Cập nhật:  GMT+7
4buR4bqo4buf4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG6q+G6quG7jOG6uuG6oOG7m+G7k+G6q+G6vuG7p8OK4bud4buMxJDDiuG6qOG7neG6p+G7jsaww4rhuqzhu53huqvDk0Thu51B4buA4budcXXhu53hurrhu6fDiuG6rOG7ncOK4bqs4bqo4bqy4budw4DDucOK4bqs4bud4bqo4bq+xanhu4zhu53DgMONw4rhuqzhu5Ev4bqo4buf4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m04+4bqgw7nDgeG7m+G7k8O14bqn4bqrw7Thu50t4budQMOUw4rhuqzhu53hu57EqOG6quG7ncOSxrDDiuG7nVDhu4554buM4budQUfDiuG6rOG7ncOK4bqs4bqo4bqq4bq0TsOy4budQeG7pUHhu53hurxH4bud4bqoQ8OK4bqo4budw5LGsMOK4budUOG7jnnhu4zhu53hu4zhuqrDguG7juG7neG7jOG6qOG7kuG7nUFHw4rhuqzhu53DiuG6rOG6qOG6quG6tE7DsuG7neG6uuG7p8OK4bqs4budw4rhuqzhuqjhurLhu53DgOG7lEtB4budQeG7pUHhu53DgETDueG7nU7huqjhu5Thu4jDiuG6rOG7neG7jMOT4bq+w4rhuqzhu53hu4zEkMOK4bqo4bud4bqn4buOxrDDiuG6rOG7neG6q8OTROG7nUHhuqjDleG7neG7jMOT4buCw4rhuqzhu51O4bqo4bul4buM4bud4buMw5PhuqrDgsOK4buN4buR4buMw7nhu7nhurrhuqDhu53DkuG7jFHhurrhuqDEqeG7m+G6vMO5w5PhuqzhuqrDim/hu6FOUOG7ncO54buO4buM4bq+4bub4buT4buR4buMw5Phu5Phu5Hhu4zDgeG7k+G7keG6quG6vOG6rOG7ncOSw5NBxKnhu5svL0Hhu43hu7nDueG6vk/hu47DucOK4bqs4buMw5Phuqrhu43hu57Dii/DgeG6oMOS4bq44buM4bq+Ti/DiuG6oOG7oMOSL+G7n3Ny4buhL3F1w4Fw4bujdeG7o3Bx4buf4buM4buf4bufdHFwcuG6uuG7n+G7jcOJTuG6rOG7m+G7nS/hu5Phu5Ev4buMw4Hhu5Phu5Ev4buMw5Phu5Phu5Hhu4zDk+G7k+G7keG7jMOB4buT4buRTuG7kzLhu6fhurzhu53hurzhu5bhu4zhu53huqzGoMOK4bqs4budTOG7nVDhu6nhu50+xrDhuqrhu51A4bqo4bulw4rhuqjDsuG7nT7GsOG6quG7nTLhu6vDiuG6rOG7nS3hu53Gr8OK4bqob+G7neG6q+G7jTLhu5EvTuG7k+G7kS/hu4zDgeG7k+G7kS/hu4zDk+G7k+G7kS/hu4zDueG7ueG6uuG6oOG7kz7huqrhurTDiuG7ncOKw7lR4bud4buM4bq+4bunw4rhu53hu4zEkMOK4bqo4budQeG7gOG7nXF14bud4bq64bunw4rhuqzhu53DiuG6rOG6qOG6suG7ncOAw7nDiuG6rOG7neG6qOG6vsWp4buM4budw4DDjcOK4bqsw7Lhu53hu4zDk+G6vsOK4bqs4budw4Dhu4Dhu51B4buA4bud4bufcuG7neG6uuG7p8OK4bqs4budw4rhuqzhuqjhurLhu53hu4zDk+G7jlHhurLDiuG7neG7jOG6qEjDiuG6rMOy4budQeG7hsOK4bud4bq6xanhuqrhu53hurrhu6fhu51B4bulQeG7neG6uuG7p8OK4bqs4budw4rhuqzhuqjhurLhu53hurzEqOG6quG7jeG7nWLhu7g0I+G7neG7jMSQw4rhuqjhu53DgOG7qeG7neG7ucO5w4rhu53huqjhu6fDiuG6qOG7nU/hu45R4bq24buM4budw4BEw4rhuqjhu51BR8OK4bqs4budw4rhuqjhu7PDiuG7neG7n3Hhu53hurrhu6fDiuG6rOG7ncOK4bqs4bqo4bqy4buN4budM8ON4buM4budw5JI4bud4bq64bunw4rhuqzhu53DiuG6rOG6qOG6suG7ncOAw7nDiuG6rOG7nU7huqjhu6Xhu4zhu53hu4zDk+G6qsOCw4rhu53hu4xI4buM4budw4rhuqjhu5Thu53Dinnhu47hu53Dk+G7lEvhu47DsuG7neG7jOG6qOG6sOG7juG7ncOT4bqgw4rDsuG7ncOKeeG7juG7nUHDueG6vuG7ncOB4buUS0Hhu53hurrhuqrhurThu47DsuG7neG6uuG7p+G6vOG7ncOK4buUxKhB4bud4bq84bux4bq8w7Lhu53hurzhu5bhu4zhu53huqzGoMOK4bqsw7Lhu53huqzhuqrhu6Xhu53DgOG7iuG7jeG7neG6q+G7jlHhu53DiuG6qOG6quG6sMOK4budw5LGsMOK4budTuG6qOG7teG6vOG7nUHhu5LDueG7nUHhu6VB4bud4bq64bunw4rhuqzhu53DiuG6rOG6qOG6suG7nUHhu4bDiuG7ncOA4buIw4rhu53DgOG6quG6tOG7jsOy4budw5Lhu5ZB4budQcWpw4rhuqjhu53hu4zDk8O5w4rhuqjhu53hu4zhuqh5TuG7ncOK4bqww4rhu51B4bqoxJDhu53hu4zhuqrhurDhu47hu53hu4zhuqjhu5Dhu53hu4zDk+G6vsOK4bqs4bud4buMxJDDiuG6qOG7neG7nuG7p+G7neG6uOG6qOG7juG7neG7nuG7mkHhu53hurp4w4rhu51B4buzw4rDsuG7nUHhuqjhu5TDueG7neG7jMWp4bq+4budw4Dhu5RLQeG7neG7jOG6qOG7lOG7iMOK4bqs4bud4bqo4bqq4bq04buO4bud4buMw5Phur7DiuG6rOG7neG6uOG6qOG7juG7neG7nuG7mkHhu43hu51A4bulQeG7neG6uuG7p8OK4bqs4budw4rhuqzhuqjhurLhu53hu4zhuqjhu47hu53huqjDleG7jMOy4bud4bqs4bqqxrDhuqrhu51P4buOUeG6tuG7jOG7ncOA4buUS0Hhu53hu57huqrhurRB4bud4bq64bun4bq84budQeG6qOG6vuG7ncOK4bqo4bqq4bqy4buO4bud4bq6w7nhur7hu53DgMONw4rhuqzDsuG7ncOS4bq+w4rhuqzhu53DiuG6qEPDiuG7nUHhuqjhu47DiuG6rOG7neG6vOG7lkHhu53hu4zhuqjhu47hu53DiuG6qOG7s07hu53hu57hu7fDiuG7nUHhu4bDiuG7neG7jOG6qHlO4buN4bud4buHQ+G7neG7jOG6qOG6tuG7nUHDvcOK4bud4bq44bqo4buOUeG6tsOK4bud4bq44bqoQkHhuqjDsuG7neG6qOG7iuG7neG7jMOTS8Oy4bud4buWw4rhuqzhu53DgeG7kMOK4bqs4budQeG7pUHhu53hu4zhuqrhurbDiuG7neG7ucON4bud4bq44bqo4bq+w7nhu53huqjhu4JB4bud4bq4w5rhu53hu4zhuqjhu47hu7Phu4zDsuG7ncOKeMOK4bqs4budQcO54bq+4budQeG6qHnhu4zhu53hurrhu5RLw4rhuqzDsuG7neG6vOG7t+G7juG7neG6vOG7qeKApuG7ncOAw4Lhu51B4bulQeG7neG6uuG7p8OK4bqs4budw4rhuqzhuqjhurLhu51B4buA4budw4DhuqrhurLhu47hu53hurjhuqrhurTDiuG7nU7huqjhu6Xhu4zhu53hu4zDk+G6qsOCw4rhu53hu4xI4buM4bud4bqo4buIw4rhu43hu53huqU+4bq54bqxQOG7ncOZNOG7kS9O4buT


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Chủ động phòng chống rét cho đàn gia súc

Chủ động phòng chống rét cho đàn gia súc
2016-12-28 07:54:49

(QT) - Toàn tỉnh Quảng Trị có trên 96.000 con trâu bò, gần 300.000 con lợn. Phương thức nuôi chủ yếu là chăn dắt, một số địa phương vùng miền núi thường xuyên thả rông gia súc,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết