Cập nhật:  GMT+7
1772x7b11x8e50x8b16xd14bxf5b2x874dx42fex10ddaxX7x7c13xe25ex3e08x35e4x783bxe6b4xX5xcf8exXax6e06x9533xfc28xX3x34faxXdx6661x35fexX3xX19x10519xXdxX3xe4a2x9a69xX19xd495xX3xX16x3f6exX3xX1xacb5xXbxX3xXexX1x7ba0xX3xX2xe477x6ff6xX3x1fc2x61cbxb860xX13xX3xXex10307xX19xX1xX3xX16xX1xf440xX6xX3xb363xad50xX43xX43xX31xX3xX19xX1xXdx6568x10ad1xX3xX16xX25xX3x8915xca54xX51xX2x8d14xX51xX52xX51xfc8cxX0x62ecxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX10xX6xX1fxXaxX12xX13xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX19xX1cxXdxX3xX1fxX20xX19xX22xX31xX3xXexX1xc3dcxXdxX3xX22xXdxX6xX19xX3xX16xX25xX3xX1xX28xXbxX3xXexX1xX2dxX3xX2xX30xX31xX3xX33xX34xX35xX13xX3xXexX39xX19xX1xX3xX16xX1xX3fxX6xX3xX42xX43xX43xX43xX31xX3xX19xX1xXdxX4bxX4cxX3xX16xX25xX3xX51xX52xX51xX2xX55xX3xX51xX52xX51xX59x45cexX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9733x4e17xX1fx7144xXaxX12xX0x4703xX12xX35xX1cxXdxX3xX1fxX20xX19xX22x7509xX0xX5bxXdaxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xXd4xX1fxXd6xXaxX12xX0xXdaxX12xX0xXdxX4cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1fxXexX1xX20xX4cxXdaxX3xX1fxX1xXdxX1fxX10xX3xXdx42e0xX10xX19xXexX10xeab6xXaxX3xX7xXexXd6xX5xX10xX9xXaxce9fxXdxX1fxXexX1xXe4xX3x26b9xX52xX52xXbxa577x1089dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexXe4xX3xe371xX59xX52xXbxX135xX136xXaxX3xX7xX120xX4xX9xXaxX5bxX5bxX4xXc3xXdaxX6xXd4x1de9xX20xX6xX19xX22xXexX120xXdxXc3x23f4xX19xX5bxX1fxX10xX7xX16xXexXd4xXbxX5bxX19xX10xX12axX7xX5bxX51xee7bxX16exX52xX5bxX2xX52xX59xX1fx54e4xX52xX59xX2xX176xX176xX176xXexX2xX131xX52xX176xX5xX16exX55xX1xXd4xXbxXc3xXbxX19xX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX19xX1cxXdxX3xX1fxX20xX19xX22xX3xX16xX25xX3xX1xX28xXbxX3xXexX1xX2dxX3xX2xX30xX31xX3xX33xX34xX35xX13xX3xXexX39xX19xX1xX3xX16xX1xX3fxX6xX3xX42xX43xX43xX43xX31xX3xX19xX1xXdxX4bxX4cxX3xX16xX25xX3xX51xX52xX51xX2xX55xX51xX52xX51xX59xXaxX3xX12axXdxX1fxXexX1xX9xXaxX131xX52xX52xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX140xX59xX52xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXdaxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xXd4xX1fxXd6xXaxX12xX33xX34xX35xX13xX3xXexX39xX19xX1xX3xX135xX10xX4cxX3xX135xd214xXexX3xX15dx629cxX3xX154xX20xXd6xX18xXexX3x8df8xc9d0xX19xX1xX3xXexX1xcb18xX19xX22xX3xX154xX20xX6xXe4xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xXd4xX1fxXd6xXaxX12xX2xXc3xX3x5e08xX1x89c5xX19xX3xXdax5c6dxX3xXdaxX258xX3xX7xX20xX19xX22xX3xX16xX18xX3xX1xXd4x9976xX4xX1xX3xX15dxa5b2xX19xX3xX22bxb598xX20xX3xXexa5aexX3xXbxX1x7ab5xXexX3xXexX120xXdx3130xX19xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX22bxXd4xX267xX19xX3xX51xX52xX51xX2xX55xX51xX52xX51xX176xX3xXexX1xX14xX4xX3xX1xXdxX4bxX19xX3xX11bxX1xX274x8d87xX19xX22xX3xXexX120xa5ebxX19xX1xX3xX4cx7b9cxX4xX3xXexXdxe72axX20xX3xX154xX20xX26cxX4xX3xX22xXdxX6xX3xX135xX254xXd6xX3xX1fxX14xX19xX22xX3xX19xX232xX19xX22xX3xXexX1xX232xX19xX3xX4cx4259xXdxX136xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xXd4xX1fxXd6xXaxX12xX51xXc3xX3xX252xX1xX274xX2a2xX19xX22xX3xX278xX19xX3xX22bxXdx5855xX20xX3xX4xX1xX39xX19xX1xX3xX16xX18xX3xX1xXd4xX267xX4xX1xX3xX22bxX270xX20xX3xXexX274xX3xX4xX232xX19xX22xX3xXexX120xX20xX19xX22xX3xX1xX267xX19xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX22bxXd4xX267xX19xX3xX51xX52xX51xX2xX55xX51xX52xX51xX176xX3xX19xX22xX20x5463xX19xX3xX19xX22xX254xX19xX3xX7xX278xX4xX1xX3xXexX120xX20xX19xX22xX3xX274xX2a2xX19xX22xX136xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xXd4xX1fxXd6xXaxX12xX16exXc3xX3xX252xX1xX274xX2a2xX19xX22xX3xX278xX19xX3xX22bxXdxX2f9xX20xX3xX4xX1xX39xX19xX1xX3xX16xX18xX3xX1xXd4xX267xX4xX1xX3xX22bxX270xX20xX3xXexX274xX3xX4xX232xX19xX22xX3xXexX120xX20xX19xX22xX3xX1xX267xX19xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX22bxXd4xX267xX19xX3xX51xX52xX51xX2xX55xX51xX52xX51xX176xX3xX19xX22xX20xX338xX19xX3xX15dxX26cxX19xX3xX19xX22xX254xX19xX3xX7xX278xX4xX1xX3xX22bxX22cxX6xX3xXbxX1xX274xX2a2xX19xX22xX136xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xXd4xX1fxXd6xXaxX12xX140xXc3xX3xX252xX1xX2b2xX3xX1fxX20xXd6xX4bxXexX3xX22bxXdxX2f9xX20xX3xX4xX1xX39xX19xX1xX3xX16xX18xX3xX1xXd4xX267xX4xX1xX3xX22bxX270xX20xX3xXexX274xX3xX4xX232xX19xX22xX3xX19x3895xX4cxX3xX51xX52xX51xX16exX3xX19xX22xX20xX338xX19xX3xX15dxX26cxX19xX3xX4xX254xX19xX3xX22bxX26cxXdxX3xX19xX22xX254xX19xX3xX7xX278xX4xX1xX3xX22bxX22cxX6xX3xXbxX1xX274xX2a2xX19xX22xX136xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xXd4xX1fxXd6xXaxX12xX176xXc3xX3xX252xX1xX2b2xX3xX1fxX20xXd6xX4bxXexX3xX22bxXdxX2f9xX20xX3xX4xX1xX39xX19xX1xX3xX4xX1xd8fbxX3xXexX120xX274xX2a2xX19xX22xX3xX22bxX270xX20xX3xXexX274xX3xX1fxX14xX3xX278xX19xX3x102a3xXdx8c6bxXdxX3xXbxX1xX3fxX19xX22xX3xX4cx3e31xXexX3xXdax4734xX19xX22xX3xX135xX254xXd6xX3xX1fxX14xX19xX22xX3xX11bxX488xX19xX22xX3xX1xX223xX19xX22xX3xX16xX1xX232xX19xX22xX3x7924xX20xX488xX19xX22xX3xXcxX120xX22cxX3xba3cxX22xXdxX6xXdxX3xX22bxXd4xX267xX19xX3xX2x37bbxX3xX15dxX223xX3xX1fxX14xX3xX278xX19xX3xXcxX20xXd6xX18xX19xX3xX22bxX274xX84xX19xX22xX3xX16xX18xXexX3xX19xX26cxXdxX3xX11bxX488xX19xX22xX3xX1xX223xX19xX22xX3xX16xX1xX232xX19xX22xX3xX4b3xX20xX488xX19xX22xX3xXcxX120xX22cxX3xX15dxX2d2xXdxX3xX4b3xX20xX26cxX4xX3xX5xX1cxX3xX2xX136xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xXd4xX1fxXd6xXaxX12xX59xXc3xX3xX252xX1xX2b2xX3xX1fxX20xXd6xX4bxXexX3xX22bxXdxX2f9xX20xX3xX4xX1xX39xX19xX1xX3xX4xX1xX470xX3xXexX120xX274xX2a2xX19xX22xX3xX22bxX270xX20xX3xXexX274xX3xX1fxX14xX3xX278xX19xX3xXcxX20xXd6xX18xX19xX3xX22bxX274xX84xX19xX22xX3xX16xX18xXexX3xX19xX26cxXdxX3xX11bxX488xX19xX22xX3xX1xX223xX19xX22xX3xX16xX1xX232xX19xX22xX3xX4b3xX20xX488xX19xX22xX3xXcxX120xX22cxX3xX15dxX2d2xXdxX3xX4b3xX20xX26cxX4xX3xX5xX1cxX3xX2xX136xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xXd4xX1fxXd6xXaxX12xc657xXc3xX3xX11bxX1xXd4xX3x378exX3xX16xXdxX18xX19xX3xX22bxX26cxXdxX3xX15dxX2d2xXdxX3xX1fxX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3x10bb0xX18xX3xX1xXd4xX267xX4xX1xX3xX22bxX270xX20xX3xXexX274xX3xX4xX232xX19xX22xX3xX19xX22xX20xX338xX19xX3xX15dxX26cxX19xX3xX19xX22xX254xX19xX3xX7xX278xX4xX1xX3xX19xX1xX223xX3xX19xX274xX2d2xX4xX3xX19xX412xX4cxX3xX51xX52xX51xX140xX136xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xXd4xX1fxXd6xXaxX12xX131xXc3xX3xXd3xX278xXd4xX3xX4xX278xXd4xX3xXexX1xb398xX4cxX3xXexX120xX6xX3xX4xX470xX6xX3xXd3xX6xX19xX3xX5c4xXdxX19xX1xX3xXexX18xX3xX55xX3xX35xX22xX254xX19xX3xX7xX278xX4xX1xX3xX33xX34xX35xX13xX3xXexX39xX19xX1xXc3xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xXd4xX1fxXd6xXaxX12xX30xXc3xX3xce75xX1cxXexX3xX7xX26cxX3xX19xX1cxXdxX3xX1fxX20xX19xX22xX3xX16xX1xX278xX4xXc3xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xXd4xX1fxXd6xXaxX12xX0xXdaxX12xXcxX1xX84xXdxX3xX22xXdxX6xX19xX0xX5bxXdaxX12xXe4xX3xX2xX3xX19xX22xX223xXd6xX31xX3xX15dxX223xXd4xX3xX19xX22xX223xXd6xX3xX16exX2xX5bxX5a6xX5bxX51xX52xX51xX16exX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xXd4xX1fxXd6xXaxX12xX5c4xX1xX6xXdxX3xX4cxX267xX4xX3xX15dxX223xXd4xX3xX5x186cxX4xX3xX131xX3xX22xXdxX84xX31xX3xX19xX22xX223xXd6xX3xX16exX2xX5bxX5a6xX5bxX51xX52xX51xX16exX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xXd4xX1fxXd6xXaxX12xX0xXdaxX12xX34xX22cxX6xX3xX22bxXdxX27exX4cxX0xX5bxXdaxX12xXe4xX3xX33xX1cxXdxX3xXexX120xX274xX84xX19xX22xX3xXexX270xX19xX22xX3xX51xX3xXexX120xX2adxX3xX7xa3bexX3xX33xX34xX35xX13xX3xXexX39xX19xX1xX31xX3xX7xX26cxX3xX51xX176xX140xX3xX33xf547xX19xX22xX3xX42xX274xX2a2xX19xX22xX31xX3xXcxX252xXc3xX3xX34xX232xX19xX22xX3xX33xX223xX31xX3xXexX39xX19xX1xX3xX4b3xX20xX488xX19xX22xX3xXcxX120xX22cxXc3xX0xX5bxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lãnh đạo tỉnh tri ân các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh tri ân các anh hùng liệt sĩ
2023-07-25 22:02:00

QTO - Tối nay 25/7, nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947-2023), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức dâng hương tại Thành Cổ Quảng Trị, viếng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết