Bảo hiểm xã hội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ người dân

Bảo hiểm xã hội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ người dân

QTO - Với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nói chung, BHXH tỉnh nói riêng đã và đang tập trung mọi nguồn lực triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, từng bước hoàn thiện “hệ sinh thái BHXH 4.0”.

Thời tiết