Diễn đàn sinh hoạt chi bộ góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh

Diễn đàn sinh hoạt chi bộ góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh

QTO - Với những giải pháp, cách làm cụ thể, việc tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh những năm qua đã mang lại kết quả tích cực. Diễn đàn này đã góp phần nâng cao vai trò của chi bộ trong giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên, từ đó ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ban Bí thư khai trừ Đảng 7 cán bộ vi phạm

Ban Bí thư khai trừ Đảng 7 cán bộ vi phạm
2022-12-16 19:19:00

(ĐCSVN) - Ngày 16/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ vi phạm.

Thời tiết