Cập nhật:  GMT+7

Huyện Gio Linh xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

Qua 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/2/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ (KVPT), huyện Gio Linh đã nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, triển khai xây dựng toàn diện về chính trị, kinh tế-xã hội (KT-XH), quốc phòng-an ninh (QP-AN) và đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo một bước chuyển mới về thế và lực của huyện đối với nhiệm vụ KVPT.

Huyện Gio Linh xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gio Linh tổ chức huấn luyện, kiểm tra bắn đạn thật cho lực lượng dân quân -Ảnh: H.A

Sau khi tiếp thu Nghị định số 21/2019/ NĐ-CP của Chính phủ về KVPT, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Gio Linh tổ chức quán triệt cho cán bộ chủ chốt của huyện và các xã, thị trấn, đồng thời triển khai, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Thông qua đó góp phần nâng cao nhận thức về nhiệm vụ xây dựng KVPT huyện. UBND huyện đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo KVPT huyện, ban hành quy chế hoạt động, chương trình hành động của ban chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo KVPT huyện kịp thời được kiện toàn, thường xuyên và định kỳ kiểm tra đối với các cơ quan, đơn vị cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ QP-AN, xây dựng cơ sở và xây dựng KVPT. Kịp thời chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vướng mắc, bất cập trong quá trình xây dựng KVPT, nhất là vấn đề liên quan đến đất quốc phòng; giữa phát triển kinh tế gắn với củng cố QP-AN.

Nhận thấy rõ vị trí, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng KVPT trong giai đoạn hiện nay, các cấp ủy đảng thường xuyên chăm lo công tác xây dựng cấp ủy, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong KVPT trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ QP-AN, tạo sức mạnh về chính trị, tinh thần, văn hóa, xã hội trong KVPT.

Đảng bộ huyện luôn giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo, cùng với Nhân dân và LLVT huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN đã đề ra. Công tác chính trị tư tưởng đã được tiến hành thường xuyên thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, các cuộc vận động thi đua yêu nước, đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và LLVT.

Công tác giáo dục bồi dưỡng kiến thức QP - AN được chú trọng. Việc triển khai, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ xây dựng KVPT trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đầy đủ, sâu sắc, tương đối toàn diện, nhất là về những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ tăng cường QP-AN, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng KVPT vững chắc.

Không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, trách nhiệm tham gia xây dựng KVPT huyện, tăng cường tiềm lực QP-AN, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Công tác chính sách, hậu phương quân đội luôn được cấp ủy đảng các cấp quan tâm, chăm lo, bảo đảm đầy đủ các chế độ, tiêu chuẩn theo quy định.

Quán triệt phương châm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố QPAN, lấy ổn định chính trị - xã hội làm cơ sở để phát triển kinh tế và lấy phát triển kinh tế để tăng cường tiềm lực QP-AN, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, lĩnh vực, UBND các xã, thị trấn trong quy hoạch phát triển KT-XH của địa phương, ngành, lĩnh vực gắn với quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong KVPT huyện.

Trong 5 năm qua, Huyện ủy, UBND huyện đã có nhiều chủ trương giải pháp tích cực để khai thác tiềm năng và các nguồn lực, tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất. Kinh tế liên tục đạt tốc độ tăng trưởng cao, đời sống của Nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, tiềm lực kinh tế của huyện đã được tăng cường một bước.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội với củng cố QP-AN, xây dựng KVPT huyện vững chắc ngay từ khâu quy hoạch, kế hoạch và từng dự án, từng công trình xây dựng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được coi trọng, bộ máy tổ chức cán bộ được củng cố kiện toàn, năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành ngày càng được nâng cao.

Công tác QP-AN được tăng cường, giữ vững chủ quyền biên giới biển, đảo, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo đảm ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được xây dựng ngày càng vững chắc. Các LLVT địa phương đã có sự trưởng thành mọi mặt, chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Theo Chủ tịch UBND huyện Gio Linh Võ Đắc Hóa, để nâng cao chất lượng xây dựng KVPT từng bước đi vào chiều sâu và ngày càng vững chắc, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới, thời gian tới, huyện Gio Linh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, biện pháp quan trọng như: tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về công tác QP-AN, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, trước hết là xây dựng tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, QP-AN ở địa phương. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với QP-AN, trước hết là trên tuyến biển, từng bước tạo lập thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc trên địa bàn toàn huyện. Xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển KT-XH phù hợp với yêu cầu tăng cường tiềm lực quốc phòng.

Chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập KVPT huyện và diễn tập chiến đấu các xã, thị trấn trong KVPT hoàn thành tốt nhiệm vụ, một số nội dung phấn đấu hoàn thành xuất sắc, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, nâng cao dân trí, giáo dục QP-AN, nhất là giáo dục quốc phòng toàn dân, nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa, nâng cao chất lượng các mô hình phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, duy trì các lễ hội truyền thống của địa phương, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, coi đây là động lực quan trọng trong xây dựng KVPT.

Không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của các LLVT trong KVPT, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hoài An

Tin liên quan:

Hoài An

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Từ chủ trương hợp lòng dân của Quảng Trị

Từ chủ trương hợp lòng dân của Quảng Trị
2024-06-08 05:55:00

QTO - Tôi chưa thấy sự kiện nào ở Quảng Trị lại được nhiều người quan tâm và hoan nghênh, nhất là những cán bộ, chiến sĩ từng công tác và chiến đấu trong...

Tin liên quan

Gợi ý