Ấn tượng về vùng đất Giang Nam, Trung Hoa

Ấn tượng về vùng đất Giang Nam, Trung Hoa
2023-05-27 05:40:00

QTO - Cách đây hơn ba năm, tôi được tham gia Đoàn công tác cấp cục, vụ, sở của Việt Nam gồm 36 thành viên đi nghiên cứu, học tập mô hình quản trị nhà nước...