Phóng sự ảnh: Đoàn thanh niên PC Quảng Trị với công trình “Thắp sáng đường quê”

Phóng sự ảnh: Đoàn thanh niên PC Quảng Trị với công trình “Thắp sáng đường quê”

QTO - Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo và cống hiến của tuổi trẻ, những năm qua Đoàn cơ sở PC Quảng Trị đã tích cực tham gia các hoạt động có ý nghĩa vì cộng đồng như “Ngày thứ 7 tình nguyện”; “Thắp sáng đường quê”...

Thời tiết