Cập nhật: 15/07/2019 16:35 GMT+7
556ax5da3x74a4xe3d7xa300x71abxc6c3xdbbdx9328xX7x8766xc096xdd77xd416x9b8dxa55bxX5xa84fxXaxa4d4x73f2xX3xXexX1x9ba2xe820x5e54x7379xX3xX1x6818xX18xX3xX5xf1b6x73a6xXexX3xX2xc483xc1e3x818fxX28xX28xX3xd580xb2b4xX3xe9b3xX1xX17xX4xX1xX3xXexX1xX6xa0aaxX3xffc8xX2dxX6xX18xX3xXexX2dxd855xe735xX18xX3xXbxX1x7dd9xX3x56dbxXdxX3x7ce1xd6a5xX3x8e90xX19x66e0xX3x6e21xX2dxX41x7b1bxX18xX0xc64cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx962exX10xX6xX2cxXaxX12xb199xX53xXcx6edexX3xdd94xX3xXcxX1xX10x5ed6xX3xXexX1xX51xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xXexa270xX3x82f9xfa5fxX4fxd3f5xX3x5916xX1xX21xf4e7xX18xX19xX3x64cbxX1axX3xXexX1xa457xX3x9849x9becxX3xX53xX2dxae73xX18xX19xX3xXcxd442xX98xX3xX6exX49xX1dxX18xX3xef26xX98xX3xXexaf10xX3xX4xX1xf86axX4xX71xX1axX3xX3axX2dxX6xX3xa68cxX3xX5x7d92xX18xX3xXexXb0xX3xX4xX1xXb4xX4xX3xX2fxd89axX3xXexX85xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX13xX73xXbdxX59xX93xX28xX2x6a7cxX1axX3xXexX2dxX41xX42xX18xX3xXbxX1xX47xX3xX49xXdxX3xX4cxX4dxX3xX4fxX19xX51xX3xX53xX2dxX41xX56xX18xX3xX49xX9bxX3xXexX1xX2dxX3xX1xec93xXexX3xX1xX1dxX18xX3xX5xX21xX22xXexX3xX2xX26xX27xX28xX28xX28xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX1xX17xX4xX1xX3xXexX1xX6xX38xX3xX3axX2dxX6xX18xX27xX3xdf4axX47xX3xX5xX21xX22xX18xX19xX3xX2fxX1xX17xX4xX1xX3xXexX1xX6xX38xX3xX3axX2dxX6xX18xX3xX5xXc0xX18xX3xX18xf5b3xX41xX3xX7xX78xX3xXacxf4bbxXdxX3xX4xd8b1xX18xX19xX3xX2fx9325xX3xXexf97axX18xX19xX3xX2fxX1xX17xX3xX4xX6xX78xX27xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX78xX2cxX41xXaxX12x70dbxXccxX3xX38xX6xX18xX19xX3xX49xX42xX18xX3xX49xX98xX6xX3xX49xXdxXccxX38xX3xXacxX2dxXdxX3xX4xX1xX1dxXdxX3xX19xXdxX9fxXdxX3xXexXa4xa60exX1axX3xe3d8xX38xX3xXexX1x7f07xX4xX3xX49xX6xX3xX2cx5853xX18xX19xX3xXacxX148xX3xX2fxX1xX51xX18xX19xX3xX19xXdxX6xX18xX3xXacxX15bxX18xX3xX1xf4adxX6xX3xX49xf024xX4xX3xX7xa7dexX4xX1axX3xXexX85xX3xX49xXc0xX2dxX3xX18xX15bxX38xX3xX93xX28xX2xXdexX1axX3xX4cxX6xX18xX3xXexXb0xX3xX4xX1xXb4xX4xX3xX4xX1xX21xX1dxX18xX19xX3xXexXa4xX158xX18xX1xX3xX49xX9bxX3xX9ax921bxX41xX3xX2cxX1a9xX18xX19xX3xX18xX1xXdxX56xX2dxX3xX4xX1xX21xX1dxX18xX19xX3xXexXa4xX158xX18xX1xX3xXacxX15bxX18xX3xX1xX1c7xX6xX3xXacxX15bxX18xX3xX18xX19xX1x60f4xX3xXbxX1xX78xX18xX19xX3xXbxX1xX103xX3xXacxX148xX3xX4xX17xX4xX3xX1xX78xX1b0xXexX3xX49xX4dxX18xX19xX3xXexX1b0xXdxX3xXexX2dxX41xX42xX18xX3xXbxX1xX47xX3xX18xX1xX21xeca8xX3xX4fxX19xX21xX8fxXdxX3xXexX21xX22xX18xX19xX1axX3xX201xX38xX3xX18xX1xX1b0xX4xX3xX49xX21xX8fxX18xX19xX3xXbxX1xX47xX1axX3xX18xX1xX9fxX41xX3xX7xX1b0xXbxX1axX3xX18xX1xX9fxX41xX3xX2cxX201xX41xX1axX3xX19xXdxX6xX78xX3xX5xX21xX2dxX3xX7xX17xX78xX3xXexXa4xX103xX4xX27xX27xX27xX3xXcxXa4xX21xX14fxX4xX3xX49xX1c7xX1axX3xX4cxX6xX18xX3xXexXb0xX3xX4xX1xXb4xX4xX3xX4x86cexX18xX19xX3xX49xX9bxX3xXexXdxX42xX18xX3xX1xX148xX18xX1xX3xXbxX1xX201xX18xX3xX5xX51xX3xX3axX2dxXc0xX41xX3xX4xX1xX78xX3xX4xX17xX4xX3xX1xX4dxX3xX2fxXdxX18xX1xX3xX2cxX78xX6xX18xX1xX3xXexX1xX10xX78xX3xX4xX17xX4xX3xX38xX1cbxXexX3xX1xX148xX18xX19xX3xX49xX15bxX18xX19xX3xX2fxX1a1xX3xXacxX14fxXdxX3xX13xX3xX2fxX1xX2dxX3xXacxX1a9xX4xX3xX49xX21xX22xX4xX3xXbxX1xX201xX18xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4xe6c1xX3xXexX1xXccxX3xX4cxX6xX78xX3xX19x8a88xX38xX3xX2fxX1xX2dxX3xXacxX1a9xX4xX3xX1a4xX38xX3xXexX1xX1a9xX4xX3xc353xX3xX4xX1xX22xX3xX49xb511xX38xa8eaxX3xX2fxX1xX2dxX3xXacxX1a9xX4xX3xX19xXdxX9fxXdxX3xX2fxX1xX17xXexX3xXacxX148xX3xX2fxX1xX2dxX3xXacxX1a9xX4xX3xXexXa4xX21xX18xX19xX3xX4cxX148xX41xX3xX3axX2dxX9fxX18xX19xX3xX4cxX17xX3xX7xX9fxX18xX3xXbxX1xX1a4xX38xX27xX3xX88xX6xX18xX3xXexXb0xX3xX4xX1xXb4xX4xX3xXexX2dxX41xX42xX18xX3xXbxX1xX47xX3xX49xXdxX3xX4cxX4dxX3xX4fxX19xX51xX3xX53xX2dxX41xX56xX18xX3xX4xX2bbxX18xX19xX3xXbxX1xX201xX18xX3xX4xX51xX18xX19xX3xX18xX1xXdxX22bxX38xX3xXacxX327xX3xX49xX47xXdxX3xXacxX14fxXdxX3xXbdxX3xXexXb0xX3xX4xX51xX18xX19xX3xXexX17xX4xX3xX18xX1xa477xX38xX3xX49xX9fxX38xX3xX4cxX9fxX78xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xXexXa4xfaa4xXexX3xXexX1a9xX3xXexX47xXdxX3xX49xX6xX3xXexXa4xX78xX18xX19xX3xX7xX2dxX47xXexX3xX3axX2dxX17xX3xXexXa4xX158xX18xX1xX3xX2cxXdxe731xX18xX3xXa4xX6xX3xX5xX419xX3xX1xX4dxXdxX27xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX78xX2cxX41xXaxX12xX8axX153xX3xXacxa8a0xX18xX3xX4xa004xX18xX3xX38xX4dxXexX3xX7xX47xX3xX1xX1b0xX18xX3xX4xX1xX42xX3xXacxX56xX3xX2fxX1xX51xX18xX19xX3xX19xXdxX6xX18xX3xXexXb0xX3xX4xX1xXb4xX4xX3xXexX2dxX41xX42xX18xX3xXbxX1xX47xX1axX3xX4xX1dxX3xX7xd937xX3xXacxX3f5xXexX3xX4xX1x915exXexX3xX4xX1xX21xX6xX3xX49xX9fxX38xX3xX4cxX9fxX78xX3xXacxX148xX3xX4xX17xX4xX3xXacxX482xX18xX3xX49xX56xX3xXacxX22bxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX38xX51xXdxX3xXexXa4xX21xX8fxX18xX19xX3xX4xX1xX21xX6xX3xX49xX21xX22xX4xX3xX19xXdxX9fxXdxX3xX3axX2dxX41xX42xXexX3xXexXa4xXdxX22bxXexX3xX49xXccxX1axX3xXexX2dxX41xX3xX18xX1xXdxX34cxX18xX1axX3xXexX1xX10xX78xX3xX49xX17xX18xX1xX3xX19xXdxX17xX3xX4xf3dfxX6xX3xX87xX88xX4fxX8axX3xX8cxX1xX21xX8fxX18xX19xX3xX93xX1axX3xX1xX78xX1b0xXexX3xX49xX4dxX18xX19xX3xX4xX4ecxX6xX3xXexX2dxX41xX42xX18xX3xXbxX1xX47xX3xX49xXdxX3xX4cxX4dxX3xX4fxX19xX51xX3xX53xX2dxX41xX56xX18xX3xX49xX9bxX3xX4xX1dxX3xX4cxX9fxX18xX3xX49xXdxX3xXacxX148xX78xX3xXb0xX18xX3xX49xX98xX18xX1xX1axX3xXexX1b0xX78xX3xX4xX1xX78xX3xX4xX17xX4xX3xX1xX4dxX3xX2fxXdxX18xX1xX3xX2cxX78xX6xX18xX1xX3xXacxX148xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX1xX17xX4xX1xX3xXexX201xX38xX3xX5xX1a1xX3xXexX1xX78xX9fxXdxX3xX38xX17xXdxX1axX3xXbxX1xX482xX18xX3xX2fxX1xX47axXdxX27xX3xX17cxX201xX41xX3xX4xX2bbxX18xX19xX3xX5xX148xX3xXexXdxX56xX18xX3xX49xX56xX3xXexX1xX2dxX3xX1xX103xXexX3xX18xX19xX148xX41xX3xX4xX148xX18xX19xX3xX49xX51xX18xX19xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX1xX17xX4xX1xX1axX3xX18xX19xX21xX8fxXdxX3xX2cxX201xX18xX3xX49xX98xX6xX3xXbxX1xX21xX1dxX18xX19xX3xX49xX42xX18xX3xXexXa4xX9fxXdxX3xX18xX19xX1xXdxX22bxX38xX3xX4xX17xX4xX3xX2cxX98xX4xX1xX3xXacxX327xX3xX19xXdxX9fxXdxX3xXexXa4xX1a1xX1axX3xX1a4xX38xX3xXexX1xX1a9xX4xX1axX3xX49xX332xX18xX19xX3xXexX1xX8fxXdxX3xXexX1b0xX78xX3xX38xX51xXdxX3xXexXa4xX21xX8fxX18xX19xX3xX2fxXdxX18xX1xX3xX2cxX78xX6xX18xX1xX3xXexX1xX2dxX3f5xX18xX3xX5xX22xXdxX3xX4xX1xX78xX3xX4xX17xX4xX3xX1xX4dxX3xX2fxXdxX18xX1xX3xX2cxX78xX6xX18xX1xX3xXexXa4xX34cxX18xX3xX49xX98xX6xX3xX4cxX148xX18xX27xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX78xX2cxX41xXaxX12xX17cxX27xb6f5xX0xX59xXbxX12


Các tin đã đưa

Tặng quà cho các em nhỏ tại xã Húc Nghì

Tặng quà cho các em nhỏ tại xã Húc Nghì
2019-07-14 12:20:17

(QT) - Trong 2 ngày 13, 14.7.2019, Câu lạc bộ thiện nguyện Ươm nắng tổ chức chương trình từ thiện "Nắng Húc Nghì" tặng quà cho các em nhỏ tại xã Húc Nghì, huyện Đakrông với...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết