Ngày hội trường cấp 3 Đông Hà

Ngày hội trường cấp 3 Đông Hà

QTO - Thánh thi Đỗ Phủ xưa ở Trung Quốc, cách đây 1.400 năm có câu: Người thọ 70 xưa nay hiếm. Khóa chúng tôi ra trường đã 42 năm, tôi dùng chữ: nửa đời ghi nhớ ngày hội 50 năm thành lập Trường Cấp 3 Đông Hà là để mong chúng tôi sống thật thọ, sống với phương châm: người thọ 90 hoặc 100 xưa nay hiếm. Chúng ta hứa sẽ về hội trường 60, 70, 80 năm thành lập phải không các bạn?

Thời tiết