Cập nhật:  GMT+7
a64x2a5cx7483x85e0x8773x2a6ex745dx535ax4e5axX7x3ff5x1c01x5541x3c72x334ax2734xX5x56a6xXax2d01xXcx14a9xXdx3ce6x671exX3xXbxX1x1918xX3x7cf5xX17x6107xXexX3xX4xX1xXdx7329xX17xX0x367exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx72caxX10xX6x8051xXaxX12x6f69xXcx64bax3686x413axX3x171dxX3x4449x7fcfxXdxX3xX4xX1xXdx2c39x68abxX3xXexX1x3d00xX4dx7ff4xX3x5da2xX43x283exX3xX4dxX53xX6x3ef4xX3xXexX14xX25xX4dxX3xX7x2e47xX4dxX3xX4x6adcxX6xX3x5e06x730axX14xX3axX10xX6xX17xX1dx5047xX3x6e10xX6cxX4dxX6xX4xX6cxX3x86ccx3748xX3xX4xX1x40ffxX4dxX1xX3xXexX1x436exX4xX3xX5xX25xX4dxX3xXexXdxX4cxX4dxX53xX3xXexX1x823exX4xX1xX3xXexX1xX87xX4xX3xX4xX96xX4xX3xX7cx449exXdxX3x42c8x1756xX4dxX53xX3xX1xff1xX4dxX53xX3xX7cx1578xX17xX3x1a2bxX3x20a8xXdxX53xX17xX10xX3xX2x6fa8xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX6cxX3axX5cxXaxX12x6033x3816xX4dxX53xX3xX7xX96xX4dxX53xX3x7cb5xX17xX6xX73xX3x5cf7x8142xXdxX3xX4xX6cxX4dxX3xXe3xX51xXexX3xX7cx7f3exX17xX3xX7cx4f5fxX3xX3ax880bxX4dxX3x5a8dxXf0xX3xX7xX64xX4dxX3x2818xX1xX6xXa7xX6xX4dxX43x1473xX10xX5xXe3xX6xX7xX3xXfaxX46xXdxX3xX1xX5cxX3xXfaxXe4xX4dxX53xX3xX7x3ec7xX3xXbxX1xXb2xX4dxX3xX4dxXadxX6cxX3x1df0xX53xXdx1c56xXdxX3xXe3xX7dx6547xX3xX53xX7dxX3xX4dxX1xXadxX3xX53xXdxXadxX17xX3xXe3xX46xXdxX3xX4dxXf4xXdxX3xX75xX6cxX4dxX6xX4xX6cxX3xXdexX17xX6xX3xXexX14xcd2xX4dxX3xX14xX6xX3xXdexX17xX64xX4dxX3xX4xX68xX6xX3xX1xXe4xX3xXb5xX3xXb7xXdxX53xX17xX10xX3xX2xXbexX3x1839xX4cxXexX3xXdexX17xX12axX3xX3ax891exX3xX4xX1x124dxX6xX3xX1xX6cxXadxX4dxX3xXexX6cxXadxX4dxX3xXe3xX7dxX4dxX3xX4dxX1xX7dxX4dxX3xX4dxX1xX17cxX4dxX53xX3xX81xXexX3xX4dxX1xX1fxXexX3xX1xXe4xX3xX7cxX7dxX3xX7cxX17cx4243xX4xX3xX4xX1xX87xX4dxX53xX3x4942xXdxX4cxX4dxX3xXexX1xXb2xX5cxX3xXexX14x6433xX3x4571xX4dxX53xX3xXd4xX6xX4dxXdxX10xX14xXdxX3xX7cxX96xX3xXa7xXd5xXdxX3xX6bxX6cxX14xX3axX10xX6xX17xX1dxX3xX3dxX55xX43xX57xX41xX73xX3xX4xX1xX87xX3xX1b1xX1xX1bfxX4dxX53xX3xX4dxX1xX17cxX3x1044x1474x761fxX3xX43xX3xXe3xXa4xXexX3xX53xX7dxX3xX4dxX1xXadxX3xX53xXdxXadxX17xX3xX1b1xX1xX96xX4xX3xX4xX68xX6xX3xXa7xXa8xX4dxX53xX3xX7cxX96xX3xX1f0xX1xX96xXbxX3xX43xX3xX4xX1x1f40xX3xX1b1xXdxX4cxXe3xX3xX7cxX17cxX1a8xX4xX3xXe3xXa4xXexX3xXexX14xX152xX4dxX3xX1xX1bdxX6xX3xXexX14xX25xX4dxX3xX7xX64xX4dxX3xX4xX68xX6xX3xX75xX6cxX4dxXexXbxX10xX5xX5xXdxX10xX14xXbexX0xX28xXbxX12xX0xXexX6xXa7xX5xX10xX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxXe3xX6xX14xX53xXdxX4dx5655xX55xXbxX1dxX3xX6xX17xXexX6cxXaxX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX6cxX3axX5cxXaxX12xX0xXdxXe3xX53xX3xX6xX5xXexX9xXaxX101xX1xX64xX4dxX3xX7xX1bxXexX3xX7cxX51xXexX3xX53xXdxX96xX3x56cdxX6xX5xX4xX6xX6cxX3xX7cxX7dxX3xX5xX152xXbxX3xX4xX1bfxX4dxX53xX3xX4xX1xX6cxX3xX75xX6cxX4dxX6xX4xX6cxX3xX4dxX53xX6xX5cxX3xXexX14xX6cxX4dxX53xX3xXexX14xX152xX4dxX3xX7cxX1fxX17xX3xX7cxXb2xX17xX3xXexXdxX25xX4dxX3xX3axX17cxX46xXdxX3xXe3xXadxX17xX3xX96xX6cxX3xXe3xX46xXdxX3xX43xX3xX3axXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX26axX28xX28xXexX1xX10xXexX1xX6xX6cxXbexXexX1xX6xX4dxX1xX4dxXdxX10xX4dxXbexX4xX6cxXe3xXbexXfaxX4dxX28xX1f0xXdxX4xXexX17xX14xX10xX7xX55xX57xX2x1773x6a11xX28xX101xX6cxX4dxX53xX108xX6cxX4dxX53xX28x7e02xX6xX4xX6xX6cx6714xX3axXbex5b9bxXbxX53xXaxX28xX12xX101xX1xX64xX4dxX3xX7xX1bxXexX3xX7cxX51xXexX3xX53xXdxX96xX3xX2a9xX6xX5xX4xX6xX6cxX3xX7cxX7dxX3xX5xX152xXbxX3xX4xX1bfxX4dxX53xX3xX4xX1xX6cxX3xX75xX6cxX4dxX6xX4xX6cxX3xX4dxX53xX6xX5cxX3xXexX14xX6cxX4dxX53xX3xXexX14xX152xX4dxX3xX7cxX1fxX17xX3xX7cxXb2xX17xX3xXexXdxX25xX4dxX3xX3axX17cxX46xXdxX3xXe3xXadxX17xX3xX96xX6cxX3xXe3xX46xXdxX3xX43xX3x71f6xX4dxX1xX26axX3x310fxX2a9xX1f0xX0xX28xXbxX12xX0xX28xXexX3axX12xX0xX28xXexX14xX12xX0xX28xXexX6xXa7xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX6cxX3axX5cxXaxX12xXcxX1fxXexX3xX4dxX1xXdxX25xX4dxX73xX3xX4xX1xXdxX4cxX4dxX3xXexX1xX51xX4dxX53xX3xX7cxX7dxX3xX1b1xX1xX1bfxX4dxX53xX3xX7cxX4cxX4dxX3xXe3xXa4xXexX3xX4xX96xX4xX1xX3xX3ax2b9exX3xX3axXadxX4dxX53xX3xXfaxX46xXdxX3xX7cxXa4xXdxX3xXa7xXa8xX4dxX53xX3xX4xX68xX6xX3xXexX220xX3xXbxX1xX1bxX3xX4dxX53xX17cx56b8xXdxX3xX3fxX53xX6xX3xXd4xX5cxXa7xX6cxX5xX6cxXfaxX5xX10xXfaxX3xX4dxX1xX17cxX4dxX53xX3xX1b1xX1xX6cxX12axX4dxX3xXexXdxXf0xX4dxX3xX53xXb2xX4dxX3xX2x71ffxX57xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX10xX17xX14xX6cxX3xXe3xXadxX3xX1bfxX4dxX53xX3xX4xX1xXdxX3xX14xX6xX3xXexX14xX6cxX4dxX53xX3xXe3xX178xX6xX3xX1x6b1exX3xX4dxXadxX5cxX3xX7cx4e4bxX3xXa7xXf4xX3xX7xX17xX4dxX53xX3xX5x8922xX4xX3xX5xX17cxX1a8xX4dxX53xX73xX3xX4dxX53xX6xX5cxX3xX1b1xX1xXdxX3xXfax8368xX6xX3xXdexX17xX6xX5cxX3xXexX14xXb5xX3xX5xXd5xXdxX3xXb7xXdxX53xX17xX10xX3xX2xX73xX3xX7cxX7dxX3xXbxX1xX96xXexX3xX1xX17xX5cxX3xXexX96xX4xX3xX3ax7f39xX4dxX53xXbexX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX6cxX3axX5cxXaxX12x7b91xX17xX1fxXexX3xXdexX17xX64xX4dxX3xXfaxX46xXdxX3xXa7xXa4xX3xXexX87xX3xXexX1fxX4dxX3xX4xX1bfxX4dxX53xX3xX2a9xX6xX5xX4xX6xX6cxX73xX3xX40xX4xX6xXe3xXbxX6cxX7xX73xX3xXd4xX6cxX3axX14xXdxX53xX17xX10x56f5xX3xXfaxXadxX3xX101xX6xX14xX14xX6xX7xX4xX6cxX3xXexX14xX6cxX4dxX53xX3xX7x2a31xX3xX7cxXf7xX3x31abxX43xX55xX43xX329xX43xX2xX73xX3xX75xX6cxX4dxX6xX4xX6cxX3xX7cxX7dxX3xXexX1xXdxX3xX7cxX1fxX17xX3xX14xX1fxXexX3xXdexX17xX5cxX4cxXexX3xXexX64xXe3xX3xXfaxXadxX3xXa7xX178xX4dxX53xX3xX4dxXf4xX3xXexX14xX6cxX4dxX53xX3xX1xXdxX16xXbxX3xX2xXbexX3xXcxX17xX5cxX3xX4dxX1xXdxX25xX4dxX73xX3xX1b1xX1xXdxX3xXexX14xXb5xX3xX4dxX25xX4dxX3xX4xX64xX4dxX3xXa7x84aaxX4dxX53xX3xX1xX523xX4dxX3xXexX14xX6cxX4dxX53xX3xX1xXdxX16xXbxX3xX55xX3xXexX1x128axX3xX7cxXa8xX3xX5xXd5xXdxX3xX4xX1xX81xX4dxX1xX3xX5xXadxX3xX5xX1bxX4xX3xX7cxXa4xXdxX3xXa7xXa8xX4dxX53xX3xX4xX68xX6xX3xX1bfxX4dxX53xX3xXd4xX6xX4dxXdxX10xX14xXdxX3xX7cxX17cxX1a8xX4xX3xXexX17cxXb5xX4dxX53xX3xXexX1xX17cxXb5xX4dxX53xXbexX3xX3fxX53xX1x2524xX6xX3xX5xXadxX3xX1xXe4xX3xX7cxX7dxX3xXexX152xX4dxX3xX3axX4bfxX4dxX53xX3xX7cxX17cxX1a8xX4xX3xX55xX3xX1b1xX1xX6cxX12axX4dxX1xX3xX1b1xX1xX51xX4xX3xXe3xX1fxXexX3xXexX152xXbxX3xXexX14xX17xX4dxX53xX3xXexX14xX6cxX4dxX53xX3xX1xXadxX4dxX53xX3xXbxX1xX1bdxX4dxX53xX3xXexX1xX68xX3xX4xX68xX6xX3xX6bxX6cxX14xX3axX10xX6xX17xX1dxX3xX7cxX476xX3xX53xX1xXdxX3xX55xX3xXa7xXadxX4dxX3xXexX1xX51xX4dxX53xX3xX4xX1xX220xX3xXexX14xX6cxX4dxX53xX3xX32axX3xXbxX1xX1bxXexX3xX4xX17x22fcxXdxX3xX4xX178xX4dxX53xX3xX4xX68xX6xX3xXexX14xX152xX4dxX3xX7cxX1fxX17xXbexX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX6cxX3axX5cxXaxX12xX2a9xX6xX5xX4xX6xX6cxX73xX3xX4xXb2xX17xX3xXexX1xX68xX3xX7cxX51xXexX3xX53xXdxX96xX3xX4dxX1xX1fxXexX3xX4xX68xX6xX3xX75xX6cxX4dxX6xX4xX6cxX3xX3dx5d67xX57xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX10xX17xX14xX6cxX41xX73xX3xX5xXadxX3xXexX96xX4xX3xX53xXdxX12axX3xX4xX68xX6xX3xXa7xXadxX4dxX3xXexX1xX51xX4dxX53xX3xX1fxX4dxX3xX7cx2ca1xX4dxX1xX3xXex108exX3xX7xX660xX3xX4xX1xX17xX4dxX53xX3xX4xX17xXa4xX4xX3xX4dxX1xX17cxX4dxX53xX3xX101xX6xX14xX14xX6xX7xX4xX6cxX3xXe3xX46xXdxX3xX4xX1xX81xX4dxX1xX3xX5xXadxX3xX4xXb2xX17xX3xXexX1xX68xX3xX4dxX53xX17xX5cxX3xX1xXdxX476xXe3xX3xX4dxX1xX1fxXexX73xX3xX4xX1bdxX4dxX3xX4dxX53xX17cxX420xXdxX3xX4xX1xX523xXdxX3xXexX660xXexX3xX4dxX1xX1fxXexX3xX5xXd5xXdxX3xX5xXadxX3xX1xX152xX17xX3xXfaxX16xX3xXexX14xX96xXdxX3xX16fxX17xX14xX50exX6x20c5xX6xXbexX3xXcxX1xX4cxX3xX4dxX1xX17cxX4dxX53xX3xX4dxX1xX59dxX4dxX3xX4xX1xX17xX4dxX53xX73xX3xX4dxX53xX6cxXadxXdxX3xXd4xX6cxX3axX14xXdxX53xX17xX10xX50exX3xX5x70b4xXbxX3xXfaxX4cxX3xX1xX523xX4dxX3xXe3xXa4xXexX3xX4xX1xX1bxXexX73xX3xX4xX96xX4xX3xX4xXb2xX17xX3xXexX1xX68xX3xX4xX1bdxX4dxX3xX5xXd5xXdxX3xX4xX68xX6xX3xX75xX6cxX4dxX6xX4xX6cxX3xX7cxXf0xX17xX3xXexX1xX476xX3xX1xXdxX16xX4dxX3xX7cxX17cxX1a8xX4xX3xX1b1xX1xX12axX3xX4dx86b6xX4dxX53xX3xX4xX68xX6xX3xXe3xX59dxX4dxX1xXbexX3xX45xX1fxX4dxX3xX7cxXf0xX3xX5xXadxX3xX1xXe4xX3xX4xXb2xX4dxX3xXexX1xX25xXe3xX3xXe3xXa4xXexX3xX4xX1xX1bxXexX3xXexX1xX420xXdxX3xX53xXdxX6xX4dxX73xX3xX4xX178xX4dxX53xX3xX7xX481xX3xXexX14xXb5xX3xX5xXd5xXdxX3xX4xX68xX6xX3xX75xX6cxX17xXexXdxX4dxX1xX6cxX3xX7xX6xX17xX3xX1b1xX1xXdxX3xXa7xX59dxX4dxX1xX3xXbxX1xX4bfxX4xX3xX4xX1xX1fxX4dxX3xXexX1xX17cxX523xX4dxX53xX73xX3xX7cxX476xX3xXexX14xXb5xX3xX4dxX25xX4dxX3xX7cxXf7xX4dxX53xX3xXa7xXa4xX3xXfaxXadxX3xX4dxX53xX17xX5cxX3xX1xXdxX476xXe3xX3xX1xX523xX4dxXbexX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX6cxX3axX5cxXaxX12xX75xXa4xXexX3xX7cxXdxX476xXe3xX3xX7cxX96xX4dxX53xX3xX4xX1xX1bxX3x664fxX3xX5xXadxX3xX4x2d37xXbxX3xXexX14xX17xX4dxX53xX3xXfaxX16xX3xXe3xXadxX3xX75xX6cxX4dxX6xX4xX6cxX3xX1b1xX1xX1bfxX4dxX53xX3xXe3xX1fxXexX3xXexXdxXf0xX4dxX3xXe3xX17xX6xX73xX3xX3a6xXa7xXdxX3axX6xX5xX3xXfaxXadxX3xX101xX6xX14xXfaxX6xX5xX1xX6cxX73xX3xX7cxX7dxX3xX4xX1xX523xXdxX3xX14xX1fxXexX3xXfax4e71xX4dxX53xX3xXfaxXadxX4dxX53xX3xX1b1xX1xXdxX4cxX4dxX3xX4dxX1xX8dexX4dxX53xX3xX7cxX1a8xXexX3xXexX1fxX4dxX3xX4xX1bfxX4dxX53xX3xX4xX68xX6xX3xX6bxX6cxX14xX3axX10xX6xX17xX1dxX3xX1b1xX1xX1bfxX4dxX53xX3xXexX1xX476xX3xX53xX64xX5cxX3xX4dxX53xX17xX5cxX3xX1xXdxX476xXe3xX3xX4xX1xX6cxX3xX1b1xX1xX17xX4dxX53xX3xXexX1xXadxX4dxX1xX3xX4xX68xX6xX3xXexX1xX68xX3xXe3xX1bfxX4dxX3xX1f1xX17xXa7xX6xX7xXdxX4xXbexX3xX101xXa8xX3xXexX1xX476xX3xX7cxXa8xX3xX7xX11cxX3xX5xXadxX3xX4dxX1xX8dexX4dxX53xX3xX4dxX1xX64xX4dxX3xXexX660xX3xX4xX1xX81xX4dxX1xX3xX7cxX10xXe3xX3xX5xXd5xXdxX3xXexX1xXadxX4dxX1xX3xX4xX1bfxX4dxX53xX3xX4xX1xX6cxX3xX75xX6cxX4dxX6xX4xX6cxX3xXexX14xX6cxX4dxX53xX3xXe3xX178xX6xX3xX4dxXadxX5cxXbexX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX6cxX3axX5cxXaxX12xX101xX96xX4xX3xX1b1xX4cxXexX3xXdexX17xX12axX3xX1b1xX1xX96xX4xX26axX3xXb7xX5cxX6cxX4dxX3xX4x29ebxX4dxX53xX3xX1b1xX1xXb5xXdxX3xX7cxXb2xX17xX3xX7cxXb2xX5cxX3xX1fxX4dxX3xXexX17cxX1a8xX4dxX53xX3xXfaxX46xXdxX3xX4xX1xXdxX4cxX4dxX3xXexX1xX51xX4dxX53xX3xX7cxX152xXe3xX3xX528xX43xX57xX3xXexX14xX17cxX46xX4xX3xXfaxX6e0xX3xX1b1xX1xX96xX4xX1xX3xX3fxXdxX4xX10xX73xX3xXexX14xX6cxX4dxX53xX3xX1b1xX1xXdxX3xX4xX96xX4xX3xX7cxXa4xXdxX3xX4xX1xX68xX3xX4dxX1xXadxX3xXb7xXdxX5xX5xX10xX73xX3xXd4xX10xX4dxX4dxX10xX7xX73xX3xX3fxX6xX4dxXexX10xX7xX3xXfaxXadxX3xX45xX6xX5xX10xX4dxX4xXdxX10xX4dxX4dxX10xX7xX3xX5xXb2xX4dxX3xX5xX17cxX1a8xXexX3xXfaxX17cxX1a8xXexX3xXdexX17xX6xX3xXb7xX6cxX14xXdxX10xX4dxXexX3xX3dxX2xX43xX57xX41xX73xX3xXd4xX10xXdxXe3xX7xX3xX3dxX55xX43xX2xX41xX73xX3xX6bxX6xX7xXexXdxX6xX3xX3dxX55xX43xX57xX41xX73xX3xXcxX6cxX17xX5xX6cxX17xX7xX10xX3xX3dxX329xX43xX57xX41xXbexX3xXcxX14xXb2xX4dxX3xXcxX1bfxX4dxX0xX28xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thời trang Việt Nam - Về đâu những giấc mơ?

Thời trang Việt Nam - Về đâu những giấc mơ?
2013-08-11 15:04:19

(SGGP) - Sau một thời gian nở rộ các cuộc thi nhan sắc, thi tìm kiếm người mẫu, hiện nay lại tiếp tục nở rộ các cuộc thi thiết kế thời trang. Rất nhiều cuộc thi diễn ra nhưng...

Căn nhà của những gã lang thang (*)

Căn nhà của những gã lang thang (*)
2013-08-11 15:02:52

(QT) - Năm thứ mười hai kể từ ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn về nơi nghìn trùng, một nhóm văn nghệ sĩ ở thành phố Huế đã là sửa sang nơi sống một thời của người nhạc sĩ tài danh...

Xi măng Xuân Thành Sài Gòn ’diễn tuồng'

Xi măng Xuân Thành Sài Gòn ’diễn tuồng'
2013-08-11 14:43:44

(TNO) - Tiêu cực đã thực sự trở thành vấn nạn của V-League, khi chiều qua đội bóng TP.HCM Xi măng Xuân Thành Sài Gòn đã thua 1-3 một cách bất thường trước Kienlongbank Kiên...

Hồ Lê Nguyên Khôi mặn mà với vai trò mới

Hồ Lê Nguyên Khôi mặn mà với vai trò mới
2013-08-10 14:03:15

(TNTS) - Tuy tất bật với công việc kinh doanh và những chuyến đi trong và ngoài nước, nhưng doanh nhân - võ sư - diễn viên Hồ Lê Nguyên Khôi vẫn dành thời gian cho đam mê nghệ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết