Cập nhật:  GMT+7
7092x8e77xb854xc954xe989xb050xf630xfef0xdfc5xX7x9491x12203xe7d8xbd90x118ecxceefxX5xfae2xXaxee42xedd9xbe5exd166xX3xa93cxX6x9552xX10xX7xX3xe7fbxX2xX3xX4xX1xc462xeb57xX1xX3xXexX1xbc7bxX4xX3xX5x9919xXdxX3xX7xX6xX23xb3c7xX3xXexX1x9a39xX23xX32xX3xab5bxd21dx85c5xee3axX3cxX3cxb4c3xX3x11195xX1xdc99xX23xX32xX3xXexb4cfxX3xX4xX1xX28xX4xX3xX15xX13xX14xX15xfcc3xX3xbc08xX6xa466xX6xX3xX17xX6xX19xX10xX7xX3xX2xX2xX0xX3bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd888xX10xX6x8637xXaxX12xXcxX56x98f6xX3x11444xX3xa29dx9be6xX3xc56bxX1xX22xX23xX1xX3xXexX58x87b9xX3xe643xdfb2xX3xX8cxa05fxX23xX32xX3x1144fxX3xX5xX2cxXdxX3xXexX1xe0f6xXdxX3xX8cxXdxbff4xX19xX3xXexX49xX3xX4xX1xX28xX4xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX6xX19xX10xX7xX3xX1dxX2xX3xX7xX6xX23xX32xX3x8944x9044xX94xX3xX3cxX3bxX3cxX3dxX3cxX3cxX40xX3xX8cxX90xX23xX32xX3xXexX1xX9cxXdxX3xX42xX1xX44xX23xX32xX3xX8cxb2fdxX23xX32xX3xX4xX6xXdxX3xX15xX13xX14xX15xX54xX3xX56xX6xX58xX6xX3xX17xX6xX19xX10xX7xX3xX2xX2xX3xXexeab5xXdxX3x9fd7xXdx1114bxXexX3xX54xX6xX19xc2e4xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fx7136xX76x8a35xXaxX12xX0xXdxX19xX32xX3xX7xX58xX4xX9xXaxX3bxX3bxX4xX103xa5a3xX6xX114xXbexXbfxX6xX23xX32xXexX58xXdxX103x12275xX23xX3bxX76xX10xX7xX42xXexX114xXbxX3bxX23xX10xa3ccxX7xX3bxX3cxX2xce9axX1dxX3bxX145x83b0xX76xX1dxX2xX3dxX3axX2xX3dxX3cxXexX2x9e18xX3cxX3dxX145xX3cxX5xX2xX103xdfd9xXbxX32xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX114xX76xX116xXaxX12xXfbxXdbxX23xX3xXbxX1x114bfxX23xX32xX3xX7fxX6xX23xX3xX82xX1x71f2xXbxX3xX1x8325xX23xX1xX3xXcxX58xXbfxX23xX32xX3xcfa2xee16xX23xX32xX3xba06x9b7axX23xX32xX3xX8cxX8dxX3xX4x863bxX3xX4xX44xX23xX32xX3xX133xXdbxX23xX3xX32x90ebxXdxX3xX7fxX6xX23xX3xX4xX36xX23xX3xX7x8ca3xX3xX8cxX19cxX23xX32xX3xX7fxX80xX3xXfbxXdbxX23xX3xX1xX114xX36xX3xXcxX1xXa1xX3xXexX1xX6xX114xX3xX133xX18cxX3x8935xXbfxX3xX5xX8axX4xX1xX3xX133xcf70xX3xX133xXdxXfdxX4xX3xX7fxX80xX3xX82xX1xX22xX23xX1xX3xXexX58xX8axX3xX8cxX90xX23xX32xX3xX94xX3xX5xX2cxXdxX3xXexX1xX9cxXdxX3xX32xXdxX6xX23xX3xXexX49xX3xX4xX1xX28xX4xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX6xX19xX10xX7xX3xX1dxX2xX3xX7xX6xX23xX32xX3xXbexXbfxX94xX3xX3cxX3bxX3cxX3dxX3cxX3cxX3xX133xX18cxX3xX42xX1xX44xX23xX32xX3xXexX1xX1bcxX4xX3xX1xXdxXfdxX23xX3xXbexXbfxX116xX1e3xX23xX3xX8cxXdbxX23xX32xX3xX4xX6xXdxX3xXexX49xX3xX4xX1xX28xX4xX3xX15xX13xX14xX15xX54xX3xX56xX6xX58xX6xX3xX17xX6xX19xX10xX7xX3xX2xX2xX3xXexXf8xXdxX3xXfbxXdxXfdxXexX3xX54xX6xX19xX103xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX114xX76xX116xXaxX12xXcxX1xX10xX114xX3xX4xX44xX23xX32xX3xX133xXdbxX23xX40xX3xX7fxX80xX3xX82xX1xX22xX23xX1xX3xXexX58xX8axX3xX32xXdxX6xX114xX3xX7fxX6xX23xX3xX4xX36xX23xX3xX7xX1bcxX3xX8cxX19cxX23xX32xX3xX7fxX80xX3xXfbxXdbxX23xX3xX1xX1a4xX6xX3xXcxX1xXa1xX3xXexX1xX6xX114xX3xX133xX18cxX3xX1daxXbfxX3xX5xX8axX4xX1xX3xXbxX1x8aecxXdxX3xX1x862dxXbxX3xX133x999fxXdxX3xX4xX36xX4xX3xX4xX197xX3xXbexXbfxX6xX23xX3xd496x11364xX116xX3xX76xX1bcxX23xX32xX3xX19bxX1e3xX3xX36xX23xX3xXexX49xX3xX4xX1xX28xX4xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX6xX19xX10xX7xX3xX1dxX2xX3xXexX58x10d8dxX23xX1xX3xX82xX1xX22xX23xX1xX3xXbxX1xc4fcxX3xXbxX1x1009dxX3xX76xXbfxX116xXfdxXexX103xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX114xX76xX116xXaxX12xX13xX6xXbfxX3xX42xX1xXdxX3xX4xX1a4xX3xX94xX3xX42xXdxd022xX23xX3xXex106aexX3xX7fxX80xX3xX82xX1xX22xX23xX1xX3xXexX58xX8axX40xX3xX7fxX6xX23xX3xXexX49xX3xX4xX1xX28xX4xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX6xX19xX10xX7xX3xX1dxX2xX3xX7xa153xX3xX4xX1a4xX3xXexX1xX44xX23xX32xX3xX127xX36xX114xX3xX4xX1xX22xX23xX1xX3xXexX1xX28xX4xX3xX8cxX35cxX23xX3xXfbxXdbxX23xX3xXbxX1xX17exX23xX32xX3x11928xXdxX330xX23xX3xX8cxX114xX18cxX23xX3xXcxX1xXa1xX3xXexX1xX6xX114xX3xX19bxX44xX23xX32xX3xX54xX6xX19xX3xe6f9xX3xX133xX18cxX3xe41bxbaf6xX3xX127xX6xX23xX3xX7bxX5xX116xX19xXbxXdxX4xX3xX4xX32cxX6xX3xX4xX36xX4xX3xXbexXbfxX2e3xX4xX3xX32xXdxX6xX3xXexX58xX114xX23xX32xX3xX42xX1xXbfxX3xX133xX1bcxX4xX103xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX114xX76xX116xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX6xX19xX10xX7xX3xX1dxX2xX3xX127xX6xX23xX3xX8cx80bdxXbfxX3xX76xX1bcxX3xX42xXdxX35cxX23xX3xXexX49xX3xX4xX1xX28xX4xX3xXexX360xX3xX23xX32xX18cxX116xX3xX3cxX2xX3bxX2xX2xX3xX8cxX35cxX23xX3xX3cxX3bxX2xX3cxX3bxX3cxX3dxX3cxX2xX3xXexXf8xXdxX3xX73xX18cxX3xX54xX80xXdxX3xX4xX2cxX23xX32xX3xX19xX80xXexX3xX7xX2e3xX3xX8cxX8axX6xX3xXbxX1xX196xX197xX23xX32xX3xX5xX2fbxX23xX3xX4x9130xX23xX103xX3xXcxXbfxX116xX3xX23xX1xXdxX330xX23xX40xX3xX76xX114xX3xX19cxX23xX1xX3xX1xX196x8d2dxX23xX32xX3xXbxX1xX28xX4xX3xXexXf8xXbxX3xX4xX32cxX6xX3xX76xX8axX4xX1xX3xX82xX7bxXfbx899fxX1daxX7dxX2x108b4xX40xX3xX7fxXcxX82xX3xX8cxX8dxX3xXbxX1xX19cxXdxX3xX8cxXdxX1e3xXbfxX3xX4xX1x8506xX23xX1xX3xXbxX1xX196xX197xX23xX32xX3xX36xX23xX3xXexX49xX3xX4xX1xX28xX4xX103xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX114xX76xX116xXaxX12xXcxX1xX10xX114xX3xXbxX1xX196xX197xX23xX32xX3xX36xX23xX3xX19xX2ebxXdxX40xX3xX5xb635xX3xX42xX1xX6xXdxX3xX19xXf8xX4xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX6xX19xX10xX7xX3xX1dxX2xX3xX7xX38axX3xX76xXdxX509xX23xX3xX58xX6xX3xX133xX18cxX114xX3xXexX58xXbfxX23xX32xX3xXexXbfxX428xX23xX3xXexX1xX36xX23xX32xX3xX3axX3bxX3cxX3dxX3cxX3cxX103xX3xX54xX32xX114xX18cxXdxX3xX58xX6xX40xX3xXfbxXdxXfdxXexX3xX54xX6xX19xX3xX4xf7fdxX23xX32xX3xX42xX1xX44xX23xX32xX3xX8cxXdbxX23xX32xX3xX4xX6xXdxX3xX56xX6xX58xX6xX32xX6xX19xX10xX7xX3xX2xX2xX3xX133xX320xX3xXexX1xXdxX35cxXbfxX3xX42xXdxX23xX1xX3xXbxX1xX22xX103xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX114xX76xX116xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX6xX19xX10xX7xX3xX1dxX2xX3xX76xX1bcxX3xX42xXdxX35cxX23xX3xX4xX1a4xX3xX7xX1bcxX3xXexX1xX6xX19xX3xX32xXdxX6xX3xX4xX32cxX6xX3xX42xX1xX114xX19cxX23xX32xX3xX3cxX3dxX103xX3dxX3dxX3dxX3xX23xX32xX196xX9cxXdxX3xX8cxX35cxX23xX3xXexX360xX3xX2xX2xX3xX8cxX114xX18cxX23xX3xXexX1xXa1xX3xXexX1xX6xX114xX3xXexX58xX114xX23xX32xX3xX42xX1xXbfxX3xX133xX1bcxX4xX3xX19bxX44xX23xX32xX3xX54xX6xX19xX3xX3cexX103xX3xX82xX36xX4xX3xXfbxX19bxXfbxX3xX7xX38axX3xXexX58xX6xX23xX1xX3xXexX18cxXdxX3xX496xX3xX145xX3dxX3xX19xX44xX23xX3xXexX1xXdxX3xX133xX2ebxXdxX3xX3axX3cxX3dxX3xX23xX80xXdxX3xX76xXbfxX23xX32xX3xXexXf8xXdxX3xX73xX18cxX3xX54xX80xXdxX3xX133xX18cxX3xX2xX2xX3xXexX4c9xX23xX1xX40xX3xXexX1xX18cxX23xX1xX3xXbxX1xX2e3xX3xX5xX2fbxX23xX3xX4xX47exX23xX3xX32xX90xX19xX3xX7fx74b5xX4xX3xX54xXdxX23xX1xX40xX3xX73xX19cxXdxX3xX1daxX196xX197xX23xX32xX40xX3xX73xX19cxXdxX3xX56xX1xX17exX23xX32xX40xX3x11e00xXbfxX19cxX23xX32xX3xX54xXdxX23xX1xX40xX3xX73xX18cxX3xX54xX6xX19xX40xX3xX54xX6xX19xX3xX19bxX8axX23xX1xX40xX3xX54xXdxX23xX1xX3xX7fxX320xX23xX1xX40xX3xX73xX17exX6xX3xX7fxX320xX23xX1xX40xX3xXfbx11354xX23xX1xX3xX56xX1x11b9dxX4xX40xX3xX56xX1xX6ccxX3xXcxX1x92e7xX40xX3xX7fxX673xX4xX3xX17xXdxX6xX23xX32xX103xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX114xX76xX116xXaxX12xXcxX58xX6d6xX23xX32xX3xX19bxXf8xXexX0xX3bxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Bạc trắng miền cỏ lau

Bạc trắng miền cỏ lau
2021-10-05 15:44:18

QTO - Lặng lẽ trên những triền đồi hun hút gió, loài hoa trắng mong manh, bình dị ấy từng ngày kiên cường đương đầu với rét mướt của mùa đông để dâng cho...

Nỗi nhớ ngày mùa

Nỗi nhớ ngày mùa
2021-09-29 08:50:36

QTO - Bây giờ cuộc sống của nhiều người đã gắn với phố thị, với nhịp điệu sôi động, hối hả của phố phường nhưng vẫn không thể quên những năm tháng sống nơi...

Lũ đầu mùa

Lũ đầu mùa
2021-09-28 06:28:17

QTO - Mới tháng 8 âm lịch, trời đã trút những trận mưa nặng hạt xuống cánh đồng lúa quê tôi còn chưa kịp gặt. Ngót cả tuần nay, ngày nắng, cứ chiều về là...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết