Cập nhật:  GMT+7
XeG7iTY04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdeG7psSp4bunw7LDqjMi4bumw7nhu53hu4004bunxKln4buPNOG7ieG7nzThu6fDuXI04bumZuG7pzThurnhu4nDtTThu4vEqcOjNOG6vWvhu4/hu4k04bq54buJauG7j+G7iTThu6XEg+G6ueG7iV0v4buJNiJddTThurnDssOj4bul4bulPzN14buIw6rDo+G6uzMifeG7puG7jsOVWzQtNOG7pMSD4buP4buLNDfhuqM+Njw04bq44buX4buP4buLNMOj4buPNOG7icWp4bu5aOG7jzThu4jDteG6r8SpNOG6quG7jzTDqcSDw7U04bq5xIPDtTThur1nNOG7j+G7i+G7iWw04buKxKnEg+G7jTThur3GoeG6uTThurjhu5fhu4/hu4s0w6Phu4804bunbeG7j+G7iTTDiWvhu4/hu4k04bq8bOG7j+G7iTTDs+G7icOq4buPNOG7p+G7ieG7r3Phu4/hu4s04bq94bud4bunNOG7t8WpYuG7pzQ5NOG6ucSD4buPNMOp4budNOG6ueG7l+G7j+G7izTDo+G7jzThu7NnNOG7p+G7ieG6r+G7j+G7iTThu6dq4bq54buJNOG7j+G7icOj4buP4buJNOG6ueG7icO04buP4buLNOG6vcSpZ8WpNOG7p8O5w6M0w7Lhuq/hu400w7nhu5U04buz4burNOG7p8O54bud4buNNOG7p8SpZ+G7jzThu4nhu5804bunw7lyNOG7i8Spw6M04bq9a+G7j+G7iTThurnhu4lq4buP4buJNOG7pcSD4bq54buJNOG7p+G6scSpNOG7t+G6szTDicO1w7M04bumcMSpPDThu4nFqeG7uWjhu4804buIw7Xhuq/EqTThuqrhu4804bunw7nDteG7j+G7izThurtsdTThu6dm4bunNOG7isSpxIN1NOG7juG7i+G7kzQ3NTY5Pl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMi4bq6w6Phu4/hu4k04bulxIPhurnhu4k04buP4bqv4bu5NOG7i+G7m+G7jTThurnDtDThu6fhu4nEqWbFqTTGsOG7uTThu4jFqcOB4buP4buJNMOS4buFNOG7suG6teG7jzw04bun4buJxKlmxak0xrDhu7k04buO4buLxanhu7nDreG7jzThu6bDueG7k+G7j+G7izThurx24bq5PDThu6fhu4nhu69y4buP4buLNOG7pW404bumw7lj4buPNMOaxanGoeG6uTThurrhu63hu4/hu4s04buz4bqvNOG7p8O5xanhu4/hu4s04bulbjThu47hu4vFqeG7ucOt4buPNOG7puG7icOj4buP4buJNOG7psO5w7Xhu4/hu4s8NOG6ucSD4buPNMOp4budNOG6uOG7l+G7j+G7izTDo+G7jzThu4nFqeG7uWjhu4804buIw7Xhuq/EqTThuqrhu488NMOJa+G7j+G7iTThurxs4buP4buJPl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMi4bumw7nhu69w4bq5NOG6vcO0PDThurnhu4nEqWfFqTQ3OD42PDThurnhu4lsNOG6vMSp4buP4buJNOG7puG7iWw04bukxKnhu4XFqTR9N+G6oTThu6fFqeG7o8SpPDRzNOG7t+G6szTDicO1w7M04bumcMSpWzTDsuG6rzThu6fhu4nhu7E0w7rFqeG6ojTFqMOJ4buO4bq6NOG7t+G6szTDicO1w7M04bumcMSpNOG6vcSpNOG6ueG7l+G7j+G7izThu7PEqWjhurk04buzZzw0deG7icSD4bunNOG7icSpaOG7jzThu6fhu7E0w7Nq4buP4buJNOG7p8O5w7Xhu4/hu4s04buP4buJ4bqvNMOpbDThur1kdTThu7N0Pl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMi4bukxqE04bunxKln4buPNDc1NOG7p8O5xKloxak04bq94bub4buP4buLNOG6ueG7icWpxJHhu480w6lsNOG6uWJ1NOG6ueG7icO1NOG7i8Spw6M04bq9a+G7j+G7iTThurnhu4lq4buP4buJNOG7pcSD4bq54buJNOG7p8O5w7Xhu4/hu4s04bu34bqzNOG6vcO04buPNOG7puG7p2bhu6c0w6lsNOG7jWLhu6c04bq5w6J1PjThu7Lhu6s04bunw7nhu53hu4004bq94bqzNOG7i+G6q+G7uTThurvhu680w7LFqWThu4804bu3YsWpNOG7p8O5w7Xhu4/hu4s04buP4buJ4bqr4buPNOG6u+G6q+G7jz404buyazThu7Nk4bu5NMOy4bqz4buP4buJNOG6veG6scO1NOG6uOG7l+G7j+G7izTDo+G7jzThu4nFqeG7uWjhu4804buIw7Xhuq/EqTThuqrhu4804bq94bqzNOG7p+G7ieG6r+G7j+G7iTTDsmR1NOG7p+G7ozThurnhu5fhu4/hu4s04bunxIPhurk04buL4bub4buNNMOgNOG7j+G7i+G7r3HEqTw04bunw7nDteG7j+G7izThur3DtDThurnDtDQ5NOG6ucSD4buPNMOp4budNOG7j8O0xKk04bunw7nhu4Xhu480deG7icahxKk04buJcnU04bq54bup4buP4buLNOG6uOG7l+G7j+G7izTDo+G7jzThu7fhurM0w4nDtcOzNOG7pnDEqTThu6fEqWbhu4804buJ4bqv4buP4buJNOG6vcSpZ8WpNOG7p8O5w6M0w7Lhuq/hu400w7nhu5U04buz4burNOG7s8SpaOG6uT40w5Nm4bunNOG7iXJ1NOG6u2LFqTThu7Nm4bunNOG7p+G6scSpNOG7icSpaOG7jzThu6fDueG7r3Hhu4/hu4s04buz4bqvNOG7j8Oi4buNNOG7p2vhu4/hu4k04buJa+G7j+G7iTTDqcOj4buPNOG6vWPFqTw04bun4bujNOG6ueG7l+G7j+G7izThu6fEg+G6uTThu7fEg+G6uTThur1s4buP4buJNOG6ucO0NOG7s+G7qzThu6fDueG7neG7jTThu7fhurfhu7k0w7nDozThu7Phuq804buP4buJZOG7jzThur1s4buP4buJNOG7p+G7ieG7sTR14buJ4bqx4buNNOG7p+G7icWp4bud4bq5NOG6u8SpaOG7jzThu6fhu4nDo+G7j+G7iTThu6fhu4nEqWbFqTThu4/EqeG7heG7jzThurnhu4lk4buNNOG7p8SpZuG7jzRzNOG6vWzDozR14buJ4buv4buh4buP4buLPjTDmsWpw6M04bq9w7Q8NOG7p+G7ozThurnhu5fhu4/hu4s04bunxIPhurk04bq94bqzNOG6ueG7icSpw6M0w7J44bq5NMOy4buvcuG7j+G7izThu7fEg+G6uTThu43EqeG7j+G7iTw04bul4bqv4buP4buLNMOy4buT4bq5PDThu7Phuq804bq5xanGocSpNOG6ueG7qeG7j+G7izTDs+G7icO1w6Phu4/hu4k04buz4bup4buP4buLNOG7p2R1NOG7p8O5xanhu4/hu4s04buz4bqvw7U04bq8xKnhu4/hu4k04buy4bq14buPNOG7tsSD4bunPDRzNOG6ueG7qeG7j+G7izThu7fhurM0w4nDtcOzNOG7pnDEqT404bq6w7U0w7LGsOG6uTThu4/huq/hu7k04bq8xKnhu4/hu4k04buy4bq14buPNOG7tsSD4bunNMOz4buJ4buX4buP4buLNOG6ucO0NOG7jeG6p+G7pzThu6fhurHEqTThur1sw6M0deG7ieG7r+G7oeG7j+G7izThu4/hu4Xhu4804bun4bujNOG6ueG7l+G7j+G7izThu6fEg+G6uTThur3hurM04bunw7nDouG7j+G7izThur3hu4Xhu4004bunw7nFqeG7uTThu6dr4buNPjThurxm4buPNOG7pcSD4buP4buLNDc5PjY8NOG7j+G7iWThu4804bq94buvcuG6uTThu6fEqeG7jzThurnhu7HDozTDusWpY+G7jzThurnhu4nGsOG7j+G7izTDqcSDw7U04bu2xIPhu6c04bu3xali4bunNOG7icSpaOG7jzThu6fhurHEqTThu7fhurM04bqq4buPNOG7iMO9xak0feG7icWp4bu5aOG7jzThu4jDteG6r8SpNOG6quG7j1s8NDk04bq5xIPhu480w6nhu5004bunw7nhu4Xhu4804bq94bqzNOG7j+G7icOj4buP4buJNOG6ueG7icO04buP4buLNOG7p8O5xanhu7k04buna+G7jTThu7Phuq804bunw7nEqWjFqTThu6dkdTThu7NnNOG7p8O54burNOG7pXM0xajDieG7juG6ujThu7fhurM0w4nDtcOzNOG7pnDEqTThur1pNOG6vWLFqTThu6fDucOj4buP4buJNMOy4bqv4buNNMO54buVPjThu6TDo8WpNOG7i2Phu4804buN4bud4bunNMOpxanhu6PEqTTDusWpw6Phu4/hu4k04bq5w7U8NOG6vWbhu4804bunw7nhu6/DozQ3OT42PDThu6fDueG7r3Dhurk04buP4buJw73hu4/hu4s04bq54buJduG7j+G7izThurl2NOG7p+G7ozThurnhu5fhu4/hu4s04bunxIPhurk04bun4buJxak04bun4buJZHU04bq94buvcuG6uTw04bq8xKnhu4/hu4k04buy4bq14buPNOG7tsSD4bunNMOz4buJw6PEqTThu4/hu4lk4buPNOG6veG6szThu4vhuqvhu7k0w7nDozThu7Phu6s04bunw7nhu53hu4004bunxKln4buPNHM04buP4buJ4bqvNOG6ueG7iWw04bq8xKnhu4/hu4k04bum4buJbDThu6TEqeG7hcWpPjThu6bhu4nDqsO1NOG6vcO0PDTDqcSpZuG7pzThurnhu4lsNOG7pMSp4buFxak04buP4buJZOG7jzThu43hu53hu6c04bulxqE04bunxKln4buPNMOycOG7jzThu6d3NMWow4nhu47huro04bu34bqzNOG7jcOj4buP4buLNOG7s2c04buP4buJ4bqvNOG7j+G7heG7jzThu7bEg+G7pzTDqeG7mTThurnhu5fhu4/hu4s04bun4buJw6rDtTThurvhu5XEqT40w5Phu4nEqTThu6fhu4li4bu5NOG6ueG6tzThu4/hu4nhuq804bq54buJbDThu6TEqeG7hcWpNOG6vcSpNOG7s8Oi4buP4buLPDThu7bEg+G7pzThur3hurM04buP4buJw6Phu4/hu4k04bq54buJw7Thu4/hu4s0w7Lhu4fhu4804buz4bqvw7U04bq9ZHU04bun4buxNMOzauG7j+G7iTThu6fDueG7neG7jTThu6fEqWfhu48+NOG7pMOjxak0w7Phu4nEqTThu6fDueG7neG7jTQ3NTThu6fDucSpaMWpNOG6veG7m+G7j+G7izThu6d3NOG7j+G7ieG6rzThurnhu4lsNOG7pMSp4buFxak8NOG7tsSD4bunNMOyYuG7uTThu43hu53hu6c04bunw7nEqWjFqTThur3hu5vhu4/hu4s04bq5YuG7pzThu7Phuq/DtTThu6fGsMSpPDThu6XGoTThu6fEqWfhu4804bq54buR4buPNMOy4bqxxKk04bun4buJazThu43Do+G7j+G7izTDucOjNMOpcTThu6Xhu5fhu4/hu4s04buLxKlixak04bq74buvcMSpNMOp4bqzxKk04bq5xIPhu6c+NOG7puG7ozThurnhu5fhu4/hu4s04bunxIPhurk04bq94bqzNOG7t8SD4bq5NOG7jcSp4buP4buJNOG7p+G7icWpNMOy4bqxxKk0NuG6ozThu6fDucSpaMWpNOG6veG7m+G7j+G7izw04bq54buR4buPNMOy4bqxxKk0NjThu6fDucSpaMWpNOG6veG7m+G7j+G7izThu7bEg+G7pzThu6fEqeG7hcWpNOG7t+G6r8SpNOG7iWbhu6c+NOG7pMahNOG7p8SpZ+G7jzThu4/huq/hu7k04buLxKnDozThur1r4buP4buJNOG7tsSD4bunNOG6veG6szTDqeG7m8SpNOG7p+G7ieG7r3Hhu4/hu4s04bq94buxPjThurjhu5fhu4/hu4s0w6Phu4804buJxanhu7lo4buPNOG6veG6szTDs2x1NOG7p+G7iXHEqTThu4vEqcOjw7U04bunw7nhurc04bunw7Xhuq/hu480w6nhu5004bulxqE04bunxKln4buPNOG7p8O54buF4buPNOG6ueG7icO1NOG6ueG7iWw04bq8xKnhu4/hu4k04bum4buJbDThu6TEqeG7hcWpNOG6vWk04buLxKnDo8O1NMWow4nhu47huro04bu34bqzNOG6uWJ1NHXhu4nEg+G7pzThu6fDueG7r3Dhurk04bumZuG7pzThurnhu4nDtTThurnEg+G6uTThu4nhu5004bq54buJauG7j+G7iTThu6XEg+G6ueG7iTThu6fhu4nDqsO1NMO6xanhu7k04bq9bOG7j+G7iT40w4nhurfDtTThu7LhurXhu49dL3Ui


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nam Định giảm án cho 40 phạm nhân

Nam Định giảm án cho 40 phạm nhân
2014-01-29 09:51:11

(TNO) - Ngày 27.1, Trại tạm giam Công an tỉnh Nam Định tổ chức lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đợt 1 năm 2014 cho 40 phạm nhân.

Sốc với vụ thiêu sống vợ

Sốc với vụ thiêu sống vợ
2014-01-26 15:10:30

(TNO) - Chiều 25.1, Công an huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) cho biết công an quận đang tạm giữ hình sự Phan Thanh Vinh (37 tuổi, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) để làm rõ hành vi...

Bắt kẻ trốn truy nã 10 năm

Bắt kẻ trốn truy nã 10 năm
2014-01-26 15:09:48

(TNO) - Chiều 25.1, Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Định đã bắt giữ Nguyễn Thị Hằng (35 tuổi, quê ở phường Hội Phú, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai; hiện ở phường Quang...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết