Cập nhật:  GMT+7

Phát huy vai trò các lực lượng trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Quảng Trị là địa bàn trọng yếu của hệ thống phòng thủ bảo vệ Tổ quốc, luôn bị các thế lực phản động dòm ngó, xuyên tạc, vu khống, hòng làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng, gây mất niềm tin trong Nhân dân. Đấu tranh bảo vệ Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, khó khăn, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Phát huy vai trò các lực lượng trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hội Nhà báo Quảng Trị tập huấn nghiệp vụ báo chí viết về xây dựng Đảng cho hội viên -Ảnh: K.K.S

Thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

Với vị trí địa lý quan trọng trong xây dựng hệ thống phòng thủ đất nước; nằm trên trục Hành lang kinh tế Đông - Tây, có đường biên giới dài, có các cửa khẩu quốc tế... nên Quảng Trị luôn là nơi lý tưởng để các thế lực phản động chống phá. Nhiều năm nay, hoạt động phát tán thông tin xấu, độc, chống phá Đảng, Nhà nước diễn biến phức tạp.

Các đối tượng lợi dụng không gian mạng để đăng tải, chia sẻ các bài viết có nội dung trái chiều, xuyên tạc, thù địch hòng gây mất ổn định chính trị tại địa phương.

Nhất là vào dịp các ngày lễ lớn của đất nước, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tăng cường chống phá với cấp độ ngày càng tinh vi.

Chúng công kích, bài bác chủ nghĩa xã hội, ca ngợi một chiều chủ nghĩa tư bản, xuyên tạc đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng; bác bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chúng lợi dụng tình hình dư luận xã hội đang bức xúc trước những tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một số ít đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược, rồi quy chụp mọi khuyết điểm, sai lầm, tiêu cực trong chủ trương, đường lối đổi mới cán bộ và công tác cán bộ của Đảng. Âm mưu, thủ đoạn và phương thức chống phá của các phần tử cơ hội âm thầm và lâu dài nhưng tác hại thực sự rất khó lường.

Phối hợp đấu tranh của các lực lượng

Đối phó với các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, công tác đấu tranh bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng được các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp trên địa bàn tỉnh triển khai quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Công tác định hướng dư luận, “phủ xanh” thông tin tích cực luôn được lực lượng phối hợp đồng bộ. Dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 (BCĐ 35) cấp tỉnh, cấp huyện, các cơ quan công an, tuyên giáo, báo, đài, các lực lượng chuyên gia, xung kích... triển khai quyết liệt công tác vận động đăng tải thông tin tích cực; gỡ bỏ những thông tin phức tạp, có ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội, đồng thời đề xuất hướng xử lý, đấu tranh khi phát hiện việc đăng tải thông tin giả, sai sự thật.

Trong năm 2023, Công an tỉnh Quảng Trị đã triển khai có hiệu quả các điện chỉ đạo của BCĐ 35 Bộ Công an, BCĐ 35 của Tỉnh ủy, trong đó đã ban hành 19 điện chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phủ xanh, lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng, đấu tranh, xử lý tin giả, tin sai sự thật; chỉ đạo công an các địa phương nâng cao hoạt động của các trang mạng xã hội (MXH) phục vụ công tác đấu tranh, phản bác. Đã tiến hành rà soát 15 tài khoản MXH có số lượng đông người theo dõi và có ảnh hưởng tích cực để vận động đăng tải các bài viết, thông tin tích cực.

Lập danh sách 20 đối tượng có hoạt động phức tạp trên địa bàn để tác động, buộc gỡ bỏ bài viết; đồng thời răn đe 4 đối tượng có hoạt động phát tán tin giả, sai sự thật và xử phạt vi phạm hành chính 3 đối tượng; yêu cầu các trang mạng gỡ bỏ 5 video, bài viết, bình luận có nội dung xấu, độc. Các fanpage phục vụ công tác đấu tranh phản bác, cổng thông tin điện tử Công an tỉnh đã viết bài, đăng tải 3.100 tin nhằm vạch trần thủ đoạn phát tán tin giả, tin sai sự thật.

