Xây dựng khu dân cư phát triển bền vững

Xây dựng khu dân cư phát triển bền vững
2022-12-25 08:44:00

QTO - Khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo hiện có 245 hộ, 1.165 nhân khẩu, trong đó có 216 hộ với 1.119 nhân khẩu là người đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ sự...

Thời tiết