Cập nhật:  GMT+7
4a3x431dx1826x2eedx5f70x4557x758cx4650x2124x6f4ax4f0fxX6x3b42xe1axX7x8f5ax4046xX7xXbx989dxXfxX4x26ffxX2x6130xbdaxX18x11d5x7952xX2x9ba6x6463x6878xX12xXbxXcxXex2e2ex525fxX4xX4xX25xX1dxX15xX2xX18xXbxXcxX1bxX9x10edxX0xXbxX1dxX12xX2xX3xX1fx8081xX8xX9x9966xX3cxX39x5521xX24xX1exX25x7e8dx5c6fxX1exXcxX12xX4xX1fxXbxX3fx273bxXcxX3cxd0fxX7xX3xc15xX4xX25xX1xX3cxXcxX7x5166xX3xX3cx9b6bx5526x673axX17xX3cxX17xX17x6c3exX4fxX63xX17xX63xX5cxX5exX5dx865cxX4x2e03xX5dxX5exX6dxX6xX17xX3fxX1xXcxX12xX9xX2xX1exX6xX4xX8xX9x9486x7056x2ea0x9e8ax5035xX2x8e9x3291x8f6xX2x9a85x1c78x12faxX2xX7exX7fx2908xX88xX2xX82xX8axX8exX2x361fxX7fx1b3dxX86xX2x3c2dxX85xX7exX2x574bx5cbaxX2xX84xX85xX86xX2xX82xX8axX85xX9xX2xX59xXbxX4fxX4xXfxX8xX9xX6dxX18xX6bxX9xX2xXfxX7xXbxX12xXfxX4xX8xX9xX17xX5exX6bxX9xX2xXcxX1exX1dxX7xX8xX9xcfbxXbxX39xX4xX44xX1fxX7xX2xee3xX9xX2xX1exX6xXbxX12xXcxX8xX9xX24xX25xX4xX4xX25xX1dxX9xX2xX24xX25xX1fxX4fxX7xX1fxX8xX9xX18xX9xX2xX3cxX31xX0xX3cxX1xX31xX0xX1xX2xX39xX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX84xX25xX4fxX5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7x95abxX4xXexX1exX6xXbxX12xXcxX15xX2xX1fxXbxX12xXfxX4xX1bxX9xX31xX0xX24xX31x600dx58eaxXcxX12xX2xX7fx48c6xX0xX3cxX24xX31x28f3xX2xXcxX12xX129xX5xX2xX5cxX17xX2xX4xXfx62e1xXcxX12xX2xX17xX5cxX2xXcx7a1axX1dxX2xX5cxX18xX5cxX5dxX0xX3cxX1xX31xX0xXfxX17xX2xX39xX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX7exXbxX4xX6xX7xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xX10exX4xXexX1exX6xXbxX12xXcxX15xX2xX39xX7xXcxX4xX7xX1fxX1bxX9xX31xX7exX7fxX80xX81xX82xX2xX84xX85xX86xX2xX88xX89xX8axX2xX7exX7fxX8exX88xX2xX82xX8axX8exX2xX95xX7fxX97xX86xX2xX9axX85xX7exX2xX9exX9fxX2xX84xX85xX86xX2xX82xX8axX85xX0xX3cxXfxX17xX31xX0xX1xX2xX39xX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX84xX25xX4fxX5xX9xX31xX7exXfx6edfxX39xX2xXfxXbx448bxXcxX2xX52x6faexX2xXfxX25xd2exX39xXfxX2xXfx1b7exX1xX2xX1xXfx7299xXcxX2x6244xX1bexX2xX13axXcxX2x8a3xX0xXbxX31xX0xX24xX31xX7fx1067xX2xX4xX1fxX1d0xX2xXcxX1cbxXcxX2xXcxXfx7bfbxXcxX2xX4cxX129xX2xX81xX12x2875x73d0xXbxX2xX52xXfxX44xX5xX1c7xX4xX2xX4x719exX4xX2x561axX2xX0xX3cxX24xX31xX0xX3cxXbxX31xX0xXbxX31xX0xX24xX31xX82xXbxX13axX25xX2xX4fx97fcxX39xX2xX81xX12xX44xX5xX2xX39x99d7xX2xX24xX25xX1dxX2xX1dx993xXcxX3cxX88xX1cbxXcxX12xX2xX6xX1fax7fdaxXbxX2xX24xX13axX25xX2xX39xX13axX25xX2xX24xX25xX1dxX2xX1dxX22fxXcxX2xX4fxX1bexX1exX2xX4cxX129xX25xX2xX39x1a73xXcxX12xX2x45f4x80d3xXcxX12xX2xXfxX1e6xX2xX4xX1fxX1d0xX2xXfxX25xX1cbxX4xX2xX259xX255xXcxX12xX2xXfx8df4xX5xX2xXcx5db2xX2xX6xX1faxX44xX2xX259xX255xXcxX12xX2xX4cxX129xX2xX52xXfx193cxX25xX2xX3xX13axX4xX2xX52x27a0xX2xX4xXfxX44xX206xX4xX0xX3cxX24xX31xX0xX3cxXbxX31x1cb8xX2xX4fxX25xX2x4829xX228xX2xX43xX44xX1exXcxX2xX9exXbxX1c3xXcxX2xX4xX1fxX1d0xX2xX8axX1fxX7xX6xX1exXcxX4fxX2xX4xX129xXbxX2xX4xX1fxX1d0xX2xX39xXfxX25xX2xXcxX142xX1dxX2xXfxX25xX1cbxX4xX2xX259xX255xXcxX12xX2xX5cxX18xX5cxX5dxXexX5cxX18xX5cxX63xX3fxX2xX2a0xXfxX1faxX228xXcxX12xX2xX4xX1fxX22fxXcxXfxX2xX7fxX1e6xX2xX4xX1fxX1d0xX2xXcxX1cbxXcxX2xXcxXfxX1f2xXcxX3cxXcxX12xX1faxX1fbxXbxX2xX52xXfxX44xX5xX1c7xX4xX2xX4xX206xX4xX2xXexX2xX1d8xX1bexX2xX13axXcxX2x7161x7b5exX81xX315x584dxX2xX4xX274xX2xX39xXfx8ef7xX39xX2xX1dxX1fbxXbxX2xX39xXfxX129xX25xX2xXfxX129xXcxX12xX2xX39xX1cbxXcxXfxX2xX4xX1fxX1exXcxXfxX2xX4xX22fxX1dxX2xX52xXbxX1c7xX1dxX2xX259xX228xXcxX2xX4cx115cxX2xX39x7f15xXcxX12xX2xX52xXfxX284xX25xX2xX3xX13axX4xX2xX24xX13axX25xX2xX12xXbxX13axX2xX4xXfxXbxX2xX39xX124xXcxX12xX2xX39xX284xXbxX2xX4xXfxXbxX1c3xXcxX2xX4xXbxX1c7xX1xX2xX39xX206xXcxX2xX39xXfxX25xX2xXcxXfxX129xX2xX4cxX1c3xX2xX3xXbxXcxXfxX2xX39xX270xX1exX2xX63xX5exX2xXfxX255xX2xX12xXbxX1exX2xX259xX22fxXcxXfxX2xXcxX12xX1faxX1fbxXbxX2xX52xXfxX44xX5xX1c7xX4xX2xX4xX206xX4xX2xX4xX1cbxXbxX2xX39xX13axX39xX2xX10ex4fd0xX2xX39xX270xX1exX2xXfxX44xX5xX1c3xXcxX2xX7exX1fxXbxX1c3xX44xX2xXc9xXfxX25xXcxX12xX12exX2xX2a0xX1exX1dxX2x240exX255xX12exX2xX7fxX1faxX239xXcxX12xX2xX7fx57e8xX1exX2xX4cxX129xX2xX82xXbxX25xX2xX3d7xXbxXcxXfxX3fxX0xX3cxX1xX31xX0xX1xX2xX39xX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX84xX25xX4fxX5xX9xX31xX0xX44xX31xX0xX24xX31xX82xXfxXbxX2xX39xXfx47dfxX0xX3cxX24xX31xX0xX3cxX44xX31xX15xX0xX3cxX1xX31xX0xX1xX2xX39xX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX84xX25xX4fxX5xX9xX31xXex453cx9b22xX44xX2xX39xX1d5xX44xX2xX39xX13axX39xX2xX259xX228xXcxX2xX4cxX349xX2xX39xX34cxXcxX12xX2xX4xXfxX1exX1dxX2xX12xXbxX1exX2xX4cxX239xXbxX2xX1d8xX1bexX2xX13axXcxX2xX314xX315xX81xX315xX318xX2xX52xXfxX284xX25xX2xX3xX13axX4xX2xX12xXbxX1exX2xX259xX22fxXcxXfxX2xXcxX12xX1faxX1fbxXbxX2xX52xXfxX44xX5xX1c7xX4xX2xX4xX206xX4xX2xX4xX1fxX25xXcxX12xX2xX4xXfxX1fbxXbxX2xX12xXbxX1exXcxX2xX4x47b2xX2xXcxX12xX129xX5xX2xX18xX5exX2xX4xXfxX13axXcxX12xX2xX17xX2xXcxX142xX1dxX2xX5cxX18xX5cxX63xX2xX259xX1c7xXcxX2xXcxX12xX129xX5xX2xX17xX18xX2xX4xXfxX13axXcxX12xX2xX17xX2xXcxX142xX1dxX2xX5cxX18xX5cxX63xX3fxX0xX3cxX1xX31xX0xX1xX2xX39xX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX84xX25xX4fxX5xX9xX31xXexX84xX13axX25xX2xX12xXbxX13axX2xX39xXfxXbxX2xX4xXbxX1c7xX4xX2xX4xXfxXbxX2xX39xX124xXcxX12xX2xX39xXfxX25xX2xX4xX497xXcxX12xX2xXfxX255xX2xX12xXbxX1exX2xX259xX22fxXcxXfxX2xX12x66d3xXbxX2xX39xXfxX25xX2xX1d8xX1bexX2xX13axXcxX2xX314xX315xX81xX315xX318xX2xX4xX1fxX1faxX239xX39xX2xXcxX12xX129xX5xX2xX5dxX18xX2xX4xXfxX13axXcxX12xX2xX17xX2xXcxX142xX1dxX2xX5cxX18xX5cxX63xX3fxX0xX3cxX1xX31xX0xX1xX2xX39xX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX84xX25xX4fxX5xX9xX31xXexX84xX13axX25xX2xX12xXbxX13axX2xX39xX3e2xX2xXfxXbxX1c3xX44xX2xX6xX1bexX39xX2xX4xX1fxX25xXcxX12xX2xX4cx37c7xXcxX12xX2xXd1xX18xX2xXcxX12xX129xX5xX12exX2xX12xXbxX13axX2xX24xX1exX25xX2xX12xX25axX1dxX2xX4cxX206xXcxX2xX39xXfxX44xX5x1659xXcxX12exX2xXcxXfxX1f2xXcxX2xX39xX124xXcxX12xX2xXfxX25xX129xXcxX2xX4xXfxX129xXcxXfxX2xX4cxX129xX2xXfxX25xX13axX2xX259xX228xXcxX2xX4xX129xXbxX2xX39xXfxd98xXcxXfxX3fxX0xX3cxX1xX31xX0xX1xX2xX39xX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX84xX25xX4fxX5xX9xX31xX0xX44xX31xX0xX24xX31xX123xX349xX1exX2xX39xXfx418axX2xX10exX13axX39xX2xXcxXfxX206xXcxX2xX4xXfxX1exX1dxX2xX12xXbxX1exX2xX52xXfxX284xX25xX2xX3xX13axX4xX0xX3cxX24xX31xX0xX3cxX44xX31xX0xX24xX31xX15xX2xX0xX3cxX24xX31xX0xX3cxX1xX31xX0xX1xX2xX39xX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX84xX25xX4fxX5xX9xX31xX0xX24xX31xX2a0xXfxX1faxX228xXcxX12xX2xX4xX1fxX22fxXcxXfxX2xXfxX1e6xX2xX4xX1fxX1d0xX2xXcxX1cbxXcxX2xXcxXfxX1f2xXcxXexXcxX12xX1faxX1fbxXbxX2xX52xXfxX44xX5xX1c7xX4xX2xX4xX206xX4xX2xX0xX3cxX24xX31xX0xX24xX31xX1d8xX1bexX2xX13axXcxX2xX314xX315xX81xX315xX318xX0xX3cxX24xX31xX0xX3cxX1xX31xX0xX1xX2xX39xX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX84xX25xX4fxX5xX9xX31xX0xX24xX31xX9ax9eefxX2xX17xX6bxX2xX81xX12xX44xX5x1156xXcxX2xX2a0xX228xX2xX7exXfxX1cbxX39xXfxX2x1badxX2xXc9xXfxX1faxX1fbxXcxX12xX2xX123xX124xXcxX12xX2xX3d7xX693xX2xXexX2xX7exX1xX3fxX2xX123xX124xXcxX12xX2xX7fxX129xX12exX2xX0xX3cxX24xX31xX0xX24xX31xX7exX5e8xXcxXfxX2x8372xX44xX284xXcxX12xX2xX7exX1fxX349xX0xX3cxX24xX31xX0xX3cxX1xX31xX0xX1xX2xX39xX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX84xX25xX4fxX5xX9xX31xX0xX44xX31xX0xX24xX31x4f33xX25xX1fxX1dxX1exX4xX2xX24xX13axX25xX2xX12xXbxX13axX0xX3cxX24xX31xX0xX3cxX44xX31xX0xX24xX31xX15xX2xX0xX3cxX24xX31xX9exX44xXbxX2xX6xX578xXcxX12xX2xX24xX13axX25xX2xX12xXbxX13axX2xX39xXfxX44x234cxXcxX2xX4xXfxX7xX25xX2xX1dx234exX44xX2xX39xX270xX1exX2xX43xX44x38d3xX2xX39xX124xXcxX12xX2xX4xX5xX3fxX0xX3cxX1xX31xX0xX1xX2xX39xX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX84xX25xX4fxX5xX9xX31xX0xX44xX31xX0xX24xX31xX7exXfxX1fbxXbxX2xX12xXbxX1exXcxX2xX0xX3cxX24xX31xX0xX3cxX44xX31xX0xX44xX31xX0xX24xX31xX10exX13axX39xX2xXcxXfxX206xXcxX2xX4xXfxX1exX1dxX2xX12xXbxX1exX2xX52xXfxX284xX25xX2xX3xX13axX4xX0xX3cxX24xX31xX0xX3cxX44xX31xX15xX2xX7exX497xX2xX4xXfxX1fbxXbxX2xX12xXbxX1exXcxX2xX4xXfxX124xXcxX12xX2xX24xX13axX25xX2xX259xX1c7xXcxX2xX1dxX44xX255xXcxX2xXcxXfx3d62xX4xX2xX6xX129xX2xX17xXd1xX15xX5dxX18xX2xXcxX12xX129xX5xX2xX18x9a71xX3cxX18xX17xX3cxX5cxX18xX5cxX63xX3fxX0xX3cxX1xX31xX0xX1xX2xX39xX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX84xX25xX4fxX5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xX10exX4xXexX1exX6xXbxX12xXcxX15xX2xX39xX7xXcxX4xX7xX1fxX1bxX9xX31xX0xX24xX31xX2a0xXfxX1faxX228xXcxX12xX2xX4xX1fxX22fxXcxXfxX2xXfxX1e6xX2xX4xX1fxX1d0xX2xXcxX1cbxXcxX2xXcxXfxX1f2xXcxX3cxXcxX12xX1faxX1fbxXbxX2xX52xXfxX44xX5xX1c7xX4xX2xX4xX206xX4xX0xX3cxX24xX31xX0xX3cxX1xX31xX0xX1xX2xX39xX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX84xX25xX4fxX5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xX10exX4xXexX1exX6xXbxX12xXcxX15xX2xX39xX7xXcxX4xX7xX1fxX1bxX9xX31xX0xX24xX31xX2xX9exX142xXcxX2xX1xXfxX578xXcxX12xX2xX123xXbx4a8bxX44xX2xX1xXfxX68axXbxX2xX1d8xX1bexX2xX13axXcxX2xX314xX315xX81xX315xX318xX0xX3cxX24xX31xX0xX3cxX1xX31xX0xX1xX2xX39xX6xX1exX3xX3xX8xX9xX1xX84xX25xX4fxX5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xX10exX4xXexX1exX6xXbxX12xXcxX15xX2xX39xX7xXcxX4xX7xX1fxX1bxX9xX31xX0xX24xX31xX2xX95xX5c3xXcxXfxX2xX4xXfxX124xXcxX12xX2xX24xX13axX25xX0xX3cxX24xX31xX0xX3cxX1xX31


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thông báo truy tìm bị hại của vụ án hình sự

Thông báo truy tìm bị hại của vụ án hình sự
2023-11-27 16:50:00

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đang tiến hành điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại tỉnh Quảng Trị vào năm 2022 theo Quyết định khởi tố vụ án hình...

Tin liên quan

Gợi ý