Hội nghị thượng đỉnh G77+Trung Quốc ở Cuba kêu gọi trật tự mới

Hội nghị thượng đỉnh G77+Trung Quốc ở Cuba kêu gọi trật tự mới

(CLO) G77+Trung Quốc, nhóm các nước đang phát triển và mới nổi chiếm 80% dân số thế giới, đã khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh ở Cuba vào thứ Sáu (16/9) với lời kêu gọi “thay đổi luật chơi” của trật tự toàn cầu.

Thời tiết