Công tác lan tỏa trên báo chí, truyền hình cũng được các cấp, ngành quan tâm; trong năm 2023 đã thực hiện 12 chuyên mục “An ninh Quảng Trị” phát sóng trên Đài PT-TH Quảng Trị; 52 chuyên mục “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, trên Báo Quảng Trị, 200 tin, bài phản ánh tình hình liên quan đến ANTT trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Công tác định hướng dư luận, “phủ xanh” thông tin tích cực trên MXH với 159 kênh đấu tranh, phản bác, trong đó 157 fanpage, 1 kênh Youtobe, 1 Website để định hướng dư luận, phủ xanh thông tin tích cực. Đã đăng tải 34.878 bài viết tập trung tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.

Tiến hành tác chiến trên không gian mạng để “pha loãng” thông tin tiêu cực, vô hiệu hóa các hoạt động đăng tải thông tin có nội dung phức tạp; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chấn chỉnh, xử lý đối với 2 tạp chí điện tử hoạt động trái tôn chỉ, mục đích; xử phạt vi phạm hành chính 1 tạp chí với số tiền 40 triệu đồng về hành vi trên.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ

Từ thực tiễn đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thời gian tới, các lực lượng tập trung thực hiện các giải pháp: Một là, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về thực hiện Kế hoạch số 133-KH/TU, ngày 20/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới.

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, thống nhất tinh thần ý chí và hành động của toàn Đảng, toàn dân đấu tranh có hiệu quả với các luận điệu xuyên tạc; chú trọng tuyên truyền về những ưu việt của chủ nghĩa xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới của Đảng.

Hai là, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, vai trò tham mưu và chỉ đạo của các BCĐ 35 để nhận diện những biểu hiện, điểm nóng, lĩnh vực nhạy cảm mà thế lực thù địch tập trung chống phá để có giải pháp đối sách kịp thời, phối hợp hiệu quả; kịp thời tham mưu BCĐ 35 tỉnh chỉ đạo cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn chủ động trong việc đưa thông tin tích cực, định hướng dư luận.

Ba là, đấu tranh quyết liệt, ngăn chặn có hiệu quả, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên. Đồng thời, tập trung phát triển KT-XH, nâng cao đời sống Nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, tạo sức mạnh toàn diện cho xây dựng nền tảng tư tưởng của Đảng vững chắc từ cơ sở.

Bốn là, phát huy vai trò các cơ quan chuyên môn trong theo dõi, phát hiện, đấu tranh với các luận điệu theo phương châm “thường xuyên, kiên quyết, toàn diện”; nhận diện từ sớm, đấu tranh từ xa, chủ động phòng ngừa, giữ vững bên trong là chính, bảo vệ nội bộ chính là yếu tố quan trọng, góp phần vô hiệu hóa sự tác động, ảnh hưởng của các quan điểm thù địch, độc hại.

Nghiên cứu áp dụng những giải pháp kỹ thuật mới về công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ công tác theo dõi, đánh giá, chỉ đạo, điều hành của các lực lượng thuộc BCĐ 35 tỉnh trong tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc.

Phùng Xuân Hợp

Tin liên quan:

Phùng Xuân Hợp

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
2024-07-21 06:20:00

VOV.VN - Ban Lễ tang gồm 35 đồng chí do Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng ban. Ban Tổ chức Lễ tang gồm 27 người, do đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí...

Từ chủ trương hợp lòng dân của Quảng Trị

Từ chủ trương hợp lòng dân của Quảng Trị
2024-06-08 05:55:00

QTO - Tôi chưa thấy sự kiện nào ở Quảng Trị lại được nhiều người quan tâm và hoan nghênh, nhất là những cán bộ, chiến sĩ từng công tác và chiến đấu trong...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết