Cập nhật:  GMT+7
24adxb5a9xaf0cx6c8bx9976x7ec7x9c1fxbc6cx634axX7xa430x731ax6fc0x7989x5ce0x30acxX5x31e2xXax6548xXcx5282xX6x58c8xX3x9b30x36b0xX19xX3xX7x8c6bxa493xXexX3x879dxX1dx329exX3xX4xX1xX16xX3xc7f0x6fcbx49a2xX3x810cx544dxX29xX3xX1xX1dxc378xcb45xX29xX3xbf81xXdxX16xX3xa9a9xXdxX29xX1xX3xa8a2xX23xX3x75abx8595xX29xX1xX3xX3bxXdxX29xX1xX0x28acxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx680exX10xX6xX2dxXaxX12x7668x7366xXcx6b6dxX3xc8b7xX3xad18xX2axX23xX33xX3x65b5x6b66xX4dxX2xX6exX4dxX6exX19xX2x7bc1x62f7xX3xXex7a57xXdxX3xXexX1xbf63xX3xXexX14xX1exX29xX3x394bxb115xX6xX3xX43xXdxX34xXexX78xX3xX1xX1dxX33xX34xX29xX3xX37xXdxX16xX3xX3bxXdxX29xX1xX78xX3xXex5985xX29xX1xX3xX63xX1dxc366xX29xX2axX3xXcxX14xX80xX78xX3xX5cxa964xXdxX3x7523xXa8xX16xX3xXexX14x6087xX3xX69xX2axX2bxb1dfxXdxX3x4dd1xX1xX1dxX33xbe4fxXexX3xXex465exXexX3xX40xX23xX3xXcxX14x82e6xX3x4c36x9cdexX3xX4x73fcxXdxX3xXexXa2xX29xX1xX3xXbxX1x5414xXdxX3xX1xXbbxXbxX3xX40x94f4xXdxX3xX29xX1x758axXd5xX3xXexX1xXdxX34xX29xX3xX29xX2axX1dxX33xX34xX29xX3xX43x92fexX29xX2axX3xXexX6xX33xX3xX29xX1xX2exX29xX3xbda6xXdxX3x68ddxX33xX2dxX29xX10xX33xX78xX3x77d3xX1dxX7xXexX14xX6xXdxX5xXdxX6xX3xXex4bcdxX3xX4xX1x566fxX4xX3xXexX14xX6xX16xX3xX21xX1dxX23xX3xX4xX1xX16xX3xX29xX2axX2bxX3xX2dxX2exX29xX3xX1xX1dxX33xX34xX29xX3xX37xXdxX16xX3xX3bxXdxX29xX1xX3xX40xX23xX3xX43xX44xX29xX1xX3xX3bxXdxX29xX1x5f7fxX3x3b8fx4d6bxX3x32e1xX1dxX125xXdxX3xXexX14xX6xX16xX3xX21xX1dxX23xX3xX4xXf0xX3x7ef8xXd6xX29xX2axX3xX4xX1xb6a6xX3xX69xX2axX1dxX33x9d31xX29xX3xXcxX14xa68exX29xX3xX5cxX1dxX33xX78xX3xXcx47c8xX43xX78xX3x97d9xX1xXf0xX3xX87xX1x52c3xX3xXexX80xX4xX1xX3xX5cxa985xX69xX15exX3xXexXa2xX29xX1xcbcdxX3xX172xX7bxXdxX3xX2dxXdxX34xX29xX3xX5xaba5xX29xX1xX3xX172xX7bxX16xX3xXcxX14xX1dxX29xX2axX3xX2bxc1dcxX29xX2axX3xX5cxXb2xXdxX3xXb5xXa8xX16xX3xXexX14xXbbxX3xX69xX2axX2bxXc0xXdxX3xXexX23xX29xX3xXexXcbxXexX3xX40xX23xX3xXcxX14xXd3xX3xXd5xXd6xX3xX4xXd9xXdxX3xX43xXdxX34xXexX3xX69xX6xXd5xX15cxX3xX19fxX16xX23xX29xX3xX172xX1b3xX3xXexXdxXc7xX29xX3xX1xX23xX29xX1xX3xXexX14xX6xX16xX3xX18xX19xX19xX3xX7xX1dxX1exXexX3xX21xX1dxX23xX3xX62xXd5x7031xXdxX3xX7xX1dxX1exXexX3xXexX14xX80xX3xX2axXdxX10exX3x76cexX19xX19xX15cxX19xX19xX19xX3xX172xXd6xX29xX2axX65xX3xX2axXd6xXd5xX3xX18xX19xX19xX15cxX19xX19xX19xX3xX172xXd6xX29xX2axX3xXexXdx69baxX29xX3xXd5x308bxXexX3xX40xX23xX3xX4xX10exX4xX3xX5xX16xX7bxXdxX3xX29xX1xX1dxX3xX33xXc7xX1dxX3xXbxX1x526axXd5xX3xX29xX1xX2bxX3xX2axX7bxX16xX78xX3xX2dxX184xX1dxX3x320axX29xX78xX3xXd5xc932xX3xX27cxX29xX3xX5xXdxX24fxX29xX78xX3xXd5xX23xX29xX3xX4xX1xXe3xX29xX2axX3xXd5xX1dxX21exXdxa3d1xX3xX19fxXbbxXexX3xX29xX23xX33xX3xX29xX2axX2bxX3xX2dxX2exX29xX3xX1xX1dxX33xX34xX29xX3xX43xX44xX29xX1xX3xX3bxXdxX29xX1xX3xX172xX2bxXbbxX4xX3xXexX14xX6xX16xX3xX2xX18xX19xX3xX7xX1dxX1exXexX78xX3xX29xX2axX2bxX3xX2dxX2exX29xX3xX1xX1dxX33xX34xX29xX3xX37xXdxX16xX3xX3bxXdxX29xX1xX3xX172xX2bxXbbxX4xX3xXexX14xX6xX16xX3xX2xX22exX19xX3xX7xX1dxX1exXexX15cxX0xX4dxXbxX12xX0xXexX6xX161xX5xX10xX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXd5xX6xX14xX2axXdxX29x7101xX6exXbx8c22xX3xX6xX1dxXexX16xXaxX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX2dxX12xX0xXdxXd5xX2axX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX312xX4dxX4dxX161xX6xX16xX21xX1dxX6xX29xX2axXexX14xXdxX15cxX40xX29xX4dxX161xX6xX16xX21xX1dxX6xX29xX2axXexX14xXdxX4dxX191xX16xX14xXexX6xX5xX7xX4dxX19xX4dxX1dxX7xX10xX14x5ec9xXdxX5xX10xX7xX4dx7ab2xX4dxX15exX18dxX87xX43x7e38x6081xXcx4d82xX19xX19x8c75xX378xX15cx65edxXbxX2axXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXd5xX6xX315xX67x434cxXdxX2dxXexX1xX312xX3xX77xX19xX19xXbxX315xX1a7xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX312xX3xX36cxafa6xX19xXbxX315xX1a7xX3xX38bxXdxX2dxXexX1xX312xX3xX3a2xX19xX19xXbxX315xX1a7xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX4dxX12xX0xX4dxXexX2dxX12xX0xX4dxXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX16xX2dxX33xXaxX12xXcxX14xX6xX16xX3xX21xX1dxX23xX3xX4xX1xX16xX3xX161xX23xX3xX4xX16xX29xX3xX29xX2axX2bxX3xX2dxX2exX29xX3xX6exX3xX1xX1dxX33xX34xX29xX3xX43xX44xX29xX1xX3xX3bxXdxX29xX1xX3xX40xX23xX3xX37xXdxX16xX3xX3bxXdxX29xX1xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX2dxX12xX0xX4dxXexX14xX12xX0xX4dxXexX6xX161xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX16xX2dxX33xXaxX12xX19fxX2bxXbbxX4xX3xX161xXdxXc7xXexX78xX3xX172xX2exX33xX3xX5xX23xX3xX7xXe3xX3xX21xX1dxX23xX3xX2dxX16xX3xX29xX1xXf0xXd5xX3xXexX1xXdxX34xX29xX3xX29xX2axX1dxX33xX34xX29xX3xX43xX101xX29xX2axX3xXexX6xX33xX3xX29xX1xX2exX29xX3xX10exXdxX3xX111xX33xX2dxX29xX10xX33xX3xX40xXcbxX29xX3xX172xXb2xX29xX2axX3xX4xX10exX4xX3xXexX125xX3xX4xX1xX129xX4xX78xX3xX4xX10exX3xX29xX1xX2exX29xX78xX3xXc3xXdxX24fxX1dxX3xX161xX23xX16xX3xX172xX6xX29xX2axX3xX7xXdxX29xX1xX3xX7xXe3xX29xX2axX78xX3xX5xX23xXd5xX3xX40xXdxX34xX4xX3xXexX7bxXdxX3xX119xX1dxX7xXexX14xX6xXdxX5xXdxX6xX3xX29xX1x3502xXd5xX3xX1xX21exX3xXexX14xXbbxX3xXd5xXb2xXexX3xXbxX1xX184xX29xX3xX2axXdx3ca8xXbxX3xX161xX23xX3xX4xX16xX29xX3xX29xX2axX2bxX3xX2dxX2exX29xX3xX63xX1dxXa8xX29xX2axX3xXcxX14xX80xX3xX40xX2bxXbbxXexX3xX21xX1dxX6xX3xXc3xX1xXf0xX3xXc3xX1xX27cxX29xX3xX2dxX16xX3xXa8xX29xX1xX3xX1xX2bx9550xX29xX2axX3xX4xX197xX6xX3xX7xX15fxX3xX4xXe3xX3xXd5xXd9xXdxX3xXexX14xX2bxXc0xX29xX2axX3xX161xXdx3bd9xX29xX3xX4xbdbaxX29xX2axX3xX29xX1xX2bxX3xX172xXf0xX29xX3xXd5xXb2xXexX3xX4xX10exXdxX3xXcxXc7xXexX3xX4xX125xX3xXexX14xX1dxX33xX24fxX29xX3xX1exXd5xX3xX10exXbxX3xX1xX1c2xX29xX15cxX0xX4dxXbxX12xXcxXdxX29xX78xX3xXa8xX29xX1xX312xX3xX19fxX15cxX43


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Chủ động phòng chống rét cho đàn gia súc

Chủ động phòng chống rét cho đàn gia súc
2016-12-28 07:54:49

(QT) - Toàn tỉnh Quảng Trị có trên 96.000 con trâu bò, gần 300.000 con lợn. Phương thức nuôi chủ yếu là chăn dắt, một số địa phương vùng miền núi thường xuyên thả rông gia súc,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết