Cập nhật:  GMT+7
3f9cx4deexd0f3xb14axc097x939dx6ec1x1012bx6b0fxX7x8bbaxbd13x7cbfxfddfxda3exd6fbxX5x8115xXaxc34axba00x10b49x51e8x11486xX3xX13x76cfx6c5cxabeexX3xXexf63fxX16xX1xX3xXexX1xb8fdx5856xb685xX3xXex86b6xX16xde5axX3x7df6xc09dxX15xX3xXex946dxXexX3xX4xdeaexX4xX3x7c49xbf27xXdxX3xXexee33xf10fxX16xX2bxX3xX4xf04bxX3xX4x8477xX16xX2bxX26xX3xX1x8d72xX3xX2bxXdxX6xX3xX39x5b5exX16xX1xX3xX4xX44xX3xX1xX14xX15xX16xX3xX4x111baxX16xX1xX3xe472xX1xX44xX3xX65xX1xX24xX16xX0xffc3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6xf930xXaxX12x8446xX1axXcx97c8xX3xde6cxc807xX2bxX15xf889xX3x5cedx974fxX6exX2xX6exX8exX8fxX2xfa45xX26xX3xX39x9bedxX16xX2bxX3xX4xX1x8cc4xX3xX1bxX14xX15xX16xX2bxX3xX13x9515xX4xX3xXcxX1xd444xX16xX2bxX26xX3x83d1x94f5xXcxXb4xXcxXb3xX26xX3xXcxcd43xX3exc606xX16xX2bxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX13xX19xX1axX1bxX3xXexX1exX16xX1xX3xX39xXdxX3xXexX1xX24xX25xX26xX3xXexX29xX16xX2bxX3xX2dxX2exX15xX3xXexX32xXexX3xX4xX36xX4xX3xX39xX3axXdxX3xXexX3exX3fxX16xX2bxX3xX4xX44xX3xX4xX47xX16xX2bxX3xX4xX36xX4xX1xX3xX25x7c03xX16xX2bxX3x4d19xX15xX3xX4xX36xX4xX3xX1xX4dxX3xX2bxXdxX6xX3xX39xX54xX16xX1xX3xX4xX44xX3xX1xX14xX15xX16xX3xX4xX61xX16xX1xX3xX39xX29xX4xX3xf194xXdx8b9cxXexX3xX65xX1xX44xX3xX65xX1xX24xX16xX3xXexXbcxe335xX16xX3xX39xba17xX6xX3xX12bxX15xX16xX3xX4xX36xX4xX3xX1xX2exX8cxX12dxX16xX3x465axXdxX14xX3x10a48xXdxX16xX1xX26xX3xXcxXbcxXdxX12dxX2exX3xed25xX1xX14xX16xX2bxX26xX3xX1bxX61xXdxX3xX154xX24xX16xX2bxX26xX3xXexX1xX13fxX3xac4bxa659xX3xX1axX2exX61xX16xX2bxX3xXcxXbcxX13fxce0exX0xX6exXbxX12xX0xXexX6xX12bxX5xX10xX3xX7xXexX8cxX5xX10xX9xXaxX25xX6xXbcxX2bxXdxX16x10426xX8exXbxX175xX3xX6xX2exXexX14xXaxX12xX0xXexXbcxX12xX0xXexX80xX12xX0xXdxX25xX2bxX3xX7xXbcxX4xX9xXaxX6exX6exX4xX181xX12bxX6xX14xX2dxX2exX6xX16xX2bxXexXbcxXdxX181xX107xX16xX6exX80xX10xX7xX65xXexX14xXbxX6exX16xX10xedf6xX7xX6exX2xX96xX8fxb2a3xX6exa2b2x4ee3xX80xX8fxX2x52e5xX8exX8fxX1daxX1ddxXexX2xX2xX1ddxX1dcxde1exX96xX5xX2xX181xe42axXbxX2bxXaxX3xX6exX12xX0xX6exXexX80xX12xX0xX6exXexXbcxX12xX0xXexXbcxX12xX0xXexX80xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX14xX80xX8cxXaxX12xX13xX9axX16xX2bxX3xX4xX1xXa0xX3xX1bxX14xX15xX16xX2bxX3xX13xXa9xX4xX3xXcxX1xXaexX16xX2bxX26xX3xXb3xXb4xXcxXb4xXcxXb3xX26xX3xXcxXbcxX3exXbexX16xX2bxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX13xX19xX1axX1bxX3xXexX29xX16xX2bxX3xX2dxX2exX15xX3xX4xX1xX14xX3xX2bxXdxX6xX3xX39xX54xX16xX1xX3xf34axX3excc3exX16xX2bxX3xXcxX1xX13fxX3xd6e4x11300xX16xX26xX3xXbexX3xXexX1xX47xX16xX3xXcxXbcxX2exX16xX2bxX3xX13xX265xX16xX26xX3xX175xX176xX3xX1bxX61xXdxX3xXcxX1xX15xX16xX1xX26xX3xX1xX2exX8cxX12dxX16xX3xX1bxX61xXdxX3xX154xX24xX16xX2bxX0xX6exXbxX12xX0xX6exXexX80xX12xX0xX6exXexXbcxX12xX0xX6exXexX6xX12bxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX14xX80xX8cxXaxX12xX13xX9axX16xX2bxX3xX4xX1xXa0xX3xX1bxX14xX15xX16xX2bxX3xX13xXa9xX4xX3xXcxX1xXaexX16xX2bxX3xX39xX176xX3xX39xX32xX16xX3xXexX1xX24xX25xX26xX3xXexX29xX16xX2bxX3xX2dxX2exX15xX3xXexX32xXexX3xX4xX1xX14xX3xX4xX36xX4xX3xX2bxXdxX6xX3xX39xX54xX16xX1xX19axX3xX263xX3exX265xX16xX2bxX3xXcxX1xX13fxX3xX26dxX26exX16xX26xX3xXbexX3xXexX1xX47xX16xX3xXcxXbcxX2exX16xX2bxX3xX13xX265xX16xX26xX3xX175xX176xX3xX1bxX61xXdxX3xXcxX1xX15xX16xX1xX3xX107xX15xX3xX89xX2bxX2exX8cxef01xX16xX3xXb4xXdxX12dxX16xX26xX3xXexX1xX47xX16xX3xX263xXdxX13bxX16xX3xd6b5xX1xX36xX16xX1xX26xX3xX175xX176xX3xX1bxX61xXdxX3xX263xX3exX265xX16xX2bxX3xX83xX1bxX61xXdxX3xX154xX24xX16xX2bxX86x5622xX3xX13xX15xX14xX3xXcxX1xX13fxX3xX1bxXdxb571xX16xX26xX3xXbexX3xX65xX1xX2exX3xXbxX1xX3axX3xX2xX26xX3xXbxX1xX3ex511cxX16xX2bxX3xX2xX3xX107xX15xX3xX154xX13bxX3xXcxX1xX13fxX3xX19xXa0xX4xX1xX3xXb4xX26exX16xX26xX3xXbexX3xX65xX1xX2exX3xXbxX1xX3axX3xX1daxX26xX3xXbxX1xX3exX392xX16xX2bxX3xX2xX3xX83xXexX1xX13fxX3xX175xX176xX3xX1axX2exX61xX16xX2bxX3xXcxXbcxX13fxX86xX372xX3xX154xX13bxX3xXb4xX24xX16xX3xX26dxX1xXdxX32xX16xX26xX3xXbexX3xXexX1xX47xX16xX3xX19xX3axX3xX154xXdxX13bxX2exX26xX3xX175xX176xX3xXcxXbcxXdxX12dxX2exX3xX1bxe3efxX6xX3xX107xX15xX3xX160xX1xX103xX25xX3xXcxX1xX13fxX3xX89xX2bxX6xX26xX3xXbexX3xXexX1xX47xX16xX3xX13xX103xXdxX3xX1bxX15xX14xX26xX3xX175xX176xX3xXcxXbcxXdxX12dxX2exX3xX13xX103xXdxX3xX83xXcxXbcxXdxX12dxX2exX3xX160xX1xX14xX16xX2bxX86xX372xX3xX154xX13bxX3xXb4xX24xX16xX3xX1bx979bxX26xX3xXexX1xX3exX265xX16xX2bxX3xX12bxXdxX16xX1xX3xX8exX6exX1dcxX26xX3xX12bxX13fxX3xX16xX1xXdxX341xX25xX3xX4xX1x8980xXexX3xX39xX4dxX4xX3xX80xX6xX3xX4xX6xX25xX26xX3xXbexX3xXexX1xX47xX16xX3xX150xXdxX6xX3xb007xX47xX16xX26xX3xX175xX176xX3xX150xXdxX14xX3xX160xX1xX14xX16xX2bxX3xX107xX15xX3xX1bxX14xX15xX16xX2bxX3xX47fxXdxX16xX1xX3xXcxX1xXa0xX26xX3xXexX1xX3exX265xX16xX2bxX3xX12bxXdxX16xX1xX3xX2xX6exX1dcxX26xX3xXbexX3xXexX1xX47xX16xX3xXb4x685bxX3xa119xX36xX26xX3xX175xX176xX3xXcxXbcxX2exX16xX2bxX3xfb23xX265xX16xX3xX83xX150xXdxX14xX3xX154xXdxX16xX1xX86xX181xX181xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX14xX80xX8cxXaxX12xX13xX32xX16xX3xXexX1xX24xX25xX3xX4xX36xX4xX3xX1xX4dxX3xX2bxXdxX6xX3xX39xX54xX16xX1xX26xX3xX39xX9axX16xX2bxX3xX4xX1xXa0xX3xX1bxX14xX15xX16xX2bxX3xX13xXa9xX4xX3xXcxX1xXaexX16xX2bxX26xX3xXcxXbcxX3exXbexX16xX2bxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX13xX19xX1axX1bxX3xXexX1exX16xX1xX3xX39xX176xX3xX26exX16xX3xX4x5579xX16xX3xX39xX4dxX16xX2bxX3xX107xXdxX13bxX16xX26xX3xX1xbcf2xXdxX3xXexX1xX24xX25xX3xXexX54xX16xX1xX3xX1xX54xX16xX1xX3xX7xXa9xX4xX3xX65xX1xX551xX10xX26xX3xX39xXdxX37exX2exX3xX65xXdxX12dxX16xX3xX65xXdxX16xX1xX3xXexX32xX3xX4xdfcfxX6xX3xXexb4b4xX16xX2bxX3xX1xX4dxX3xX2bxXdxX6xX3xX39xX54xX16xX1xX26xX3xX39xX9axX16xX2bxX3xXexX1xX392xXdxX3xX65xX1xab98xX16xX2bxX3xX39xX13fxX16xX1xX26xX3xX13xX61xX16xX2bxX3xX107xX15xX3xX89xX1xX15xX3xX16xX3ex86f2xX4xX3xX5xX2exX47xX16xX3xX2dxX2exX6xX16xX3xXexX26exX25xX26xX3xX1x77f6xX3xXexXbcxX3fxX3xX39xX392xXdxX3xX7xX3axX16xX2bxX3xX107x5897xXexX3xX4xX1xX465xXexX26xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX542xX16xX3xX4xX580xX6xX3xX4xX36xX4xX3xX39xX3axXdxX3xXexX3exX3fxX16xX2bxX3xX4xX44xX3xX4xX47xX16xX2bxX3xX107xX5b9xXdxX3xX4xX36xX4xX1xX3xX25xX103xX16xX2bxX3xX107xX15xX3xX4xX36xX4xX3xX1xX4dxX3xX2bxXdxX6xX3xX39xX54xX16xX1xX3xXexX1xX2exX4dxX4xX3xX80xXdxX12dxX16xX3xX65xX1xX44xX3xX65xX1xX24xX16xX3xXexXbcxX14xX16xX2bxX3xX175xX176xX3xX1xX4dxXdxX26xX3xX39xX29xX4xX3xX12bxXdxX12dxXexX3xXexXbcxX14xX16xX2bxX3xX80xX13fxXbxX3xXcxX32xXexX3xX39xX32xX16xX3xX175xX2exX26exX16xX3xX107xX37exX181xX3xX89xX1xX26exX16xX3xX80xX13fxXbxX3xX39xX44xX16xX3xX4bfxX2exX26exX16xX3xX25xX5b9xXdxX26xX3xX39xX9axX16xX2bxX3xX4xX1xXa0xX3xX39xX4dxX16xX2bxX3xX107xXdxX13bxX16xX3xX4xX36xX4xX3xX1xX4dxX3xX2bxXdxX6xX3xX39xX54xX16xX1xX3xXexXdxX32xXbxX3xXex8b43xX4xX3xX65xX1xXaexX4xX3xXbxX1xX6b0xX4xX3xX16xX1x77e5xX16xX2bxX3xX65xX1xX44xX3xX65xX1xX24xX16xX3xXexXbcxX3exX5b9xX4xX3xX25xXaexXexX26xX3xX107xX3exX265xX16xX3xX5xX13bxX16xX3xXexXbcxX14xX16xX2bxX3xX4xX2exX4dxX4xX3xX7xX3axX16xX2bxX3xX107xX15xX3xX4xX1x7a6fxX4xX3xX4xX36xX4xX3xX1xX4dxX3xX2bxXdxX6xX3xX39xX54xX16xX1xX3xX39xX44xX16xX3xX25xX4dxXexX3xX4xX36xXdxX3xXexX32xXexX3xXexX1xX5dcxXexX3xX465xX25xX3xX4xX6f5xX16xX2bxX3xX107xX15xX3xX1xX103xX16xX1xX3xXbxX1xX6f5xX4xX181xX0xX6exXbxX12xX154x5e0fxX3xX47fxd384xX89xX1b


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Cục Thuế Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2017

Cục Thuế Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2017
2017-01-22 08:49:08

(QT) - Ngày 20/1/2017, Cục Thuế Quảng Trị đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Đức Dũng, UVTVTU,...

Khai mạc Hội Báo Xuân Đinh Dậu 2017

Khai mạc Hội Báo Xuân Đinh Dậu 2017
2017-01-21 11:57:36

(QT) - Ngày 20/1/2017, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với UBND huyện Triệu Phong tổ chức khai mạc Hội báo Xuân Đinh Dậu 2017 với chủ đề: “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng quê hương, đất...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết