Nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa ở huyện Đakrông

Nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa ở huyện Đakrông

QTO - Là huyện miền núi có trên 80% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nên huyện Đakrông có những nét đặc trưng riêng về văn hóa. Chính vì vậy, huyện đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện công tác bảo tồn, duy trì, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhằm góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân, khơi dậy ý thức đoàn kết cộng đồng trong từng khu dân cư.

Phường 2 xây dựng văn hóa văn minh đô thị

Phường 2 xây dựng văn hóa văn minh đô thị
2023-12-30 05:25:00

QTO - Trong những năm qua, Phường 2, TP. Đông Hà đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp để xây dựng văn hóa văn minh đô thị. Qua thời...

Huyện Hải Lăng: Dấu ấn nửa nhiệm kỳ

Huyện Hải Lăng: Dấu ấn nửa nhiệm kỳ
2023-11-14 05:40:00

QTO - Quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng...

Thời tiết