Giữ gìn, phát huy nét đẹp của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Vĩnh Linh

Giữ gìn, phát huy nét đẹp của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Vĩnh Linh

QTO - 20 năm qua, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện Vĩnh Linh đã trở thành hoạt động thường niên, là dịp để Nhân dân gặp gỡ, giao lưu văn hóa, văn nghệ, chia sẻ về cuộc sống hằng ngày. Ngày hội có ý nghĩa quan trọng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Thời tiết