Cảm ơn “Sứ giả thể thao”

Cảm ơn “Sứ giả thể thao”

QTO - Từ Hoa Kỳ, hai “Sứ giả thể thao”: Rudy Garcia-Tolson và Julia Harbough đã đến Việt Nam, có một buổi giao lưu ấm tình với các vận động viên khuyết tật Quảng Trị. Trong không khí tràn ngập yêu thương, họ đã chia sẻ với nhau những nỗ lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống, cũng như truyền cho nhau nguồn năng lượng tích cực.

Thời tiết