Cập nhật:  GMT+7

Vĩnh Linh phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí VŨ VĂN PHONG, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Linh trả lời phỏng vấn

Vĩnh Linh phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

- Thưa đồng chí! Đề nghị đồng chí cho biết một số kết quả nổi bật của MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Linh trong nhiệm kỳ 2019 - 2024?

- Nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Linh thực hiện các chương trình công tác trọng tâm trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường vụ Huyện uỷ; sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của các tổ chức thành viên và Nhân dân... MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Linh đã phát huy vị trí, vai trò của mình, đổi mới và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Nhờ vậy, các nhiệm vụ đề ra đều đạt kết quả tích cực.

Đáng chú ý, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh (ĐTVM)” được triển khai hiệu quả. Người dân tự nguyện hiến đất, hiến cây mở rộng đường, tích cực thi đua xây dựng vườn kiểu mẫu, thôn NTM, NTM kiểu mẫu, ĐTVM. Nhờ đó, đến nay huyện có 49 vườn kiểu mẫu, 59 thôn NTM kiểu mẫu, 15/15 xã đạt chuẩn NTM, 3/3 đô thị đạt chuẩn ĐTVM.

Trong giai đoạn thi đua nước rút hướng về kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của huyện 25/8 (1954-2024), bộ mặt nông thôn, đô thị ở Vĩnh Linh được chỉnh trang tươi đẹp. Trong đó vai trò đóng góp của mặt trận rất đáng ghi nhận. Kết quả lấy phiếu hài lòng của người dân về xây dựng NTM và ĐTVM đạt tỉ lệ trên 90%.

Công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” do mặt trận phát động đã được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, các cấp, Nhân dân hưởng ứng tích cực. Trong nhiệm kỳ, Quỹ “Vì người nghèo” của huyện đã huy động gần 9,3 tỉ đồng.

Từ nguồn quỹ này, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã kịp thời chăm lo cho cuộc sống của người nghèo thông qua việc thăm hỏi động viên vào dịp lễ, tết, trợ giúp khó khăn đột xuất, hỗ trợ mô hình sinh kế, sửa chữa và xây dựng nhà ở... góp phần không nhỏ vào việc giảm tỉ lệ hộ nghèo của toàn huyện xuống còn 1,91% vào cuối năm 2023.

Trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở địa phương, mặt trận đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia với nhiều hình thức thích hợp. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội ngày càng đi vào chiều sâu, chặt chẽ và hiệu quả.

5 năm qua, UBMT và các tổ chức chính trị xã hội đã chủ trì 1.569 cuộc giám sát, 528 cuộc phối hợp giám sát với nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân như: địa giới hành chính, giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách...

Cũng từ đây, mặt trận đã trở thành địa chỉ tin cậy để Nhân dân gửi gắm tâm tư, nguyện vọng; tạo cơ sở để chính quyền địa phương đưa ra những quyết sách, chiến lược phát triển phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Từ thực tiễn hoạt động trong nhiệm kỳ qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Linh đã rút ra được bài học kinh nghiệm quý nào, thưa đồng chí?

- Để có được kết quả nêu trên, điều mà mặt trận các cấp ở Vĩnh Linh coi là cốt lõi chính là phát huy sức mạnh đoàn kết từ trong dân. Mặt trận phải thực sự là cầu nối giữa Nhân dân với Đảng, chính quyền; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và đại diện Nhân dân phản ánh ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân với Đảng và Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền. Mọi hoạt động phải hướng đến mục tiêu đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Một yếu tố quan trọng nữa là Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phải có nội dung công tác trọng tâm, trọng điểm, bám sát được nhiệm vụ chung của huyện và phù hợp với tình hình thực tiễn. Mặt trận các cấp phải thực hiện tốt vai trò chủ trì hiệp thương để các tổ chức thành viên phát huy sáng kiến, thế mạnh của mình, đề xuất và phối hợp xây dựng, triển khai các hoạt động phù hợp với nhiệm vụ của mặt trận và chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức thành viên.

Vĩnh Linh phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Linh tiếp nhận hàng cứu trợ cho người dân trong trận lũ lịch sử tháng 10/2020 -Ảnh: M.H

Mặt trận các cấp phải không ngừng nâng cao tính chủ động, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập trung hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức các phong trào ở cơ sở, đưa lại kết quả thiết thực, có sản phẩm cụ thể.

Song song với đó, mỗi cán bộ mặt trận phải không ngừng tự phấn đấu vươn lên, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành tốt các công việc phát sinh.

- Để tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của mặt trận các cấp, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm gì trong nhiệm kỳ 2024 - 2029, thưa đồng chí?

- Mục tiêu được MTTQ các cấp huyện Vĩnh Linh xác định trong nhiệm kỳ 2024 - 2029 chính là tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vận động Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước, của địa phương.

Bên cạnh đó, tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tham gia giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Linh đề ra 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá với các nội dụng cụ thể, thể hiện quyết tâm đồng lòng, đồng sức, xây dựng quê hương Vĩnh Linh ngày càng giàu đẹp.

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Mỹ Hằng (thực hiện)

Tin liên quan:
 • Vĩnh Linh phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
  Vĩnh Linh phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc

  Trong quá trình phát triển quê hương, đất nước, qua mỗi giai đoạn lịch sử, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) luôn đóng vai trò quan trọng trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quy tụ các tầng lớp nhân dân cùng chung ý chí thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Linh đã không ngừng phát huy vai trò, nêu cao tinh thần lao động sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân để chung tay xây dựng quê ...

 • Vĩnh Linh phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
  Củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

  Sau 20 năm triển khai Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Nhân dân trên địa bàn thị xã Quảng Trị đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, triển khai các phong trào thi đua, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư (KDC) và đã đạt được những kết quả trên nhiều lĩnh vực.

 • Vĩnh Linh phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
  Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng huyện Gio Linh ngày càng ...

  Với vai trò nòng cốt trong xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gio Linh luôn chủ động thực hiện nhiệm vụ, công tác mặt trận và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy tính năng động, sáng tạo và cống hiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng chung tay đóng góp công sức, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
2024-07-21 06:20:00

VOV.VN - Ban Lễ tang gồm 35 đồng chí do Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng ban. Ban Tổ chức Lễ tang gồm 27 người, do đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí...

Từ chủ trương hợp lòng dân của Quảng Trị

Từ chủ trương hợp lòng dân của Quảng Trị
2024-06-08 05:55:00

QTO - Tôi chưa thấy sự kiện nào ở Quảng Trị lại được nhiều người quan tâm và hoan nghênh, nhất là những cán bộ, chiến sĩ từng công tác và chiến đấu trong...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết