Cập nhật:  GMT+7
4bu2Yj8qw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OVY8O1w6rDoyXhu7jhuqLDrOG7geG6qyrDoGJkKsOTYj7hu4EqUCDhu4Eqw5Ni4buZ4buB4bqrKsO1MuG7geG6qyrDssO0fSrDoHvDoCrhuqtjPirhuqPEkeG7gWIqw6BiZOG7gWIq4buPe8OgYuG7ti9iP+G7uOG7tsOzKsOgw6o+4buP4buPxq8lw7NCw6M+4bqhJeG7uOG7ssOSw5Xhu7QqLSrhu4BiNeG7gSrhuqFlw7Mqw6Biw7Q54buBKsOhZSrhuqPhu4Phu4Eqw5XhurXDtSrDoOG7iSrDteG7jcO0c8Oi4buBKsOg4buVPirhuqE14buBKsO14buLw6BYKuG7geG6q31zKjomLz8vOiY/KFgq4bqjw6zhu4Hhuqsqw6BiZCrDk2I+4buBKlAg4buBKsOTYuG7meG7geG6q1gqw5RQw5VQw5XDlFgqw5Xhu43GoW7hu4Hhuqsqw4E+4buBKuG7gOG7i2Mqw6BiZOG7gWIqw5XDqeG7gWIqw7TDuSrhuqMiKuG6o+G6teG7gSrDtWIg4bq/WCrDtTLhu4Hhuqsqw7LDtH0qw6Bi4buRw6Aqw5XhurXDtSrDoOG7lT4qw5XDqeG7gWIqw7TDuS0qQuG6ouG7gOG6oC0qw5TDgeG7gOG6oC0qw5TDgeG6vsOVw5XDklDhu4Aqw7XDqeG7gWIqw6Bi4buHKuG6vuG6rypQ4buA4bunQirDleG7jTfhu4Eqw5ViZSrhuqBj4bqlw7NYKjwhKsO1w7Thu4ljWCpuKsO1Ymnhu4Eq4bq+PmMq4bqifeG7gVgqciIqw4A+4bq/KsOAYmThu4FiKnB9KsOhfSrDlVsqw5ViZSrDlWJdWCopJirDtcO04buJY1jDlWLGoWrhu4Hhuqsqw6Fj4buBYj8vLCrDoWUq4bqjZcOgYirDoTDDtSrDteG7kyrhuqN9c1gq4buBYmPhuq3hur8qw6BiNsO1KuG6o+G7i8OgKmLhu4d7KmJmw6BYKm4qw7ViaeG7gSrDk2LGoWrhu4Hhuqsq4bun4buBKjpYKnIiKsOAPuG6vyrhu4Dhuqti4bq5PlgqYsO0c+G6peG7gSrDgD7hur8qw4rhu4tZ4bu2L8Oz4bu44bu2w7U+w6HDqsOjKuG7j8O1c8Oqw6PGryXhur8+4buN4bqrY+G7gVY6w7NyKj7DtMO14buHJeG7uOG7tsO14buN4bu44bu2w7XhuqHhu7jhu7Zj4bq/4bqrKuG7j+G7jcOgxq8lLy/DoFnDoT7hu4fDssO0PuG7geG6q8O14buNY1lw4buBL+G6ocOj4buP4bq9w7Xhu4fDsy/hu4HDo3Hhu48vPygmOy8sKeG6oSEmKS4oOyzDtT8/KSw6P8OqP1nhurvDs+G6qyUqL+G7uOG7ti/DteG6oeG7uOG7ti/DteG7jeG7uOG7tsO14buN4bu44bu2w7XhuqHhu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOzw4Hhu4fhuqFzJeG7uOG6osOs4buB4bqrKsOgYmQqw5NiPuG7gSpQIOG7gSrDk2Lhu5nhu4Hhuqsqw7Uy4buB4bqrKsOyw7R9KsOgYuG7hyrhur7huq8qUOG7gOG7p0Iqw5Xhu4034buBKsOVYmUq4bqgY+G6pcOz4bu2L8Oz4bu44bu2L8O14bqh4bu44bu2L8O14buN4bu44bu2L8O1PsOhw6rDo+G7uOG7tsOzKsOgw6o+4buP4buPxq8lw7PDgeG7h+G6oXMl4bu44bqi4bq14buBKsO1YiDhur8qw6B7w6Aq4bqrYz4q4bqjxJHhu4FiKsOgYmThu4FiKuG7j3vDoGIqw7Vj4bqzw7Qqw6Fj4bqnw7Qqbipiw7Rz4bql4buBKsOAPuG6vyrDiuG7i1gq4bqjw6zhu4Hhuqsqw6BiZCrDk2I+4buBKlAg4buBKsOTYuG7meG7geG6qyrhuqMiKjXhu4Eqw6A34buBKsO1YiDhur8qYmdjKuG7j+G7m8OgKuG6vWLhu4fhurFYKuG6o2PDosO0KuG6vWPhuqXhu4Eq4buPY+G7gWIqYuG7h1vDtSrDoOG7lT4qw6B7w6Aq4bqrYz4q4bqjxJHhu4FiVyrDoGLhu5HDoCrDoHvDoCrhur/huq9YKsOge8OgKuG6q2M+KuG6o8SR4buBYirDoGJk4buBYirhu497w6BiKuG6o+G7g+G7gSrDleG6tcO1KnDDtGMqw7XGoWpjWCrhuqM34bq/Kjbhur9YKmJb4buBYirDs2Lhu5HDoFkq4bqiw6zhu4Hhuqsqw7VibGMq4bqjw6zhu4Hhuqsqw6BiZCrhur/hu4fhu4Hhuqsq4bq/w7TDreG7gSrDoHvDoCrhur/huq8q4buPw63hu4Hhuqsq4bq9YmfDo1gq4buPw63hu4Hhuqsqw7ViZlgqw7Vj4bq1w7Mqw7Xhu5nDoCrDs2J7w7UqYsO0cyrDteG7jcO0c8Oi4buBKsO1YsOt4buB4bqrKsOge8OgYirhur9b4buB4bqrWCrhuqtje+G7hyrhuqHhu5nDoCrDquG7heG7geG6qypz4bqzw7Qq4buBxqFrw6BYKsOq4buF4buB4bqrKsO14bujKmJ94buHKuG6oTXhu4Eqw7Xhu4vDoCrDoGLhu4cqw6Dhu4fhu4Eqw6Bie8O0KnB9KsO1YuG6tSpi4bqlKsO14buN4bqxWCrhuqPhu4Phu4Hhuqsq4bqr4buDw7MqcjVzKuG6oeG7o+G7geG6qyrDssO04bqzKmLGoWrhu4Hhuqsq4buB4bqrfXMqw6B94buB4bqrKsOzYnvDtSrDteG7jWPhuqfhu4Eq4bqrY33DtCrhuqPhuq/Ds1nhu7Yvw7Phu7jhu4BZw5VZQg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

VietinBank Quảng Trị gặp mặt tri ân khách hàng

VietinBank Quảng Trị gặp mặt tri ân khách hàng
2017-01-19 20:12:19

(QT) - Ngày 19/1/2017, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Quảng Trị (VietinBank Quảng Trị) tổ chức gặp mặt tri ân khách hàng nhân dịp đầu xuân Đinh Dậu- 2017. Đến...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết