Hướng Hóa: Gần 1.000 thiếu nhi tham gia Ngày hội Bóng đá cộng đồng lồng ghép truyền thông phòng tránh bom mìn

Hướng Hóa: Gần 1.000 thiếu nhi tham gia Ngày hội Bóng đá cộng đồng lồng ghép truyền thông phòng tránh bom mìn

QTO - Từ ngày 29/7 đến ngày 10/8, Huyện đoàn Hướng Hóa phối hợp với Văn phòng điều phối Tổ chức RENEW tại Quảng Trị tổ chức Ngày hội Bóng đá cộng đồng lồng ghép truyền thông phòng tránh bom mìn, vật liệu nổ tại 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Thời tiết