lý sức khỏe, khám sức khỏe từ xa, quản lý sức khoẻ bằng sổ khám bệnh điện tử, thực hiện hoàn thành tháng 10/2024.

Huy động, lồng ghép các nguồn lực, kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng đường ống đưa nguồn nước sạch từ Nhà máy nước Cam Lộ sang các thôn Ba Thung, Bình Mỹ, An Thái, An Mỹ...; hỗ trợ Nhân dân đầu tư thêm một số công trình nhà vệ sinh hộ gia đình, công cộng, hoàn thành tháng 12/2024. Tiêu chí chất lượng môi trường sống hiện đã được dự án sử dụng nguồn vốn chuyển đổi nợ Việt Nam - Italia đưa vào đầu tư gồm 3 xã Cam Tuyền, Cam Chính, Cam Nghĩa.

Đối với tiêu chí tổ chức sản xuất phát triển kinh tế nông thôn, năm 2024, xã Cam Tuyền tập trung chỉ đạo thành lập HTX trồng cây ăn quả An Mỹ; xây dựng kế hoạch hỗ trợ thực hiện sản phẩm OCOP bưởi đỏ Tiến Vua và mít ruột đỏ Indonesia, hướng dẫn chủ thể hoàn thành các hồ sơ thủ tục để được công nhận. Đề xuất vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực của xã được cấp mã vùng đối với cây lúa, cây lạc, cây cao su, cây dược liệu, cây ăn quả với diện tích 215 ha; phát triển các mô hình sản xuất, chăn nuôi tập trung, liên doanh, liên kết theo chuỗi giá trị.

Vấn đề khó khăn nhất hiện nay của xã Cam Tuyền là thực hiện tiêu chí nghèo đa chiều, do trên địa bàn có Bản Chùa là thôn đặc biệt khó khăn với 100% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số.

Hiện nay, xã Cam Tuyền đang tập trung chỉ đạo rà soát, đánh giá lại, đồng thời phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện lồng ghép các chương trình như Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình giảm nghèo bền vững nhằm tập trung nguồn lực giúp Bản Chùa giảm nghèo đa chiều.

Phân loại hộ nghèo ở các hội, đoàn thể, đánh giá hộ có khả năng thoát nghèo. Giao chỉ tiêu giảm nghèo cụ thể để các hội, đoàn thể có hướng giúp đỡ, vận động hội viên thoát nghèo, phấn đấu đưa tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 4% vào cuối năm 2024...

Cùng với việc tập trung huy động các nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao chưa đạt, xã Cam Tuyền phấn đấu trong năm 2024 xây dựng thôn Bình Mỹ, Tân Quang đạt chuẩn NTM kiểu mẫu mức 1; thôn Ba Thung, An Thái đạt chuẩn NTM kiểu mẫu mức 2; duy trì thôn An Mỹ đạt chuẩn NTM kiểu mẫu để xây dựng lộ trình, kế hoạch tiến đến xây dựng thôn NTM thông minh.

Hiện nay, toàn huyện tập trung ưu tiên dành nguồn lực đầu tư cho xã Cam Tuyền về đích xã NTM nâng cao, góp phần phấn đấu đưa huyện Cam Lộ về đích xây dựng huyện NTM nâng cao vào năm 2024.

“Bằng cách làm từ đồng ruộng vào nhà, từ nhà ra khu dân cư; huy động đầu tư có hiệu quả từ mọi nguồn lực; dựa vào sức dân để lo cuộc sống cho dân, dựa vào sức mạnh của quần chúng nhân dân làm nên NTM, NTM nâng cao; lấy thu nhập của nông dân, cảnh quan môi trường nông thôn và sự hài lòng của người dân ở cơ sở làm điểm cốt lõi, toàn bộ hệ thống chính trị từ xã đến thôn và Nhân dân xã Cam Tuyền sẽ tạo đột phá đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2024”, ông Nguyễn Anh Tuân cho hay.

Thanh Hải

Tin liên quan:
 • Xã Cam Tuyền phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới nâng cao
  Cam Thành về đích xã nông thôn mới nâng cao

  Xác định xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, sau khi được công nhận đạt chuẩn về xây dựng nông thôn mới năm 2016, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới với phương châm “làm từ dễ đến khó, từ ít đến nhiều, từ lượng đến chất, từ trong ra ngoài”; vận động Nhân dân thực hiện cuộc vận động “Sạch nhà, đẹp vườn, sáng ngõ, xanh đồng”, tạo chuyển biến tích cực nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn. Đến cuối năm 2022, xã Cam Thành cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, đang phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu toàn diện vào năm 2025.

 • Xã Cam Tuyền phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới nâng cao
  Xã Cam Thủy hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao

  Với quyết tâm cao, nỗ lực vượt bậc, chủ động, sáng tạo lựa chọn những giải pháp có trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng sản xuất, sinh hoạt ở nông thôn, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp, các mô hình kinh tế có hiệu quả, tăng thu nhập cho người dân, đến cuối năm 2023, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ đã hoàn thành đạt 19/19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao.

 • Xã Cam Tuyền phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới nâng cao
  Cần sự hỗ trợ để các xã về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao

  Trong năm 2022, toàn tỉnh có 14 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và NTM nâng cao. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, ngay từ đầu năm, các địa phương đã có nhiều nỗ lực. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện, các xã vẫn còn gặp nhiều khó khăn cần được hỗ trợ tháo gỡ.


Thanh Hải

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đổi thay đôi bờ Bến Hải

Đổi thay đôi bờ Bến Hải
2024-07-19 05:20:00

QTO - Theo Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, giới tuyến quân sự tạm thời được lựa chọn trùng với sông Bến Hải thuộc địa phận huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị....

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết